Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

Теорія відтворення


Своєю теорією відтворення в II томі «Капіталу» Маркс продовжив справу, розпочату Економічної таблицею Ф. Кене: моделювання кругообігу суспільного продукту.
Передумови теорії. Основу теорії становлять Марксова схеми відтворення - абстрактні теоретичні моделі, побудовані на цілому ряді спрощують передумов.
По-перше, Маркс оперує «природними» величинами, користуючись стандартною для класичної політекономії передумовою про відповідність ринкових цін вартостям (природним цінами, в термінах Сміта), що еквівалентно умовам довгострокового ринкового рівноваги при незмінності технічного рівня виробництва і споживчих переваг.
У теж час в самому способі визначення вартості полягає перша принципова особливість Марксової теорії. Вартість товару (q) розпадається, за Марксом, на три частини, з яких тільки одна має прямий еквівалент у формулі ціни Сміта (див. гл. 4):
q=с + v + т,
де с - витрати постійного капіталу, відповідні затратам засобів виробництва, витраченим при виробництві даного товару (у Сміта це гіпотетична четверта складова частина ціни, відкинута ним при розгляді структури ціни як суми доходів); v - витрати змінного капіталу, відповідні затратам на заробітну плату робітників (прямий еквівалент заробітної плати у формулі Сміта); т - додаткова вартість, складова кінцевий дохід самих капіталістів (відповідає сумі прибутку і ренти у формулі Сміта).

114
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Теорія відтворення"
 1. Пролетарська політична економія
  теорія наукового соціалізму (комунізму), - напрям в економічній теорії, що представляє собою всебічне дослідження законів розвитку капіталістичного суспільства і концепцію соціалізму (комунізму) як нової економічної системи. Остання представлена формуванням соціалістичних принципів: суспільна власність на засоби виробництва, відсутність експлуатації найманої праці,
 2. Висновки
  теорія використовує різні індекси цін для обчислення ВНП: - індекс споживчих цін. Індекс Ласпейраса, - індекс цін виробників. Індекс Пааше, - індекс Фішера - середньогеометричні індексів Ласпейраса і Пааше. Терміни і поняття Агреговані поняття Макроекономіка Нова макроекономіка Суспільне відтворення Суб'єкти національної економіки Агреговані
 3. Структура капіталу за Марксом
  відтворення. Схема простого відтворення моделює повторюваний кругооборот суспільного продукту в незмінному масштабі - в цьому випадку передбачається, що чисті інвестиції відсутні і вся додаткова вартість йде на особисте споживання капіталістів. Схема розширеного відтворення, навпаки, будується на припущенні, що частина додаткової вартості зберігається від споживання і
 4. Основи теорії економічних криз
  теорія відтворення), але і виявити ті системні, внутрішньо властиві капіталізму чинники та механізми, які перешкоджають руху економіки по траєкторії збалансованого зростання. До вирішення цього завдання Маркс підходив з декількох сторін. По-перше, на всьому протязі «Капіталу» він ретельно відстежує «вузькі місця» капіталістичного господарського механізму - все, що може порушити
 5. Капітал і перетворені форми додаткової вартості
  теорія відтворення суспільного продукту: показуючи, як може бути реалізований весь продукт, Маркс показує, як одночасно відтворюється капіталістичне відношення. Мова йде не тільки про принципову можливість відшкодування та накопичення капіталу, а й способі розподілу його приросту між класами суспільства. На відміну від аналізу товару дослідження капіталу Маркс поширює
 6. 6. Заробітна плата та засоби існування
  теорія розглядає методи благодійної підтримки нужденних тільки в тій мірі, в якій вони можуть вплинути на пропозицію праці. Іноді політика допомоги з бідності стимулює небажання працювати і незайнятість працездатних людей. У капіталістичному суспільстві існує тенденція постійного збільшення інвестованого капіталу на душу населення. Темпи накопичення капіталу
 7. Коментарі
  теорія пізнання. У російській традиції для позначення теорії пізнання з XIX в. утвердився термін гносеологія. [5] спір про методи (Methodenstreit) полеміка з методологічних питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він
 8. Кейнсианство
  теорія і програма державного регулювання економіки. Ця теорія отримала широке поширення в правосоциалістічеськие літературі і придбала численних прихильників (У. Беверидж, С. Харріс, А. Хансен, Р. Харрод, Дж. Робінсон, А. Лернер і багато інших), зробивши істотний вплив на економічну політику ряду західних країн . Дж. Кейнс був оголошений «рятівником капіталізму», а його
 9. Господарська діяльність. Блага і потреби
  теорія виділяє чотири стадії: власне виробництво, розподіл, обмін і споживання. Виробництво - це процес створення матеріальних і духовних благ, необхідних для існування і розвитку людини. Розподіл - це процес визначення частки, кількості, пропорції, в якій кожен господарюючий людина приймає участь у виробленому продукті. Обмін - процес руху матеріальних
 10. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції
  теорія стверджує, що загальний рівень заробітної плати може бути визначений перетином кривих попиту та пропозиції. Зростання попиту на працю підвищує рівень заробітної плати, а зростання пропозиції знижує цей рівень. При цьому надзвичайно важливо пам'ятати, що попит і пропозиція на цих ринках формуються під впливом ринків споживчих товарів і послуг. Тому попит на працю виступає як
© 2014-2022  epi.cc.ua