Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ЗАКОНИ ЕНГЕЛЬ

закономірності зміни структури витрат сімей і окремих особистостей в залежності від зростання розмірів одержуваного ними доходу. У міру зростання доходів людини, сім'ї загальне споживання ними всіх благ згідно закону Енгеля зростає, але в різних пропорціях, в різних структурних співвідношеннях.
У найменшій мірі будуть зростати витрати на споживання звичайних продуктів харчування, найбільшою мірою - на предмети розкоші, на вишукані речі, заощадження, які вважаються, на думку Енгеля, люксовим благом.
Закони Енгеля встановлені на основі аналізу статистики споживання осіб з різними рівнями доходів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗАКОНИ Енгель "
 1. Криві Енгеля
  закономірності: - попит на різні товари по-різному реагує на зміни в доходах покупців, товари, що сприймаються як предмети розкоші, є більш сприйнятливими до подібних змін; - споживання продуктів харчування та інших товарів першої необхідності слабо залежить від доходів населення, із зростанням доходів зменшується частка споживчого бюджету, що витрачається на закупівлю даних
 2. 2. Специфіка закону попиту в перехідній економіці
  законів попиту та про-позиції. Як відомо, попит пов'язує кількість товару з їх ціною. Кількість товару, на яку пред'явлений попит, визначається сле-дують факторами: - яку ціну; - смаками покупців; - доходами; - розподілом доходу серед домогосподарств; - ціною на товари-замінники; - загальним числом покупців; - інфляційними очікуваннями. Особливості попиту в
 3. Терміни і поняття
  Економічні блага Економічні потреби Товари та послуги (товари) Продукти першої необхідності Закон Енгеля Економічні ресурси Взаємозамінність (альтернативність) економічних ресурсів Виробничі можливості Альтернативна (вмененная) вартість (витрати) Закон зростаючих альтернативних витрат Закон спадної віддачі Економічна ефективність
 4. Тема 13. РЕАКЦІЯ СПОЖИВАЧА НА ЗМІНА ЙОГО ДОХОДУ І ЦІНИ ПРИДБАННЯ БЛАГ
  закон Енгеля: при збільшенні доходів споживачі підвищують витрати на предмети розкоші більшою мірою, а витрати на товари першої необхідності - меншою, ніж збільшуються їхні доходи. Фірми на ринку ведуть маркетингову політику з метою збільшення збуту, тому їм важливо знати як споживач розпорядиться своїм доходом. Це можна визначити, якщо криві Енгеля звести в єдиний графік і
 5. Терміни і поняття
  Еластичність Цінова еластичність попиту Коефіцієнт цінової еластичності попиту Перехресна еластичність попиту Еластичність попиту по доходу Гранична корисність Закон спадної граничної корисності Крива байдужості Карта байдужості Гранична норма заміщення Бюджетна лінія Крива
 6. Глава 5. Поведінка споживача у ринковій економіці
  закони поведінки споживача на ринку. Теорія споживання є важливою складовою частиною мікроекономіки, так як дозволяє пояснити формування попиту, його структуру, динаміку, взаємозв'язок з цінами. У створення цієї теорії внесли значний внесок економісти XIX і початку XX в.: Г. Госсен і Е. Енгель (Німеччина), К. Менгер і Е. Бем-Баверк (Австрія), У.С. Джевонс і Ф. Еджуорт (Англія) і
 7. Глава 5. Поведінка споживача у ринковій економіці
  закони поведінки споживача на ринку. Теорія споживання є важливою складовою частиною мікроекономіки, так як дозволяє пояснити формування попиту, його структуру, динаміку, взаємозв'язок з цінами. У створення цієї теорії внесли значний внесок економісти XIX і початку XX в.: Г. Госсен і Е. Енгель (Німеччина), К. Менгер і Е. Бем-Баверк (Австрія), У.С. Джевонс і Ф. Еджуорт (Англія) і
 8. 3.4 Зміна цін і доходу
  При даних цінах і доході оптимум споживача визначається умовою (3.12) (рис. 3.9). Як поводитиметься споживач при зміні цін і доходу? {Foto83} {foto84} На рис. 3.11 (верхня частина) показана зміна оптимуму споживача при зміні ціни товару X, незмінній структурі переваг і колишньому доході. При зниженні РХ до Р'X бюджетна лінія KL повертається навколо
 9. ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації
  закону попиту в перехідній економіці. 3. Формування пропозиції та рівноважної ціни в перехідній еко-номіці. Програмна анотація. Ринок: структура, механізм функціонування та особливості ста-новлення в Росії. Критерії класифікації сегментів ринку. Переважно-ства і негативні сторони ринкової економіки. Особливості сучасних-ної ринкової економіки. Особливості сучасного етапу розвитку
 10. Питання 9 Реакція споживача на зміни доходу. Крива Енгеля.
