Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. Країни, що розвиваються користуються преференційним ре-жимом на ринках багатьох економічно розвинених країн. Водночас сукупний збиток країн, що розвиваються від дискримінації ції їхніх товарів з боку розвинених країн обчислюється десят-ками мільярдів доларів на рік.
Яке пояснення ви дасте цьому явищу?
2. Які аргументи на користь зовнішньоторговельного протекціонізму характерні саме для країн, що розвиваються, які більшою мірою, ніж розвинені країни, захищають свої внутрішні ринки від іноземної конкуренції?
3. За даними міжнародної статистики, в останні роки скоротилася роль світових цін на сировину у формуванні експортних доходів країн, що розвиваються. Економіка цієї групи держав у меншій мірі, ніж раніше, залежить від коливання цін на світових ринках сировини. У той же час лише 27 країн з 103 країн - типових представників групи розвиваються змогли подолати сировинну залежність економіки та експорту і забезпечити економічне зростання на основі розвитку галузей промислового виробництва.
Чим ви поясните таку консервативність галузевої та експортної структури країн, що розвиваються по відношенню до зовнішніх чинників?
4. В даний час чорна металургія є своєрідна-різним вододілом у відносинах Росії із зовнішнім світом, оскільки наша країна відчуває серйозні обмеження при експорті продукції даної галузі. Торговельні суперечки, або так звані «сталеві війни», стали набувати в останні роки значний розмах. Основною зброєю в таких війнах стали антидемпінгові мита.

Чи може сприяти зняттю обмежень на російський сталевий експорт приєднання країни до СОТ? Прокоментуйте свою відповідь.
5. Експортна діяльність стала в 1990-х рр.. одним з ре-шує факторів національного господарського розвитку Рос-ці. Зростання експортних поставок за роки реформ підтримав «на плаву» цілий ряд галузей промисловості і тим самим пре-дотвратіть її остаточний розвал. У той же час він не вирішив завдання підвищення конкурентоспроможності вітчизняної про-дукції на зарубіжних ринках.
У чому ви бачите причину такого явища?
6. Імпортна експансія на російському споживчому рин-ке тривала аж остаточно 1998 р. Зокрема, питома вага імпортних виробів у загальній кількості торгованих товарів наблизився до 100% по таких позиціях, як відеомагнітоф-ни і кольорові телевізори; перевищував 50-70% по взуттю , одязі, холодильників, молочним продуктам.
А) Що послужило причиною подальшого поліпшення пози-цій вітчизняних товаровиробників на внутрішньому рин-ке Росії?
Б) Під дією яких факторів відбувається «витіснення» зарубіжних товарів з вітчизняного ринку?
7. Деякі фахівці та представники вітчизняного бізнесу вважають, що Росія зараз не готова до відкриття сво-їх ринків відповідно до нормативів СОТ, що приєднання-нання до організації остаточно підірве російську примушує-ленность, сільське господарство і сферу послуг, ще більше повели-чит сировинну спрямованість експорту і залежність країни від
зовнішніх факторів.
Тому вступати в СОТ, на їх думку, треба тільки після переходу російської економіки у фазу стійкого зростання, коли вона буде більш готова протистояти іноземної конкуренції.
Згодні ви з цим твердженням? Прокоментуйте свою відповідь.
8. У ході переговорів про приєднання Росії до СОТ стра-нами - членами цієї організації було висунуто вимогу про необхідність нівелювання внутрішніх і світових цін на паливно-енергетичні ресурси. На думку експертів дру-гих країн, низькі ціни на газ і електрику на внутрішньому ринку Росії - форма прихованого субсидування її націо-нальних виробників, завдяки якому експортери одержують «нечесне» перевагу перед конкурентами.
А) Чи згодні ви з подібною вимогою? Наведіть ар-аргументи на захист вашої точки зору.
Б) Які можуть бути наслідки усунення різниці між експортними та внутрішніми цінами для окремих галузей національної промисловості?
9. Значна частина нового будівництва здійснюється в Росії іноземними компаніями. Уряд має намір допомогти російським будівельним компаніям зайняти більшу частку на ринку.
