Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Відтворювальна структура


Це зріз господарської системи, який відображає можливості зростання економіки та її ефективності. Найбільш важливе співвідношення між споживанням і накопиченням, так як воно є основним, визначальною умовою розширеного відтворення. В принципі чим вище частка валового нагромадження, тим вищі темпи зростання економіки. Для колишнього Радянського Союзу була характерна норма валового нагромадження, яка становила приблизно 30-40% ВВП. Надалі ця норма знизилася і в 1990 р. в Росії була на рівні 20,7%. Структурна перебудова економіки здійснюється в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів.
За рахунок скорочення інвестицій можна тимчасово розширити обсяг споживання, особливо якщо вдасться підвищити ефективність капіталовкладень. Однак у перспективі згортання інвестиційних програм може негативно позначитися на загальній динаміці народного господарства.

У розвинених країнах склалися досить різноманітні і нестабільні пропорції між накопиченням і споживанням. Багато чого залежить від циклічної кон'юнктури. Найчастіше накопичення коливається в межах 15-20% національного доходу. Однак, наприклад, в Японії в окремі роки норма накопичені була більше 30%.
Структурні кризи
Різкі зміни структури можуть призводити до глибоких і досить гострим наслідків, що охоплює як національне так і міжнародні економічні відносини.
На відміну від циклічних криз надвиробництва структурні кризи виявляються в зміні не загальною економічної кон'юнктури, а в якихось окремих галузях або сферах економіки. Нерідко структурні кризи впливають на багато галузі господарства і навіть на багато сфер світового господарства.

У певних умовах структурні кризи можуть робити глибокий вплив на економічний розвиток протягом досить тривалого часу. Наприклад, енергетична криза, що почався з різкого зростання світових цін на нафту в 1973 р., надав тривалий вплив на економіку більшості країн світу. Економічна історія знає також аграрні, валютні, фінансові та інші види структурних криз. Валютні кризи виражаються в різкій мінливості валютних курсів ряду країн. Аграрні кризи проявляються в періодичних утрудненнях в реалізації сільськогосподарської продукції на національних або світових ринках.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відтворювальна структура "
 1. Процентна ставка
  відтворювальна структура інвестицій-це співвідношення між вкладеннями в нове будівництво, у розширення діючих підприємств або в їх реконструкцію і технічне переозброєння; - технологічна структура капіталовкладень - це співвідношення витрат на будівельно-монтажні роботи (пасивна частина інвестицій) і на придбання обладнання, машин, інструменту (активна частина); -
 2. 3. Структурні зрушення в економіці. Формування відкритої економіки
  відтворювальної структури, надмірне розбухання палив-но-сировинного сектора (первинного і проміжного продукту) на шкоду споживчому та інноваційно-інвестиційному секторах. Економіка виявилася неспроможною задовольнити потреби населення в продовольстві, промислових товарах і послугах і забезпечити не тільки розширене, а й просте відтворення, оновлення основного капіталу.
 3. Аналіз інвестицій
  відтворювальна структура капіталовкладень, тобто співвідношення між вкладеннями в нове будівництво, розширення діючих підприємств, в їх технічне переозброєння і реконструкцію. Зазвичай останні обходяться дешевше, ніж нове будівництво. У 1997 р. на них припадало відповідно 10 і 48% капітальних вкладень в Росії; - технологічна структура капіталовкладень, тобто співвідношення
 4. Висновки
  відтворювальну, регіональну та зовнішньоторговельну структури. 8. Галузева структура характеризує співвідношення між різними галузями й усередині галузей. 9. Основним параметром відтворювальної структури є співвідношення між споживанням і накопиченням. 10. Економічна структура схильна до змін. Можна виділити два основних шляхи її зміни: стихійний і
 5. Терміни і поняття
  структура Структурні кризи Галузева структура Відтворювальна
 6. Запитання для самоперевірки
  відтворювальної структури економіки? 9. Чим пояснюється циклічність розвитку ринкової економіки? 10. Чим відрізняються довгохвильові цикли економічного розвитку від промислових економічних
 7. Структура капіталовкладень
  відтворювальна структура капіталовкладень. У промислово розвинених країнах переважна частина інвестицій спрямовувалася на відшкодування вибуття основного капіталу. Під впливом технічного прогресу відбулася зміна в технологічній структурі капітальних вкладень в обробній промисловості - ключовій сфері економіки з точки зору НТП. У 80-90-ті роки активна частина інвестицій досягла
 8. Еволюція поглядів на ринок
  відтворювальний аспект, ринок виступає як форма конкурентної зв'язку між виробництвом і споживанням. З таким визначенням ринку тісно пов'язана ще одна його розуміння: ринок - це суспільна форма організації і функціонування економіки, за якої забезпечується взаємодія виробництва і споживання без посередницьких інститутів, що регулюють діяльність виробників і
 9. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  відтворювального процесу в ринковій економіці. Вона збільшується в період кризи і знижується в умовах підйому економіки. Особливо зростає безробіття в період переходу до нових технологічних способах виробництва на основі всеохоплюючих революційних зрушень в техніці, технології, організації виробництва. Сезонна безробіття обумовлена сезонними коливаннями в обсязі
 10. Тема 6. ВИДИ І МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
  воспроизводственному підходу; - інституційному складу; - соціальним змістом. Структурні елементи економічної системи знаходяться в динамічному взаємодії, формуючи пропорції економічної системи. Економічні пропорції - це кількісне співвідношення окремих частин в рамках всієї економічної системи. Зміна пропорцій можна відстежити за допомогою індексного методу,
© 2014-2022  epi.cc.ua