Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Інфляція і зайнятість

Інфляція чинить серйозний вплив на зайнятість.
Професор Лондонської економічної школи Албан Філліпе (1914-1975) встановив, що в умовах наближення до економічного потенціалу виникає альтернатива між ростом зайнятості і рівнем інфляції.
З ростом виробництва збільшується попит на факторі виробництва, в тому числі робочу силу.
Разом з тим обмеженість ресурсів ставить межу їх використання. У цих умовах актуалізується проблема зростання ставки заробітної плати і цін на інвестиційні товари. При цьому зростання виробництва і зайнятості супроводжується зростанням цін та інфляції.
Зниження інфляції може бути досягнуто за рахунок скорочення виробництва і обмеження зайнятості, т.
е. збільшення безробіття. Отже, безробіття та інфляція знаходяться між собою у зворотній залежності: чим нижче рівень інфляції, тим вище рівень безробіття, і навпаки.
З підвищенням рівня безробіття зменшується купівельна спосіб-ність населення. Рівень інфляції знижується.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Інфляція і зайнятість "
 1. Терміни і поняття
  інфляція Галопуюча інфляція Гіперінфляція« Імпортується »інфляція Інфляційні очікування Дефляційна
 2. Основні терміни і поняття
  інфляція, помірна, галопуюча інфляція, гіперінфляція, індекс цін, темп інфляції, відкрита і пригнічена інфляція, інфляція попиту та інфляція пропозиції, крива
 3. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки. Крива Філіпса. Інфляція в Росії 90-х
 4. ЛІТЕРАТУРА
  зайнятості, відсотка і грошей. Гл.2, 3.Антологія економічної класики. Т. Мальтус, ДКейнс, Ю. Ларін. М.: 1993. Магнусон Б. Інфляція: міф і дійсність. М.: 1979. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Економікс. T.I. Гл.10. М.: 1992. Меньшиков С.М. Інфляція і криза регулювання. М.: 1979. Менк'ю Н.Г. Макроекономіка. Гл.5, б. М.: 1994. Усоскин В.М. Грошовий світ Мілтона Фрідмена. М.: 1989.
 5. 4. Вимірювання інфляції
  інфляція - це зростання цін на товари та фактори виробництва. Однак інфляція не означає підвищення цін в рівній пропорції і одночасно на всі блага. Зростає загальний рівень цін, тоді як для кожної товарної групи може бути характерною специфічна динаміка цін. Тому для вимірювання інфляції або визначення її відсутності використовуються індекси цін. Для вимірювання відкритої інфляції використовується
 6. 1. Відкрита інфляція
  інфляції властива тенденція до підвищення цін. Водночас відкрита інфляція цілком сумісна з уповільненням зростання цін або з періодичним їх зниженням на окремих товарних ринках. Незважаючи на те, що відкрита інфляція істотно деформує механізм ринку, проте останній продовжує посилати цінові сигнали, які відповідним чином орієнтують і продавців, і покупців, і
 7. 11.2. Інфляція
  інфляцію. Відкрита інфляція - процес знецінення грошей, що виявляється через стійку і тривалу тенденцію до підвищення загального рівня цін, причому окремі ціни піднімаються нерівномірно і на деякі товари можуть навіть опускатися. Показник відкритої інфляції (рівень інфляції) - темп приросту загального рівня цін, вимірюваного звичайно як дефлятор ВВП (у Росії ж частіше як ІСЦ): {foto190}
 8. 3. Ціна інфляції
  інфляцію і хотіли б від неї хата-витися. Але чи справді інфляція має серйозних-езное значення? Це звучить риторично, есліучесть очевидність того, що зростання цін - завжди пло-хо. Проте відповідь на це питання не настільки очевидний, як
 9. Глава 22. Інфляція
  інфляції. Вона ніби прийшла на зміну колишньої хвороби ринкової економіки, яка стала явно слабшати, - циклічним кризам. Як і раніше актуальна проблема інфляції і для
 10. 3. Бюджетний дефіцит і інфляція
  інфляцією. Віназа інфляцію покладається на дефіцит дер-ного бюджету майже настільки ж часто, як і на ростденежной маси. Яким чином дефіцит можетоказивать вплив на інфляцію? Ми досліджуємо двевозможние логічні ланцюжки: перша заснована нафіскальной політиці, що створює дефіцит, другий-на політиці, використовуваної для
 11. 4.1. Мета та основні види державної економічної політики
