Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Речовий багатство

Найважливіша частина національного багатства - речовий багатство, представлене всією сукупністю накопичених матеріальних цінностей. Однак значна частина результатів людської праці не знаходить свого вираження в речової формі. Це насамперед ступінь майстерності населення, накопичених виробничого досвіду і знань, досягнутого рівня як загальної, так і виробничої культури, а також духовного, освітнього та інтелектуального рівнів розвитку нації, її здоров'я.

Тут ми знову особливо підкреслюємо систему цінностей, якою керується нація у своїй життєдіяльності і господарського життя. Звичайно, даний показник навряд чи можна виразити у вартісній оцінці, але зміна орієнтирів у системі цінностей, і насамперед духовних, визначає характер життєдіяльності нації.
Втрата духовного «стрижня» неминуче тягне за собою в'янення всіх інших складових національної ідентифікації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Речовий багатство "
 1. Ключові терміни
  багатство Фінансове багатство Рентна оцінка активу Норма амортизації Мінімально прийнятна норма доходу Мінімально прийнятна норма віддачі Рента квазірента Ціна активу Складні відсотки Сучасна (дисконтована) вартість Безстроковий актив Номінальна процентна ставка Реальна процентна
 2. 1. Речовий багатство: основниесведенія
  речового багатства США в1950 і 1985 рр.. Основні компоненти речового богатствауказани у першій колонці. Компонент «Заводи іобладнання» включає виробничі будівлі, обладнання та інструмент, що знаходяться під владе-ванні компаній. До компоненту «Проізводственниезапаси» відносяться готові вироби, матеріали іполуфабрікати, які фірми тримають для того, щоб була можливість провести
 3. 13. Національне багатство - частина сукупного економічного потенціалу національної економіки
  речового прояви, наприклад, інтелектуальний потенціал країни, якість життя населення, науково-технічний потенціал; 4) обсягу майнових зобов'язань перед іншими країнами. Обсяг національного багатства дозволяє: 1) визначити обсяг благ - товарів і послуг, що у національній економіці на певному часовому проміжку, 2) визначити сукупну вартість ресурсного
 4. 2. ТЕОРІЯ ВАРТОСТІ
  багатства обмежений розмірами ринку, значить саме багатство - не просто сукупність фізичних предметів. Продукт щоб стати багатством, повинен бути придатним до обміну, тобто володіти міновою вартістю. Саме мінова вартість (цінність) центральне поняття класичної політичної
 5. 2. Теорія вартості
  багатства обмежений розмірами ринку, значить саме багатство - не просто сукупність фізичних предметів. Продукт, щоб стати багатством, повинен бути придатним до обміну, тобто володіти міновою вартістю. Саме мінова вартість (цінність) - центральне поняття класичної політичної
 6. 5. Національне багатство
  багатство - найбільш узагальнюючий показник економічної могутності країни, бо воно виражає всю сукупність матеріальних і нематеріальних благ, інтелектуального і духовного потенціалу, накопичених суспільством за всю історію господарської діяльності нації. Національне багатство розраховується на певну дату, охоплюючи весь період накопичення національного надбання в рамках того чи іншого
 7. Активи і пасиви
  речовій формі - матеріальні та фінансові, за критерієм відтворення - відтворювані і невідтворювані. Фінансові активи розпадаються на сім основних груп (видів): золото і спеціальні права запозичення; готівкові гроші та депозити; акції та інший акціонерний капітал; цінні папери, крім акцій; позики, страхові технічні резерви; інші рахунки до одержання або оплаті. До активів
 8. Розподіл багатства
  багатства також суті-ють, але менш надійні, ніж дані про распределе-ванні доходів. Ці дані показують обсяги багатий-ства (за винятком оцінки людського капіта-ла), якими володіють приватні особи, і свідок-обхідних про виняткових масштабах диспропорції-цій в його розподілі. Згідно із дослідженням, проведеним в1986 р. Об'єднаним економічним комітетомКонгресса, найбільш
