Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

управління за відхиленнями

управління, при якому управляє особа, орган управління фіксує відхилення від заздалегідь наміченого плану, програми і вживає заходів до усунення відхилень.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " управління за відхиленнями "
 1. Ажіо
  відхилення ринкового курсу цінних паперів від їх номіналу в бік підвищення. Визначається у відсотках до номіналу. Протилежністю ажіо є дизажио, тобто відхилення курсу в бік
 2. Функція контролю
  управління: про конкретних ситуаціях, що виникають труднощі, відхиленнях від заданих дій і т.п. Контроль покликаний забезпечувати єдність управлінського рішення та його реалізації, тобто весь процес управління. Він є також одним із засобів підвищення ефективності, так як в результаті контролю виявляються не тільки недоліки, але й позитивний досвід, який надалі знаходить
 3. Координація
  управлінні, з урахуванням всіх класифікаційних ознак, є підстави для виділення координації як самостійної функції управління, так як вона має свою специфічну мету - підтримання пропорційності в діяльності системи. Вона проявляється на всіх стадіях процесу управління. У ході будь-якої діяльності неминуче виникають відхилення, які викликаються, з одного боку,
 4. Питання 57. Аналіз виконання умов договору між продавцем і покупцем
  відхилення поставки від умов договору:? Q=qiФ-qiД; 2) загальний індекс виконання договірних зобов'язань по всіх товарах, вказаним у контракті: {foto159} де? piФqiФ - фактичний обсяг поставки в поточних цінах;? piДqiД - обсяг поставок за договором. Абсолютний розмір відповідності поставки договірними умовами:? Pq=? Piфqiф -? PiДqiД. Відхилення поставки від умов контракту
 5. 6. Метод ланцюгових підстановок
  відхилення фактичного річного обсягу товарної продукції (Тф) від планового значення (Тп) під впливом таких факторів, як змінна чисельність робітників (а), число робочих днів у році (в), середня тривалість робочої зміни (с) і годинна виробіток одного робітника (d). При побудові необхідно дотримуватися правила послідовності включення факторів в ряд, при якому кожний наступний
 6. 40. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ
  управління.
 7. ЛИНЕЙНАЯ ФОРМА УПРАВЛІННЯ
  управління, при яких вищестояще ланка концентрує всі функції управління, а об'єкт управління виконує керуючі команди тільки свого суб'єкта
 8. КІБЕРНЕТИКА (ЕКОНОМІЧНА)
  управління) наука про загальні закономірності управління економічними системами і про використання інформації в процесах
 9. ІНСТИТУЦІЙНІ ФАКТОРИ
  управлінням, регулюванням окремих сфер, областей, економічних, суспільних відносин. Так, до числа інституційних відносять науково-технічні, фінансові, інвестиційні, соціальні фактори та заходи щодо поліпшення управління, перетворенню інститутів (правил, норм, встановлень) управління цими сферами, установ
 10. МІНЛИВІСТЬ (ЕКОНОМІЧНИХ ВЕЛИЧИН, ПОКАЗНИКІВ, УМОВ)
  відхилення від стійких значень, коливання параметрів економічної системи та навколишнього її
 11. 32. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  управлінському персоналу за виробничі результати і сума відпускних, відповідна частці перемінної зарплати. Постійна частина оплати праці не змінюється при зміні обсягу виробництва (зарплата робітників за тарифними ставками, зарплата службовців по окладів, всі види доплат, оплата праці працівників непромислових виробництв і відповідна сума відпускних). При розрахунку відносного
 12. 2.2. Зміст, завдання і джерела інформації аналізу виконання кошторису витрат
  управління бюджетними коштами. Джерелом аналізу виконання кошторисів бюджетних та наукових установ служить інформація як безпосередньо характеризує рівень витрат, так і дозволяє виявити факти їх зміни. До неї належать: - звіт про виконання кошторису витрат бюджетних установ (форма № 2); - баланс виконання кошторисів витрат бюджетних установ (форма № 1); - картки
 13. ЛІТЕРАТУРА
  управління: керівництво для вищого управлінського персоналу: У 2-х т. М: МНІІПУ, 1996. Мільпер Б.З. Реформи управління і керування реформами. М.: ІЕ РАН,
 14. лінійно-функціональна СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
  управління фірмою, в якій комбінується лінійне та функціональне управління, що дозволяє поєднувати централізацію та децентралізацію в управлінні. За такої схеми управління компанією виділяють, як правило, штаб, який об'єднує фахівців-керуючих за напрямками діяльності фірми, званий радою директорів або радою керівників. Цей орган задає стратегію розвитку компанії,
 15. 12.4. Аналіз відхилень і фактичних витрат від кошторисних призначень
  відхилень витрат від кошторисних призначень, в таблиці 12.10. Таблиця 12.10 Аналіз відхилень касових та фактичних витрат від призначень за кошторисом {foto226} {foto227} З даних таблиці видно, що економічний університет не виконав план ні за кошторисом доходів, ні за кошторисом витрат, а отже, і з податків до доходу бюджету. Дохідна частина кошторису не виконано за касовими доходами на
 16. Керована підсистема
  управління. Об'єкт управління - структурована соціальна спільність, що функціонує під направляючим впливом суб'єкта для досягнення спільних цілей системи управління. Об'єктом соціального управління є суспільство в цілому, об'єктами управління в різних сферах - економіка, держава і т.д. Будь сфера докладання суспільної праці потребує управлінні, а отже, може
 17. ГЛАВА 3. УПРАВЛІННЯ У ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ
  управління виробництвом - неминучий наслідок розподілу і кооперації праці в системі суспільного виробництва. Проблема функцій управління, а значить, і змісту управління залишається дискусійною протягом декількох десятиліть. Практично всі дослідники-управлінці не могли обійти цей центральний питання теорії управління. Зокрема, в якості функцій управління в будь-якій сфері
 18. ВИТРАТИ НА УТРИМАННЯ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ
  управління, суду, прокуратури та ін Включають фонд заробітної плати працівників апарату управління, який становить більшу частину витрат, витрати на відрядження працівників апарату управління, а також витрати, пов'язані з діяльністю апарату управління, так звані інші
 19. Коефіцієнт Джині
  відхилення фактичного розподілу доходів від абсолютного рівного їх розподілу між жителями
 20. Цільові зони
  відхилень від його цільового значення. Якщо, наприклад, починається відхилення від цільового значення убік реального знецінення валюти, це означає, що в країні інфляція вище, ніж у її торгових партнерів. Отже, необхідно звернути увагу на коректність проведеної кредитно-грошової політики. Основні труднощі при роботі з цільовими зонами полягає в правильному виборі цільового
© 2014-2022  epi.cc.ua