  інфляції. Графічне зображення завдань державної економічної політики в періоди спаду і підйому показано на рис. 4.1 (а, б). {Foto44} Рис.4.1. Завдання державної економічної політики в періоди спаду (а) і підйому (б) Завдання державної економічної політики в період економічного спаду (див. рис. 4.1, а) - домогтися збільшення обсягу виробництва до потенційного
 12. Тести
  інфляції »: а) розвиток тіньової економіки, б) швидке зростання цін, в) хронічний товарний дефіцит; г) істотне перевищення пропозиція товарів над попитом; д) адміністративний контроль над цінами і доходами; е) поява «чорного» ринку і спекуляції? 4. Підставте потрібні визначення: а) до 10% на рік - це ... інфляція; б) від 50% на місяць - це ... інфляція; в) від 10 до 200% в
 13. Фіскальна політика та інфляція
  інфляцією: фіскали-ная політика зростання збільшує як рівень цін, так і дефіцит. Однак ця теорія припускає зв'язок між де-фіціта повної зайнятості та інфляцією, а не між-ду фактичним дефіцитом та інфляціей5. Фактіче-ський дефіцит може бути високим або в резуль-Таті значного за масштабами дефіциту повноїзайнятості, або тому, що економіка знаходитьсяна спаді Якщо вірно останнє,
 14. робилися попиткістабілізіровать економіку
  інфляції. Здійснюючи контроль за податками і дер-вими витратами та реалізуючи свої компетенції вдела контролю за кількістю грошей в економіці, державні структури часто намагаються внестікорректіви в коливання економічного циклу. Фе-деральному уряд може скорочувати податки впериод спаду ділової активності в надії на те, що люди збільшать витрати і, таким чином, ВНПвозрастет.
 15. Питання для самоперевірки
  інфляція і як її можна виміряти? 2. Чим відрізняється механізм відкритої інфляції від пригніченою? 3. Назвіть чинники, що формують інфляцію попиту та інфляцію про-позиції, в чому їх відмінності? 4. Як впливає інфляція на ділову активність в країні? 5. Чи можлива інфляція в умовах натурального, тобто бартерного обме-на? 6. У якому випадку зростання цін може обганяти зростання грошової маси? 7. За
 16. Очікувана і несподівана інфляція
  інфляція класифікується як очікувана і несподівана. Під очікуваною інфляцією розуміється, що вона прогнозована, а несподівана - навпаки, непередбачувана. Фактори несподіванки або передбачуваності по-новому висвітлюють питання про наслідки інфляції. Якщо всі агенти ринку і населення знають, що наступного року ціни зростуть в певне число разів, то слід приготуватися до цього, виходячи з
 17. Запитання для самоперевірки
  інфляція? Прокоментуйте твердження, згідно з яким інфляція носить багатофакторний характер. 2. Що таке «імпортована» інфляція? Які, на ваш погляд, зовнішні причини інфляційного зростання цін? 3. Для чого потрібні індекси цін? Як підраховуються індекси Ласпейреса, Пааше і Фішера? 4. У чому особливості інфляційного процесу, що протікає в Росії? 5. Поясніть відмінність між інфляцією
 18. Стаття 5. Державна політика в галузі сприяння зайнятості населення
  інфляції; міжнародне співробітництво у вирішенні проблем зайнятості населення, включаючи питання, пов'язані з трудовою діяльністю громадян Російської Федерації за межами території Російської Федерації та іноземних громадян на території Російської Федерації, дотримання міжнародних трудових
 19. Протягом 15 років ціни в США повернулися до рівня 80-х років XIX в.
  Інфляції і її витрати. Головна причина інфляції полягає у збільшенні кількості грошей. Коли Центральний банк випускає в обіг велику кількість грошей, їх вартість починає знижуватися. Для підтримки стабільних цін Центральний банк повинен суворо контролювати пропозицію грошей. ^ Лава 28. Інфляція: причини і витрати 627 Витрати інфляції - витрати «стоптаних
 20. 3. Монетаристская модель
  інфляційної спіралі. Відхилення зайнятості від свого природного рівня можуть бути тільки короткостроковими. Якщо рівень зайнятості більше рівноважного, то це призводить до прискореної інфляції, якщо менше, то до ускоряющейся дефляції. Політика стабілізації зайнятості повинна бути спрямована на боротьбу з відхиленнями рівня безробіття від його природної норми, з коливаннями обсягів виробництва і
© 2014-2022  epi.cc.ua