Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Г. Войтов. Економіка. Загальний курс, 2003 - перейти до змісту підручника

1.2.9 ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ


Економічне зростання є законом суспільного життя. Як і будь інший закон економічного розвитку, він представляє собою систему тенденцій і різних процесів. Розвитку немає поза висхідних і низхідних тенденцій різних рівнів? відродження одного явища означає відмирання іншого. У зв'язку з цим закономірність проявляється через систему тенденцій розвитку. При цьому розвиток не зводиться тільки до тих процесів, тенденції яких можуть бути виміряні трендами.
Розвиток
--- + ---
закони? тенденції? тренди
«Треба постійно пам'ятати, що« розвиток "не рівносильно кількісному зростанню, воно включає в себе і якісні зміни, що зачіпають зв'язки між різними явищами» [102, Т.1, с.387]. Зростання може ставитися не тільки до позитивних, але й до негативних явищ економіки, в тому числі і ринковою.
Розвиток
--- + ---
сходження? сходження
--- + ---
якісне? кількісне (зростання)
--- + ---
негативних? позитивних явищ
(регрес) (прогрес)
Пізнання економіки, в тому числі і ринкової, передбачає вивчення всіх явищ економічного розвитку. Їх зазвичай аналізують на різних рівнях конкретності, змістовності.
Апологетика зазвичай маніпулює даними економічного зростання. Найлегше виявити збільшення тих чи інших приватних показників економічного розвитку і виразити це графічно прямою лінією. І це в цілому вірно. Однак це ще не вся правда. Більш конкретні дослідження будь-яких змін дозволяють усвідомити їх не в якості стабільного, лінійного процесу, а мають ті чи інші флуктуації. Ще більш змістовний аналіз виявляє значний розкид характеристик економічних процесів в даний період часу, який не повною мірою узгоджується з відомими законами. Накопичений математичний апарат науки дозволяє представити економічне зростання як систему різного роду закономірних процесів, ритмів, циклів, коливань, флуктуацій.
Характеристика економічного зростання
--- + --- ---
загальна конкретна детальна

При осмисленні цих процесів слід спробувати системно співвіднести такі поняття:
конкуренція? динамізм? ритмічність? коливання
? циклічність? кризисность.
Динамізм суспільного життя проявляє прогресивність в її розвитку. При цьому неминучі різні ритми в цих процесах, які можуть приймати форму хвиль, коливань і самі по собі ще не являють кризи. Порушення ринку різноманітні, численні і закономірні.
Стихійного лиха відбуваються за природними причинами. До них належать землетруси, посухи, повені, виверження вулканів та інші природні катаклізми.
Вони порушують нормальний розвиток ринку і відображаються в його кон'юнктурі.
Порушення ринку
--- + ---
стихійні? економічні? системні
лиха, кризи кризи
соціальні |
потрясіння |
--- --- + ---
торгові? промислові? функціональні,
хвилі (цикли) структурні
--- + ---
короткі? середні? довгі
СОЦІАЛЬНІ потрясіння породжуються законами суспільного розвитку: війни, епідемії та інші. Вони також порушують нормальний розвиток ринку.
Стихійні лиха та соціальні потрясіння відбуваються епізодично, їх важко передбачити. Вони надають вплив на економіку. Існують різноманітні організації професіоналів, які прогнозують, долають їх наслідки.
ЕКОНОМІЧНІ кризи породжуються законами економіки, ринком. Вони виникли на певному рівні розвитку ринку, постійні, систематичні. Саме їм приділяє головну увагу наука. Вони бувають різними: торговельні, індустріальні хвилі (спади) і т.п. (Див.: дод. 18 і 19).
Кризи
--- + ---
торговельні? промислові? фінансові
з ХVIII в. з ХIХ в с ХХ в.
ТОРГОВІ КРИЗИ виникли в ХVIII столітті. Перший такий криза відзначений в 1760 р. У подальшому торговельні кризи стали проявом промислових циклів, тобто вони стали підлеглими явищами в економіці. Слід розрізняти:
- рівновагу? стабільний розвиток;
- спад? тимчасове відхилення від рівноваги;
- криза? циклічне коливання;
- депресія? тривалий період застою;
- колапс? руйнування промисловості, що веде до загибелі країни.
