Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 96 Дві політики держави: протекціонізм і фритредерство

Відповідь
Багато століть йде дискусія між прихильниками протекціонізму і фритредерства з питання торгової політики держави. Кожна зі сторін висуває свої аргументи на захист власних поглядів. Спочатку розглянемо аргументи протекціоністів, оскільки саме їхня концепція сформувалася перший, а фрітредерство виникло як реакція на протекціоністську політику держави.
Протекціонізм (франц. protectionnisme, від лат. Protectio - захист, заступництво) - економічна політика держави, націлена на захист національної економіки. Протекціонізм передбачає застосування будь-яких державних заходів щодо захисту промисловості своєї країни від іноземної конкуренції. Здійснюється за допомогою прямого або непрямого обмеження імпорту іноземних товарів, знижують їх конкурентоспроможність в порівнянні з товарами національного виробництва. Для протекціонізму характерне фінансове заохочення національної економіки, стимулювання експорту товарів. Протекціонізм захищає головним чином розвиток промисловості, інший раз і сільське господарство. В даний час активну протекціоністську політику по відношенню до сільського господарства проводять практично всі промислово розвинені країни світу.
У країнах Західної Європи субсидії сільському господарству досягають 43% вартості сільськогосподарських продуктів, в Японії - 68%, в США - 30, Канаді - 41%.
Протекціонізм виник у період первісного нагромадження капіталу (XVI-XVIII ст.). Теоретичною основою протекціонізму було вчення меркантилістів, згідно з яким джерелом багатства країни виступає активний торговий баланс, що забезпечує приплив у країну золота і срібла. Протекціонізм був широко поширений у Франції. У Росії вперше отримав поширення за Петра I. Ідею про активний торговому балансі висував пізніше І. Т. Посошков.
Які аргументи висувають прихильники протекціоністської політики?
1. Протекціоністська політика держави захищає промисловість в період її виникнення та розвитку.
2. Протекціонізм підвищує рівень використання національних ресурсів.
3. Протекціонізм, застосовуючи імпортні мита, тим самим покращує «умови торгівлі» і збільшує економічні вигоди.
4. Протекціонізм дозволяє пом'якшити кризу в тих галузях, які переживають труднощі у своєму економічному розвитку, і ін
Фритредерство (від англ. Freetrade - вільна торгівля) - напрям в економічній теорії та політиці, що полягає у вимозі свободи торгівлі і невтручання держави в приватнопідприємницьку діяльність.

Фритредерство виникло у Великобританії в останній третині XVIII в. і було пов'язане з промисловим переворотом. Проте вимоги введення системи вільної торгівлі висловлювалися ще раніше багатьма французькими та англійськими економістами. Теоретичне обгрунтування фритредерства дали А. Сміт і Д. Рікардо. Прихильники фритредерства висувають такі аргументи.
1. Фритредерство дає можливість підвищувати рівень і якість життя торгують народів, оскільки розширює межі міжнародної спеціалізації відтворення на базі порівняльного переваги.
2. Фритредерство створює кращі умови для розвитку конкуренції та стимулює впровадження нововведень як вітчизняними виробниками, так і у відносинах із зарубіжними країнами, що, в свою чергу, дозволяє поліпшити якість випущених благ.
3. Фритредерство створює кращі передумови для розширення ринку.
4. Фритредерство дає можливість оптимізувати розподіл виробничих ресурсів між країнами та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 96 Дві політики держави: протекціонізм і фритредерство"
 1. Тема 14 Міжнародна торгівля
  Зовнішня торгівля і її відмінності від внутрішньої торгівлі. Характеристики світової торгівлі. Теорія зовнішньої торгівлі. Зовнішньоторговельна політика держави. Фритредерство і протекціонізм. Методи регулювання зовнішньої торгівлі. Стан зовнішньої торгівлі Росії. Закони Російської Федерації «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності» та «Закон Російської Федерації про митний
 2. 13. 2. Зовнішньоекономічна політика держави
  Під зовнішньоекономічною політикою держави зазвичай розуміють сукупність заходів держави, спрямованих на розвиток і регулювання економічних відносин з іншими країнами. У найзагальнішому вигляді можна сказати, що головним завданням зовнішньоекономічної політики є створення сприятливих зовнішніх умов для розширеного відтворення всередині країни, тому зовнішньоекономічна політика завжди
 3. 45. ТОРГІВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ
  Торгова політика держави - це зовнішня політика державного захисту національних інтересів у боротьбі на світових ринках. Форми торгової політики: - протекціонізм (захист); - фрітредерство (повна свобода торгівлі). Класичний протекціонізм припускає стримування імпорту товарів і всіляке стимулювання експорту. Це здійснюється шляхом введення високих ввізних мит,
 4. Фритредерство
