Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997 - перейти до змісту підручника

2. ЗНАЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ І КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ


В останні роки помітними стали зусилля регіональних банків розвитку, які стали надавати більш серйозну конкуренцію групі Світового банку.
Азіатський банк розвитку надає приблизно одну третину кредитів на пільгових умовах. Пріоритетними для банку є галузі інфраструктури. Африканський банк розвитку виділяє ресурси на цілі розвитку ресурси африканським країнам, надаючи їм також сприяння у вигляді експертних послуг і навчання кадрів. Обидва банки управляють фондами розвитку - відповідно - Азіатським і Африканським з пільговим режимом кредитування.
Міжамериканський банк розвитку направляє інвестиції в енергетику, сільське господарство і рибальство. Для цього банку характерна висока концентрація в предостав-леніі кредитів (найбільше ресурсів до початку 90-років було надано трьом країнам - Аргентині, Бразилії та Мексиці, які є більш розвиненими в порівнянні з іншими латиноамериканськими країнами.
Що почав свою діяльність з квітня 1991 Європейський банк реконструкції та розвитку зміг подолати труднощі становлення і стати великим інвестором в країнах Східної Європи. До середини 1995р. він надав державам регіону кредитів на суму більше 4,5 млрд ЕКЮ. Частка банку в прямих капіталовкладеннях досягла майже 15%. Приблизно 70% інвестицій призначені для приватного сектора. ЄБРР надає ресурси на більш вигідних умовах порівняно зі звичайними приватними банками. Оскільки ЄБРР не має права видавати кредити, що перевищують 35% обсягу, необхідного для здійснення проекту капіталу, то він широко використовує синдиковані кредити.
Досвід діяльності ЄБРР використовується при створенні інших подібних банків розвитку, зокрема в Середземноморському басейні. У листопаді 1995р. були підписані Статті угоди про створення Близькосхідного банку розвитку, який, як очікується, почне операції в 1997р.
У жовтні 1996р. 11 країн членів організації Чорноморського економічного співробітництва, в яку входить і Росія, домовилися про заснування Чорноморського банку розвитку. Одним з першочергових проектів стане створення в регіоні мережі волоконно-оптичної зв'язку, що значно покращить зв'язок між причорноморськими державами.

