Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Мета переходу до соціалізму


У пізньому СРСР головними досягненнями соціалізму проголошувалися ликвида-ція приватної власності і властивої капіталізму експлуатації людини людиною . Тобто, у главу кута ставилося соціальний, а не економічний результат. Насправді зміна способів виробництва і суспільно-економічних формацій відбувається не внаслідок бажання усунути несправедливість і зменшити «борошна праці», а з суто економічних причин.
Як відомо, рабовласницький лад звалився не в результаті повстань бесправ-них виробників, незадоволених експлуатацією, а тому, що рабська праця економіч-скі зжив себе, перестав відповідати вимогу подальшого розвитку продуктивних сил, і цей факт став очевидний самим рабовласникам. Становлення капіталізму взагалі часто супроводжувалося не зменшенням, а збільшенням експлуатації та зростанням нище-ти (згадаймо обгородження в Англії чи капіталізм середини XIX в., Описаний Мар-ксом). Наші вітчизняні кріпосники століттями тримали селян у полурабской со-стоянні, багато з них глибоко і пристрасно переживали з цього приводу, але реформа 1861 р.
була здійснена аж ніяк не з причини моральних мук панівного класу з приводу джерела свого матеріального благополуччя, а тому, що кріпосне право не відповідало умовам розвитку фабричного виробництва з його найманим характером тру-так. Гальмуюча роль старих виробничих відносин і необхідність преобразо-ваний в капіталістичному дусі стала очевидною навіть кріпосникам на чолі з царем. А моральні терзання були тільки супутнім фактором. Ті ж самі чинники приве-ли до скасування рабства в США в 1861 р., і приклади можна продовжувати.
Висновок очевидний: причинами переходу до нового способу виробництва не є моральні мотиви? прагнення побудувати суспільство соціальної рівності, забезпе-чити соціальну справедливість і, вже точно, не бажання обмежити експлуатацію. (Упор на проблеми морально-етичного характеру відрізняє утопічні варіанти соціалізму). Причина одна? більш висока економічна ефективність нового спо-соба виробництва порівняно зі старим.
Це розуміли і засновники СРСР: на пам'ять приходить відомий вислів В.І. Леніна про те, що соціалізм повинен перемогти ка-піталізм насамперед економічно.
Таким чином, соціалістичний спосіб виробництва повинен забезпечувати бoльшую економічну ефективність, більш високу продуктивність праці порівняно з капіталізмом. Без вирішення цього завдання перемога у змаганні з капіталізму-мом неможлива. Усунення приватної власності і експлуатації в цьому зв'язку має розглядатися тільки як припустиме і можливий засіб для досягнення зазначеної мети, але не сама мета, а забезпечення свободи, демократії та інше? як побічні, со-путствующее завдання, але не головне завдання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Мета переходу до соціалізму "
 1. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  метою точно описати аналізовані руху в будь проходить момент часу. Економічні рівняння не мають ніякого відношення до реальних умов, що існують у кожну мить тимчасового інтервалу між нерівноважним і рівноважним станами. Тільки люди, повністю засліплені упередженням, що економічна теорія повинна являти собою бліду копію механіки, можуть недооцінювати
 2. 1. Історичне походження соціалістичної ідеї
  мета ведення державних справ полягала в збагаченні правлячої аристократії. Інтереси цих правителів перебували в опозиції інтересам їхніх егоїстичних підданих, прихильних виключно справі власного щастя, з одного боку, і тих іноземних держав, які прагнули до грабежів і територіальному розширенню, з іншого боку. У цьому антагонізмі автори книг з управління державою
 3. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  мета, профспілки претендують на продовження боротьби, яку колишні покоління вели за звільнення рабів і кріпаків і за скасування податків, данини, десятини і неоплачуваної статутного праці, якими було обтяжене селянство на користь землевласників -аристократів. Робочий рух це боротьба за свободу і рівність, на підтримку невідчужуваних прав людини. Його остаточна перемога не підлягає
 4. Коментарі
  метою вони прагнули застосовувати в економічній теорії дані соціальної психології. Аналізу індивідуальних дій економічних агентів (методології індивідуалізму) вони протиставляли розгляд колективних дій і колективних інститутів корпорацій, профспілок, політичних партій. Сам термін інституціоналізм походить від слова інститут, під яким малися на увазі певний
 5. МРІЯ?
  Мета - індивідуальний інтерес і максимальне особисте споживання. Але жадібність окремої людини попросту не є метою, здатної утримати суспільство разом на скільки-небудь тривалий час. У такому середовищі можуть бути цілі, що потребують спільних зусиллях, досягнення яких полегшило б кожній окремій людині підвищення його рівня життя. Але в системі, що визнає лише права індивіда, а не його
 6. Лекція 12-я Неокантіанство і «соціальний напрям»
  метою «свідомо сприяти» настанню точно обчисленого затемнення місяця »1. Іншими словами, якщо соціалізм повинен неминуче 'побе-дить в силу законів розвитку суспільства, то було б бессмис-повільно боротися за це, він повинен здійснитися сам. Таким чином, Штаммлер робив "висновок, що за наявності об'єктивної зумовленості історичних процесів оказ-ється виправданою повна
 7. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  метою виправдання такого реак-ційного заходу, як горезвісний закон Тафта-Хартлі, що забороняє страйки робітників під загрозою покарання. обоснова-ня цього реакційного і антиробочого закону, спрямованого проти страйків, ведеться нібито з позицій боротьби з монополіями. Страйки буржуазними апологетами кваліфікуються як про-явище монополізму (як дії, які зміцнюють монополії робітників).
 8. Лекція 15-я Економічна концепція беріштейніанства
  мета - ніщо, рух-.все ». Під кінцевої метою розумів-ся соціалізм. Виходило, що соціалізм - ніщо, але рух, під яким розумілися буржуазні реформи - все. Іншими словами, Бернштейн підкреслював, що потрібно сосре-доточити всю увагу на реформах в рамках капіталізму. З приводу цього вислову Ленін писав у своїй статті «Марксизм і ревізіонізм»: «... цей крилатий
 9. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  метою обман робо-чих і боротьбу з марксистським рухом в Англії. Слід сказати, що всі найвизначніші діячі лейбористської партії отримали своє політичне виховання саме в фа-біанском суспільстві. Взагалі серед англійських лейбористів немає скільки видатних теоретиків. Література лейборизму вкрай убога і жалюгідна. Навіть самі лейбористские діячі посилаються на те , що англієць -
 10. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  метою створення сприятливих умов для розвитку приватного сектора, ринкових важелів саморегулювання економіки. Відповідно з ліберальним варіантом змішаної економіки необхідні: інституційні та соціальні реформи, раціональне взаємодія приватного і державного секторів, впровадження системи національного планування, підпорядкування приватного сектора інтересам розвитку суспільства,
© 2014-2022  epi.cc.ua