Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Природна монополія


Один з прикладів монополії, наведений в на-чалі цієї глави, - послуги місцевого телефонного свя-зи - вказує на основну причину существова-ня монополій. Це економія від масштаба.Іменно завдяки економії від масштабу многіеотраслі є природними монополіями.
Про Якщо виробництво будь-якого обсягу продук-ції однією фірмою обходиться дешевше, ніж егопроізводство двома або більше фірмами, то ка-жуть, що галузь є природною мо-нополя.
Щоб дослідити цей випадок, покажемо на ріс11-7 криві попиту і витрат для монополії, що діє в галузі, в якій має місце еко-номія від масштабу при всіх обсягах випуску Чемвише обсяг випуску, тим нижче середні витрати, отже, як було показано в гл. 8, предель-ні витрати нижче середніх витрат при всехоб'емах випуску
монопольним ціною і обсягом випуску відпо-ствует точка Л, при цьому обсязі випуску MR=MCВ точці Л монополія отримує прибуток у размерезатененной площі (P1n - АСТ) х Qn. У якій точ-ке досягалося б рівновагу, якби дана від-галузь була конкурентною? Піддавшись першому по-буждение, ми могли б взяти криву MC в якості-ве кривої пропозиції конкурентної галузі іотискать на ній точку, в якій пересекаютсякрівие попиту та пропозиції.
Такою точкою є-

Обсяг випуску
РІС. 11-7. Економія від масштабу і природна монопо-лія. На малюнку показана галузь, середні витрати которойAC знижуються і відповідно граничні витрати MC нижчого за середній витрат AC Монополія виробляла б випуск Qn і трапляється б прибутку в розмірі затіненій площі. Точка С, вкоторой P=MC, не може бути точкою конкурентного рівноваги, оскільки ціна нижче величини середніх витрат
ється точка С на рис 11-7. Але дана крапка не мо-же бути точкою довгострокової конкурентної рівноваги. У силу існування в галузі економііот масштабу граничні витрати завжди нижчого за середній витрат. Якби ціна дорівнювала велічінепредельних витрат, як в точці С, то середні з-тримки були б вище ціни і мав би місце уби-ток, що дорівнює відстані CG, від кожної проданнойедініци блага. В силу економії від масштабу прівсех обсягах випуску ця галузь не могла б знаходитися в стані конкурентної рівноваги.
Монополія в даному випадку є «природний-ної» в тому сенсі, що вона являє собою ринкову структуру, що мінімізувала іздержкі.Чтоби переконатися в цьому, припустимо, що в отрас-ли було дві фірми , кожна з яких виробляй-ла половину загального випуску галузі.
Як співвідносяться-лись би величини середніх витрат, якби суще-ствовало дві фірми і якби той же обсяг випу-ска проводився єдиною фірмою? Так каксредніе витрати ростуть у міру падіння об'емавипуска, у нас весь час було б дві фірми, про-ізводящіх в точці, в якій середні іздержківише, ніж вони були б, якби весь випуск вироб-водився тільки однією фірмою. Оскільки единий продавець завдяки економії від масштабу-ба може виробляти з меншими витратами, Тода галузі було б важко уникнути перетворюється-
домлення в монополію. Якби в галузі було болееодной фірми, то одна з них могла б знизити це-ну і різко розширити випуск і, отже, со-здать труднощі з отриманням прибутку для своіхболее дрібних суперників. Таким чином, «естест-венность» монополії полягає також у тому, чтоскорее все вона є наслідком свободногодействія ринкових сил.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Природна монополія "
 1. 2. Монополія і олігополія. Ринкова влада
  природна монополія, якою володіють власники і господарюючі суб'єкти, що мають у своєму розпорядженні рідкісні і вільно відтворювані елементи виробництва (рідкісні метали, землю та ін.); - штучна монополія, зосереджується в окремих руках виробництво і ринок збуту якого продукту. Вона має випадкову, стійку і загальну форми. Випадкова форма виникає
