Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Шпаргалки по предмету «Макроекономіка», 2010 - перейти до змісту підручника

34. Соціальна політика: Зміст, напрямок, принципи та рівні.

Під соціальною політикою розуміють сукупність заходів, спрямованих на задоволення державою соціальних потреб населення, підтримання прийнятного для держави рівня життя, надання населенню соціальних послуг, забезпечення закріплених у Конституції та інших законодавчих актах країни соціальних гарантій. Ефективність соціальної політики залежить не тільки від економічної бази країни, а й від самої держави як основного суб'єкта її визначальне і практично реалізованого. Принципами формування та функціонування соціальної політики є: 1) принцип соціальної рівності людей - членів даного суспільства; 2) принцип соціальної солідарності, який розуміється як загальна підтримка спирається на спільність основних життєвих інтересах і цілей населення даної країни; 3) принцип соціальної справедливості, що має історичні особливості , але в цілому зрозумілі як відношення еквівалентності в життя суспільства та його соціальних груп.
Соціальна політика за своєю суттю є довгостроковою, орієнтованої на тривалу перспективу і повинна містити стратегічні установки, спрямовані на рух великомасштабних цілей. Основними напрямами соціальної політики в РБ мають бути: 1) створення умов і можливостей всім працездатним громадянам заробляти кошти для задоволення своїх потреб, 2) послідовне підвищення оплати праці як основного джерела грошових доходів населення і можливого найважливішого стимулу трудової активності працівників найманої праці; 3) формування середнього класу як чинника стабілізатора суспільства на основі значного зростання грошових доходів населення і зниження рівня малозабезпеченості; 4) забезпечення раціональної зайнятості населення на основі збереження робочих місць на життєво важливих і перспективних підприємствах в тому числі приватному секторі економіки, створення гнучкої системи підготовки та перепідготовки кадрів; 5) підвищення рівня пенсійного забезпечення, підвищення соціального захисту нужденних на основі посилення адресності надання допомоги, раціональної системи пільг, поліпшення соціального обслуговування.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 34. Соціальна політика: Зміст, напрямок, принципи та рівні. "
 1. Принципи пізнання
  соціальних груп, класів, конкретного суспільства в цілому; 4) класовий підхід - один з елементів ціннісного орієнтування, що дає можливість оцінити ступінь реалізації економічних інтересів різних класів і соціальних груп, дати оцінку економічній політиці держави на певному етапі його
 2. 1. Зміст, функції та основні напрямки соціальної політики
  соціально-економічних умов життя суспільства. Соціальна політика - діяльність інститутів держави, спрямована на забезпечення умов для підвищення добробуту (рівня життя) членів суспільства, на створення соціальних гарантій і на формування економічних стимулів для участі в суспільному виробництві. Мета соціальної політики держави - формування соціально стабільного і
 3. РЕЗЮМЕ
  зміст МЕВ в ринковій економіці. Принципи бізнесу пронизують всі форми МЕВ. На сучасному етапі все зростаюче значення набувають нові напрямки і форми бізнесу в МЕВ. Серед них виділяються лізинг і факторинг. Розвиток цих напрямків і форм збагачує МЕВ, відображаючи нові якісні моменти світогосподарських
 4. 4. Соціальна політика
  соціальної справедливості і рівності. Вона зорієнтована на кінцеві цілі і результати економічного зростання і в цьому плані є найважливішою складовою політики економічного зростання. Водночас із соціальною політикою безпосередньо пов'язані умови формування та використання визначального фактора виробництва - праці. Саме від соціальної політики залежать можливість отримати
 5. 2.1. Принцип справедливості
  зміст цього принципу настільки багатогранно, неоднозначно і широко, що вимагає свого спеціального дослідження (див. § 2.6 цього
 6. Запитання до теми
  соціальній області в 80-90-і роки. 6. Які основні напрямки зовнішньоекономічної політики розвинених країн? 7. Які зміни відбулися у зовнішньоекономічній політиці західних країн відносно розвиваються
 7. 25. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  соціальної сфери життєдіяльності людей з метою її зміни. Соціальна сфера життя суспільства включає об'єктивні (умови життя індивідів) і суб'єктивні (потреби індивідів) складові. Пріоритетними об'єктами впливу соціальної політики виступають ті групи людей, які або по малоліттю, або по хворобі, або старості, або в результаті відсутності роботи не в змозі
 8. Контрольні питання
  соціальний розвиток країни? 3. Які пріоритети соціальної політики (соціальної стратегії) в Росії? 4. У чому особливості державного регулювання соціального розвитку в умовах перехідної економіки? 5. Які особливості регіональної соціальної політики? 6. У чому специфіка проблеми бідності в умовах перехідної економіки і які шляхи її вирішення? 7. Які основні напрямки
 9. Глава 28. Доходи населення і соціальна політика
  соціальну політику, головним змістом якої є перерозподіл доходів між окремими категоріями
 10. Контрольні питання до розділу 1
  соціальної справедливості ». 3. Вкажіть інші принципи функціонування податкових систем в розвинених країнах. 4. Назвіть основні напрямки уніфікації податкових систем в розвинених країнах. 5. За якими економічними показниками можна судити про рівень розвитку податкових систем ? 6. Назвіть відомі Вам типи податкової політики. 7. Охарактеризуйте «політику розумних податків». 8.
 11. 1. Зміст і закономірності перехідної економіки
  соціальної ситуації). Змістом перехідної економіки є перетворення всієї системи економічних відносин, а не реформування її окремих елементів або коригування економічної
 12. Основні напрями економічної стратегії
  соціальних умов виходу країн, що розвиваються на світові ринки, величезна зовнішня заборгованість привели до серйозних порушень відтворення і посиленню впливу зовнішніх факторів на їх розвиток. Протягом 80-х років міжнародні організації змушували країни, що розвиваються прийняти відкриту стратегію розвитку, приділяючи велику увагу ринковим сигналам, зменшенню імпортних бар'єрів,
 13. Глава Соціальна політика держави
  соціальної політики здійснюється в рамках певних соціальних
 14. Види бюджетного дефіциту
  соціальні потреби (наприклад, допомоги по безробіттю), підтримання суспільно необхідних секторів економіки. Структурний дефіцит - це перевищення витрат над доходами, викликане фінансовою політикою держави, спрямованої на збільшення витрат і зниження податків з метою запобігання спаду або пожвавлення економіки та виведення її з депресивного стану. Як критерій розмежування
 15. Витрати державного бюджету
  соціально-економічні цілі, в тому числі створення соціальної ін-фраструктури; - на господарську діяльність держави; - на здійснення зовнішньоекономічної діяльності і т. д. Важлива роль у національній економіці належить місцевим бюдже-там. За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються об'єкти комунальної власності, будівництво доріг, шкіл, засобів зв'язку і т. д. Бюджети
 16. Глава 32. Фінансова політика
  соціальними групами і верствами населення, галузями і регіонами країни, у фінансовому законодавстві, структурі державних доходів і витрат. Фінансова політика зумовлюється характером суспільного ладу, відносинами власності і взаєминами між класами і соціальними групами. Для спрощення розуміння змісту процесів, що відбуваються під впливом свідомого
© 2014-2022  epi.cc.ua