Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Г. Войтов. Економіка. Загальний курс, 2003 - перейти до змісту підручника

1.2.8. ПРОТИРІЧЧЯ ЕКОНОМІКИ


Аналіз суспільного виробництва, в т. ч. умов реалізації, показує можливість нормального, безкризового, сталого розвитку ринку за певних умов, підтримування пропорцій, своєчасного здійснення структурних зрушень і т.п. Водночас дійсність, практика економічного розвитку характеризується кризами, порушеннями економічного зростання, диспропорціями. І причиною виявляються економічні протиріччя або протиріччя ринку. У зв'язку з цим доцільно спеціально вивчати протиріччя ринку і їх вплив на реалізацію товарів, економічне зростання. Це питання вимагає спеціального вивчення. Тут обмежимося тільки деякими зауваженнями з даного питання.
Головним значенням протиріч в економіці слід визнати протилежність інтересів людей, станів і т.п. Вищою формою є антагонізми, тобто такі протиріччя, які закінчуються загибеллю однієї з протиборчих сторін. Економіка не існує без протиріч.
Багато протиріччя свідчать про нерозумність людей. Тому до суперечностей відносяться найчастіше як до чогось порочному. Їх часто ігнорують. Тим не менш, вони на практиці існують і є рушійною силою розвитку суспільства, в тому числі і ринку. Їх треба виявляти, аналізувати, знаходити способи вирішення з тим, щоб забезпечити прогрес. «... Життя йде вперед протиріччями, і живі протиріччя у багато разів багатші, різнобічне, змістовніше, ніж розуму людини тільки попервах здається» [68, т.47, с.219]. Немає можливості навіть назвати всі протиріччя: індивідуальні та групові, корпоративні, суспільні. Поки немає системного, теоретичного їх пояснення в науці. Запропонована гіпотеза звертає увагу лише на деякі фрагменти теорії протиріч ринку:
Біологічні: потреби? блага
L --- T ---
Соціальні: виробництво? споживання
L --- T ---
Економічні: продуктивні? матеріальні
сили відносини
L --- T ---
Загальні: в натуральній в ринковій в плановому
економіці економіці ринку
--- + --- ---
Специфічні: вільної капіталістичної соціалізованої |
--- + ---
Основні: внутрішні міжнародні світові