Який інструмент економічної політики - імпортне мито, імпортну квоту на поставки з-за кордону будматеріалів або внутрішню субсидію будівельним компаніям - ви б порадили використовувати для цього і чому?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 3. Людська праця як засіб
  завдання, не обмежує постійно кількість задоволення потреби. Недолік фахівців може виникати тільки в короткостроковому періоді. У довгостроковому періоді він може бути усунутий шляхом навчання тих, хто демонструє вроджені здібності до необхідного праці. Праця є самим рідкісним з усіх первинних засобів виробництва, тому що він у цьому обмеженому сенсі є
 2. 7. Нерівність багатства і доходу
  завдання; закон примушує його до невизначеної діяльності, визначення якої залишається за виконавчою владою. Індивід зобов'язаний підкоритися, що б адміністрація ні наказала йому зробити. Вкрай важко встановити, чи відповідає команда, віддана виконавчою владою, його силам і здібностям, і чи зробив він усе, що міг, для її виконання. Будь-який громадянин в будь-якому аспекті своєї
 3. 1. Властивості ринкової економіки
  завдання і змушує коритися його командам. Кожна людина вільна, ніхто не підпорядкований деспоту. Кожен індивід інтегрується в цю систему співпраці сам по собі. Ринок направляє його і показує, яким чином він може найкраще сприяти своєму добробуту, поряд з добробутом інших людей. Ринок остання інстанція. Ринок поодинці впорядковує всю суспільну
 4. 2. Радість і тягар праці
  завдання, працівник отримує задоволення від усвідомлення того, що йому вдалося успішно подолати всі пов'язані з ним труди і турботи. Він щасливий, що позбувся чогось важкого, неприємного і обтяжливого, що звільнився на деякий час від тягаря праці. Його почуття можна висловити словами: Це я вже зробив. 4. Деякі види роботи задовольняють специфічні бажання. Існують, наприклад,
 5. 3. Заробітна плата
  завдань, які вони виконують в даний момент. Єдиний засіб для цього запропонувати їм більш високу оплату. Будь-яке нововведення, яке планує підприємець виробництво нового виробу, застосування нового технологічного процесу, вибір нового місця для своєї філії або просто розширення виробництва на своєму підприємстві або на інших підприємствах, вимагає використання працівників, до
 6. 8. Вплив превратностей ринку на ставки заробітної плати
  завдань. Індивід або його батьки витрачає кошти на навчання, плоди якого складаються в придбанні здатності виконання певних видів роботи. Подібне навчання і підготовка посилюють однобічність людини; вони роблять його фахівцем. Будь спеціальна підготовка посилює специфічний характер працездатності людини. Праці і турботи, негативна корисність зусиль, яким
 7. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  завдання. Соціалісти фатально помилилися, стверджуючи, що ті, кому платять певну ставку на годину, на день, на тиждень або на рік, проваджені не своїм власним егоїстичним інтересом, коли вони працюють ефективно. Чи не високі ідеали і не почуття обов'язку утримують робочого, праця якого оплачується згідно з відпрацьованим часом, від недбалості та дозвільного хитання по цеху, а вельми
 8. 5.1. Аналіз виконання кошторису витрат лікарні за загальними показниками
  завдання з розгортання ліжок у лікарнях, використанню затвердженого фонду заробітної плати тощо Аналіз звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах у закладах охорони здоров'я дозволяє, по-перше, виявити порушення в комплектації штатів медичних працівників, по-друге, зафіксувати наявність приставних ліжок, по-третє, встановити ступінь завантаженості медичного персоналу
 9. 5.3. Аналіз дотримання кошторисних призначень
  завдань за виробничими показниками і веде до погіршення обслуговування населення. Причинами недорасхода бюджетних коштів, як правило, є недоліки в діяльності установ, а також фактори, які не залежать від установи (наприклад, несвоєчасне фінансування та ін.) Наявність надкошторисних витрат в основному залежить від роботи установ і розцінюється як порушення фінансової
 10. 7.1. Інформаційна та методична база аналізу матеріальних цінностей
  завдань, дотримання норм і нормативів, стану та рівня використання матеріальних ресурсів. Для розрахунку впливу різних факторів (середньорічної кількості ліжок, середнього числа днів функціонування одного ліжка в році, грошових норм витрати продуктів харчування, медикаментів на один ліжко-день) на зміну узагальнюючих показників (величину витрат на матеріали, продукти харчування та
 11. 10.2. Аналіз чисельності, складу і структури трудових ресурсів
  завдань (гр. 12 табл. 10.1) по середньооблікової чисельності працівників НДІ та обсягів науково-дослідних робіт (НДР), виконаних власними силами . У цьому зв'язку настораживающим фактором є те, що невиконання плану за обсягом НДР, що склало 98,7%, перевищило зниження чисельності працівників НДІ, рівне 99,1%. Це може служити непрямою ознакою скорочення продуктивності
© 2014-2022  epi.cc.ua