Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 13 Неокласичний синтез

Відповідь
Тенденція до синтезу макроекономічного аналізу чітко виявилася в 50 60 ті рр.. ХХ в. Видатним пропагандистом неокласичного синтезу був американський економіст Пол Антоні Самуельсон (19152009), який багато разів (особливо в 3 му виданні, 1955 р.) переробляв свій підручник «Економікс: введення в аналіз» з тим, щоб досягти, за його висловом, «великого неокласичного синтезу». Яку мету ставить неокласичний синтез?
- Перш за все ставилася ідеологічна мета - подолати розділення буржуазної економічної теорії та створити єдиний економічний напрямок, що протистоїть марксизму.
- Створити теоретичну базу державно монополістичного регулювання капіталістичної економіки, що забезпечує практичну значимість цих напрямків.
- Елімінувати кризові процеси в капіталістичній економіці (безробіття, інфляцію тощо).
Що зближує кейнсіанців і неокласиків?
- Єдність предмета аналізу, його сутність, які полягають у кількісних функціональних залежностях відтворення капіталу, тобто єдність предмета дослідження.
- Схожість теоретичних і методологічних позицій. Кейнсіанці , наприклад, визнають і навіть використовують психологічний метод, граничний аналіз неокласиків.
- Обидва напрямки виражають інтереси буржуазії, хоча і різних її фракцій.
- Двигуном синтезу виступають зростання усуспільнення виробництва та загострення суперечностей капіталістичного відтворення.

Що роз'єднує кейнсіанців і неокласиків?
- Кейнсіанці заперечують ключову концепцію неокласиків про здатність ринкового механізму забезпечити нормальне функціонування економіки капіталістичного суспільства.
- Кейнсіанці основний упор роблять на аналіз проблем «ефективного попиту», неокласики - на фактори, що визначають оптимальний обсяг виробництва. Іншими словами, у них різна «спеціалізація», зокрема в теорії економічного зростання.
- Кейнсіанська концепція загальної економічної рівноваги є макроекономічною, а неокласична - мікроекономічної.
- Кейнсіанці виходять з заперечення вільної конкуренції; неокласики, навпаки, визнають вільну конкуренцію.
- У неокласичної моделі загальної економічної рівноваги центральне місце займають ціни і ринок, в кейнсіанської моделі ціни не є ідеальним механізмом, що забезпечує рівновагу попиту і пропозиції.
- Кейнсіанці характеризують неокласичний напрямок як приватний випадок «загальної теорії зайнятості», неокласики в свою чергу розглядають кейнсіанську теорію, у тому числі основний працю Кейнса, в якості окремого випадку неокласичної економічної теорії.
- Кейнсіанці виражають інтереси помірно консервативною, неокласики - реакційно консервативної фракції буржуазії.
Чи здійснимо синтез?
Оскільки мета неокласичного синтезу не реалізована, бо кризові явища і процеси не зникли, а навіть наростають, то напрошується висновок про те, що синтез не відбувся, зазнав фіаско.
Та іншого і не дано, оскільки між кейнсіанської та неокласичної економічної теорією і методологією, незважаючи на ряд схожих позицій, існує свого роду вододіл, який навряд чи може бути остаточно подоланий. У зв'язку з цим цілком можна пояснити поведінку П. Самуельсона, активного прихильника неокласичного синтезу. Якщо в 3 м виданні свого підручника «Економікс: введення в аналіз» (1955) він стверджував, що цей синтез усуне пролом між макроекономікою і мікроекономікою і зведе їх до взаємодоповнюючих єдності, то після 6 го видання (1964), як зауважує американський економіст Дж. Фейвел, він все рідше і глухіше згадував про цей термін, а в наступних виданнях неокласичний синтез поступово зник.
Таким чином, неокласичний синтез заздалегідь був приречений, тому що створювався на неспроможною основі і спирався на ненаукові теоретичні побудови, що заперечують антагонізм буржуазного суспільства. Боротьба між кейнсіанцями і неокласиками з питання визнання чи невизнання державного втручання в капіталістичну економіку є лише формою, а по суті ж мова йде про боротьбу різних фракцій буржуазії за свої інтереси, які поєднати неможливо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 13 Неокласичний синтез"
 1. 17. неокласичний синтез. БОРОТЬБА І СИНТЕЗ в ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  неокласичного синтезу ». П. Самуельсон про синтез підходів і концепцій. Поєднання кейнсіанських і монетаристських підходів. Математизація економічних досліджень. Розширення проблематики. Боротьба і синтез напрямів в економічній науці в США. Розвиток економічної науки у Франції. Теоретичні розробки М. Аллі. Розробка національної моделі управління в японській економічної думки.
 2. діалектичний СИНТЕЗ
  питання, пов'язані з формуванням ціни, її спроба вивести проблему вартості з теоретичного тупі-ка за допомогою неокласичного синтезу закінчилася очевидною невдачею . Перш, ніж робити подальші спроби, слід розібратися з причинами цієї
 3. Неокласичний синтез
  неокласичного синтезу: Джоном Хіксом (1904-1989), Полом Самуельсоном (р. 1915) та іншими економістами. Суть синтезу в тому, що залежно від стану економіки пропонується використовувати або кейнсіанські рекомендації державного регулювання, або рецепти економістів, що стоять на позиціях обмеження державного втручання в економіку. Кращим регулятором вони вважають
 4. 69. Неокласичний синтез П. Самуельсона
  неокласичний синтез ». Початком сучасної економічної науки Самуельсон вважає книгу« Дослідження про природу і причини багатства народів ». У цій книзі він відкрив природний саморегулюючий порядок в світі економіки. Неокласичний синтез являє собою деяке об'єднання (синтез) протистоять один одному економічних концепцій. Це об'єднання виникло на основі
 5. 60. Поясніть, у чому сенс ідеї «неокласичного синтезу», висунутої П.Самуельсоном.
