Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 83 Взаємозв'язок інфляції і безробіття

Відповідь
А. У. Філліпс (1914 -1975) встановив, що існує зворотна емпірична залежність темпів зміни номінальної заробітної плати і рівня безробіття в економіці Великобританії. У своїй роботі «Відношення між безробіттям та рівнем номінальної заробітної плати у Великобританії, 1861-1957», опублікованій в 1958 р., Філліпс встановив, що збільшення безробіття понад 2,5-3% призводить до різкого уповільнення зростання цін і заробітної плати. Надалі американські вчені П. Самуельсон і Р. Солоу перевели цю залежність у співвідношення рівня безробіття і темпу інфляції.
Графічне зображення зворотної залежності між інфляцією та безробіттям отримало назву кривої Філліпса (рис. 83.1). Видно, що крива Філліпса дає можливість вибору між інфляцією та безробіттям, тому П. Самуельсон назвав її «компромісом між інфляцією та безробіттям». Умови компромісу визначаються нахилом кривої Філліпса. Політика «швидкого реагування», що дозволяє маніпулювати цими змінними, була використана в США в 60 і рр.. ХХ в.
Протягом 1960 х рр.. крива Філліпса розглядалася як «меню альтернативних політик уряду». Наприклад, якщо рівень безробіття оцінювався урядом як дуже низький, проводилася стимулююча політика: збільшувалися державні закупівлі або грошова маса, що призводило до розширення сукупного попиту.
Зростання сукупного попиту приводив до зростання випуску, тобто сукупної пропозиції і, отже, зайнятості. Ціна зростання зайнятості - збільшення інфляції попиту супроводжується збільшенням випуску і, отже, зниженням рівня безробіття.

Рис. 83.1. Крива Філіпса в короткому періоді


У 60 ті рр.. ХХ в. роль кривої Філліпса як регулятора економіки практично не піддавався сумніву. Однак у 70 ті рр.. ХХ в. у всіх країнах і майже в один і той же час відбулися процеси, які переконливо спростували криву Філіпса. Для цього періоду характерно одночасне існування безробіття та інфляції. В економічній науці це явище позначено термінами: стагфляція зростаючого безробіття (спаду виробництва) і зростаючих темпів інфляції. Таким чином, безробіття та інфляція перебували не в зворотній, а в прямій залежності.
Стагфляційні криза 1974-1975 рр.. був викликаний шоковим зміною пропозиції, викликаним Організацією країн експортерів нафти (ОПЕК). У результаті підвищення ціни на нафту в середині 70 х рр.. ХХ в. інфляція зросла до 10%. Зростання цін на бензин та електроенергію викликав зростання витрат виробництва в інших галузях. У результаті частина підприємств, що належать до галузей з високим рівнем енергоспоживання, розорилася, а підприємства монополісти підвищували ціни; спад виробництва супроводжувався підвищенням цін.

