Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Чи є економіка похмурої?


Наше визначення економіки починається з поня-ку обмеженості, і це дійсно звучітмрачно і гнітюче. Однак обмеженість неозначает недолік або злидні. У багатьох местахчістая вода, що використовується для виробництва, що не яв-ляется безкоштовною і запаси її не безмежні. Та-ким чином, вода - обмежений ресурс, і темне менш більшість з нас можуть з легкістю по-Зволен собі споживати набагато більше колічествоводи, ніж це потрібно для нормального существова-ня. Твердження про те, що якийсь ресурс являетсяограніченним, означає лише, що приріст за-пасів цього ресурсу повинен бути використаний над-лежачим чином.
Крім того, як випливає з визначення Маршал-ла, економіка повинна мати що сказати з поводубольшінства проблем нашого життя і світу, в кото-ром ми живемо. У цій книзі ви знайдете широкий
1 У 1798 р.
англійський економіст Томас Мальтус (1766-1834) опублико-вал книгу під назвою * Досвід про закон народонаселення * , ставшуюбестселлером. Там він доводив, що внаслідок обмеженості пригод-ної для виробництва продовольства землі тиск надлишку населеніяпріведет до того, що більшість людей з часом виявляться на гра-ні голодної смерті. Сьогодні багато економістів не поділяють цей дей-ствительно похмурий погляд, оскільки (як показано в гл.35) він не со-узгоджується з подальшим розвитком
діапазон прийнятих рішенні - від розподілений-ня часу студента між навчанням і розваги-ми до рішень президента про чисельність федераль-ного уряду і їх результатів. Ви дізнаєтеся одеятельності великих і малих підприємств, про-дукцію яких ви купуєте, а також разберетесьв ключових проблемах дебатів про політику прави-тва в різних областях.
Перефразовуючи Се-Мюель Джонсона, що описує Лондон XVII в., Можна сказати, що якщо ви втомилися від економіки, то ви втомилися від життя. Як і Лондон Джонсона, економіка є щось захоплююче, хоча поройона і ставить у глухий кут.
Існує, однак, частка істини в тому, що еко-номіки іменують «похмурої». Економіку часто на-викликають ще політичною економією, так як еко-номістів витрачають багато часу, аналізуючи резуль-тати поточного або передбачуваного правитель-жавного курсу. Крім того, часто саме еконо-Місті виконують похмуру, але необхідну обя-занность, нагадуючи політикам про ограніченностіресурсов, в результаті чого більшість приймала-мих рішень є компромісними. Компро-міс - це ситуація, в якій положітельногорезультата можна досягти, тільки відмовившись отдостіженія іншого позитивного результата2.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Чи є економіка похмурої? "
 1. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  є природною наукою і не застосовує лабораторних методів і процедур. Одним із завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти
 2. 2. Минулі невдалі спроби зрозуміти проблему
  є, як уже зазначалося [Див с. 233237.], Необхідним розумовим інструментом економічного міркування. Але вважати цей допоміжний інструмент чимось більшим, ніж ідеальна конструкція, не бачити того, що вона не тільки не має відповідності в реальній дійсності, але навіть не може бути продумана до своїх кінцевих логічних наслідків, є фатальною помилкою. Економіст
 3. ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ
  є приватною Люди працюють більш охоче і старанно, коли вони виробляють те, що згодом їм належить ... Не доводиться сумніватися в тому, що коли людина береться за оплачувану роботу, рушійною силою і головним мотивом його рішення є можливість отримання у власність будь-якого майна і подальше розпорядження ним. Папа Лев XIII (1878) Приватна власність
 4. Справедливість цього рівняння визначається тим, що кожна угода в еконо-Міці в
  є тотожністю. Щоб переконатися в справедливості тотожності, розглянемо приклад. Предполо-жим, що американська авіабудівна компанія Boeing продає кілька са-молетов японської авіакомпанії. Американська компанія передає японської само-лети і отримує від неї деяку суму грошей в ієнах. Зверніть увагу на те, що обидві події відбуваються одночасно. США продали за кордон частина
 5. Джон Стюарт Мілль
  є справою людського установи ... залежить від законів і звичаїв про-вин. Правила, які визначають розподіл багатства, такі, якими їх роблять думки і бажання правлячої частини суспільства, і дуже різні в різних країнах ... Суспільство може підпорядкувати розподіл багатства будь-яким правилам, які вона вважає найкращими; але які практичні результати проістекут з дії цих
 6. § 4. ТЕОРІЇ НОВОЇ ВАРТОСТІ
  є заробітною платою за особливий вид праці з нагляду й управління підприємством, тим більше, що на великих підприємствах такою діяльністю займається керуючий. Прибуток визначається на зовсім інших засадах: вона залежить від величини вартості спожитого капіталу, який підприємець ризикнув пустити в справу. Друге положення. Капітал, який витрачає підприємець,
 7. Передмова
  є мізесовскій лібералізм. У цій книзі сплелися воєдино всі улюблені сюжети Мізеса: теорія грошей і кредиту, проблеми інфляції та економічного циклу, критика соціалізму і интервенционизма і відстоювання антипозитивістських "апріорістской" методології економічної теорії. Вихід у світ "Людської діяльності", безумовно, справедливий по відношенню до автора, мислити системно і
 8. 1. Праксиология та історія
  є ні логікою, ні психологією мови [Економічна історія, дескриптивна економічна теорія та економічна статистика, зрозуміло, є історією. Термін соціологія використовується у двох різних значеннях. Дескриптивная соціологія займається тими історичними явищами, які не цікавлять дескриптивную економіку; вона в деякій мірі перетинається зі сферами інтересів етнографії
 9. 9. Про ідеальному типі
  є звітом про історичну подію. Фізик вважає себе вправі абстрагуватися від особистості експериментатора, часу і місця експерименту. Він розповідає тільки про ті обставини, які, на його думку, ставляться до отримання досягнутого результату і при повторенні відтворять той же самий результат. Він трансформує історичну подію у факт емпіричних природних наук. Він
 10. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  є хибною з точки зору правильної логіки пролетаріату, вигідна егоїстичним інтересам класу, її розробив. Ідеологія є об'єктивно порочної, але саме за рахунок цієї порочності вона служить інтересам класу, до якого належить мислитель. Багато марксисти вважають, що вони довели цей принцип, підкреслюючи, що люди не жадають знання заради нього самого. Завдання вченого
© 2014-2022  epi.cc.ua