Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Фритредерство

Потребам сучасного періоду в найбільшій мірі відповідає політика вільної торгівлі.
Вільна торгівля, або фрітредерство, - це відкрита зовнішньоторговельна політика, що передбачає вільний рух товарів і послуг між країнами без торгових бар'єрів.
Фритредерство:
- стимулює конкуренцію і тим самим обмежує монополізм національних фірм;
- змушує виробників вводити нововведення, підвищувати якість про- дукции, знижувати собівартість та ціни, підвищувати ефективність виробництва;
- є основою розширення пропозиції товарів, забезпечуючи більший вибір товарів для споживачів;
- забезпечує ефективне розміщення ресурсів у світовій економі-ці.
Недоліки фритредерства можуть виникати через відсутність захисту національної економіки від можливих негативних впливів з боку іноземного капіталу (повінь вітчизняного ринку іноземними товарами, демпінг і т.
д.).
Більшість сучасних держав проводять гнучку зовнішньоторговельну політику, яка поєднує в собі елементи як протекціонізму, так і фрітре-лідерство. Така діяльність об'єднується поняттям "лібералізація світової торгівлі". При цьому країни звільняються від торгових бар'єрів, встановлюють режим взаємного найбільшого сприяння в торгівлі, що сприяє розширенню торгових зв'язків.
Для регулювання торговельних відносин між країнами полягають двосторонні та багатосторонні договори і угоди, організовуються тамо-женние і інші союзи, міжнародні організації. Найбільша - Світова організація торгівлі (СОТ), колишнє Генеральна угода про тарифи і торгівлю (ГАТТ), організовано в 1947 р. Сьогодні до СОТ входить 149 країн, взаємодіючих за певними правилами, затвердженими правовими нормами, в міру необхідності вирішуються поточні та спірні питання.
Росія здійснює підготовку до вступу до СОТ. При цьому однією з найбільш важких проблем є узгодження національної торговельної політики до міжнародних стандартів цієї організації.
Особливістю сучасного періоду є значне розширення обсягу товарного обміну за рахунок системи послуг виробничого і споживчого призначення, які починають переважати на ринку. Це послуги науково-технологічного, будівельного характеру, купівля-продаж ліцензій, патентів і ноу-хау1, інженерно-консультаційні, транспортні послуги і т. д.
1 Ноу-хау - (від англ. Know how - знаю як), у міжнародній практиці - договір про передачу знань.
Міжнародна торгівля послугами розвивається дуже швидкими темпами, вищими, ніж світова торгівля в цілому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фритредерство "
 1. 3. «Дві думки про зовнішній торзі»: фрітредерство і протекціонізм
  Физиократическая переконаність і перевагах свободи тієї говли висловилася у скасуванні Катериною II привілеїв «указних фа нером, а й дослідником структури ціни, сутності і функц | (грошей , в тому числі паперових. Радищев не згадував у своїх вироб | дениях ні фізіократів, ні А. Сміта, але змістовна сторона * творів, використання терміну «задатки» (аванси) і налич »особистій бібліотеці
 2. Тема 14 Міжнародна торгівля
  Зовнішня торгівля і її відмінності від внутрішньої торгівлі. Характеристики світової торгівлі. Теорія зовнішньої торгівлі. Зовнішньоторговельна політика держави. Фритредерство і протекціонізм. Методи регулювання зовнішньої торгівлі. Стан зовнішньої торгівлі Росії. Закони Російської Федерації «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності» та «Закон Російської Федерації про митний
 3. 45. ТОРГІВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ
  фрітредерство (повна свобода торгівлі). Класичний протекціонізм припускає стримування імпорту товарів і всіляке стимулювання експорту. Це здійснюється шляхом введення високих ввізних мит, державної монополії на торгівлю певними видами товарів. Сучасний протекціонізм означає прагнення держави забезпечити найкращі умови для виробників своєї країни на
 4. 13. 2. Зовнішньоекономічна політика держави
  фрітредерство. Протекціонізм - це політика захисту вітчизняних виробників від іноземних конкурентів. Фритредерство - політика вільної торгівлі, заснована на принципі порівняльних переваг і спрямована на забезпечення можливості світовій економіці досягти більш ефективного розміщення ресурсів і більш високого рівня матеріального добробуту. Історично першою