Важливу роль у процесах економічної інтеграції в Західній Європі грають валютно-кредитні і фінансові інститути, створені в рамках Європейського економічного співтовариства (нині Європейського союзу).
Підготовкою переходу до етапу створення економічного і валютного союзу займається Європейський валютний інститут (ЄВІ, місце розташування Франкфурт-на-Майні), на який покладено завдання раработки правил і процедур, прийняття яких буде потрібно в зв'язку з очікуваним введенням єдиної валюти . У компетенції ЄВІ також контроль за емісією банкнот в ЕКЮ.
Європейський інвестиційний банк надає довгострокові кредити і гарантії компаніям, державним органам та фінансовим інститутам для фінансування переважно інфраструктурних об'єктів в менш розвинених регіонах Європейського економічного співтовариства (Європейського союзу).
Діяльність цього банку, спочатку охоплює тільки учасників ЄЕС, в подальшому поширилася і на інші європейські держави, а також розвиваються, зокрема, на країни, що підписали Ломейські конвенції.
У рамках Європейського союзу створені і діють також фонди розвитку та структурні фонди. Європейський фонд розвитку (з 1958р.) надає в основному субсидії і пільгові довгострокові кредити під низькі відсотки країнам, що розвиваються, асоційованим з ЄС. Європейський фонд орієнтації і гарантування сільського господарства був заснований в 1962р. з метою поліпшення умов для розвитку сільського господарства в країнах ЄЕС. Програми, здійснювані фондом, спрямовані на модернізацію сільського господарства. З цього фонду фермерам виплачуються різні компенсації і субсидії, зокрема експортні. З 1975р. здійснюється діяльність Європейського фонду регіонального розвитку, створеного для кредитування програм, метою яких є поступове зменшення регіональних диспропорцій. З 1960р. приступив до операцій Європейський соціальний фонд, утворений для поліпшення можливостей зайнятості населення.
З 1 січня 1989 вступили в силу реформи структурних фондів ЄС, проведені відповідно до Єдиним Європейським актом (1987р.
), які передбачають більш чіткі критерії відбору проектів і посилення уваги до менш розвиненим регіонам ЄЕС (ЄС).
При розподілі ресурсів спостерігаються гострі розбіжності, викликані, зокрема, прагненням кожної країни, що має відсталі регіони, отримати більше ре-сурсів із структурних фондів. У 1994р. з бюджету ЄС Греції, Іспанії, Португалії та Ірландії були надані ресурси на суму більше 10 млрд. ЕКЮ. Ці протиріччя можуть загостритися в разі прийняття в ЄС низки східноєвропейських країн, а також Мальти і Кіпру, які виявили таке бажання. Розширення ЄС призвело б до різкого зростання числа регіонів, що мають право на субсидії, оскільки, за існуючими правилам, регіони з рівнем ВВП на одного жителя менше 75% середнього рівня ВВП на душу населення по ЄС в цілому, має право звертатися за такими субсидіями. За деякими оцінками, більшості з країн, які виявили бажання вступити до ЄС, потрібно не менше 20 років, щоб досягти середнього рівня ВВП на душу населення в цілому по ЄС / 6 /.
Міжнародні валютно-фінансові та банківські організації, будучи важливою частиною інституційної структури світової економіки, взаємодіють з організаціями, створеними в інших її сферах, зокрема з Світовою організацією торгівлі. Наростання тенденцій до глобалізації, поглибленню інтеграційних тенденцій в ряді регіонів світу, більшої лібералізації торговельних режимів, суттєві зміни в оцінці місця і ролі іноземних інвестицій в економіці країни - все це створює об'єктивну потребу подальшого вдосконалення діяльності міжнародних валютно-фінансових і банківських інститутів. Проте усвідомлення цієї потреби, саме по собі є суперечливим процесом, ще не означає, що зусилля з реформування будуть безконфліктними і швидкими. Поява на початку наступного століття нових країн з потужним економічним потенціалом (наприклад, Китаю, Бразилії і т.д .) призведе до зміни балансу сил і в міжнародних валютно-фінансових і банківських інститутах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. ЗНАЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ валютно-фінансових і кредитних організацій"
 1. Глосарій
  значення і не включені до бюджету Д Демонополізація економіки - попередження, обмеження і припинення монополістичної діяльності (тобто дій господарюючих суб'єктів і органів державної влади та управління, спрямованих на недопущення, обмеження або усунення конкуренції) і одночасно сприяння формуванню ринкових відносин на основі розвитку конкуренції і
 2. § 64. Еволюція міжнародної валютної системи
  значення в рамках досягнутої домовленості; г) є частиною офіційних валютних резервів для країн ЄЕС і використовуються тільки в рамках цієї організації. Відмінності екю від СДР полягають в тому, що екю: а) має реальне (доларове або золоте) забезпечення; б) його емісія під заставу золота дає можливість залучити в міжнародне грошовий обіг (прямо або опосередковано) чимало золота, в)
 3. 3.3. Бюджетні права органів місцевого самоврядування
  значення в бюджетних правовідносинах має наявність прав у територіальних представницьких і виконавчих органів влади при розгляді розбіжностей за окремими показниками їх бюджетів. Відповідно до статті 20 Закону «Про основи бюджетних прав ...» 1993 вони мають право вносити свої пропозиції щодо зміни та уточнення проектованих вищестоящим органом влади показників своїх бюджетів.
 4. Словник термінів
  значенням для збереження та відновлення основних фондів підприємства. Аудиторський контроль - незалежний позавідомчий фінансовий контроль, що проводиться аудиторською фірмою, що має ліцензію на здійснення аудиторської діяльності. Основне завдання - встановлення достовірності, повноти і реальності бухгалтерської та фінансової звітності і дотримання фінансового законодавства. Баланс -
 5. 2. Кредит: зміст і значення. Принципи і форми кредитування. Кредитна система ринкової економіки
  значення, забезпеченість і диференційованість кредиту. Масштаби кредитних відносин у країні залежать від рівня і масштабів суспільного виробництва. Чим могутніше економіка певної країни, тим сильніше розмах кредитних відносин; чим стабільніше економіка країни і чим вище довіру суб'єктів у кредитній системі, тим ширше масштаб кредитних відносин. У ринковій економіці всі кредитні
 6. Російська Федерація в русі капіталу
  значення іноземних прямих інвестицій зазвичай пояснюється несприятливими умовами инвертирования (корупція і т. д). Основною сферою докладання ІПК були харчова промисловість і паливно-енергетична сфера. Далі йшли торгівля і громадське харчування. На машинобудування і металообробку доводиться близько 5% загального обсягу капіталовкладень. У регіональному відношенні відзначається величезна
 7. Економічна безпека
  значення для республік колишнього Радянського Союзу, СФРЮ і ряду країн, що розвиваються (втрата регульованості економіки, «війна суверенітетів», ненадійність економічних зв'язків). Національна економічна безпека має внутрішнє і зовнішнє прояви. У країнах з високим рівнем економічного розвитку при відносно низькій самозабезпеченості основними ресурсами та багатьма видами продукції
 8. Введення
  значення тимчасового чинника в економічних процесах. Змінився вигляд і характер виробництва продукції. Величезні зрушення відбулися у розвитку продуктивних сил. Світове виробництво майже в два рази випереджає зростання населення. Під впливом НТП відбулися глибокі зрушення в галузевій структурі економіки, в промислово розвинених країнах Заходу в основному взяв гору інтенсивний тип розвитку. Ці
 9. Словник термінів
  значення. Це означає, що податкові доходи не призначені для конкретних державних витрат. Грошові кошти надходять до бюджету на потреби всієї держави. Акредитив - це доручення про виплату певної суми особі або компанії при виконанні зазначених в акредитивній листі умов. Амортизація прискорена - амортизація за підвищеними ставками в порівнянні з діючими або
 10. § 4.1 Поняття, предмет і метод податкового права
  значення, оскільки віднесення тієї чи іншої групи норм до певної галузі права означає її включення в певний галузевий правозастосовний режим. У цьому зв'язку необхідно враховувати, що практично всі податкові відносини виникають у процесі перерозподілу національного доходу і мають фінансовий характер. Однак відносини у сфері оподаткування виникають виключно в
© 2014-2021  epi.cc.ua