Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Таким чином, зміни в грошово-кредитній політиці, що мають на меті розширення сукупного попиту, можуть

Таким чином, зміни в грошово -кредитній політиці, що мають на меті розширення сукупного попиту, можуть бути охарактеризовані або як збільшення пропозиції грошей, або як зниження процентної ставки. Зміни в грошово-кредитній політиці, що мають на меті обмежити сукупність-ний попит, можуть бути охарактеризовані або як зменшення пропозиції грошей, або як підвищення процентної ставки. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Використовуючи теорію переваги ліквідності-сти, поясніть, як зменшення пропозиції грошей впливає на рівноважну відсоток-ву ставку. Як це зміна в грошово-кредитній політиці впливає на криву сукупного попиту? Сукупний попит та фінансово-бюджетна політика Уряд має можливість впливати на економічну ситуацію не тільки за допомогою грошово-кредитної, а й фінансово-бюджетної політики. Під фінансово-бюджетною політикою розуміються рішення, що приймаються прави-будівництві щодо загального рівня державних закупівель або податків. Раніше в цій книзі ми розглянули її вплив на заощадження, інвестиції та економічне зростання в довгостроковому періоді.
У короткостроковому періоді, однак, основний ефект фінансово-бюджетної політики припадає на сукупний попит на товари і послуги. Зміни у державних закупівлях Коли уряд змінює державні закупівлі товарів і послуг, воно безпосередньо впливає на криву сукупного попиту. Припустимо, до при-міру, що Міністерство оборони США розміщує замовлення на $ 20 млрд на нові винищувачі в компанії McDonell-Douglas, найбільшому виконавця військових за-казов. Державне замовлення підвищує попит на продукцію компанії, що по-спонукає її найняти додаткову кількість робочих і збільшити виробництво. Так як McDonell-Douglas - суб'єкт американської економіки, збільшення попиту на випускаєму продукцію відбивається у збільшенні сукупного попиту на товари і послуги, і крива сукупного попиту переміщується вправо. Вправо, але на яку величину? Перше, що спадає на думку, - крива сукупного попиту зміститься вправо в точності на ті ж самі $ 20 млрд. Виявляється, однак, що найперша думка далеко не завжди сама вірна. Існують два макроекономічних ефекту, які роблять величину сдві-70 Частина 12.
Економічні коливання в короткостроковому періоді га сукупного попиту відмінною від змін в державні закупівлі. Слідом-ствие першого з них - ефекту мультиплікатора - зрушення сукупного попиту може виявитися більшим, ніж $ 20 млрд. Внаслідок другого - ефекту витес-нання - зміщення сукупного попиту може бути меншим. Далі ми обговоримо кожен з цих ефектів. Е фект м »льтіплікатора-додатковий зсув кривої сукупного попиту, що виникає у випадках, коли експансіоністська бюджетна політика призводить до збільшен-нію доходів суб'єктів-тов економіки, а отже, і зростанню споживчий витрат. Ефект мультиплікатора Коли уряд приймає рішення про придбання у компанії McDonell-Douglas нових винищувачів на $ 20 млрд, безпосередній ефект підвищення обсягу попиту, що пред'являється правітельствомСША, - зростання зайнятості та при-лей виконавця держзамовлення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Таким чином, зміни в грошово-кредитній політиці, що мають на меті розширення сукупного попиту, можуть "
 1. 3.4. МЕТОДИ БОРОТЬБИ З БЕЗРОБІТТЯМ. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК БЕЗРОБІТТЯ, ІНФЛЯЦІЇ І ВНП
  чином, підйом виробництва викликає=> зниження безра-ботіци=> зростання заробітної плати (доходів), витрат і сукупного попиту, а в підсумку=> зростання цін на товарному ринку . {Foto19} Рис. 3.3. Крива Філіпса в короткостроковому і довгостроковому періодах У модифікованому вигляді крива Філліпса являє собою графічне зображення залежності між інфляцією і безработ-цей (рис. 3.3).
 2. 4. