Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ЗАПАСИ ВИРОБНИЧІ

частина оборотних коштів на підприємстві, ще не включених у процес виробництва, які не надійшли на робочі місця.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗАПАСИ ВИРОБНИЧІ "
 1. ЗМІНА ВАРТОСТІ ЗАПАСІВ
  запасів, незавершеного виробництва, готової продукції; визначається як різниця між надходженням продукції у запаси і вилученням з них. Розраховується реально як різниця між вартістю запасів на кінець і початок періоду за даними бухгалтерської
 2. ГЛАВА Товарно-матеріальні запаси: що компанії потрібно купити і що їй потрібно продати
  запаси 2 , Загальна дебіторська заборгованість, чиста 3, Авансові витрати 2, Інші поточні активи, всього Всього поточних активів 12,005 Товарно-матеріальні запаси - це продукція, яку компанія зберігає на своїх складах & ая продажу. Оскільки балансовий звіт завжди складається на певний день, сума, зазначена в ньому, відповідає вартості запасів на цю дату. Багато підприємств
 3. ЗОЛОТИЙ ЗАПАС
  запас США перевищував 8 тис. т, золотий запас Росії становив приблизно 300
 4. ЗАПАСИ
  запасів, яким відповідають нормативні запаси. Запаси вище цих норм називають
 5. Безперервна інвентаризація.
  Запасів кожен день або тиждень і відповідно вносять поправки в який ведуть облік товарних запасів. Цим способом можна здійснювати перевірку всіх товарних запасів за великий період часу. Інша перевага цього способу полягає в тому, що дані про товарні запаси, взяті з карток товарних запасів, постійно ведуться по системі безперервної інвентаризації, можуть бути використані для
 6. Га
  запаси природного газу Світовий енергетичної конференцією в Детройті визначалися в 540 трлн. м3. Є й інші, більш пізні дані. Згідно з ними в світі є природного газу (у перекладі на умовне паливо) 79 млрд. т достовірних запасів і 276 млрд. т ймовірних запасів (відповідно 66 трлн. Та 230 трлн. М3 в натуральному вираженні). Найбільш великі достовірні запаси газу знаходяться в
 7. 9.5 Нормування оборотних коштів
  запасів (Нп.з) складається з нормативу поточного запасу, підготовчого і страхового і може бути визначений за формулою Норматив виробничих запасів {foto56} Величина нормативу незавершеного виробництва (Нн.п) може бути визначена за форму-ле: Величина нормативу незавершеного виробництва {foto57} На підприємствах з рівномірним випуском продукції коефіцієнт наростання
 8. Питання 55 . Показники статистики товарних запасів
  запасами називається маса товарів, які знаходяться на складах виробництва та у сфері товарного обігу з моменту надходження їх з виробництва до моменту реалізації. Товарні запаси в сфері товарного обігу називаються товарними залишками. Товарні запаси являють собою основну частину оборотних засобів торгівлі. Вони роблять значний вплив на комерційні результати ринкової
 9. НАДЛИШКИ ТОВАРНИХ ЦІННОСТЕЙ
  запасів підприємств по відношенню до необхідного рівня, зумовленого виробничими потребами або
 10. НАДЛИШКИ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ
  запасів підприємств по відношенню до необхідного рівня, зумовленого виробничими потребами або
 11. § 10.6. Управління виробничими запасами в будівництві
  запасів, тим менше відволікається грошових коштів на ці цілі, ефективніше використовуються оборотні кошти. Витрати на створення і зберігання запасів у будівництві залежать від величини виробничого запасу, податку на капітал, вкладень у запаси, страхування вартості змісту складів, витрат, пов'язаних з втратами. Витрати на утримання виробничих запасів складаються з таких витрат:
 12. зачепили
  запас деталей, напівфабрикатів, частин для збирання машин, проміжних робіт у промисловості, будівництві, необхідний для забезпечення безперервності виробничого циклу, безперебійного функціонування підприємств і
 13. Ефективність роботи комерційних служб по закупівлі товарів, рекламних заходів.
  Запасів та швидкості їх обігу. Добре налагоджена комерційна та рекламна робота дозволяє уникнути закупівлі товарів користуються обмеженим попитом покупців, осідання в запасах неходових товарів. Це дозволяє скоротити витрати фінансових ресурсів, спрямованих на формування і зміст товарних
 14. Поняття капіталу
  запас продуктів різного роду, досить точний для утримання його [людини] і постачання його необхідними для його роботи матеріалами і знаряддями »протягом усього періоду виробництва та продажу продукту його праці. Капітал - це фактор виробництва, відповідальний за все, що «поточний праця повинна отримувати за рахунок минулого праці та продукту минулої праці». Таким чином, в системі понять
 15. Форми і методи стимулювання персоналу за роботу з мінімальними запасами.
  Запасів вимагає хорошої організації праці всіх торгових працівників від управлінців, фахівців до продавців, при гарній матеріальної зацікавленості їх у підвищенні обсягів діяльності з мінімальними запасами. У багатьох торгових організаціях у положенні про преміювання передбачено таку вимогу. Чинники економічної та фінансової ефективності діяльності торгових
 16. 1.3. Потоки і запаси
  запаси тісно взаємопов'язані: потік - це зміна запасу за певний проміжок
 17. Виробництво мінеральної сировини і розміщення його запасів
  запасів в різних підсистемах світового господарства. Розвинені країни виробляють понад 30% непаливної мінеральної сировини, що приблизно збігається з розвіданими запасами, але 43% видобутої у світі нафти. Великими виробниками сировинних матеріалів виступають країни, що розвиваються, що зосередили близько половини їх видобутку, у тому числі - понад половину марганцю, ніобію, олова, кобальту, бокситів і
 18. Поняття капіталу
  запас продуктів різного роду, достатній для утримання його [людини] і постачання його необхідними для його роботи матеріалами і знаряддями »протягом усього періоду виробництва та продажу продукту його труда2. Капітал - це фактор виробництва, відповідальний за все, що «поточний праця повинна отримувати за рахунок минулого праці та продукту минулої праці» ', Таким чином, в системі понять
 19. 5. КОПАЛИНИ РЕСУРС
  запаси викопного палива - вугілля, нафти, газу, уранової руди; поклади різного роду металів, неметалевих руд, сировини для виробництва будівельних матеріалів. Ці корисні копалини видобуваються в трьох станах - твердому, рідкому і газоподібному. Поклади корисних копалин мають різний ступінь вивченості і різну ступінь точності оцінки. У Росії розрізняються чотири категорії запасів
© 2014-2022  epi.cc.ua