  неокласичного синтезу »висунув американський економіст Пол Самуельсон (р. 1915). Її зміст полягає в тому, щоб подолати розрив між теоріями, погодити досягнення сучасної науки і все позитивне, що міститься в роботах попередників. На думку Самуельсона, провідною тенденцією в теоретичних розробках є прагнення з'єднати різні підходи до аналізу економічних
 6. Основні терміни і поняття
  неокласичний синтез, гроші, абсолютна ліквідність, функції грошей, масштаб цін, грошові агрегати , рівняння Фішера, кількість грошей, необхідних для обігу, вартість грошей, ринок, принципи ринкової організації економіки, трансакційні витрати, економічний кругообіг, переваги та негативні сторони ринку, економічні функції держави, державний сектор, громадські
 7. 63. Теоретичні ідеї та концепції ортодоксального кейнсіанства
  неокласичної теорією, в результаті чого з'явився неокласичний синтез. Одним з його розробників став Пол Самуельсон, сформував модель змішаної економіки. Нова концепція грунтувалася на поєднанні кейнсіанства з традиційними положеннями неокласицизму . Цей ортодоксальний варіант розташовував інструментарієм кейнсіанської теорії з бюджетними, фінансово-кредитними методами,
 8. Напрями та школи в економічній теорії
  неокласичної, неоліберальної, неокейнсианской, інституційної, марксистської) , тобто термін «теорія» застосовується тут у вузькому значенні на відміну від попереднього, широкого значення. Додамо, що в сучасній економічній науці більшість економістів користується як би «сумішшю» зазначених напрямків, використовуючи насамперед ті їх теорії, які актуальні і добре спрацьовують в даний
 9. Причина невдачі неокласичного синтезу
  неокласичної школи, її нездатності об'єднати корисність і витрати в рамках єдиної теорії стоїмо-сті. В результаті корисність виступає в ролі невловимою, але всепроникною «ефірної субстанції»: всі знають, що вона існує, але ніхто не може її «зловити». І саме на цьому хиткому підставі (втім, «хитке» - це все-таки щось материаль-ве!) Базується крива попиту - один з основних
 10. ГЛАВА 35. ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
  питання, наведені нижче. Проблемні питання 1. Державна фіскальна політика: що це таке? Чи може бути «нейтральна фіскальна політика». Чому? Розгляньте це питання критично. 2. На що спрямована стримуюча фіскальна політика і коли вона має місце в економічному розвитку? 3. За яким критерієм розрізняють дискреционную і недискреційну, або автоматичну, фіскальну
 11. Глава 9. Макроекономічна рівновага і макроек-номическое регулювання національної економіки
  синтезу. Матеріали глави допоможуть розібратися в найактуальніших проблемах економічного розвитку, обумовленості синтезу суперечливих механізмів. У розділі розглядаються: - механізм ринкового саморегулювання, принцип "невидимої ру-ки"; - обмеженість і межі механізму ринкового саморегулювання; - напрямки державного регулювання економіки; '- механізми прямого і
 12. Синтез
  синтезі відбувається уявне об'єднання розчленованих аналізом частин, сторін з метою виявити те загальне, що пов'язує ці частини, сторони в єдине ціле. Синтез відбувається при русі від абстрактного до конкретного. У процесі синтезу досліджуване явище досліджується у взаємозв'язку складових його сторін, в цілісності і єдності, в русі протиріч, завдяки чому відкриваються шляхи і форми їх
 13. Висновки
  синтез дозволив прийти до висновку про те, що всі визначення предмета економіки як науки розкривають різні аспекти життєдіяльності людини, яка надзвичайно складна й різноманітна. Звідси виникає неможливість дати єдине, коротке і всеосяжне визначення. 3. Доцільно виділити: а) сферу дослідження - економічне життя або середу, в якій здійснюється
 14. Етапи діалектичного синтезу
  неокласичної теорії, навіть чотирьох) несумісних і антагоністичних підходів, кожен з яких, очевидно, не може привести до успіху. Тому зроблений вище висновок про те, що вирішення проблеми вартості слід шукати на основі діалектичного синтезу існуючих концепцій, слід вважати відпо-вующим логіці нашого аналізу. В якості ще одного прикладу тупикової ситуації можна
 15. Висновки
  синтез дозволив прийти до висновку про те, що всі визначення предмета економіки як науки розкривають різні аспекти життєдіяльності людини, яка надзвичайно складна й різноманітна. Звідси виникає неможливість дати єдине, коротке і всеосяжне визначення. 3. Доцільно виділити: а) сферу дослідження - економічне життя або середу, в якій здійснюється
 16. Рекомендована література
  синтез економічної та етичної теорії / / Питання філософії. 1996. № 8. Селигмен Б. Основні течії сучасної економічної думки. М., 1968. Гол. I. Протест історичної школи. Шпакова Р. ВернерЗомбарт-німецький феномен / / Соціологічні дослідження, 1997. №
© 2014-2022  epi.cc.ua