Конкретні:.
...
БІОЛОГІЧНІ протиріччя лежать в основі суспільного розвитку. З них основним можна вважати протиріччя між потребами і благами (ресурсами). Рідкість благ робить їх дефіцитними. На цій основі виникає боротьба за життя, визначення своїх ніш жізнеобітанія різними живими суб'єктами, що добре показують зазвичай біологи. Відноситься це і до суспільства людей, перш за все, до ринкових відносин. Це протиріччя слід вважати фундаментальним для ринку та економіки взагалі.
СОЦІАЛЬНІ суперечності виникають на основі біологічних. Громадська організація життя підвищує життєстійкість організмів, вирішує багато проблем. Вона веде до виникнення виробництва як головного засобу забезпечення джерелами засобів існування. Тому виникає протиріччя між споживанням і виробництвом. Потреби завжди випереджають можливості виробництва і породжують необхідність його розвитку. Водночас саме виробництво здійснюється за допомогою багатьох протиріч.
ЕКОНОМІЧНІ протиріччя є внутрішніми для суспільного виробництва. Вони детермінують ступінь суспільного розвитку. Головним називають або протиріччя між безмежними потребами людей і обмеженими в порівнянні з ними ресурсами, або між продуктивними силами і матеріальними відносинами людей. Від цього протиріччя залежить швидкість суспільного прогресу. Саме воно лежить в основі всієї системи суспільного прогресу. На цій основі виникають особливі форми суспільного виробництва, відбувається виникнення нових їх форм.
Основним протиріччям ринкової економіки можна вважати суперечність між приватним і суспільним характером праці. На його основі виникає специфічна система суперечностей ринкової економіки: між попитом і пропозицією, суспільним виробництвом і приватним привласненням та інші.
Протиріччя між ціною і корисністю товару породжує багато протиріч, в тому числі між накопиченим і живою працею.
Кожній системі ринкової економіки притаманні свої специфічні протиріччя. Зокрема, існують такі суперечності для тих економік, у яких низький рівень розвитку ринкових відносин або коли превалює просте товарне виробництво. У капіталістичному ринку існує суперечність між працею і капіталом, анархією економіки в цілому і планомірність усередині підприємств. Ці протиріччя лежать в основі виникнення диспропорциональности ринку, в тому числі між попитом і пропозицією, провідною до перевиробництва товарів.
Внутрішньоекономічні протиріччя ведуть до виникнення зовнішньоекономічних суперечностей між країнами, регіонами півдня і півночі, між основними центрами світового ринку і периферією. В цілому, протиріччя інтересів веде до конкуренції, нерівноважності, нестабільності, нестійкості і диспропорційності ринку. В результаті виникають порушення ринку чи кризи.
1.2.9.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2.8. ПРОТИРІЧЧЯ ЕКОНОМІКИ "
 1. Визначення економічного зростання
  протиріччя економіки: протиріччя між обмеженістю виробничих ресурсів і безмежністю зростання суспільних потреб. Вирішуватися це протиріччя може двома основними способами: по-перше, за рахунок збільшення виробничих можливостей, по-друге, за рахунок найбільш ефективного використання наявних виробничих можливостей і розвитку суспільних потреб.
 2. Висновки
  протиріччя економіки: протиріччя між обмеженістю ресурсів і безмежністю зростання суспільних потреб. 4. Цілі економічного зростання: підвищення матеріального добробуту населення і підтримання національної безпеки. 5. Найважливішими характеристиками економічного зростання є їх ефективність (поліпшення якості товарів і послуг, підвищення їх конкурентоспроможності,
 3. Відтік капіталу.
  Протиріччя в економіці. Наслідки експорту капіталу для національних економік неоднозначні і залежать від ряду факторів: рівня економічного розвитку, структурних особливостей внутрішнього ринку, положення в світогосподарських зв'язках. Для найбільш просунулися в економічному відношенні країн вивезення капіталу дозволяє здійснювати переклад виробництв, які втрачають відносні переваги, в
 4. 1.3. 3. СОЦІАЛІСТИЧНІ КРАЇНИ
  протиріч в економіці. Співпраця Бойкот г==========Блокада г======- г======- Соціалістичні країни розвивалися на основі превалювання громадських форм власності, насамперед державної, орієнтації на плановість економіки, добробут народу, демократію, гуманізм. Загалом, відмінності йшли по
 5. 1. Праксиология та історія
  суперечити теорії, достатньою мірою підтвердженої експериментами. Для історичних подій такі обмеження відсутні. Коментатори мають можливість прикриватися абсолютно довільними поясненнями. Коли виникала необхідність щось пояснити, розум людини без праці винаходив ad hoc * якусь уявну теорію, яка не має ніякого логічного виправдання. В області
 6. 9. Про ідеальному типі
  суперечити їм. Але історична наука має свій предмет і свій метод, що відрізняються від інших наук, в свою чергу останні марні для історичного розуміння. Таким чином, ідеальні типи не слід змішувати з поняттями неісторичних наук. Те ж саме відноситься і до праксиологической категоріям і поняттям. Безумовно, вони надають необхідні засоби для вивчення історії, проте
 7. 2. Світогляд і ідеологія
  суперечливими і непридатними для вбудовування у всеосяжну і логічно струнку систему. Якщо ми представимо всі теореми і теорії, направляючі поведінка окремих індивідів і груп, у вигляді логічно зв'язного комплексу і спробуємо, наскільки це можливо, привести їх у систему, тобто у всеосяжний каркас знання, то можемо говорити про нього як про світогляд. Світогляд як теорія
 8. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
  суперечить самому собі і протилежного реальної дійсності, що економічний розрахунок можливий і в системі без ринку засобів виробництва. Те, що економісти не усвідомили різницю між умовами ринкової економіки та неринкової економіки, безумовно, було серйозною помилкою. Хоча соціалістам гріх критикувати цю помилку. Саме вона міститься в прийнятому економістами за замовчуванням
 9. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  протиріччя не знижують значення даної ідеальної конструкції для вирішення єдиної проблеми , для освітлення якої вона доречна і необхідна: проблеми співвідношення цін на продукцію і потрібних для її виробництва факторів, а також містяться в ній проблем підприємництва та прибутків і збитків. З метою зафіксувати функцію підприємництва і сенс прибутку і збитків ми створюємо систему,
 10. 1. Процес утворення ціни
  суперечить реальності припущенні, що всі учасники володіють досконалим знанням ринкової інформації і тому в змозі отримати максимум вигоди з найбільш сприятливих можливостей купівлі та продажу. Слід визнати, що деякі економісти і справді вважають, що таке припущення мається на увазі в теорії ціни. Ці автори не тільки не розуміють, яким чином світ, населений
© 2014-2022  epi.cc.ua