 9. Резюме
  речовий багатство. Речовий багатий-ство генерує потік послуг, необхідних у виробниц-стве і споживанні. 2. Роль речового багатства в США характерізуетсятремя показниками. У 1985 р. співвідношення вещест-венного багатства і національного доходу равнялосьпрімерно 3. Частка національного доходу, поступаю-щая власникам речового багатства для вико-тання у виробничій
 10. Глава 18. Речовий багатство: капіталп земля
  вещественноебогатство країни. Це означає, що вони представля-ють собою реальні активи з тривалим періодоміспользованія (блага тривалого користування), име-ющие цінність і безпосередньо оказивающіеуслугі протягом певного періоду време-ні. Речовий багатство відрізняється від фінансо-вого багатства, хоч і тісно пов'язана з ним. Облада-тель 100 акцій акціонерного капіталу
 11. Капітал і норма віддачі в економікеСША
  речового багатства, що припадає наодного працівника, на співвідношення між трудовим і нетрудових до-ходами. (Обидва відносини взяті з табл. 18-2,) Для полегшення розуміння ня сенсу цих обчислень введемо позначення. Нехай г - рентнаяоценка одиниці речового активу, К - речовий багатство, що використовується в галузі, w - ставка зарплати, L - чисельність робочоїсили. Тоді речовий
 12. 1. Товар і його властивості
  речових факторів виробництва), який отримує матеріальну або нематеріальну форму і який покликаний задовольняти ту чи іншу
 13. Продуктивні сили
  речові ресурси. Засоби виробництва, взяті у взаємодії з людьми, керівниками ними, становлять продуктивні сили суспільства. При цьому безсумнівно головною і визначальною продуктивною силою є людина, так як тільки від нього залежить, які кошти праці і технології створюються, наскільки економно використовуються предмети праці (сировина, матеріали) і наскільки ефективно
 14. ТЕМА 15. Макроекономічною нестабільністю: БЕЗРОБІТТЯ І ІНФЛЯЦІЯ
  речових факторів. Який має бути вихід із цієї ситуації? Очевидно, що швидко відгукуватися на всякий несподіваний підйом ринкового попиту можна тільки в тому випадку, якщо забезпечений певний резерв речових умов праці в суспільному виробництві. Стало бути, в нормальній макроекономіці обов'язково повинна бути недовантаження виробничих можливостей. Проте як бути з робочою
 15. 5.7.3. Фінансова оцінка матеріальних активів
  речовий зміст рубля різко знизилося. У цих умовах особливої уваги заслуговує потенційне національне багатство у вигляді відкритих родовищ і запасів. Вони можуть бути активно включені в процес залучення іноземних капіталів в якості гарантій і можливого фінансово-кредитного ресурсу. При цьому, аналізуючи можливості матеріально-речової структури національного
 16. 2. ВИНИКНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА античних і середньовічних
  багатстві в натуральній формі і в грошовій формі - «хрематистике». Давньоримські мислителі про раціональне веденні господарства. Економічна думка середньовіччя. Фома Аквінський про багатство і «справедливою ціною». Погляди на позичковий відсоток; оцінка лихварства. Економічні питання в Руській
 17. 2.3 МАТЕРІАЛЬНІ продуктивні сили суспільства (МПСо)
  речові фактори або ресурси. Ресурси --- + --- природні? громадські --- + --- духовні? економічні --- + --- речові? фінансові Вивчивши кінцеву рушійну силу суспільного розвитку? потреби людей, слід розглянути засоби їх реалізації, здійснення, поставлення
 18. Національне багатство
  багатство. Джерелом багатства оголошувалася торгівля. Саме ж багатство ототожнювалося найчастіше з грошима. Основна функція цього вчення зводилася до активізації товарно-грошових відносин, залученню в країну золота і срібла у зв'язку із зростаючою потребою в грошах. Головний практичний висновок з цього вчення - необхідність впливу на економічну політику держави, яка
© 2014-2022  epi.cc.ua