Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

4. Взаємодія попиту і пропозиції: ринкова рівновага


Реальна ціна на будь-якому ринку і фактичний об'єк-ем покупок і продажів визначаються в результатевзаімодействія попиту та пропозиції. Щоб поки-мовити, яким чином це відбувається, об'едінімшкали попиту та пропозиції з табл. 3-1 і 3-2 втабл. 3-3. При низьких цінах обсяг попиту переви-ет обсяг пропозиції; споживачі хочуть купітьбольше риби, чим постачальники хочуть продати. Прівисоком цінах обсяг попиту нижче обсягу запропонованого-вання; постачальники бажали б продати багато ри-би, але покупці не бажають купувати її в біль-ших кількостях за високими цінами.
Стовпець (4) являє собою різницю междустолбцамі (2) і (3). Ця різниця - превишеніеоб'ема попиту над обсягом пропозиції - нази-ється ізбратючним попитом на рибу. Те, що хати-точний попит позитивний при низьких цінах, озна-чає, що попит перевищує пропозицію. Якщо ценакакім-небудь чином опинилася б зафіксірованнойна низькому рівні, то мав би місце дефіцит ри-би; покупці були б не в змозі знайти токолічество риби, яке вони хотіли б купіть.Отріцательная величина надлишкового попиту прівисоком цінах означає, що попит нижче про-позиції . Коли надлишковий попит негативний, ми гово-рим, що має місце надлишкова пропозиція то-вару на ринку. Якщо ціна була б зафіксірованакакім-небудь чином на високому рівні, то спостеріга-дався б надлишок риби; продавці були б не в со-стоянні знайти достатньо покупців для того, щоб реалізувати всю рибу, яку вони хотеліби запропонувати для продажу.

Таблиця 3-3 показує, що при ціні 3 дол зафунт обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту. Прицьому ціною не існує ні надлишкового про-позиції, ні надлишкового попиту на рибу. Продавці мо-гут знайти покупців на всю рибу, яку вони
ТАБЛИЦЯ 3-3. Шкала попиту та предложеніяі ринкова рівновага (в млн. фунтів на місяць)
Ціна, (2) (3) (4)=(2) - (3) спрямований-
дол за Обсяг Обсяг надлишковий-ня вимірюв-
фунт попиту пропозиції ний попит нения ціни
15 0 15 Зростає 12 0 12 Зростає 9 6 березня Зростає 6 6 0 Постійна 9 березня -6 Падає 0 12 -12 Падає 0 15 -15 Падає 45РІС. 3-3. Попит, пропозиція і рівновага. Малюнок поки-показують криву попиту D, наведену на рис 3-1, і крівуюпредложенія S, зображену на рис 3-2. Точка равновесіяобозначена як E. У цій точці обсяг попиту дорівнює обсягу про-позиції; отже, рівноважний обсяг дорівнює 6 млн. фунтовв місяць, а рівноважна ціна - 3 дол за фунт
РІС 3-4. Надлишковий попит, надлишкова пропозиція ікоррекція ціни. При цінах, що перевищують рівноважний зна-чення 3 дол, існує надлишкова пропозиція товарів (з-лішек), і це змушує продавців знижувати ціну. При цінах ні-ж 3 дол має місце надлишковий попит (дефіцит), і ціна рас-тет. Ці зміни ціни зображені вертикальними стрелкаміТолько в точці рівноваги ціна залишається незмінною

хочуть запропонувати, а покупці можуть отримати всюрибу, яку вони хочуть купити.

