Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

11.4. Порядковий (ординалістський) підхід до аналізу поведінки споживача


Більш глибоке пояснення поведінки споживача дається за допомогою методу бюджетних ліній і кривих байдужості.
Бюджетна лінія показує різні комбінації двох продуктів, які можуть бути придбані при фіксованій величині грошового доходу.
НАПРИКЛАД, якщо продукт А (апельсини) коштує 15 руб., А продукт В (яблука) коштує 10 руб., То при доході в 120 руб. споживач міг би придбати ці товари в різних комбінаціях, зазначених у табл. 11.1.
Таблиця 11.1

Таблиця 11.1


Бюджетну лінію можна зобразити графічно (рис. 11.1). Нахил бюджетної лінії (АВ) залежить від ставлення ціни товару В (10 руб.) До ціни товару А (15 руб.):

Нахил бюджетної лінії, рівний 2/3, свідчить про те, що споживач повинен утриматися від придбання 2 одиниць продукту А (вертикальна вісь) по 15 руб. кожна, щоб отримати в своє розпорядження 30 руб., необхідних для покупки 3 одиниць продукту В за 10 руб. (Горизонтальна вісь).
Розташування бюджетної лінії залежить від ряду факторів, головними з яких є величина грошового доходу і ціна продукту.
Вплив грошового доходу: збільшення грошового доходу призводить до переміщення бюджетної лінії вправо; зменшення грошового доходу переміщує її вліво.

Бюджетну лінія


Вплив зміни ціни: зниження цін обох продуктів, еквівалентну збільшенню реального доходу, переміщує графік праворуч.
І навпаки, зростання цін на продукти А і В призводить до переміщення графіка вліво. Тепер розглянемо криві байдужості.
Крива байдужості - це крива, що показує різні комбінації двох продуктів, що мають однакове споживче значення, або корисність, для споживача.
Повернемося наприклад з продуктами А (апельсин) і В (яблука). Припустимо, що споживачеві байдуже, в якому поєднанні їх здобувати: 12 апельсинів і 2 яблука; 6 апельсинів і 4 яблука; 4 апельсина і 6 яблук; 3 апельсина і 8 яблук. Якщо виходячи з цих комбінацій ми побудуємо графік, то отримаємо криву рівних корисностей, тобто криву байдужості (рис. 11.2).
Всі набори з двох продуктів однаково корисні для споживача. Корисність, яку він втрачає, відмовляючись від якоїсь кількості одного продукту, компенсується користю від додаткової кількості іншого продукту. Але можуть існувати такі набори кривих байдужості, які відрізняються між собою за рівнем корисності. Таке сімейство кривих байдужості називається картою байдужості (рис. 11.3).
Карта байдужості - це сукупність кривих байдужості.

Карта байдужості


Чим далі від початку координат знаходиться крива, тим більшу користь вона забезпечує споживачеві. Тобто будь-яка комбінація продуктів А і В, показана точкою на кривій III, має більшу корисністю, ніж будь-яка комбінація А і В, показана точкою на кривій I.
Однак дохід (бюджет) споживача обмежений певною сумою. Тому споживач буде шукати такий варіант поєднання різних продуктів, при якому користь у рамках його бюджету буде найбільшою. Щоб знайти такий варіант, званий рівноважне положення споживача, необхідно поєднати бюджетну лінію з картою байдужості (рис. 11.4).