 2. Тема 21. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІЯ
  природна монополія. Важливою ознакою будь-якої монополії є наявність надприбутку у формі монополістичної прибутку. Щоб її привласнити, фірми прагнуть створювати спеціальні умови. Як результат, поряд з об'єктивно існуючими монополіями виникають штучні. 2. Максимізація прибутку монополією. Влада монополії тим вище, чим нижче еластичність попиту на її товар. Саме цю
 3. Тема 24. АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ
  природної монополії. Природна монополія - це непереборний без шкоди для суспільства вид монополії. Вона виникає в сферах, де один виробник, використовуючи позитивний ефект масштабу виробництва, задовольняє повністю ринковий попит. Якщо за цих умов запровадити примусову конкуренцію між виробниками, то їх сумарні витрати перевищать рівень витрат колишнього
 4. Наш аналіз дозволить розкрити один з Десяти принципів економічної теорії: іноді
  природної монополії на
 5. Виключи-ність? До Ні Об'єкт суперництва? Так Ні Приватні блага Природні
  монополії - Стаканчики мараженога - Пожежна охрони - Одяг - Кабельне телебачення - Популярні платні Дарага - Непопулярні платні дороги Загальні ресурси Громадські блогу - Риба в океані - Національна оборона - Навколишнє середовище - Знонія - Перевантажені - Безкоштовні дороги безтілесні Дарага з нормальним рухом ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Дайте визначення суспільного блага і
 6. Оскільки вони наділяють виробника монопольними правами, встановлюють-: я більш високі (порівняно з конкурентним ринком) ціни
  природною монополією, якщо одна-єдина фірма за-безпечує ринок будь-яким товаром або послугою з меншими витратами, ніж це лалось б двом або більше конкурентам. Природна монополія виникає в тих лучан, коли випуск продукції вище необхідного рівня супроводжується-Коном від масштабу. На рис. 15.1 відображені середні сукупні витрати Гірма, що має економію від
 7. 320 Частина 5.
  Природна моно-полія. У даному випадку, якщо виробництво рас-межі серед двох або більшої кількості фірм, кожна фірма виробляє менший обсяг продукції, а середні сукупні издерж-ки зростають. Внаслідок цього при будь-якому обсязі випуску витрати мінімальні тоді, коли виробляєте-лем є едина фірма. Обсяг випуску Яскравий приклад природної
 8. Як приклад можна привести міст, рух по котогхшг не відрізняється особливою інтенсивністю.
  Природним монополістом, можливості підриву «до: влада знову вступають на ринок конкурентами мінімальні. Невпевнено верб гут відчувати себе монополії, що не володіють ключовими виробничими »; ресурсами або повністю залежні від рішень уряду. Монопольно ВШ-сокая прибуток залучає нових бажаючих вступити на ринок, конкуренція Ойю ~ стряется. Навпаки, вступ на ринок
 9. Нарешті, антитрестовські закони перешкоджають компаніям координувати діяльність з метою розподілу ринку (ми обговоримо деякі
  природних монополій, наприклад водопровідних і електрич-еских компаній, коли уряд контролює рівень призначуваних цін. На чому грунтується рішення урядових органів про встановлення-граничного рівня ціни? Це питання не настільки простий, як могло б здатися-а перший погляд. Найбільш очевидна відповідь - що призначається ціна, рівна пре-; Єльня витратам монополіста. Адже якщо
 10. Будь-яка фірма на конкурентному ринку прагне зменшити витрати, тому що низькі витрати
  природну монополію, що знаходиться в приватному володінні, держава стає власником монополії. Така практика широко поширена в багатьох європейських країнах, де держава володіє і управляє підприємствами сфери комунальних послуг, такими як телефонні, водопровідні та електричні-ські компанії. В США держава керує Поштовою службою - доставка простих поштових
© 2014-2022  epi.cc.ua