Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 65 Земельна рента, її форми і види

Відповідь
Земельна рента - а) частина додаткового продукту, створювана працівниками в сільському господарстві, що привласнюється власниками землі у вигляді орендної плати; б) економічна форма реалізації земельної власності. Генезис земельної ренти пов'язаний з появою земельної власності. Вона зародилася при рабстві (створювали раби і колони), існувала при феодалізмі (створювали кріпосні селяни), зберігається при капіталізмі (створюється найманими робітниками).
Розрізняють такі основні види земельної ренти:
- диференціальну (різницеву);
- абсолютну;
- монопольну.
Загальними умовами освіти всіх видів ренти є:
- природно-економічні умови (обмеженість родючих земель і невоспроизводимость землі; монополія на землю як об'єкт власності або як об'єкт господарювання) ;
- низьке органічна будова капіталу (відношення застосовуваних засобів виробництва до чисельності працівників) сільському господарстві.
Щоб реалізувати об'єктивні природно-економічні умови виникнення земельної ренти, необхідний відповідний соціально-економічний і господарський лад (аграрний лад або аграрні відносини).
Аграрний лад - сукупність суспільних відносин в землеробстві, що складаються з приводу характеру власності на землю, умов надання її землекористувачам, умов виробництва і розподілу додаткового продукту (ренти). Змінюється при переході від однієї суспільно-економічної формації до іншої.

Ключовою проблемою аграрних відносин виступає питання про умови володіння, розпорядження та використання землі та привласнення земельної ренти.
З розвитком суспільства відбуваються зміни у відносинах власності на землю. У Росії в період Столипінської реформи питома вага приватної власності на землю становив 25% земельного фонду країни. У США 30% землі знаходиться у власності федерального уряду.
Диференціальна рента виникає незалежно від форми власності на землю і форми господарювання. Вихідними умовами її утворення є відмінності в родючості ділянок землі і в їх місцезнаходження по відношенню до ринків збуту. Розрізняють дві форми диференціальної ренти - диференціальну ренту I і диференціальну ренту II.
Диференціальна рента I виникає або із за відмінностей у родючості оброблюваних ділянок землі, або через їх місця розташування щодо ринків збуту, або від спільної дії цих чинників.
Диференціальна рента II виникає за рахунок додаткових вкладень коштів і праці в оброблюваний ділянку землі.
Між двома формами диференціальної ренти є відмінності:
- диференціальна рента I виникає ще при екстенсивному веденні сільського господарства, а диференціальна рента II виникає лише при інтенсивному веденні сільського господарства;
- диференціальна рента I утворюється тільки на кращих і середніх землях, а диференціальна рента II - при відомих умовах (при інтенсивному типі), може виникнути навіть на гірших ділянках.

