Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

Теорія політичного ділового циклу


В рамках даного теоретичного напрямку діяльність суб'єктів прийняття політичних рішень розглядається як джерело циклічних коливань в економіці . Найбільшою популярністю традиційно користується модель У. Нордхауза20, яка передбачає, що метою політичних партій є перемога на
17 Бькженен Дж. і Таллок Г Указ. соч. С. 128-129.
111 Вгеппап J. and Buchanan J. The Reason of Rules. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
"Brennan J. and Buchanan J. The Power to Tax. Cambridge: Cambridge I 'niversity Press, 1980; Buchanan J. and Wagner R. Democracy in Deficit. N Y.:' V. idemic Press, 1977; Buchanan J., Rowley C. and Tollison R. Deficits. Oxford: Ul.ickwell, 1986.
20 Nordhaus W. The Political Business Cycle / / Review of Economic Studies. l ') 75. Vol. 42. P. 169-190.
' I Історія економічних вчень
705
виборах, а популярність правлячої партії безпосередньо шнісі v від i стояння економіки в період, що передує виборам. При собл | деніі цих предпосилоксправедліви наступні висновки; 1) по мчи наближення терміну виборів правляча партія прагне проводь! «популярний» курс стимулювання економічного зростання, до с <числі за рахунок активної кредитно-грошової та бюджетної політик ^ 2) безпосередньо після виборів перемогла партія ьинуждік проводити «непопулярний» курс боротьби з інфляційними послід ствиями політики, що проводилася в період передвиборної камені нії.
Таким чином, в економіці виникає циклічний процес ^ безпосередньо перед виборами спостерігається прискорення економ * чеського росту і - з невеликим тимчасовим лагом - збільшення м фляции, а в період після виборів темп інфляції падає, а як слід ствие дефляційної політики знижуються і темпи економіческог зростання.
Очевидно, що подібна модель спирається на припущення «короткозорий» поведінці виборців, які не в змозі распое нать егоїстичної поведінки політиків і передбачити среднесроч! ві наслідки «популярної» політики. Тому значні уси | лія дослідників були спрямовані на вдосконалення моделі Нордхауза з метою врахування здатності виборців до «навчання». Ключова роль у можливому виникненні політичного ділового цик ла відводиться при цьому тому факту, що політики більш інформіроім ни в порівнянні з виборцями, а тому можуть використовувати відно вальну непоінформованість виборців у питаннях економічної політики для підвищення своєї популярності.
Альтернативне напрямок у моделюванні політичної ділового циклу бере початок від робіт Д. Гіббса11. За Гиббсу, характер економічної політики залежить від того, яка партія перебуває; влади. Передбачається, що «ліві» партії зацікавлені Насамперед у боротьбі з безробіттям (навіть за рахунок зростання інфляції), тоді як «праві» партії більшу увагу приділяють недопущення-j нію інфляції (навіть за рахунок зростання безробіття).
Це пов'язано з тим] що «ліві» партії традиційно орієнтуються на підтримку на4 емних працівників, а «праві» партії - на підтримку великого БКЗ-^ неса, де впливові позиції займають кредитори (які в пер-^ ву чергу страждають від інфляції). Таким чином, згідно про-| Стейша моделі циклічні коливання в економіці генеріруютс зміною «правих» і «лівих * урядів, причому наслідки npo-i
" Hibbs D. Political Parties and Macroeconomic Policy / / American Political | Science Review. 1977. Vol. 7. P. 1467-1487.
706
- | .22
1ШДІМОЙ соответстпующімп ірніітсльс'шпмі політики зберігають-in nil протягом псего строк;! їх повноважень. У більш досконалих моделях такого роду передбачається, що економіка адаптується до - іюкам », викликаним зміною урядів, а тому їх наслідки виявляються лише протягом обмеженого часу.
