Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Найважливіші ресурси і государственнаяполітіка


Друга причина існування монополії полягаєв тому, що одна-єдина фірма може обладатьконтролем над деякими рідкісними і чрезвичайноважнимі ресурсами або у вигляді сировини, або в відезнаній, захищених патентом або утримуються потай. Згадувана вище алмазна монополія «Де Бірс» спирається на контроль над сировиною В те-чення багатьох років фірма «Ксерокс» контроліровалапроцесс виготовлення копій, званий ксерогра-фией, просто тому, що вона володіла більш вдосконалення-шеннимі знаннями в галузі технологій, в рядівипадків захищеними патентами. В обох випадках уконкурентов по суті не було возможностіпронікнуть в цю область діяльності.
Третя причина існування монополії відбутися у-ит в державному обмеженні притоку новихфірм в галузь. Монополії можуть існувати всилу того, що вони купують чи їм надає-ся виключне право на продаж якогось блага.
Так, за законом лише місцева електрична ком-панія може постачати вам електроенергію, ітолько фірма «Полароїд» завдяки наявним унее необхідним патентам може продавати опре-ділені типи фотоплівки і фотокамер. У некот-яких випадках уряд залишає за собою правона монополію; в ряді країн тільки государственниемонополіі можуть продавати тютюн. У некоторихстранах право на імпорт конкретних товарів пре-доставлено урядом однієї-едінственнойкомпаніі. Навіщо уряду створювати монопо-Лію в області імпорту товарів? Воно могло пойтіна це з політичних міркувань, або за віз-нагородження, отримане державними деяте-лями від імпортера, або й з тієї, і іншої причини
Ці три причини можуть бути пов'язані між со-бій. Уряд може надати компаніімонопольное право, наприклад, в тому випадку, есліімеет місце економія від масштабу.
У даному слу-чаї конкуренція була б марнотратною з точкизрения суспільства. Але уряд може в той жсаме час прагнути до регулювання поведе-ня компанії, з тим щоб послабити основні про-явища неефективності монополізації, т. е.уменьшіть соціальні втрати, пов'язані з ограни-
чением випуску. Через патентну систему державні структури надають права на вре-менниє монополії винахідникам, з тим щоб, какми обговоримо це в п. 6, сприяти ускореніютехніческого прогресу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Найважливіші ресурси і государственнаяполітіка "
 1. 1. Економічна система суспільства: поняття та зміст. Економічний вибір
  ресурси та результати праці підказує господарникам, в якому напрямку слід діяти. Економічна система може бути охарактеризована і як сукупність механізмів та інститутів для прийняття та реалізації рішень, що стосуються виробництва, доходу та споживання в рамках певної географічної території. Економічні системи багатомірні. Їх можна формалізувати: ES=flAi,
 2. 1. Необхідність державного втручання в економіку
  ресурсів, і для їх коригування необхідна держава. Але, враховуючи нові умови і критику своїх супротивників, вони вносять нові аспекти в порівнянні з Кейнсом. Таким чином, криза кейнсіанства оживив неокласичний напрямок, але і привів одночасно до подальшого розвитку самого кейнсіанства. Різниця між ними - в різних відповідях на питання: хто здатний швидше, ефективніше і дешевше
 3. Глава 12. Національна економіка в цілому та її найважливіші показники
  ресурси, попит і пропозиція товарів і послуг, утворюючи національну економіку. Основу національної економіки складає суспільне
 4. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  найважливіші показники, використовувані в макроекономічному аналізі, принципово поділяються на три групи: потоки, запаси (активи) і показники економічної кон'юнктури. Потоки відображають передачу цінностей суб'єктами один одному в процесі економічної діяльності, запаси - накопичення і використання цінностей суб'єктами. Потоки являють собою економічні параметри, значення яких
 5. Висновки
  ресурсів (факторів виробництва) і ринку продуктів (благ). 4. Найважливіші показники функціонування національної економіки такі: - валовий суспільний продукт (ВОП) - сума всіх створених за рік товарів у сфері матеріального виробництва; - кінцевий суспільний продукт (КОП) - різниця між валовим і проміжним продуктом. Останній (ПП) є продукт, існользуемий протягом
 6. Соціально-економічні наслідки інфляції
  найважливіші сучасні концепції інфляції Подолання інфляції залишається одним з головних завдань антикризової стратегії. Важливо відзначити, що основним способом боротьби з інфляцією має бути боротьба з її основоположними причинами, в той час як придушення інфляції за допомогою повного контролю над цінами і доходами без усунення її причин негативно позначається на розвитку ринкових відносин.
 7. Висновки
  ресурсів через спеціальні фонди та установи. Поняття «фінанси» включає державні фінанси (державний бюджет + позабюджетні фонди), фінанси підприємств і корпорацій та фінанси населення. Від фінансів слід відрізняти фінансову систему (сукупність численних інститутів державних і приватних фінансів, різних сфер і ланок). 4. Перевищення бюджетних видатків над бюджетними
 8. Структура кредитно-банківської системи
  ресурсами, страхові компанії вкладають їх у цінні папери з фіксованими термінами (головним чином - на фінансування промисловості, транспорту і житлові будови). Пенсійні фонди також стали важливою інституційної групою на ринку капіталів. Маючи в своєму розпорядженні стійким пулом заощаджень, вони вкладають свої накопичені грошові резерви в облігації та акції приватних компаній і цінні папери
 9. Висновки
  ресурсу (Р. Коуз, Д. Норт та ін .). Розрізняють власність як економічну та юридичну категорії. 6. Форми власності різноманітні, їх класифікація будується на основі різних критеріїв (за формами привласнення, права власності, суб'єктам та об'єктам). Особливо виділяється приватна (індивідуальна, трудова та нетрудова), колективна (групова, акціонерна, кооперативна, власність
 10. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  найважливіші засоби виробництва, то зникне грунт для кількох політичних партій. Для того щоб зберегти існування демократичної системи, треба обмежитися націоналізацією деяких галузей. Дуже характерно, що деякі лейбористские автори бо-леї відверто говорять про те, що, якщо доведеться вибирати між соціалізмом і демократією, то вони воліють де-мократия, а
© 2014-2022  epi.cc.ua