ПРОМИСЛОВІ ЦИКЛИ? основна форма економічних криз. Вони виникли на початку ХIХ століття. Їх конкретною причиною є перевиробництво товарів, тобто перевищення виробництва товарів порівняно з попитом на них. Вони випливають із законів ринкової економіки. Підприємці економлять на витратах при виробництві товару, не виплачують повну вартість робочої сили. У результаті попит на товари відстає від пропозиції товарів, виникає їх перевиробництво. І як наслідок? різні економічні явища на ринку: закриття підприємств, скорочення виробництва і т.д. Промислові цикли відбуваються в цілому однотипно, включають чотири фази: криза, депресія, пожвавлення, підйом.
Криза являє собою різке скорочення розмірів виробництва, часткове руйнування продуктивних сил, надвиробництво товарів, банкрутство багатьох підприємств, знецінення основного капіталу, зростання безробіття, падіння заробітної плати, різке подорожчання кредиту і падіння його об'єму і т. п.;
Депресія характеризується припиненням спаду виробництва, низькою заробітною платою, призупиненням падіння цін, масовим безробіттям, повільним зростанням виробництва в деяких галузях та іншими ознаками.

Пожвавлення проявляється через поступове досягнення передкризового рівня виробництва, зменшення товарних запасів, скорочення безробіття і т.д.
Підйом? перевищення передкризового рівня розвитку виробництва, підвищення цін, скорочення розмірів безробіття, розширення кредиту та інші.
Згодом виникли модифікації в кризах, особливо в другій половині ХХ століття. Вони можуть бути асинхронними в різних країнах, відбуваються частіше, але менш значні, менш тривалі. Багато змін циклів викликані розвитком економічної політики уряду, спрямованої на подолання криз. Антициклическая політика дозволяє впливати на хід кризи, мінімізує його негативний вплив на економіку.
Ритмічність буває добової, тижневої, сезонної і т.д. Все це знаходить відображення в кон'юнктурі і породжує особливі типи економічних відносин. Наприклад, сезонність сільськогосподарського виробництва була основою виникнення ф'ючерсних угод, бірж.
Різним типам коливань присвоюють власні імена. Розрізняють цикли Кондратьєва (50? 60 років), цикли Юглера або, за визначенням Хансена, «великі цикли» (нормальні економічні цикли в 8? 10 років), цикли Китчина (2? 3 роки), що входять до загальноекономічні цикли.
Кризи
--- + ---
перевиробництва? дефіциту? структурні
Довгохвильові (Кондратьєвські) цикли відбуваються протягом тривалого періоду. Н.Д. Кондратьєв вивчив ці довгі хвилі в 20 ті роки і на їх основі передбачив криза 1929 р. Відповідно до його трактуванням цих хвиль відбувався подальший розвиток ринку в ХХ столітті.
У 60 ті роки ХХ століття виникли нові форми економічних криз: сировинні, продовольчі, енергетичні, фінансові та інші структурні, функціональні кризи. Це кризи дефіциту.
Системної кризи виникають в умовах зміни суспільно-економічних формацій. Їх прояв різному. У ХХ столітті вони набули істотне значення і вперше стали аналізуватися наукою. Першим став загальний криза капіталізму з початку століття, який проявився різноманітне. Його зміст детально показано в роботах багатьох авторів. Наприкінці ХХ століття почався системну кризу соціалізму, який призвів до ліквідації світової системи соціалізму, загибелі соціалізму в провідній країні системи і т.п.
У радянській економіці циклічність виявлялася в деякій мірі в рівнях темпів розвитку, то в зростанні, то в падінні темпів. У той же час не було традиційних економічних криз. Тривалий період сприятливого розвитку на основі інтенсивних методів відтворення привів до накопичення великої кількості протиріч, що породило особливу форму кризи системи.
Глобальні кризи зачіпають все світове суспільство.
