Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Шпаргалки по предмету «Макроекономіка», 2010 - перейти до змісту підручника

35. Рівень і якість життя населення.

Якість життя - сукупність показників, що відображають матеріальне, фізичне, соціальне і культурне благополуччя населення. На першому місці при оцінці якості життя - рівень задоволення матеріальних і духовних потреб, стан здоров'я нації і тривалість життя в країні.
Рівень життя населення. Формально рівень життя визначається досить просто. З одного боку, є потреби людини і суспільства, а з іншого - конкретні можливості для їх задоволення. Ступінь задоволення потреб і визначає рівень життя.
Тепер уточнимо найбільш важливі моменти. По-перше які види потреб при оцінці рівня життя слід «зараховувати», а які ні, тобто яка структура рівня життя?
Прийнято виділяти чотири основні компоненти рівня життя:
а) безпосередні умови людського життя і продовження роду (побут, житло, продовольство);
б) умови праці;
в) умови розвитку людини;
г) умови екологічної безпеки.

По-друге, які параметри задоволення потреб слід визнавати як суспільно нормальних?
Ступінь забезпеченості потреб є сенс визначати не тільки через порівняння з вчорашнім днем або з рівнем життя в сусідній країні. Є сенс звернути увагу на дотримання науково-обгрунтованих норм. При визначенні таких наукових норм є резон враховувати не тільки фізіологічні потреби людини, а й необхідність забезпечення елементарної дієтичної збалансованості харчування, природно-кліматичні умови країни, наявність матеріальних передумов для задоволення відповідних потреб.
По-третє, чи слід враховувати дію загального закону узвишшя потреб? Безумовно, доведеться враховувати. Те, що ще вчора всім здавалося майже недосяжним, сьогодні вже може здатися цілком буденним.
По-четверте, ступінь задоволення потреб завжди різко відрізняється по суб'єктах, соціальним групам і регіонам.

Висновок: рівень життя визначається ступенем забезпечення населення матеріальними, соціальними і духовними благами, необхідними для життя.
Показники рівня життя.


Основні компоненти рівня життя Показники
1. Умови життя людини 'Споживання. Забезпечення житлом. Захворювання
2.Условия праці Охорона праці. Травматизм та професійні захворювання. Санітарно-гігієнічні умови
3. Умови розвитку людини Права людини. Рівень доходів і структура витрат. Розвиток соціальної сфери. Відпочинок Народжуваність і т. д.
4. Екологічна безпека Стан довкілля. Витрати на екологію

