Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Технічний прогрес і розподіл національного доходу

Змінюючи продуктивність факторів виробництва, технічний прогрес в умовах досконалої конкуренції впливає на функціональний розподіл національного доходу, так як прокатні ціни факторів виробництва встановлюються на рівні їх граничних продуктивностей. Якщо технічний прогрес не змінює функціональний розподіл національного доходу між працею і капіталом (RK / wN = const), то його називають нейтральним. Сталість часткою праці і капіталу в національному доході може зберігатися при різних збіги обставин.

ставлення rtKt/ wJNt = Const, якщо Доt/ Nt = Const і rt/ wt = Const. Отже, якщо технічний прогрес розвивається таким чином, що при заданій капиталовооруженности праці з однаковим темпом ростуть граничні продуктивності і праці, і капіталу, то пропорція розподілу національного доходу не змінюється. Такий тип технічного прогресу називають нейтральним по Хиксу, він відображається виробничою функцією: yt = (1 + г | У K "N * ~a, де г | - темп розвитку технічного прогресу.

Особливості зсуву і деформації кривої qt(F) при нейтральному по Хиксу технічному прогресі представлений на рис. 14.14 на прикладі функції: yt = 1,3'К ° '25Wt0'75 => Qt = 1,3V '25.

Нейтральний по Хиксу технічний прогрес

Мал. 14.14. Нейтральний по Хиксу технічний прогрес

Графік qt(F) зміщується і деформується таким чином, що всі дотичні в точках, відповідних заданому значенню) /0, перетинають вісь абсцис в значенні МР ^ (| /0) / МРдо(| /0); відповідно до заданої функцією при | / = 20 це значення (1,3 * - 0,75 - 20 ° »75) / (1,3 * - 0,25 - 20 _0'25) = 60.

Пропорція розподілу національного доходу між працею і капіталом не змінюється і в тому випадку, якщо yt/ Kt = const і 8yt/ 8Kr = const, т. е. якщо при зростанні випуску кожному значенню середньої продуктивності капіталу відповідає незмінне значення його граничної продуктивності. Такий вид технічного прогресу називають нейтральним по Харроду. Алгебраїчно він відображається виробничою функцією

де X - темп приросту продуктивності праці внаслідок трудосберегающего технічного прогресу.

Характер зсуву і деформації графіка qt (| /) При нейтральному по Харроду технічному прогресі представлений на рис. 14.15 на прикладі функції

Графік qt (У) зміщується і деформується так, що дотичні в точках перетину з променем, що представляє задану середню продуктивність капіталу, мають однаковий нахил.

Нейтральний по Харроду технічний прогрес

Мал. 14.15. Нейтральний по Харроду технічний прогрес

Відповідно, якщо yt/ Nt= const і dyt/ dNt = w = Const, т. Е. При розвитку технічного прогресу кожному значенням середньої продуктивності праці відповідає незмінне значення його граничної продуктивності. Такий вид технічного прогресу називають нейтральним по Солоу і представляється він виробничою функцією

де у - темп приросту продуктивності капіталу внаслідок капіталосберегающій технічного прогресу. Графічно нейтральний але Солоу технічний прогрес зображений на рис. 14.16 на прикладі функції

Графік qt(| /) Зміщується і деформується так, що всі дотичні в точках, відповідних заданому значенню q0 перетинають вісь ординат в одній і тій же точці.

Нейтральний по Солоу технічний прогрес

Мал. 14.16. Нейтральний по Солоу технічний прогрес

В узагальненому вигляді напрями зміни основних економічних параметрів при розглянутих варіантах нейтрального технічного прогресу представлені в табл. 14.11.

Таблиця 14.11. Характеристика різних видів нейтрального технічного прогресу1*

нейтральність по

V

q

а

W

г

w / r

Хиксу

0

+

+

+

+

0

Харроду

+

+

0

+

0

+

Солоу

-

0

+

0

+

-

* Параметр не змінюється «О», зростає «+», зменшується «-».

 1. Види безробіття
  Слід підкреслити, що безробіття (за винятком добровільної) робить негативний вплив на економіку і суспільство. По-перше, безробіття означає наявність вільних трудових ресурсів, які могли б бути задіяні у виробничому процесі. Відповідно наявність безробіття означає, що ВВП нижче потенційно
 2. Вибір методу., змішані методи
  Існує чотири основні варіанти складання матриці «Витрати - Випуск». Нижче наведені ці варіанти. Варіант 1. «Продукт на продукт» на основі припущення про технологію виробництва продукту. Варіант 2. «Продукт на продукт» на основі припущення про технологію виробництва в галузі; Варіант 3. «Галузь
 3. Вбудовані стабілізатори
  Стабілізація економічної кон'юнктури за допомогою посилення приток в народногосподарський кругообіг в періоди рецесії і відтоків в періоди експансії економічної активності забезпечується не тільки дискреційними (проведеними на розсуд влади) рішеннями уряду, а й автоматичним дією деяких соціальних
 4. «Управління обмінним курсом: бівалютний кошик»
  Прочитайте уривок тексту, розміщеного на сайті ЦБ РФ. «З 1999 р Банк Росії здійснював курсову політику в рамках режиму керованого плаваючого валютного курсу, що дозволяло згладжувати вплив змін зовнішньоекономічних умов на російські фінансові ринки та економіку в цілому. При цьому завданням
 5. Учасники моделі і їх ролі
  У простій кейнсіанської моделі присутні тс ж три учасники, що і в найпростішої неокласичної: репрезентативний споживач, репрезентативний виробник і держава. Поведінка репрезентативного споживача залишається таким же, як і в найпростішої неокласичної моделі, за винятком попиту на гроші - в
 6. Ціни і їх роль в національному рахівництва, види цін в національному рахівництва
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати види і роль цін, що застосовуються в макроекономічному аналізі; основні індекси цін; відмінності номінальних і реальних показників; причини відмінностей в цінах; вміти розраховувати основні види цін і основні індекси; використовувати
 7. Трудові ресурси, забезпеченість трудовими ресурсами
  Другий важливий фактор виробництва та інвестиційного клімату - це трудові ресурси. Їх наявність і їх якість визначають готовність національної економіки скористатися можливостями, що відкриваються. Самі по собі фонди, основний капітал, якими б чудовими, інноваційними і прогресивними вони не
 8. Теорія зростання Давида Ріккардо
  У 14 років Давид Ріккардо допомагав батькові на Лондонській фондовій біржі, в 16 став брокером, а через 12 років - великим фінансистом. У 1799 р він прочитав книгу Адама Сміта «Багатство народів» і зацікавився економікою. У 45 років Ріккардо став найвідомішим адвокатом вільної торгівлі. Він
© 2014-2022  epi.cc.ua