  Закону Енгеля. Зокрема, він вказував, що від доходів залежать тенденції зміни витрат на житло. С. Струмілін на матеріалах пензенських бюджетів дійшов висновку, що частка витрат на харчування знаходиться в більш тісному зв'язку з розміром сім'ї та віком її членів. Отже, пов'язувати долю витрат сім'ї на харчування з рівнем доходів, як це пропонував Енгель, некоректно, бо повинні
 11. Поняття економічних потреб і благ
  законі (принципі) узвишшя потреб , який означає, що потреби зростають швидше виробництва благ. Багато в чому це відбувається тому, що в міру задоволення одних потреб у нас відразу виникають інші. Так, у традиційному суспільстві більшість його членів відчуває потреби насамперед у продуктах першої необхідності. Це потреби переважно в їжі, одязі, житлі,
 12. 20.2. Рівень життя населення та показники його вимірювання
  закономірність, відповідно до якої при збільшенні доходу споживачі підвищують витрати на предмети розкоші більшою мірою, а витрати на товари першої необхідності - меншою мірою, ніж збільшується дохід. Таким чином, зростання доходу призводить до зниження частки витрат споживача на товари першої необхідності (наприклад, основні продукти харчування) і до збільшення частки витрат
 13. Бітоварний ринок
  законів ринку вільної конкуренції. Головна мета такого аналізу? виявлення значення заменяемости і доповнення товарів як чинників поведінки покупця на ринку і споживчого рівноваги на основі головних чинників поведінки споживачів (смаки, ціни, доходи). Аналіз поведінки --- + --- покупця? продавця (криві байдужості
 14. Терміни і поняття
  закони Енгеля) Заощадження. Крива заощаджень Функція заощадження Середня схильність до заощадження Гранична схильність до заощадження Фактори, що визначають динаміку споживання, заощаджень та інвестицій Інвестиції, їх типи та види (реальні та портфельні, валові і чисті) Рівновага заощаджень та інвестицій Гранична схильність до інвестування Два способи визначення рівноважного
 15. Терміни і поняття
  закони Енгеля) Заощадження. Крива заощаджень Функція заощадження Середня схильність до заощадження Гранична схильність до заощадження Фактори, що визначають динаміку споживання, заощаджень та інвестицій Інвестиції, їх типи та види (реальні та портфельні, валові і чисті) Рівновага заощаджень та інвестицій Гранична схильність до інвестування Два способи визначення рівноважного
 16. Висновки
  1. Вивчення попиту на продукцію є найпершим завданням фірми в умовах ринку. Однією з найважливіших характеристик попиту є його еластичність. Оцінка еластичності попиту (за ціною, доходам покупців та іншим параметрам) дозволяє фірмі вибрати вірну стратегію поведінки на ринку. Коефіцієнти (показники) еластичності попиту та пропозиції дають можливість визначити положення кривих
 17. Запитання для самоперевірки
  1. Що таке еластичність? Що відображає еластичність стосовно попиту і пропозиції? 2. Фірма вирішила підвищити ціну на свою продукцію. Що станеться з її виручкою, якщо попит еластичний (нееластичний)? 3. Розрахуйте показники цінової еластичності попиту на продукцію фірми, виходячи досліджують даних про обсяги продажів при різних цінах: {foto30} Скільки продукції буде продавати фірма?
 18. Терміни і поняття
  Корисність Закони Госсена Закон спадної граничної корисності Цінність (вартість) Парадокс цінності Ціна Двухфакторная модель ціноутворення Попит Закон попиту Пропозиція Закон пропозиції Рівноважна (ринкова) ціна Ціни «статі» і
 19. 7.1. Попит на товар і його характеристика
  законом попиту. Цю залежність можна зображати на графіку (рис. 7.1) у вигляді кривої попиту d, де P (price) - ціна, Q (quantity) - кількість, величина попиту, d (demand) - попит. Кожна точка на вертикальній лінії означає конкретну ціну, а на горизонтальній - кількість продукту, яку споживач може купити за цією ціною. Рис. 7.1. Крива попиту Крива d1 нахиляється вниз і
 20. інкорпорації
  законом групі осіб статусу юридичної особи, корпорації, 3) систематизація законів держави, розташування їх у певному порядку в процесі публікації без зміни змісту самих
© 2014-2022  epi.cc.ua