Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

3. Крива пропозиції


Точно так само як попит - це узагальнюючий тер-мін, використовуваний для опису поведінки поку-Патель, «пропозиція» є узагальнюючим тер-Міном, що характеризують поведінку фактичних іпотенціальних продавців товару. Ми определяемпонятія обсягу пропозиції, шкали предложеніяі кривої пропозиції за аналогією зі случаемспроса
Про Обсяг пропозиції товару - це кількістю-ство товару, яку продавці бажають про-дати за деякий період (наприклад, деньілі рік). Обсяг пропозиції залежить від ценитовара та інших факторів, насамперед від ценіспользуемих у виробництві ресурсів і име-ющихся в розпорядженні продавців виробниц-дарських технологій.
«Бажання продати» тут означає, що продавцидействітельно бажали і могли б поставити на ри-нок пропоноване кількість товару при налічіідостаточного числа покупців.
Як важливо розрізняти обсяг попиту й обсяг поку-пок, так само важливо відрізняти обсяг пропозиції від обсягу продажів. Повернемося до прикладу з голубиміджінсамі і припустимо, що їх ціна була зафік-сировать в законодавчому порядку на уровне100 дол за пару. Тоді обсяг пропозиції, вероят-но, був би більшим, так як джинси можна про-вапна з витратами, набагато меншими, ніж 100долл., І частка прибутку в ціні виявилася б високой.Но так як лише деякі покупці согласілісьби купити джинси за такою ціною , фактіческійоб'ем продажів був би, по всій видимості, значно нижче обсягу пропозиції. Обсяг запропонованого-вання визначається тільки поведінкою продавців, тоді як обсяг продажів визначають і продавці, іпокупателі.
Обсяг пропозиції зазвичай збільшується з ро-стом ціни товару. Чим вища ціна, за якою мо-же бути продана риба, тим більше ресурсів - ко-кораблів, електронного обладнання, праці - будетіспользовано в рибальстві і тим більше риби бу-дет запропоновано для продажу. У міру зростання ценина рибу рибалки використовують свої судна більш інтенсивного, і нові рибалки виходять на ринок. При бо-
леї високих цінах може стати прибутковим ввозриби з інших регіонів країни і навіть з-за границі. Якщо ціна риби падає, то зменшується ж-ланіе рибалок нести ці витрати і наращіватьусілія з лову риби, так що в результаті об'емпредложенія падає.
Шкала пропозиції в стислому вигляді отражаетсвязь між ціною і обсягом пропозиції. Онахарактерізует поведінка продавців точно так само, як шкала попиту - поведінка покупців.
Про Шкала пропозиції відображає завісімостьмежду обсягом пропозиції товару і його це-ной. Інші фактори, такі, як ціни вироб-вальних ресурсів та наявні виробниц-недержавні технології, які можуть повліятьна обсяг попиту, залишаються незмінними пріпостроеніі шкали попиту.
Шкала попиту показує, скільки продавці захо-тят продати по кожній з безлічі цін.
Таблиця 3-2 показує гіпотетичну шкалупредложенія риби в районі Чикаго. Обсяг запропонованого-вання риби збільшується в міру зростання ціни. Ко-личество пропонованої для продажу риби одно ну-лю при нульовій ціні. Дійсно, ціна должнаподняться вище 1 дол, перш ніж риба появітсяна ринку При 2 дол за фунт обсяг предложеніяуже становить 3 млн. фунтів на місяць. Обсяг про-позиції продовжує зростати зі збільшенням ціни.
Як і при вивченні поведінки покупців, по-лезно уявити поведінку продавців у графіче-ському вигляді. Найбільш широко використовуваної формойдля цього є крива пропозиції, представ-ляющая собою просто графік шкали пропозиції.
Про Крива пропозиції показує в графи-зації вигляді кількість пропонованого товарапрі кожному значенні ціни, при цьому другіефактори, що впливають на обсяг пропозиції, залишаються незмінними. Крива предложеніяобично є зростаючою.
ТАБЛИЦЯ 3-2. Шкала пропозиції риби в районеЧікаго
Ціна, Обсяг пропозиції,
дол за фунт млн. фунтів на місяць
0 0
1 0
3 Лютий
3. 6
9 квітня
12 травня
15 червня
44