  Потребам сучасного періоду в найбільшій мірі відповідає політика вільної торгівлі. Вільна торгівля, або фрітредерство, - це відкрита зовнішньоторговельна політика, що передбачає вільний рух товарів і послуг між країнами без торгових бар'єрів. Фритредерство: - стимулює конкуренцію і тим самим обмежує монополізм національних фірм; - змушує виробників вводити
 5. 3. «Дві думки про зовнішній торзі»: фрітредерство і протекціонізм
  Физиократическая переконаність і перевагах свободи тієї говли висловилася у скасуванні Катериною II привілеїв «указних фа нером, а й дослідником структури ціни, сутності і функц | (грошей , в тому числі паперових. Радищев не згадував у своїх вироб | дениях ні фізіократів, ні А. Сміта, але змістовна сторона * творів, використання терміну «задатки» (аванси) і налич »особистій бібліотеці
 6. Питання для закріплення матеріалу
  1.) Які сучасні уявлення про протиборство фритредерства і протекціонізму? Охарактеризуйте поняття «відкритість економіки» та «лібералізація торгівлі». Які аргументи за вільну торгівлю? Викладіть взаємозв'язок імпорту та експорту і взаємну залежність країн-партнерів як аргумент за вільну торгівлю. У чому полягає привабливість і слабкість аргументу захисту та стимулювання
 7. Питання 6 Мита і митна політика
  Відповідь Мито - це обов'язковий внесок, що стягується за провезення товарів через кордон держави . За способом стягнення виділяють наступні види мит (рис. 4): - адвалорні - стягуються у відсотках від вартості товару; - специфічні - стягуються в розмірі певної грошової суми з ваги, об'єму або штуки товару; - змішані - передбачають поєднання адвалорних та специфічних
 8. ГЛАВА 40. ВІЛЬНА ТОРГІВЛЯ І ПРОТЕКЦИОНИЗМ
  Перед вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з
 9. Зовнішньоекономічна політика: протекціонізм і лібералізм
  Усвідомлюючи факт можливого істотного впливу участі країни у світовій торгівлі на національну економіку в цілому і на окремі її сектора, державні органи розробляють зовнішньоекономічну політику адекватно ситуації, що склалася як всередині країни, так і на світових ринках. У зв'язку з цим умовно можна виділити два підходи до регулювання зовнішньоекономічних зв'язків і насамперед
 10. 14. Еволюція зовнішньоторговельної політики
  Зовнішньоторговельна політика являє собою систему заходів, націлених на захист внутрішнього ринку або на стимулювання зростання обсягу зовнішньої торгівлі, зміна її структури та напрямів товарних потоків. Існують дві основні моделі зовнішньоторговельної політики: протекціонізм і вільна торгівля (лібералізм). Різні стадії світового економічного розвитку характеризувалися
 11. Зовнішньоторговельна політика
  Історично існують різні форми державного захисту національних інтересів у боротьбі на світових ринках, які й визначають торгову політику окремих країн. Найбільш відомі політика протекціонізму (захисту) і фритредерства (повної свободи торгівлі). Жорсткий протекціонізм припускає стримування імпорту товарів і всіляке стимулювання експорту, захист національної промисловості
 12. 13. Міжнародна торгівля та зовнішньоекономічні зв'язки
  Міжнародна торгівля - це обмін товарами і послугами між державами. Ввезені в країну товари утворюють її імпорт, а вивозяться - експорт. Сума імпорту та експорту кожної країни становить її зовнішньоторговельний оборот. Різниця між сукупним імпортом і експортом називається сальдо торгового балансу. Воно може бути активним і пасивним. При негативному сальдо країна-боржник зобов'язана виплатити
 13. 11.2.4. Політика держави в зовнішній торгівлі
  З найдавніших часів держава регулювала зовнішньоторговельну діяльність з метою отримати найбільші вигоди для національної економіки. Зовнішньоторговельна політика - це діяльність держави, спрямована на розвиток і регулювання торгових відносин з іншими країнами для зміцнення позицій країни і її бізнесу на світовій економічній арені. Зовнішньоторговельна політика держави є
 14. Розділ II Міжнародна торгова політика
  У попередньому розділі розглянуто загальні питання теорії міжнародної торгівлі, зокрема, питання про причини і джерелах міжнародної торгівлі в рамках історично змінювали і доповнюють один одного концептуальних підходів, про вплив торгівлі на добробут нації та доходи окремих соціальних верств, про взаємозв'язок міжнародної торгівлі та економічного зростання, про міжнародні переміщеннях
 15. Терміни і поняття
  Світове господарство Світова економіка Міжнародні економічні відносини Міжнародний поділ праці (МРТ) Теорія абсолютної переваги Теорія відносної переваги Теорія співвідношення факторів виробництва Парадокс В. Леонтьєва Модель «кваліфікованої робочої сили» Модель альтернативних витрат Теорія життєвого циклу товару Концепція незалежності,
 16. Терміни і поняття
  Світове господарство Світова економіка Міжнародні економічні відносини Міжнародний поділ праці (МРТ) Теорія абсолютної переваги Теорія відносної переваги Теорія співвідношення факторів виробництва Парадокс В. Леонтьєва Модель «кваліфікованої робочої сили» Модель альтернативних витрат Теорія життєвого циклу товару Концепція незалежності,
© 2014-2022  epi.cc.ua