Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Спрощена схема кругообігу


Спочатку в ній будуть присутні лише дві основні господарські одиниці: домашні господарства і підприємства. Ми абстрагуємося від зовнішніх зв'язків. Лише пізніше залучимо в якості учасників економічного процесу держава і банківську систему.
У спрощеній схемі агрегируя «струмочки» і «ріки» різноманітних товарів і послуг, витрат і доходів в однорідні «потоки», протікають між підприємствами і домашніми господарствами, об'єднують їх в господарську систему (рис. 4.1).


Рис. 4.1. Кругообіг товарів, доходів і витрат
У нашій (спрощеної) схемою кругообігу всі ресурси належать домашнім господарствам. Вони надають робочу силу, капітали, природні та інші ресурси. Підприємства, коли пропонують факторні послуги, виступають в ролі домашніх господарств.
У схемі наочно представлені основні зв'язки. Домашні господарства пред'являють попит і споживають споживчі товари (хліб, одяг, побутову електроніку) і послуги (прання білизни, транспорт). Вони оплачують їх за рахунок доходів, які отримують, надаючи в розпорядження підприємств робочу силу, капітал, землю, інші фактори виробництва.
Підприємства включають фактори виробництва у виробничий процес і поставляють готові споживчі товари та послуги домашнім господарствам. Хліб, одяг, побутова електроніка, транспортні та інші послуги, що споживаються домашніми господарствами, закінчують свій рух, і процес кругообігу починається знову.