Рівноважне положення споживача


Крива байдужості III, що забезпечує більшу корисність, ніж криві байдужості I і II, недоступна для споживача, так як знаходиться вище бюджетної лінії. Точки М і K показують доступні споживачеві комбінації продуктів А і В, але вони відповідають меншим сукупним корисностям, так як розташовані нижче бюджетної лінії. Рівноважне положення споживача досягається тільки в точці D, в якій бюджетна лінія стосується найбільш високою кривої байдужості II.
Досягнувши її, споживач втрачає стимул до змін структури своїх покупок, так як це буде означати втрату корисності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.4. Порядковий (ординалістський) підхід до аналізу поведінки споживача "
 1. Практикум по темі лекції 11
  порядкового підходу? Що таке «ефект доходу» і «ефект заміни»? 9. Що таке вигода споживача? Як її максимізувати? 10. Що таке рівновагу споживача? Тести, ситуації, завдання Чи вірні твердження Введення податку на продажу не зачіпає рівновагу споживача. «Ефект заміни» полягає в тому, що в результаті зміни ціни споживач збільшує обсяг попиту на
 2. 11.3. Кількісний (кардиналістський) підхід до аналізу поведінки споживача
  порядковий (ординалістський). Представники першого (У. Джевонс, А. Маршалл) грунтуються на теорії граничної корисності. Захисники другого (В. Парето, І. Фішер) використовують теорію кривих байдужості та споживчого бюджету. Розглянемо спочатку пояснення поведінки споживача з позиції теорії граничної корисності. Корисність, або Ютіліт (англ. utility), - це суб'єктивне задоволення,
 3. 1.1.1 АТРИБУТ ЖИТТЯ
  порядкова, суб'єктивна) --- + - - сукупна? гранична (загальна) (одинична) | | | | L --- L --- обсяг споживання Названі концепції в якійсь мірі доповнюють один одного, відображаючи ті чи інші аспекти споживання. Корисність дійсно проявляється в
 4. Визначення величини цінності
  порядкового порівняння (ранжирування) цінностей благ. Це «ранжування» - той же механізм, відповідно до якого вище були коли-кількісний порівняємо споживчі вартості, але тепер мова йде про ранжирування цінностей благ. (Слід нагадати, що нашій категорії «цінність» в Економікс відповід-ветствует «гранична корисність»). Як випливає з формули (6), в рамках розглянутої
 5. Глосарій
  порядкового виміру корисності і заперечує можливість кількісного її виміру Віддача від масштабу - відношення між темпом зміни випуску і однаковим для всіх факторів темпом зміни обсягу їх використання Відмови ринку - нездатність ринкового механізму в певних умовах забезпечити досягнення ефективності за Парето Операції на відкритому ринку цінних паперів - покупка
 6. 1.6. Основні етапи розвитку економічної теорії
  порядковим, а також був використаний графічний метод дослідження для аналізу рівнів корисності та умов її максимізації. Незабаром даний метод зайняв почесне місце серед основних методів «економікс». Концентрація економічного аналізу на проблемах мікрорівня і ідеї відсторонення держави від проведення економічної політики в епоху «чистої конкуренції», зрештою, призвели до
 7. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  підходящим методом вивчення економічних проблем є математичні методи, і що висміювали економістів-логіків як літературних економістів. Якби антагонізм між економістами прихильниками логіки і математики представляв собою просто розбіжності щодо найбільш адекватних процедур, які слід застосовувати в економічному дослідженні, то було б зайвим приділяти цьому особливу
 8. 4. Каталлактіческая безробіття
  підходить більше, і тим, що йому підходить менше. У цих межах він може діяти з власної волі. Цей обсяг свободи є максимумом свободи, якої індивід може користуватися в системі суспільного розподілу праці, а цей обсяг тиску є мінімальним тиском, необхідним для збереження системи громадського співробітництва. Каталлактіческому тиску системи заробітної
 9. 6. Пряме втручання держави в споживання
  підходити до проблеми, на їх думку, з філософської чи академічної точки зору. Мовляв, їх підхід визначається виключно практичними міркуваннями. Фактом є те, говорять ці прагматики, що деякі люди завдають шкоди собі і своїм безневинним сім'ям, вживаючи наркотичні речовини. Тільки доктринери можуть бути настільки догматичні, щоб заперечувати проти державного регулювання
 10. Коментарі
  порядків. Релігія є опіум народу [Маркс К. До критики гегелівської філософії права / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 1. С. 415]. [37] більшовики і меншовики фракції РСДРП з 1903 р., з квітня 1917 самостійні політичні партії. [38] пуритани послідовники кальвінізму в Англії в XVIXVII ст., Які виступали за поглиблення Реформації, проведеної зверху у формі англіканства, проти
 11. Предмет макроекономіки
  підхід, на противагу традиційному , єдино що існував до того часу класичному підходу до вивчення економічних явищ, тобто мікроекономічному аналізу (класична модель). На відміну від мікроекономіки, яка вивчає економічну поведінку окремих господарюючих суб'єктів (споживача або виробника), макроекономіка досліджує проблеми, загальні для всієї економіки, і
 12. 2. Споживчі переваги. Криві байдужості та бюджетні обмеження
  порядкової) корисності внесли Ф. Еджуорт, В. Парето, Е. Слуцький, Р. Аллен, Дж. Хікс і П.
 13. Висновки
  аналізу поведінки споживача визначити і зону заміщення (субституції) - ділянка кривої байдужості, в якому можлива ефективна заміна одного блага іншим. 8. Бюджетні обмеження показують за допомогою бюджетної лінії споживача, який саме набір товарів споживач вважає для себе найбільш вигідним. 9. Рівновага споживача настає тоді, коли у нього відсутні стимули
 14. 3. Споживання та заощадження в масштабі національної економіки
  підхід Кузнеця); - споживання залежить від доходу тільки в тій мірі, в якій він поширений в даному середовищі проживання. Внаслідок цього в малоприбуткових групах існує прагнення забезпечити рівень життя, порівнянний з групою-еталоном, що автоматично призводить до скорочення заощаджень (підхід Дюзенбері); - при зростанні доходів заощадження зростає швидше, ніж споживання, а при
 15. 1. Теорія граничної корисності як теорія ціноутворення
  підходів, які проголосила маржіналісткая революція з концепцією ціноутворення. Найбільш повно це питання розроблений представниками "австрійської школи", до аналізу поглядів яких ми і звернемося. Як ми знаємо, з часів Аристотеля економісти виділяли в товарі дві сторони: споживчу вартість (або корисність) і мінову вартість (здатність товару в певних пропорціях
 16. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  підходу Маршалла? Маршалл розробив теорію ціни, в якій спробував примирити концепцію ціноутворення класичної та австрійської школи. Як ви знаєте, в класичної політичної економії мало місце положення про природною і ринковою ціною товару, де остання пояснювалася тимчасовим відхиленням від природної ціни товару під впливом різних випадкових обставин. Природна ж
 17. 2. Інституціоналізм. Економічні погляди Т. Веблена
  підходу, і наполягають на включенні в економічний аналіз таких дисциплін, як психологію, антропологію, біологію, право і ряд інших. Інституціоналізм як течія економічної думки досить розпливчасто, немає економічної моделі, чітких посилок, які так характерні для класичної політичної економії; в конструктивному плані він мало що дав, але його критичний заряд вплинув на
 18. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  підходити з точки зору визначення вартості робочим часом. Навіть після Рікардо представники першого покоління-ня вульгарних економістів (в особі Мілля, Мак-Куллоха) захищали теорію трудової вартості, хоча практично вони відійшли від теорії трудової вартості, так як говорили про тру-де не тільки людини, але і про працю машин. Таким чином, до певного моменту буржуазні економісти
© 2014-2022  epi.cc.ua