Про Рівноважна ціна - це така ціна, приякої обсяг попиту дорівнює обсягу про-позиції, і цей обсяг відповідно являетсяравновесним об'ємом.
Так, в табл. 3-3 показано, що 3 дол за фунт - еторавновесная ціна, а 6 млн. фунтів на місяць - еторавновесний обсяг При будь ціною нижче одно-навесні має місце надлишковий попит, або Дефі-цит. При будь-якій ціні вище рівноважної має ме-сто надлишкову пропозицію, або надлишок.
Малюнок 3-3 з'єднує зображені на рис 3-1та рис 3-2 криві попиту та пропозиції, з тим що-б проілюструвати графічно установленіериночного рівноваги. Крива попиту D расположе-на правіше кривої пропозиції S при цінах ніже3 дол за фунт. Малюнок показує графічно, чтопрі низьких цінах існує надмірна спрос.Прі цінах, що перевищують 3 дол за фунт, кріваяпредложенія розташована правіше кривої попиту, що вказує на наявність надлишкового про-позиції. Криві перетинаються в точці E, показуючи тимсамим, що при ціні 3 дол за фунт попит дорівнює
пропозицією. Точка E показує і значення рав-новесной ціни на вертикальній осі, що дорівнює 3 дол, і рівноважний обсяг - на горизонтальній, равний6 млн. фунтів риби в місяць на рибному ринку врайоне Чикаго.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Взаємодія попиту і пропозиції: ринкова рівновага "
 1. Питання до заліку
  попит. Закон попиту і принцип спадної граничної корисності. Ефект доходу і ефект заміщення. 15. Аналіз нецінових факторів зміни попиту. 16. Ринкова пропозиція. Закон пропозиції. Аналіз нецінових факторів зміни пропозиції. 17. Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкове рівновагу. Рівноважна ціна. 18. Коригувальна роль ринкового механізму в умовах нерівноваги
 2. Питання до іспиту
  попит. Закон попиту. Крива попиту. Фактори зміни попиту. 14. Ринкова пропозиція. Закон пропозиції. Крива пропозиції. Фактори зміни пропозиції. 15. Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкове рівновагу. Рівноважна ціна. 16. Еластичність попиту і фактори його визначальні. 17. Еластичність пропозиції та фактори що його визначають. 18. Теорія споживчої поведінки.
 3. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  взаємодія сил, що формують ціни. Немає необхідності населяти уявний світ рівномірно функціонуючої економіки безсмертними, нестаріючими і неразмножающіміся людьми. За умови, що загальна чисельність населення і кількість людей в кожній віковій групі залишаються незмінними, ми цілком можемо припустити, що діти народжуються, ростуть, старіють і, зрештою, вмирають. Тоді попит на
 4. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  взаємодії праці з інструментами та іншими капітальними товарами, керованого завбачливим підприємницьким задумом. Сберегателей, чиї заощадження накопичили і зберігають капітал, і підприємці, які знаходять капіталу застосування, найкраще відповідає інтересам споживачів, настільки ж необхідні процесу виробництва, що і трудівники. Безглуздо приписувати весь продукт постачальникам
 5. 3. Ціни на товари вищих порядків
  взаємодія людей, обдумано прагнуть до максимально можливого усунення незадоволеності. Неможливо викинути з голови або усунути з ринкового процесу людей, приводять його в рух. Не можна досліджувати ринок споживчих товарів і нехтувати діями покупців. Не можна вивчати ринок товарів вищих порядків, ігноруючи дії підприємців і той факт, що
 6. Коментарі
  взаємодіють настільки тісно, що важко і навіть неможливо розплутати лінії їх впливу і зважити їх відносний внесок в людську поведінку. Ід є початкова система особистості: це матриця, в якій згодом диференціюються его і суперего. Ід включає все те психічне, що є вродженим і присутній при народженні, включаючи інстинкти. Ід резервуар психічної енергії і
 7. Агрегирование
  взаємодія з даною країною за допомогою, по-перше, міжнародної торгівлі, тобто купівлі та продажу товарів і послуг (експорт та імпорт товарів і послуг), по-друге, переміщення капіталів, тобто купівлі та продажу фінансових активів - цінних паперів (експорт та імпорт капіталу). З урахуванням іноземного сектора мова вже йде про відкриту економіці. Агрегирование ринків проводиться з метою виявлення
 8. 4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна. Роль ціни в економіці
  взаємодії попиту і пропозиції. Щоб з'ясувати, як це відбувається, необхідно поєднати криву попиту і криву пропозиції на одному графіку (рис. 4.10). Даний графік виражає одночасне поведінка попиту та пропозиції окремого товару і показує, у якій точці дві лінії перетнуться (т. Е). У цій точці досягається рівновага. Координатами точки Е є рівноважна ціна РЕ і
 9. Ціна і основні підходи до встановлення цін
  взаємодії покупців і продавців, в ході якого вони порівнюють пропозиція і попит на товар і встановлюють ціну. Так як ціна встановлюється на рівні, коли пропозиція товару дорівнює попиту на нього (пропозиція і попит знаходяться в рівновазі), то ринкова ціна звичайно є рівноважною ціною. В економічній практиці сформувалися два основних підходи до встановлення цін: ринковий
 10. Висновки
  взаємодії основних елементів ринку: попиту, пропозиції, ціни, конкуренції та основних економічних законів ринку. Особливість ринкового механізму в тому, що кожен його елемент пов'язаний з ціною. 7. Попит - це кількість товару, яку буде куплено за прийнятну ціну в певний проміжок часу. Розрізняють: індивідуальний і ринковий попит; попит на фактори виробництва і предмети
© 2014-2022  epi.cc.ua