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "35. Рівень і якість життя населення."
 1. 3. Рівень і якість життя
  рівень життя. Він характеризує ступінь задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб населення. Рівень життя визначається, з одного боку, кількістю і якістю життєвих благ і послуг, що використовуються для задоволення потреб населення, а з іншого - ступенем розвитку самих потреб людей. На рівень життя впливає досягнута щабель розвитку виробництва
 2. Рівень і якість життя населення
  рівень освіти населення, споживання на душу населення основних продуктів харчування в калоріях, в протеїновому змісті, рівень кваліфікації трудових ресурсів, чисельність учнів і студентів на 10 тис. осіб населення, частка витрат на освіту у ВВП); | розвитку сфери послуг (число лікарів на 10 тис. осіб населення, число лікарняних ліжок на 1 тис. чоловік населення,
 3. Контрольні питання
  рівень життя населення? 10. Які показники характеризують рівень життя
 4. 47. Поняття і елементи якості життя
  рівень соціального розвитку суспільства. Термін «якість життя» з'явився в 20-і рр.. ХХ в. у західних теоріях. Основоположниками концепції якості життя вважаються Е. Мейо, А. Маслоу, Д. МакГрегор та ін У Росії в доперебудовний період використовувалися термін «добробут», «спосіб життя», «рівень життя». Зараз поряд з поняттям «рівень життя» використовуються і такі поняття, як «якість життя»
 5. Функціонування економіки в цілому Ми почали з того, що розглянули процедуру прийняття рішень індивідами і їх
  рівень життя населення значно змінюється. В США доходи населення збільшуються на 2% на рік (після коригування відповідно до змін вартості життя), а значить, кожні 35 років середні доходи подвоюються. Деяким країнам уда-лось домогтися більш високих темпів економічного зростання: у Японії, напри-мер, середні доходи населення за останні 20 років зросли в два рази, а в
 6. Якість життя
  рівень освіти, умови і безпеку праці, можливості використання вільного часу, стан екології. Це найбільш повний показник, що відображає добробут нації. Однак його застосування дуже важко через складності вираження якісних характеристик життя в кількісному і вартісному вираженні. Разом з тим в даний час в рамках статистичної комісії ООН
 7. 16.4. Бідність
  рівень життя практично не змінився. Зросли масштаби
 8. 40. Рівень життя населення
  рівень освіти населення, споживання на душу населення основних продуктів харчування в калоріях, в протеїновому змісті, рівень кваліфікації трудових ресурсів, чисельність учнів і студентів на 10 тис. осіб населення , частка витрат на освіту у ВВП), б) розвитку сфери послуг (число лікарів на 10 тис. осіб населення, число лікарняних ліжок на 1 тис. чоловік населення,
 9. 20.2. Рівень життя населення та показники його вимірювання
  рівень життя »населення характеризує ступінь задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб людей. Рівень життя населення - це рівень споживання матеріальних благ (забезпеченість населення промисловими продуктами, продуктами харчування, житлом і т. п.). Виділяють «мінімальний рівень споживання», «раціональний рівень споживання» і «фізіологічний рівень споживання».
 10. Рівень економічного розвитку
  рівень економічного розвитку світової периферії підвищився. Однак в ряді районів світу, що розвивається чисельність населення збільшувалася швидше, ніж виробництво. ВВП на душу населення скорочувався в найменш розвинених країнах на 0,5% у 80-і і 90-і роки. У країнах Тропічної Африки рівень доходу на душу населення наприкінці століття був нижче, ніж на початку 70-х років. Не кожен темп приросту ВВП
 11. Поняття якості життя
  якості життя включає не тільки економічні аспекти. Щоб оцінити добробут людини в усьому обсязі, необхідно досліджувати неекономічні, або якісні сторони суспільного добробуту (зміна природної чи суспільного середовища, динаміку громадської та виробничої відчуженості, злочинність, страх, щастя і т.д.). Всі разом вони складають поняття якості
 12. 65. РІВЕНЬ ЖИТТЯ І БІДНІСТЬ
  рівень життя - це динамічний процес, який відчуває вплив безлічі факторів. Рівень життя оцінює якість життя населення і служить критерієм при виборі напрямків і пріоритетів економічної і соціальної політики держави. Часто поняття рівня життя ототожнюється з такими поняттями, як «добробут», «спосіб життя» та іншими, але найбільш повно сутність рівня життя
 13. 1.2.1. ГРОМАДСЬКЕ ДОБРОБУТ
  якісних і кількісних показників. Необхідно використовувати не тільки раціональні, але й інтуїтивні міркування при оцінці добробуту народу. Зазвичай використовують, перш за все, такі поняття: Образ (якість) життя Рівень життя
 14. Лекція 20 Тема: СУКУПНІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ПЕРЕРОЗПОДІЛ. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  рівень життя населення і показники його вимірювання; - нерівність у розподілі доходів. Проблема бідності і багатства. - перерозподіл доходів. Соціальна політика
 15. Показники рівня економічного розвитку
  рівень їх економічного розвитку якимось одним показником. Для цього існує ціла система показників, серед яких виділяються, перш за все, наступні: - загальний обсяг реального ВВП; - ВВП / У НП на душу населення; - галузева структура економіки; - виробництво основних видів продукції на душу населення; - рівень і якість життя населення; - показники економічної
 16. Регіональні та соціальні диспропорції
  рівень оплати на Північно-Сході був удвічі нижче, ніж на Півдні, тривалість життя на 10 років коротше, число неписьменних в два рази вище. У цьому районі проживає 30% населення країни, але в ньому виробляється 15% ВВП. Економічне зростання і розвиток господарства в Бразилії не скоротили нерівності в розподілі особистих доходів. Незважаючи на загальне підвищення доходів, відмінності в їх рівнях практично
© 2014-2022  epi.cc.ua