Як свідчать результати емпіричних досліджень ^ реальна практика більш відповідає моделі Гіббса, а не моделі 11ордхауза. Разом з тим в останні роки інтерес дослідників на 1кж більшою мірою переміщується від моделей політичної справу-Hoio циклу до більш загальних моделям ендогенного визначення державної макроекономічної політики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Теорія політичного ділового циклу "
 1. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  теорія передбачає, зростання цін, викликаний додатковими інструментами, що не мають покриття, в один і той же час і в одній і тій же мірі надасть вплив на всі інші товари, а власники надлишкових запасів і безробітні задовольняться тими номінальними цінами і зарплатами, які вони запитують зрозуміло, марно сьогодні. Якби все сталося саме так, то реальні ціни і
 2. 5. Кредитна експансія
  теорія стверджує щодо неминучих наслідків кредитної експансії. Ці економісти повинні визнати і визнають, що різкий стрибок незмінно обумовлений кредитною експансією, що він не може виникнути і тривати без кредитної експансії і що він обертається депресією, коли розвиток кредитної експансії припиняється. Фактично їх пояснення циклу виробництва зводиться до утвердження,
 3. Коментарі
  теорія пізнання. У російській традиції для позначення теорії пізнання з XIX в. утвердився термін гносеологія. [5] спір про методи (Methodenstreit) полеміка з методологічних питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він
 4. 1. Циклічність як форма розвитку національної економіки.
  Політичної економії не були свідками економічних циклів. К. Маркс був одним з перших економістів; який почав приділяти цій проблемі пильну увагу. У різні роки виробництво може зростати великими чи меншими темпами, а в ряді випадків (наприклад, зараз в Росії) збільшення може мати негативний знак, що означає падіння виробництва. Тому точніше динаміку розвитку
 5. Причому в одній і тій же газеті, нерідко на тій же смузі зустрічаються абсолютно взаємовиключні звернення до всіх гілок
  теорія підказує політикам, що вони мають можливість пом'якшити наслідки економічних флуктуації. Направляючи економіку «проти вітру», грошово-кредитна та фінансово-бюджет-ная політика дозволяють стабілізувати сукупний попит, а отже, і обсяг виробництва, і рівень зайнятості. Якщо рівень сукупного попиту не дозволяє економіці «вийти» на повну зайнятість, політики повинні
 6. § 51. Фінансові та структурні кризи в економіці
  політичне панування над світом. Внаслідок нерівномірності вивозу такої форми капіталу і дії закону нерівномірного економічного розвитку, в певних регіонах світового господарства виникають більш сприятливі умови для його експансії. При цьому народжуються і розвиваються суперечності між ТФК і національними народногосподарськими комплексами. Якщо в окремому регіоні світового
 7. 1. Ф. Хайек і економічна думка XX в.
  Теорія капіталу »(1942); а також разом з Мізесом виступив проти О. Ланге і А. Леріера з проблем економічних розрахунків та ринкового соціалізму. Критичні статті Хайєка з проблеми соціалізму увійшли до його книги «Індивідуалізм та економічний порядок» (1949). 603 НЕ Хайек слідував за епохою, а епоха в кінцевому рахунку пішла за ним. Сьогодні ім'я Хайєка - патріарха сучасної
 8. 3. Проблеми вибору в умовах представницької демократії
  теорія демократії »:« Партії формулюють свою політику з метою перемогти на виборах, а не перемагають на виборах з метою формулювати політику ». У тому випадку, якщо: 1) усіх виборців цікавить одне і те ж питання; 2) альтернативні підходи до вирішення цього питання можуть бути представлені у вигляді лінії політичного спектру (тобто ранжовані за принципом «більше-менше», наприклад, більш високий або
 9. 2. кейнсіанської моделі регулювання МАКРОЕКОНОМІКИ
  теорія недосконалої конкуренції "та Е. Чемберліна" Теорія монополістичної конкуренції ". Таким чином, всі усвідомили реальний стан справ: у XX в. має місце "недосконала конкуренція". Це, як ми ем, означає широке поширення природних, легальних та інших монополій, панування в галузях промисловості олігополій, розвиток монополістичної конкуренції. Виявилося неспроможним
 10. 1. Причини циклічного розвитку економіки. Економічний цикл і його фази
  теоріях не враховувався поступальний рух економіки, тобто аналізовані у попередній темі рівноважні моделі є статичними. Ні в одній з них не враховується фактор часу і зміна ресурсного потенціалу. Однак економічна історія переконливо показує, що економіка знаходиться в постійному русі: спостерігаються певні коливання, періоди зростання змінюються спадом. При
© 2014-2022  epi.cc.ua