Як видно на рис. 4.1, рух потоків товарів і грошових коштів здійснюється постійно. Потоки товарів і грошей обчислюються за певний відрізок часу, наприклад за рік. Один мільйон автомашин, вироблених протягом року, - це річний потік, в той час як 15 млн. автомашин, наявних на певну дату (припустимо, на грудень 1999 р.), - це запас. Чисельність верстатного парку або вартість домашнього майна населення - запас; річне виробництво верстатів або комп'ютерів - потік.
З усіх потоків нас цікавить весь продукт, вироблений країною за рік (частіше його називають валовим внутрішнім або валовим національним продуктом). Він являє собою агрегований потік, тобто виражає вартість всіх товарів і послуг, вироблених за рік. Валовий внутрішній продукт включає кінцеву продукцію (завершену виробництвом і готову для вживання), виключаючи проміжну продукцію, призначену для переробки та виготовлення кінцевої продукції. Він також є сумарним доходом всіх власників економічних ресурсів. У даній (спрощеної) схемою економічного кругообігу показники валового внутрішнього продукту і національного доходу рівні між собою (хоча надалі - див гол. 21 - ми побачимо, що ВВП перевищує національний дохід на величину амортизаційних відрахувань).
Звернемо увагу на наступний момент. Валовий внутрішній продукт може бути розрахований як сукупний дохід від виробництва товарів і послуг (пряма лінія зі стрілкою в нижній частині схеми).
Він може бути підрахований й інакше - як сукупний витрата на покупку вироблених товарів і послуг (пряма лінія у верхній частині малюнка).
Гроші і у верхній, і в нижній частині рис. 4.1 рухаються в напрямку, протилежному руху товарів. При цьому сукупні доходи дорівнюють сукупним витратам.
Рівність доходів і витрат відповідає принципу подвійного бухгалтерського обліку, використовуваного в економічній статистиці. Господарський кругообіг являє собою сукупність операцій по купівлі-продажу хліба та одягу, оплаті транспортних і побутових послуг. У кожному окремому випадку оплачувана частина доходу відповідає затрачуваної частини витрат. Це ж рівність зберігається в результуючому показнику кругообігу, в якому підсумовуються всі угоди за рік.
Якщо збільшується випуск продукції, то відповідно зростають витрати і доходи. Підприємства наймають додаткових працівників, закуповують додаткова сировина, паливо, матеріали, встановлюють додаткове устаткування. Збільшуються виплати заробітної плати, зростають розміри прибутку. І знову витратна і прибуткова частини виробленого продукту рівні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Спрощена схема кругообігу "
 1. Макроекономічні моделі та їх показники
  спрощене відображення дійсності, що дозволяє виявити основні закономірності розвитку економічних процесів і розробити варіанти вирішення складних макроекономічних проблем, таких як економічне зростання , інфляція, безробіття та ін Макроекономічні моделі можуть мати вигляд функцій, графіків, схем і таблиць, що дозволяє зрозуміти взаємозалежності між макроекономічними величинами,
 2. Кругообіг за участю держави і банків
  спрощеної) картині руху товарів і грошей ми як уже зазначалося, відволікаємося від участі в кругообігу зовнішньої торгівлі. На рис. 4.1 і 4.2 зображений товарообіг в економіці замкнутого типу. У модель «відкритої» економіки включається ще один учасник - «закордон», розглядаються експортно-імпортні зв'язку, а в якості результуючого показника - баланс зовнішньої торгівлі товарами і послугами
 3. Загальна характеристика моделей
  спрощене опісаніедействітельності. Наприклад, спрощенням являетсяісключеніе держави з розгляду або игно-рірованіі взаємних розрахунків з іноземними пар-тнерамі і між фірмамі5. Спрощення необхід-мо для розуміння і прогнозування. Розмірковуючи-ня про модель кругообігу, наприклад, показують, що дохід завжди дорівнює обсягу виробництва для 4 Слід мати на увазі, що коли в аналіз вводяться
 4. Моделі і дані
  спрощені моделі. Однак якщовони не узгоджуються з фактами реального життя, тоні дозволять ні вивести обгрунтовані принципи, ніполучіть відповіді, корисні для практики. Економі-сти, як і інші вчені, використовують дані і дляпостроенія, і для оцінювання моделей (рис 2-2). Людина, що цікавиться проблемою, як прави-ло, починає свої роздуми з збору даних обекономіческіх змінних, які,
 5. Макроекономіка і взаємодії
  спрощена модель взаемодії в економіці Основна структура, поки-занная на малюнку, застосовна всюди в макро-економіці Рішення домашніх господарств і решеніяфірм (доповнені рішеннями уряду, ко-торие обговорюватимуться пізніше) визначають в еко-номіці рівень зайнятості, рівень цін і уровеньінфляціі, кількість вироблених товарів іпослуг, а також темп зростання виробництва
 6. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  схема отримала назву моделі кругообігу, або моделі кругових потоків: матеріальні потоки рухаються тут проти годинникової стрілки, а грошові - за годинниковою стрілкою; попит рухається за годинниковою стрілкою, а пропозиція - проти. Зі схеми випливає, що, по-перше, вартість кожного матеріального потоку дорівнює величині грошового потоку, по-друге, національний продукт дорівнює національному доходу;
 7. 1. Суспільне відтворення та кругообіг доходів і продуктів
  спрощено тлумачити в нашій країні догма про переважне зростанні виробництва засобів виробництва поступово зумовила зниження життєвого рівня, звуження об'єктивного рівня розвитку суспільного відтворення. Закономірність переважного зростання I підрозділу суспільного виробництва діє в умов не кількісного накопичення засобів виробництва, а безперервного їх
 8. Тема 37. ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ І СПОСОБИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ
  спрощення їх ідентифікувати. Аналіз динаміки ВНП по роках дозволяє охарактеризувати економічний розвиток країни, а розрахунок його на душу населення є найкращим показником для міжкраїнових порівнянь рівня життя. Для того щоб характер розвитку економіки в тривалому періоді не спотворювався під впливом зміни цін, використовуються показники номінального і реального ВНП. Номінальний
 9. Однак деякий недолік реалізму аж ніяк не ускладнює розуміння студентами устрою людського тіла. В
  спрощення нашого способу мис-лення. Іншими словами, нам потрібна модель, яка в загальних словах пояснить організацію економіки. На рис. 2.1 представлена модель економіки, що отримала назву діаграми кругообігу потоків. Її основне допущення полягає в припущенні про те, що в економіці существуютдва типу приймають рішення суб'єктів - німи господарства та
 10. Фірми виробляють товари та послуги, використовуючи працю, землю і капітал (будівлі та верстати), тобто фактори виробництва.
  Схема-тично представлена організаційна структура економіки. Рішення приймають-ся домашніми господарствами і фірмами, взаємодій-ствующими на ринках товароо і послуг (домашні госпо-дарства-покупці, фірми-продавці) і на ринках факторів виробництва (фірми-покупці, домашні господарства-продавці). Глава 2. Думайте як економіст Домашні господарства та фірми взаємодіють на
© 2014-2022  epi.cc.ua