Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

22.1. ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА: ВИЗНАЧЕННЯ. ОРЕНДА

Земельна рента? плата за користування землею в результаті обмеженості її в суспільстві.
Саме унікальні умови пропозиції землі та інших природних ресурсів, їх фіксована кількість? відрізняють рентні платежі від заробітної плати, відсотка і прибутку. Пропозиція землі та інших природних ресурсів фактично строго обмежено.
Фіксований характер пропозиції землі означає, що попит виступає єдиним чинником, що визначає земельну ренту.
Звідси в обробній промисловості можна побудувати багато різних підприємств. Висока ціна в обробній промисловості дає стимул збільшити пропозицію, а низька ціна спонукає зменшити пропозицію. Але не так із землею. Оскільки сукупна пропозиція землі фіксоване, то можна використовувати тільки ту землю, яка належить даній країні.
Рента не забезпечує зміни кількості землі в економіці.
Звідси висока або низька рента? це ніяк не впливає на пропозицію землі. Якщо рента дорівнює 10 тис. руб. або навіть 1 руб. за гектар, все одно у суспільства буде однакова кількість землі, придатної для виробництва продукції. Рента не виконує ніякої спонукальної функції в реченні землі.
Якщо власник землі (землевласник) здає в тимчасове користування, тобто в оренду, тільки землю як таку, то орендна плата, тобто сума грошей, що сплачується орендарем землевласнику, збігається із земельною рентою.
Якщо ж землевласник здає в оренду землю, на якій є споруди, господарські споруди і т. п., то в оренду (орендну плату) входять:
1) земельна рента, т.
е. плата за користування землею як такої;
2) позичковий відсоток, який сплачується за тимчасове користування прикладеним до цієї землі капіталом.
Таким чином, складовою частиною ціни будь-якої продукції завжди є рентні платежі, і вони (давайте згадаємо!) Входять до постійні витрати. Звідси чим вище рента, тим дорожче продукція. Добре це чи погано? Так ставити питання не можна? це по відношенню до людей цинічно. Тому що зростання цін? завжди погано. Це веде до зниження життєвого рівня.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 22.1. ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА: ВИЗНАЧЕННЯ. ОРЕНДА "
 1. Терміни і поняття
  рента на землю Земельна рента Абсолютна рента Диференціальна рента I і II Крива пропозиції землі Крива попиту на землю Якість землі (за родючістю і місцем розташування) Ціна землі Капіталізована рента Орендна
 2. Рента
  земельна і гірська рента, тобто дохід від здачі в оренду земельних угідь і родовищ корисних копалин. Величина земельної ренти залежить як від громадських, так і від природних умов. У сільському господарстві величина ренти тим більше, чим плодороднее земля, краще географічне розташування і облаштованість внаслідок проведення відповідних заходів на орендованій ділянці землі. Таким
 3. Терміни і поняття
  рента Гірська рента Навколишнє природне
 4. 2.6. Оцінка землі
  земельної ділянки та споруд. Слід розрізняти терміни «земля» і «земельна ділянка». Під земельною ділянкою розуміється частина земної території, яка обладнана і готова до використання в різних цілях. Поліпшення, що проводяться для створення ділянки: - зовнішні: пристрій вулиць, тротуарів, дренажних та інженерних мереж; - внутрішні: планування, озеленення, асфальтування,
 5. Тема 31. ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА
  земельної ренти на величину наявних на землі споруд, будівель і позикового відсотка за право користування землею. 2. Види земельної ренти. Власник фактора «земля» реалізує свої права на дохід або у складі орендної плати, одержуваної з орендаря, або безпосередньо через ринкову ціну, якщо він сам веде бізнес. При цьому земельна рента дістається йому в двох формах. 1. Абсолютна
 6. Висновки
  земельних ділянках і витратами на кращих і середніх за якістю (за родючістю і місцем розташування) землях. Диференціальна рента II утворюється в результаті підвищення економічної родючості землі (внесення добрив тощо) землекористувачем і являє собою різницю між ринковою ціною одиниці продукції та індивідуальною ціною, яка знизилася в результаті інтенсифікації господарства на
 7. Як взаємопов'язані земельні відносини і рента?
  Земельних відносин. Вихідною умовою для утворення ренти є оренда землі. Оренда землі - вид землекористування, при якому власник передає свою ділянку на певний термін іншій особі (орендарю) для ведення господарства. У орендному договорі передбачається винагорода землевласнику - орендна плата. Оренда в даний час є основною формою селянського
 8. § 2. Земельна рента: її особливості та причини утворення
  рента: її особливості і причини
 9. 23. РИНОК ЗЕМЛІ. РЕНТА
  земельна рента - це ціна, що сплачується за використання землі та інших природних ресурсів, кількість (запаси) яких суворо обмежена. Пропозиція землі залишається незмінним, бо її кількість обмежена. На відміну від всіх звичайних засобів виробництва, які під впливом попиту виготовляються в потрібній кількості, земля не створюється людьми. Попит виступає єдиним
 10. 37. Оцінка землі
  земельну ділянку »різняться. Земельна ділянка - це частина земної території, яка обладнана і готова до використання в різних цілях. Поліпшення, що проводяться для створення ділянки: 1) зовнішні: пристрій вулиць, тротуарів, дренажних та інженерних мереж; 2) внутрішні: планування озеленення, асфальтування пристрій випусків для підключення інженерних мереж, комунікацій зв'язку і т. д.
 11. 22.2. ВИДИ земельної ренти
  земельної ренти: диференціальна (1 і 2), абсолютна і монопольна. А. Диференціальна земельна рента 1 і 2. Обмеженість землі веде до виникнення монополії на землю як на об'єкт господарства. Це означає, що кожна ділянка як об'єкт господарства монополізований певним власником, який не допустить додатки до цієї землі чужого капіталу. Монополія господарства на землі
 12. Що називається рентою?
  Земельна рента, пов'язана з аграрними (земельними) відносинами, які пов'язані з виробничим
 13. Стаття 607. Об'єкти оренди
  земельні ділянки та інші відособлені природні об'єкти, підприємства й інші майнові комплекси, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інші речі, які не втрачають своїх натуральних властивостей у процесі їх використання (неспоживна
 14. Стаття 610. Строк договору оренди
  визначений договором. 3. Законом можуть встановлюватися максимальні (граничні) строки договору для окремих видів оренди, а також для оренди окремих видів
© 2014-2022  epi.cc.ua