Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

5. КОПАЛИНИ РЕСУРС

Із збільшенням виробництва промислової продукції в світі все більше значення серед природних ресурсів для розвитку продуктивних сил набувають надра землі, що містяться в них корисні копалини. У надрах, а місцями і на поверхні знаходяться запаси викопного палива - вугілля, нафти, газу, уранової руди; поклади різного роду металів, неметалевих руд, сировини для виробництва будівельних матеріалів. Ці корисні копалини видобуваються в трьох станах - твердому, рідкому і газоподібному.
Поклади корисних копалин мають різний ступінь вивченості і різну ступінь точності оцінки. У Росії розрізняються чотири категорії запасів за ступенем їх разведанности і кількісної визначеності - А, В, С1 і С2. Категорія А - детально розвідані родовища з точно визначеними межами залягання; В - розвідані родовища з приблизно визначеними межами залягання; С1 - розвідані в загальних рисах родовища з запасами, підрахованими за допомогою екстраполяції; С2 - попередньо оцінені запаси, якість яких визначено за одиничними пробами і зразкам.
Всі ці категорії становлять балансові запаси, використання яких економічно доцільно. До позабалансовими запасами відносяться ті, які за наявної техніки не можуть бути ефективно використані. Існує також категорія прогнозних геологічних запасів, оцінюваних наближено в якості можливих.
У зарубіжних країнах застосовується інша класифікація запасів. Розвідані запаси за ступенем вивченості поділяються на дві категорії - достовірні і ймовірні. Крім того, є категорія можливих запасів, відповідних нашим запасам С2. У США і в ряді інших країн в якості першої категорії виділяють виміряні (measured) запаси, друга категорія - запаси, показані (indicated) на основі відомостей, отриманих за даними гірничих робіт за межами виміряного родовища, і третя категорія - запаси передбачувані, виведені (inferred) на основі загальних геологічних даних.

Незважаючи на значний розвиток геолого-розвідувальних робіт (насамперед у розвинених країнах), вивченість надр ще недостатня. Питома вага достовірних запасів за деякими видами корисних копалин іноді становить кілька відсотків від геологічних запасів. Запаси корисних копалин по країнах різні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. КОПАЛИНИ РЕСУРС "
 1. Податок на видобуток корисних копалин
  копалин визнається: 1) календарний місяць; 2) квартал; 3) календарний рік. 47. Сума податку на видобуток корисних копалин, обчислена з корисних копалин, здобутим за межами території Російської Федерації, підлягає сплаті: 1) за місцем знаходження кожної ділянки надр, наданої у користування; 2) за місцем знаходження організації або місцем проживання індивідуального
 2. 36. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ БАЗИ ПО ПВКК
  копалин, за винятком нафти збезводненої, знесоленої і стабілізованої, попутного газу і газу пального природного з усіх видів родовищ вуглеводневої сировини. Податкова база по кожному виду видобутої корисної копалини визначається окремо. Податкова база визначається платником податку самостійно щодо кожного видобутої корисної копалини (у тому числі корисних
 3. Порядок обчислення і сплати податку
  копалиною обчислюється як відповідна податковій ставці відсоткова частка податкової бази. Сума податку за нафти збезводненої, знесоленої і стабілізованої, попутному газу і газу пального з усіх видів родовищ вуглеводневої сировини обчислюється як добуток відповідної податкової ставки і величини податкової бази. Сума податку обчислюється за підсумками кожного
 4. 11.3. Соціально-економічні аспекти використання мінеральних ресурсів
  копалин.
 5. 35. ПОДАТОК НА видобуток корисних копалин (ПВКК)
  копалини, енергетичні та інші ресурси, є державною власністю. Добуті корисні копалини та інші ресурси можуть перебувати у федеральній власності, власності суб'єктів РФ, муніципальної, приватної та в інших формах власності. Користувачі надр - суб'єкти підприємницької діяльності, іноземні громадяни, юридичні особи, якщо законами не встановлені
 6. 37. ПОДАТКОВІ СТАВКИ ПВКК І ЙОГО СПЛАТА
  копалини. Оподаткування проводиться за податковою ставкою 0% при видобутку: 1) корисних копалин в частині нормативних втрат корисних копалин. 2) попутного газу; 3) підземних вод, що містять корисні копалини, вилучення яких пов'язане з розробкою інших видів корисних копалин, і видобутих при розробці родовищ корисних копалин, а також при будівництві та
 7. Податкова декларація
  копалин. Податкова декларація подається платником податків до податкових органів за місцем перебування платника податків. Податкова декларація подається не пізніше останнього числа місяця, наступного за минулим податковим періодом. Завдання 1 За червень підприємство видобуло на території Архангельської області 400 т торфу. У цьому ж місяці було реалізовано 150 т за ціною 800 руб. / Т, 200
 8. Висновки
  копалин і ресурсозбереження. 3. Основна частина природних багатств зосереджена в країнах, що розвиваються. Головна «хвороба» економік цих країн - орієнтація на експорт сировини при заморожування розвитку обробних галузей. У той же час дефіцит природних ресурсів у розвинених країнах Заходу обумовлює спрямованість основних потоків міжнародної торгівлі природними ресурсами з
 9. Регулярні платежі за користування надрами
  копалин, розвідку корисних копалин, геологічне вивчення і оцінку придатності ділянок надр для будівництва та експлуатації споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за винятком інженерних споруд неглибокого залягання (до 5 м), що використовуються за цільовим призначенням.
 10. Частина 2. Федеральні податки і збори в податковій системі Російської Федерації
  копалин у вигляді вуглеводневої сировини (газ горючий природний) - за нормативом 100%; - податку на видобуток корисних копалин у вигляді вуглеводневої сировини (за винятком газу пального природного) - за нормативом 95%; - податку на видобуток корисних копалин (за винятком корисних копалин у вигляді вуглеводневої сировини, природних алмазів і загальнопоширених корисних копалин) - по
 11. Поняття «природні ресурси»
  копалин, втягуються у виробництво. Складно сказати, яка з тенденцій переможе в недалекому майбутньому: сберегающая або споживаюча. Але треба відзначити той факт, що розвідані запаси корисних копалин ростуть швидше, ніж їх видобуток. Вплив природних ресурсів на економіку У більшості країн з розвиненою ринковою економікою природних ресурсів (особливо корисних копалин) споживається більше,
© 2014-2022  epi.cc.ua