Сучасна інтерпретація короткострокової кривої Філліпса описується формулою
р=р е - в (U - U *) + E і виходить з того, що рівень інфляції обумовлений трьома факторами :
- очікуваною інфляцією (р е);
- відхиленнями фактичного безробіття (U) від її природного рівня (U *);
- шоками зміни пропозиції, викликаними підвищенням цін на сировину (Е).
Зміни очікуваного рівня інфляції і шоки пропозиції можуть служити причинами зрушень кривої Філліпса.
Для пояснення довгострокової кривої Філліпса була використана концепція природного рівня безробіття, основи якої були розроблені американськими економістами Е. Фелпсом і М. Фрідманом.
З гіпотези природного рівня безробіття випливає, що традиційна крива Філліпса справедлива тільки для короткострокових періодів, причому її вигляд залежить від характеру поведінки економічних суб'єктів, їх очікувань. У тривалому періоді кривої Філліпса не існує взагалі, так як залежність між інфляцією та безробіттям представлена вертикальною лінією. Це пояснюється тим, що безробіття повертається до свого природного (рівноважного) рівня, який сумісний з будь-якими значеннями інфляції, причому, чим вище очікуваний темп інфляції, тим далі короткострокова крива Філліпса віддалена від початку координат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 83 Взаємозв'язок інфляції та безробіття "
 1. Питання для самоперевірки
  взаємозв'язок інфляції і
 2. Крива Філіпса
  інфляції; 2) низької інфляції і високого безробіття. Взаємозв'язок між безробіттям та інфляцією крива Філліпса відображає тільки в короткому періоді. У довгому періоді вона не спрацьовує, оскільки починає діяти додатковий фактор інфляції витрат, при якому інфляція розвивається паралельно безробіттю, в цих умовах боротьба з інфляцією має більш високу "ціну". Визначаючи ціну
 3. 5.3.2. Взаємозв'язок безробіття та інфляції
  взаємозв'язок безробіття та інфляції. Графічно вона виражається кривої Філліпса (рис. 5.3). Рис. 5.3. Крива Філіпса: Р - рівень цін, що відображає темпи інфляції; U - рівень безробіття; N - поєднання природного рівня безробіття і зростання цін при цьому рівні безробіття; UN * сг природний рівень безробіття; PN - темп зростання цін при цьому рівні Рис. 5.4. Змінена крива
 4. Проблема вибору між інфляцією та безробіттям за останні 40 років породила чимало сум'яття
  питання: чи не перетнула чи економіка «кордон» природного рівня безробіття? СПРОБА ЗРОЗУМІТИ, ЯК НИЗЬКО МОЖЕ «пасти» БЕЗРОБІТТЯ Річард Стівенсон Вашингтон. Дані про те, що рівень безробіття досяг найнижчого за останні сім років рівня, залучили додаткову увагу до все більш і більш домінуючому над політи-тичними дебатами та фінансової ін-
 5. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки. Крива Філіпса. Інфляція в Росії 90-х
 6. Основні терміни і поняття
  інфляція, помірна, галопуюча інфляція, гіперінфляція, індекс цін, темп інфляції, відкрита і пригнічена інфляція, інфляція попиту і інфляція пропозиції, крива
 7. Контрольні питання і завдання
  взаємозв'язок таких покупців як валовий національний продукт, чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід, дохід. 7. Чи можна на підставі тільки величини ВНП судити про економічний добробут країни? 8. У чому суть проблеми «повної зайнятості»? Хто такий безробітний? Які існують види безробіття? 9. Що розуміється під «нормальною» або
 8. Терміни і поняття
  інфляція Види інфляції: інфляція попиту, інфляція витрат, структурна, нормальна, помірна, галопуюча, гіперінфляція, збалансована, незбалансована, очікувана і неочікувана Темп інфляції «Правило величини 70» Соціально-економічні наслідки циклічності, безробіття, інфляції Інфляційна хвиля Інфляційна спіраль Адаптивні інфляційні очікування Кейнсіанська
 9. Інфляція і зайнятість
  інфляції. Із зростанням виробництва збільшується попит на факторі виробництва, в тому числі робочу силу. Разом з тим обмеженість ресурсів ставить межу їх використання. У цих умовах актуалізується проблема зростання ставки заробітної плати і цін на інвестиційні товари. При цьому зростання виробництва і зайнятості супроводжується зростанням цін та інфляції. Зниження інфляції може бути досягнуто за
 10. Основні взаємозв'язку
  питання: обов'язковий ліспад, щоб перервати інфляційні процеси? Ін-тересно особливістю підйому після 1982 є-ється те, що на цей раз не було швидкого возвраще-ня інфляції. Навіть після чотирьох років підйому, к1987 р., інфляція залишалася на низькому рівні -4%. Ця, здавалося б, дивна нездатність інфля-ції швидко повертатися до вихідного рівня поки-показують, що, крім безробіття,
 11. 33. Закон Оукена
  взаємозв'язку не виявляється. У силу цього багато економістів оскаржують цей закон і намагаються сказати, що між безробіттям і величиною виробництва продукту в країні не існує серйозної
 12. Завдання
  взаємозв'язку між зростанням реально-го ВНП і рівнем безробіття. Яке з двухутвержденій вірно (відповідь може бути або а) або Ь), або ні а), ні Ь), або і а), і Ь))? (А) Коли в еконо-Міці різкий спад, безробіття швидко зростає. (Ь) Тільки тоді, коли в економіці спостерігається повільний-ве зростання, безробіття зростає. Поясніть вашу відповідь. 8. Як ви думаєте, чому люди стурбовані інфляціейі чи мають рацію
 13. Контрольні питання
  інфляція і які основні її причини? 8. Які види інфляції та інфляційних очікувань ви знаєте? 9. Які наслідки інфляції? 10. У чому полягає антиінфляційна політика і які її види ви знаєте? 11. Що таке безробіття? Кого називають безробітними? 12. Які види безробіття вам відомі? 13. Що показує крива Філліпса? 14. Які фактори впливають на стан і
 14. Фактори, що впливають на динаміку безробіття
  взаємозв'язок безробіття та інфляції, вперше зафіксована в 50-ті роки А. Філліпсом у вигляді кривої (рис . 13:3). Крива Філіпса характеризує зворотний взаємозв'язок між темпами інфляції та часткою безробіття: чим вище темпи інфляції, тим нижча частка безробітних. Втручання держави може знизити рівень безробіття, розширюючи сукупний попит. Виникає при цьому напруженість на ринку праці
 15. На графіку (а) мал.
  Питання про тимчасові терміни несприятливого зсуву кривої Філліпса. Відповідь залежить від зміни інфляційних очікувань. Якщо суб'єктів-ти економіки розглядають підвищення цін як тимчасове відхилення, інфляція-ційні очікування не змінюються і крива Філліпса незабаром повернеться у вихідне положення. Але якщо економічні агенти розглядають шокові зміни як провозвестниковнаступления нової ери
 16. 6. Скорочення безробіття
  питання, важливо проводітьразграніченіе між безробіттям, яка связа-на зі спадами, і безробіттям, яка буде суще-ствовать навіть при повній зайнятості, під которойми увазі ситуацію існування «неко-його рівня безробіття, рівного природної
 17. : від кривої Філліпса, розробленої і дослідженою А.
  інфляцією і безробіттям за останні 40 років породила чимало сум'яття в умах, проте сьогодні бал править згоду в думках . От як ви-позначався в 1968 р. про зв'язок між інфляцією та безробіттям Мілтон Фрідмен: Існує тільки тимчасова зворотна залежність між інфляцією і безробіттям, грунтується не на інфляції per se (самої по собі, (лат.) - Прим. Перекл.), а на непередбаченої
© 2014-2022  epi.cc.ua