1.3.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2.9 ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ "
 1. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  економічній системі врівноважується збитком іншого підприємця. Збільшення витрат споживачів на придбання певного товару врівноважується зменшенням їх витрат на придбання інших товарів [Якщо застосувати помилкову концепцію національного доходу в тому вигляді, як вона використовується у повсякденному житті, ми повинні були б сказати, що ніяка частина національного доходу не входить
 2. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  економічної системи у відповідність зі станом ринку і рух до встановлення кінцевих цін і процентних ставок порушуються з появою нової інформації, а саме додаткової кількості інструментів, що не мають покриття , пропонованих на позиковому ринку. При валової ринкової ставкою, яка існувала напередодні цих пертурбацій, всі ті, хто був готовий зайняти гроші за цією ставкою, з поправкою в
 3. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  економічним прогресом. Якщо ми застосуємо цю мірку до різних фаз циклічних коливань виробництва, то ми повинні назвати бум деградацією, а депресію прогресом. У період буму дефіцитні фактори виробництва нерозважливо розбазарюються в помилкових інвестиціях, а наявні запаси скорочуються в результаті надмірного споживання. Уявне благо оплачується зубожінням. З іншого боку,
 4. Коментарі
  економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна роль. На думку Менгера, емпіричний матеріал відіграє допоміжну роль в економічному дослідженні. Історичний метод дослідження характеризувався при цьому як чисто описовий. Менгер дотримувався точки зору Берка щодо непланованої розвитку суспільства і
 5. 7.1. Інформаційна та методична база аналізу матеріальних цінностей
  економічної кризи і під впливом інфляційних процесів, у зв'язку з браком бюджетних коштів перед більшістю бюджетних установ стоїть завдання, пов'язана із забезпеченням їх матеріальними цінностями, необхідними для нормальної діяльності установ. Метою даної лекції є вивчення організації та методики проведення аналізу матеріалів на прикладі територіального медичного
 6. 1.6.2. Особливості іпотечного кредитування
  економічна криза 1998 року привела до суттєвого зменшення реальних доходів населення, знецінення заощаджень, відтоку приватних вкладів в ощадбанк. Ще однією проблемою є оцінка платоспроможності потенційного позичальника, виходячи з його реальних доходів. Через надмірності податкового тягаря велика частка тіньового сектора в економіці, тому офіційні доходи потенційних позичальників не
 7. РУШІЙНІ СИЛИ
  економічного світу, корисно запозичити дві концепції з природних наук - тектоніку плит з геології та кусково рівновагу з біології. У геології видимі землетруси і виверження вулканів викликаються невидимим рухом континентальних плит по розплавленому ядра Землі. Економічна криза в Мексиці був настільки ж несподіваним і бурхливим, як будь-яке виверження вулкана. Скорочення діяльності
 8. ПЛИТА П'ЯТА: багатополярний світ БЕЗ домінуючої держави
  економічно здатної утримувати великі військові сили, то іншого військового лідера і не могло бути. Але особлива економічна роль Америки виникла з особливою послідовності подій після війни. Подібно до того, як люди очікували, що після зносу Берлінської стіни і розвалу СРСР комунізм безболісно і швидко перейде в капіталізм, люди сподівалися в той час, що відновлення економіки після
 9. Система національних рахунків
  економічні показники містяться в системі національних рахунків (повна назва: система рахунків національного продукту і доходу). Система національних рахунків була розроблена в кінці 1920-х рр.. групою американських вчених, співробітників Національного бюро економічних досліджень, під керівництвом майбутнього лауреата Нобелівської премії Саймона Кузнеця. Спроби розробити систему
 10. Класична модель
  економічної ситуації кінця ХVIII - початку ХIХ в. Всі економічні агенти є тому «Рrice takers», тобто не можуть впливати на ринкову ситуацію і орієнтуються на той рівень цін, який склався на ринку. 2. Економіка ділиться на два незалежних сектора: реальний і грошовий. Такий поділ називається «класичної дихотомією». Грошовий сектор не робить впливу на реальні
© 2014-2022  epi.cc.ua