Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Квитки - 225 відповідей на питання іспиту з Історії економіки, 2011 - перейти до змісту підручника

№ 133. Грошовий обіг і фінанси в Росії в 18 - 1-й половині 19 століття

.
Протягом усього 18 століття російський державний бюджет відчував постійну напругу через нескінченні військових походів, збільшення державного апарату, марнотратства членів імператорського прізвища . Подальше посилення податків було неможливо, і тоді в 2-й половині 18 століття держава зважилася на випуск паперових грошей - асигнацій. У перші роки асигнації вільно обмінювалися назад на монети, але до 1786 року їх обмін на срібні гроші припинився.
Курс рубля знецінився на третину. Все це призвело до нестабільності грошового обігу, яка збереглася до 1840-х років. Іншим новим джерелом поповнення скарбниці стали державні позики. У середині 18 століття в Росії виникли перші банки, на відміну від Західної Європи - засновані урядом. До 1860-1870 рр. взагалі заборонялося створювати приватні банки. У 1754 р були створені банки для дворянства, для купецтва.
У 1770-х рр. була зроблена спроба заснувати позичкові та зберіганню скарбниці. Але вся ця система була мало рухомий, вона лише відволікала величезні кошти від продуктивної застосування та гальмувала економічний розвиток країни. Майже без змін вона проіснувала до 1870-х років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " № 133. Грошовий обіг і фінанси в Росії в 18 - 1-й половині 19 століття "
 1. Коментарі
  133, 227сн., 253, 296, 620 Геометричні теореми , 39, 199 Геометрія Евкліда, 199 Геракліт, 164 Німеччина: Sozialpolitik, 344, 782; Volkswirtschaft і, 304-307, 374, 482, 486, 597; позики, 531; картелі і, 343; конфлікт з Британією, 766; марка , 400; модель соціалізму, 442, 648, 671-672, 710-711, 722-723; нацизм, 74, 177, 253сн., 658; ринкова економіка, 677 Гете Йоганн Вольфганг, 217
 2. ОБ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  грошового обігу за кордоном і немає уявлення про те, що відбувається в цих областях економіки в Росії. Названий крен загрожує відривом від реальності, небезпечний можливістю виховання цілого покоління економістів, які не розуміють країни, в якій вони живуть. Дана енциклопедія заповнює наявні в цьому відношенні проблеми, чи йде мова про економічну теорії, фінансах, банківській справі,
 3. 1. Класична економічна теорія - витоки. Економічні погляди У. Петті
  грошову оцінку самого населення, щоб якимось чином оцінити величину людського капіталу (його трудових навичок, вправності, кваліфікації). Визначення економічної цінності населення Петті приділяв велику увагу, г.к. вважав що саме рідкісне населення - справжній джерело бідності країни. У цьому ми бачимо кардинальну відмінність поглядів Петті від меркантилістів, які зводили багатство
 4. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  грошовими капитали-стами і т. д., то у всіх цих випадках ми виявимо ставлення-ня між товаровладельцами, у всіх цих відносинах є елементи купівлі та продажу товарів. На цій основі Маркс робить висновок про те, що товар є елементарна форма буржуазного багатства. Це положення знову-таки для нас з-вершенно звичне, проливає абсолютно нове світло на всі проблеми
 5. Глосарій
  грошових коштів, які вони отримають у вигляді вкладів Банківські операції - операції, що забезпечують функціонування і прибутковість діяльності банків. Розрізняють пасивні та активні операції, банківські послуги і власні операції банків Банківський кредит - кредит, що надається власниками грошових коштів, переважно банками, у вигляді грошових позик Банкрутство - нездатність
 6. 4.4. Господарські реформи другої половини XVII в.
  Грошової реформи 1660, що передбачає використання мідних монет на правах сереб-ряних і завершилася сумно знаменитим Мідним бунтом липня 1662 Брак фінансів стимулювала розвиток системи компенсацій, що підготувала посилення особистої влади царя, особливо в області вер-ховного управління, і одночасно створила державну сис-тему використання примусової праці в
 7. 7.4. Особливості економічного розвитку Росії наприкінці XIX - початку XX вв.
  Грошових відносин, особливо торгового зем-леделія. До того ж суспільство характеризувалося вкрай низьким освітньої рівнем (22% у віці старше 9-22 років, тоді як в розвинутих європейських державах цей показник був більше 85%). Це позначалося на повільному формуванні вітчизняного шару підприемців, необхідного для почалася індустріалізації. Глав-ним показником
 8. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  грошово-кредитної політики, спрямований-ної на подолання інфляції. Націленість "рейганоміки" на стимулювання пропозиції та обмеження попиту при необхідності збільшення заощаджень послу-жило основою для назви даної економічної моделі "теорією пропозиції". Здійснення цієї програми зіткнулося з серйоз-ними труднощами. У 1980-1982 рр.. економіку країни охопив еконо-мічного
 9. § 16. Закони обігу грошей. Інфляція
  грошового обігу. З урахуванням їх перших двох функцій такий закон виражається формулою, згідно якої кількість грошей залежить від суми цін товарів і швидкості обігу однойменної грошової одиниці: К=Ц / 0, де К - кількість грошей, необхідних для товарного обігу в певному році; Ц - сума цін товарів, що реалізуються тоді ж; О - середнє число оборотів кожної грошової одиниці за
 10. 2. Основні етапи життя, наукової та практичної діяльності
  грошової політики. У 1923 р. в роботі «Трактат про грошову формі» він рсссматрівает причини і наслідки зміни ст | мости грошей, при цьому зачіпає цілий ряд важливих як для бу 484 Sti теорії, так і для практики моментів, наприклад, вплив ін ~ Чяціі на розподіл доходів, роль очікувань, залежність (чекаю очікуваннями у зміні цін і процентними ставками і т.д. Вйнс намагається визначити
© 2014-2022  epi.cc.ua