Крім монополії на землю як об'єкт господарства, породжує диференціальну ренту в сільському господарстві, будівництві та добувної промисловості, існує монополія приватної власності на землю, що породжує абсолютну земельну ренту в цих же галузях економіки.
Абсолютна рента - це частина додаткового продукту, створюваного найманими робітниками і присвоюється землевласниками в силу монополії приватної власності на землю. Абсолютна рента виникає в результаті перевищення вартості над ціною виробництва. До Маркса (у Росії до Чернишевського) заперечувалося існування абсолютної ренти.
Крім диференціальної й абсолютної ренти в деяких випадках може існувати монопольна рента на продукти рідкісного якості (рідкісні сорти винограду, цитрусові тощо, у добувній промисловості - при видобутку рідкісних металів).
Монопольна рента - це особлива форма земельної ренти, яка утворюється при реалізації товарів за монопольної ціною, що перевищує їх вартість. Отже, монопольна ціна є джерелом монопольної ренти. Виходячи з цього ні форма власності на землю, ні розбіжності у витратах виробництва не є причинами виникнення монопольної ренти. Безпосереднім джерелом монопольної ренти виступають доходи споживачів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 65 Земельна рента, її форми і види "
 1. Терміни і поняття
  Природні ресурси Рента Ресурсообеспеченность Земельна рента Гірська рента Навколишнє природне
 2. Терміни і поняття
  Земля Землеволодіння Землекористування: пряме, издольщина, грошова оренда Пропозиція землі Попит на землю: сільськогосподарський і несільськогосподарського Економічна рента на землю Земельна рента Абсолютна рента Диференціальна рента I і II Крива пропозиції землі Крива попиту на землю Якість землі (за родючістю і місцем розташування) Ціна землі Капіталізована
 3. ГЛАВА 22. ФІРМА І РИНОК ЗЕМЛІ. ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА. ОРЕНДА. ЦІНА ЗЕМЛІ
  Перед вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з
 4. Рента
  Рента як економічна категорія являє собою дохід від природних ресурсів. Хоча нерідко цей термін використовують для позначення доходу від будь-якої власності, причому не тільки у вигляді природних ресурсів. В економіці найбільше значення мають земельна і гірська рента, тобто дохід від здачі в оренду земельних угідь і родовищ корисних копалин. Величина земельної ренти залежить як від
 5. Тема 31. ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА
  1. Рента як дохід із землі. Земельна рента - це дохід від фактора «земля», пропозиція якого на ринку невідповідно. Вона розраховується як надлишок виручки над витратами підприємця. Фактор «земля» може належати власникові, який сам веде бізнес, або використовуватися тимчасово, на позиковій основі. Ця відмінність фіксується в понятті «орендна плата». Вона більше земельної ренти на
 6. § 2. Земельна рента: її особливості та причини утворення
  § 2. Земельна рента: її особливості і причини
 7. 22.1. ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА: ВИЗНАЧЕННЯ. ОРЕНДА
  Земельна рента? плата за користування землею в результаті обмеженості її в суспільстві. Саме унікальні умови пропозиції землі та інших природних ресурсів, їх фіксована кількість? відрізняють рентні платежі від заробітної плати, відсотка і прибутку. Пропозиція землі та інших природних ресурсів фактично строго обмежено. Фіксований характер пропозиції землі означає, що попит
 8. Абсолютна рента
  Передача в оренду гірших земель також приносить ренту. Ця рента називається абсолютною. Так як вона виходить абсолютно з усіх земельних ділянок і абсолютно однакової величини, якщо розміри земельних ділянок однакові. Вилучення доходу у вигляді диференціальної ренти з кращих і середніх ділянок як би приводить їх за своїм родючості, продуктивності до стану гірших земельних ділянок. Тому
 9. Рентні відносини
  Широке поширення у світовій практиці отримали рентні відносини, тобто відносини між землевласниками і землекористувачами з приводу доходу, одержуваного з землі (в пер. з нім. rente - повернута) Рента - вид доходу », регулярно одержуваного з капіталу, землі, майна, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю. Земельна рента являє плату за користування землею. Вона
 10. Що називається рентою?
  Тут ми розглянемо особливий вид доходу, одержуваного, як правило, власником нерухомого майна у вигляді ренти. Рента (від лат. Reddita - віддана назад, повернута) - особливий вид відносно стійкого доходу, безпосередньо не пов'язаного з підприємницькою діяльністю. Є декілька видів рент, одержуваних з капіталу, майна, землі. Один з них - державна рента (рентний
 11. 3. Види рент
  Якщо господарський суб'єкт і власник персоніфіковані в одному і тому ж особі, то з середніх і кращих земель власник врожаю, продавши продукцію, отримає надлишкову прибуток. У разі коли суб'єкт веде господарство на землі, орендованої у власника, ця додаткова прибуток трансформується в ренту і присвоюється землевласником. Дана рента називається диференціальної. Вона
 12. Глава 13 . Аграрні відносини та особливості їх розвитку в сучасних умовах
  Продуктивні сили і виробничі відносини в сільському господарстві. Інституційні зміни в системі відносин власності в сільському господарстві. Земельна рента та її форми в сучасних умовах Сільське господарство - одна з пріоритетних галузей народного господарства, в якій процеси виробництва, розподілу, -, обміну та споживання мають свої особливості, а дія
 13. 22.2. ВИДИ земельної ренти
  Відомі різні види земельної ренти: диференціальна (1 і 2), абсолютна і монопольна. А. Диференціальна земельна рента 1 і 2. Обмеженість землі веде до виникнення монополії на землю як на об'єкт господарства. Це означає, що кожна ділянка як об'єкт господарства монополізований певним власником, який не допустить додатки до цієї землі чужого капіталу. Монополія
 14. Висновки
  1. Земля - специфічний господарський ресурс, цінність якого постійно зростає в силу зростання попиту на сільськогосподарську продукцію та скорочення природних ресурсів в результаті ерозії грунтів і використання їх під промислове і міське будівництво. Земля не тільки обмежений, але і невідтворювані фактор виробництва. 2. З використанням землі пов'язано землеволодіння (визнання
 15. Ціна землі
  У визначенні ціни землі, безсумнівно, останнє слово за попитом і пропозицією. Проте суб'єкт, який бажає придбати земельну ділянку, розглядає альтернативні варіанти. З гл. 16 ми вже знаємо, що визначальним орієнтиром ефективного вкладення капіталу виступає процентна ставка. Суб'єкт завжди має право вибору: покласти гроші в банк або купити земельну ділянку. Тому при всіх
 16. 2. Попит і пропозиція землі
  Плата за користування землею називається рентою, яка є своєрідною ціною, що сплачується орендарем земельному власнику. Взаємозалежність попиту на землю і ренти при фіксованій пропозиції представлена на рис. 17.1. Рис. 17.1. Ринок землі {foto71} Ковзання по будь-якій кривій попиту виражає функціональну залежність попиту на землю від ренти. Рента виступає як
© 2014-2022  epi.cc.ua