Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Ціни змінних проізводственнихресурсов


Загалом зміни цін на виробничі ресур-
52
си впливають на виробничі з-тримки і як наслідок - на обсяг випуску про-дукції, яку фірми бажають поставити по каж-дой ціною. Зміна вартості будь-якого з вироб-вальних ресурсів, включаючи вартість праці іліриболовних судів, зрушить криву пропозиції втом випадку, якщо кількість (фізичний обсяг) цього ресурсу може бути змінено. Такі ресурсиназиваются змінними. Якщо дешевшає праця, тозатрати, пов'язані з постачанням будь-якого заданногоколічества риби, падають, і фірми наймуть большерабочіх і збільшать обсяг пропозиції риби прівсех цінах. Якщо падає вартість риболовних су-дів, то обсяг пропозиції риби збільшиться в довгостроковій періоді, тобто тоді, коли зможе повели-читься також число судів.
Якщо ціна будь-якого змінного фактора падає, фірми будуть прагнути запропонувати більший об'єк-ем випуску при всіх значеннях ціни. Це збільшен-ня обсягу пропозиції при всіх цінах зображують-ється у вигляді зсуву кривої пропозиції вправо. Рі-нок 3-8 ілюструє протилежний випадок, коли більш високі ціни ресурсів зрушують кри-ву пропозиції вліво, від S до S '.
Фізичний капітал, технологія і витрати пе-ремінних ресурсів є найбільш важниміфакторамі, що визначають положення крівойпредложенія на будь-якому ринку. Разом з тим могутіметь значення й інші фактори. Наприклад, пого-да має важливе значення в деяких отраслях.Правітельство також часто впливає наіздержкі шляхом регулювання діяльності фірм.Так, коли уряд вимагає від фірм ограни-чить скиди хімічних відходів у річки, іздержкіфірм зростають і відповідні криві-позиції зсуваються вліво.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ціни змінних проізводственнихресурсов "
 1. 4. Облік витрат виробництва
  У розрахунках підприємця витратами є сума грошей, яка потрібна для придбання факторів виробництва. Підприємець намагається займатися тими проектами, від яких очікує найбільшого перевищення виручки над витратами, і уникати проектів, від яких він очікує більш низького рівня прибутку або навіть збитків. Роблячи таким чином, він погоджує свої зусилля з максимально можливим
 2. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  Проблема цін і витрат досліджується і за допомогою математичних методів. Завжди існували економісти, які вважали, що єдиним підходящим методом вивчення економічних проблем є математичні методи, і що висміювали економістів-логіків як літературних економістів. Якби антагонізм між економістами прихильниками логіки і математики представляв собою просто розбіжності
 3. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 4. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  Оскільки економічне благо потрібно не тільки тим, хто бажає використовувати його для споживання або виробництва, а й людям, які бажають зберігати його в якості засобу обміну і в разі необхідності поступитися його в одному з наступних актів обміну, то попит на нього збільшується. З'явившись, нове застосування цього блага створило додатковий попит на нього. І як у випадку з іншими
 5. 7. Грошовий розрахунок і зміни купівельної спроможності
  Грошовий розрахунок проводиться на основі цін товарів і послуг, які визначені або імовірно будуть визначені ринком. Його мета виявити невідповідності цін і зробити з цього висновки. Зміни купівельної спроможності під дією монетарних чинників не можуть бути враховані в цих розрахунках. Можна замінити розрахунок, заснований на певному вигляді грошей а, способом розрахунку, заснованому на
 6. 3. Цінова премія як компонента валової ринкової ставки відсотка
  Гроші нейтральні, якщо зміни купівельної спроможності грошової одиниці під дією грошових чинників впливають на всі товари і послуги в один і той же час і в одній і тій же мірі . У разі відстрочених платежів, якщо знехтувати підприємницької роллю кредитора і випливає з цього підприємницької компонентою валовий процентної ставки, ми повинні припустити, що при
 7. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  Популярність інфляції і кредитної експансії, що є основою повторюваних спроб зробити людей багатшими за допомогою кредитної експансії і тим самим причиною циклічних коливань виробництва, чітко проявляється у повсякденному термінології. З бумом пов'язані поняття про хороше бізнесі, процвітанні і підйомі. Його неминучий наслідок, приведення справ у відповідність з реальним станом ринку,
 8. 6. Диференціальні рівняння математичної економічної теорії
  Щоб гідно оцінити ідею, що диференціальні рівняння математичної економічної теорії можна використовувати в соціалістичному економічному розрахунку, ми повинні згадати, що насправді означають ці рівняння. Розробляючи ідеальну конструкцію рівномірно функціонуючої економіки, ми припустили, що всі фактори виробництва використовуються таким чином, що кожен з них
 9. Глава 8
  Випадок з акціями Тихоокеанської залізниці, що стався влітку 1906 року, допоміг мені стати багато більш незалежним від чуток і рад, тобто від думок, схильностей і підозр інших, наскільки б дружніми або здатними не були ці інші. Чи не марнославство, але хід справ довів мені, що я читаю стрічку точніше більшості інших. До того ж я був краще підготовлений, ніж середній клієнт братів
 10. Глава 16
  Поради! До чого ж людям потрібні поради! Причому не тільки отримувати, а й давати. Тут переплетені жадібність і марнославство. Часом буває дуже цікаво спостерігати за тим, як цілком інтелігентні люди полюють за порадами. А тому, хто дає цінні поради, можна не турбуватися про їх якість, тому що спраглим потрібні будь-які поради, не обов'язково надійні і розумні. Якщо він принесе удачу, прекрасно!
© 2014-2022  epi.cc.ua