Обсяг пропозиції, млн. фунтів на місяць
РІС. 3-2. Крива пропозиції. Ціни та соответствующіеоб'еми пропозиції з табл. 3-2 можна зобразити у вигляді то-чек, щоб отримати представлену тут криву предложенія.Напрімер, точка Л показує, що якщо ціна становить 4 долл.за фунт, то для продажу буде запропоновано 9 млн. фунтів на мі-сяць. Крива пропозиції спрямована вгору (є возрастаю-щей функцією), показуючи тим самим, що зі збільшенням ценито ж відбувається і з обсягом пропозиції
Положення і кут нахилу кривої предложеніяопределяются головним чином витратами вироб-ництва товару. Фірми не мають наміру поставляти то-вари, поки ціна не перекриє витрати на їх вироб-ництво. Крива пропозиції спрямована вгору, по-скільки для збільшення обсягу пропозиції в від-галузь має бути спрямоване більше ресурсів, аце в цілому збільшує витрати. Щоб виловітьбольше риби, рибалки повинні працювати понад встановленого часу і отримати за це сверхурочниеілі більш високу зарплату. Якщо є необхід-ність найняти більше рибалок, то, можливо, при-ся підняти ставки заробітної плати. Якщо рабо-чаю навантаження на рибальські судна і обладнання уве-личивается, то трапляється більше поломок і вима-ються великі витрати на підтримку обладнання в робочому стані.
Малюнок 3-2, отриманий на основі табл. 3-2, по-показувала криву пропозиції риби в районі Чи-каго. Повторимо: значення ціни відкладаються повертікальной осі, а пропоноване в місяць кількісних-во - по горизонтальній. Кожна точка крівойпредложенія являє собою комбінацію ціни обсягу пропозиції, як показано в табл. 3-2.Напрімер, точка А показує, що при ціні 4 доллз фунт для продажу буде запропоновано 9 млн. фун-тов риби на місяць.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Крива пропозиції "
 1. Класична модель
  Основи класичної моделі були закладені ще у ХVIII ст., а її положення розвивали такі видатні економісти, як А. Сміт, Д . Рікардо, Ж. - Б. Сей, Дж. - С. Мілль, А. Маршалл та ін Основні положення класичної моделі наступні. 1. Головна її передумова - існування на всіх ринках досконалої конкуренції, що відповідало економічної ситуації кінця ХVIII - початку ХIХ в. Усі
 2. Величина і характер зміни попиту
  Отже, попит - величина змінна. При цьому слід розрізняти зміну величини попиту, або обсягу попиту, і зміна характеру попиту. Величина попиту змінюється тоді, коли переменна тільки ціна даного товару. Характер же попиту змінюється тоді, коли змінюються фактори, що мали раніше постійні величини. Графічно зміна обсягу попиту виражаються в «рух» по кривій попиту вниз або
 3. Еластичність пропозиції
  Ступінь зміни обсягу пропозиції залежно від зміни ціни характеризує еластичність пропозиції за ціною. Мірою цієї зміни є коефіцієнт еластичності пропозиції, що розраховується як відношення обсягу пропозиції (%) до зростання цін (%), тобто за формулою Fs _ Процентне зміна S Процентне зміна? 'Де Ер - коефіцієнт еластичності пропозиції; S-пропозиція; Р
 4. Втручання в механізм ринкової рівноваги
  Монопольне втручання - це втручання в ринковий механізм конкурентного рівноваги окремих осіб, товаровиробників , профспілок, різноманітних асоціацій і держави, які здатні змінити ціну рівноваги. Адміністративне втручання в механізм попиту та пропозиції навіть з благими намірами (наприклад, з метою досягнення справедливості в розподілі доходів або рішення іншої
 5. Висновки
  1. Ринок - це конкурентна форма зв'язку між господарюючими суб'єктами, це громадська форма організації та функціонування економіки. 2. Ринкова економіка - це така економічна система, в якій переважає ринок як самостійна підсистема. 3. Суть ринкових відносин зводиться до відшкодування витрат продавців, отримання ними прибутку, задоволенню платоспроможної потреби
 6. Терміни і поняття
  Ринок Ринковий механізм Функції ринку (регулююча, контролююча, інтегруюча, стимулююча, ценообразующая, посередницька, інформаційна, економічності, реалізації інтересів ринкових суб'єктів) Суспільний поділ праці Спеціалізація Економічна відособленість Кон'юнктура ринку Попит Індивідуальний і ринковий попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива
 7. Механізм функціонування ринку праці
  Основними елементами механізму функціонування ринку праці є попит на працю, пропозиція праці та ціна праці. Попит на працю визначається потребами роботодавців у наймі певної кількості працівників необхідної кваліфікації для виробництва товарів і послуг з урахуванням сукупного попиту. Крива попиту на працю D / має негативний кут: з зростанням загального рівня заробітної плати
 8. Економічна рента на ринку праці
  Більш кваліфіковані працівники можуть отримувати стійкий надлишковий дохід - економічну ренту, плату за рідкісний ресурс - їх кваліфікацію чи здібності. Подібно до того як передові фірми отримують надлишок виробника, найбільш продуктивні працівники отримують економічну ренту. Різниця між мінімальною (резервованої) ціною праці та ринковою ціною складає економічну ренту на
 9. 1. Земля як специфічний господарський ресурс. Особливості пропозиції землі
  Земля - специфічний господарський ресурс, цінність якого постійно зростає. Це пов'язано з двома обставинами: 1) зростанням попиту на сільськогосподарську продукцію (як продуктів харчування, так і сировини для промисловості) в силу зростання чисельності населення, його потреб, 2) скороченням природних ресурсів в силу ерозії грунтів та вилучення земель під промислове і міське будівництво. В
 10. 3. Економічна рента на землю: абсолютна (чиста економічна) і диференціальна
  Економічна рента - це дохід не тільки від фактора виробництва «земля», а й від будь-якого іншого фактора, пропозиція якого обмежено. Таким є визначення ренти класичною школою. Слово «рента» в перекладі з французької (rente) означає «віддана», тобто тут підкреслюється факт передачі частини доходу виробника власнику. Земельна рента - це окремий випадок економічної ренти,
© 2014-2022  epi.cc.ua