 5. Питання 6 Мита і митна політика
  фрітредерство. Протекціонізм (франц. protectionnisme від лат. ptotectio - захист, заступництво) - це економічна політика держави, спрямована на підтримку внутрішньої економіки за допомогою торговельних бар'єрів, високих митних зборів і низьких квот на ввезення певних видів продукції в країну, стимулювання вивезення товарів. Протекціоністська зовнішньоторговельна політика багатьох
 6. § 5. Гегемонія Англії світовому капіталістичному господарстві
  фрітредерство (від «фрі тред» - вільна торгівля). Одним з головних фритредерскую актів була вже згадувана скасування хлібних законів в 1846 р. Суть фритредерства полягала в повному звільненні від митних пішли майже усіх ввезених до Англії товарів і була розрахована на взаємне сприяння, тобто зустрічну відміну чи значне скорочення мит на ввезення англійських товарів в інші
 7. § 3. Лихварські риси французького капіталізму
  фритредерству і протекціонізмом. Проте умови цієї боротьби відрізнялися: якщо в Англії промислова буржуазія виступала за свободу торгівлі, то у Франції вона займала протекціоністські позиції. Якщо для Англії, при перевазі англійської промисловості, фрітредерство забезпечувало гегемонію на світових ринках, то для Франції воно робило вітчизняну промисловість беззахисною перед англійською
 8. Терміни і поняття
  Світове господарство Світова економіка Міжнародні економічні відносини Міжнародний поділ праці (МРТ) Теорія абсолютної переваги Теорія відносної переваги Теорія співвідношення факторів виробництва Парадокс В. Леонтьєва Модель «кваліфікованої робочої сили» Модель альтернативних витрат Теорія життєвого циклу товару Концепція незалежності,
 9. Терміни і поняття
  Світове господарство Світова економіка Міжнародні економічні відносини Міжнародний поділ праці (МРТ) Теорія абсолютної переваги Теорія відносної переваги Теорія співвідношення факторів виробництва Парадокс В. Леонтьєва Модель «кваліфікованої робочої сили» Модель альтернативних витрат Теорія життєвого циклу товару Концепція незалежності,
 10. Запитання для закріплення матеріалу
  фритредерства і протекціонізму? Охарактеризуйте поняття «відкритість економіки» та «лібералізація торгівлі». Які аргументи за вільну торгівлю? Викладіть взаємозв'язок імпорту та експорту і взаємну залежність країн-партнерів як аргумент за вільну торгівлю. У чому складається привабливість і слабкість аргументу захисту та стимулювання вітчизняного виробництва при проведенні політики
 11. Зовнішньоекономічна політика: протекціонізм і лібералізм
  фрітредерство) - це політика на усунення бар'єрів на шляху міжнародного обміну. В основі лібералізації зовнішньої торгівлі закладені принципи порівняльних витрат і переваг, а також вільної конкуренції. При цьому передбачається, що в результаті відкритості національних економік неодмінно всі країни - учасниці світової торгівлі виграють. Однак, як свідчить історичний досвід,
 12. 3. «ДВА ДУМКИ Про ЗОВНІШНЬОМУ торг»: фритредерству І ПРОТЕКЦИОНИЗМ
  фрітредерство. Грунт для нього підготували перший російський переклад «Багатства народів» (1802-1806), профінансований урядом Олександра I, переклади творів Бентама та Сея, вплив першого петербурзького академіка (з 1804 р.) по розряду політекономії Андрія (Генріха) Шторха, поява друкованого органу - «Духа журналів». Шторхв 1815р. видав у Петербурзі, але французькою мовою, 6-томний
 13. 21.1. Форми міжнародних економічних відносин
  фритредерства. Протекціоналізм - це політика, спрямована на захист національної економіки від іноземних товарів і обмежує імпорт. Фритредерство - це політика вільної торгівлі. Протекціоністська політика має наступні напрямки: - митне оподаткування, що передбачає високі митні збори при імпорті готової продукції і нижчі - при експорті; - нетарифні
 14. Зовнішньоторговельна політика
  фритредерства (повної свободи торгівлі). Жорсткий протекціонізм припускає стримування імпорту товарів і всіляке стимулювання експорту, захист національної промисловості шляхом введення високих ввізних мит, державної монополії на торгівлю певними видами товарів. Теоретичною основою цієї політики є меркантилізм. Сучасний протекціонізм, так само як і класичний,
© 2014-2022  epi.cc.ua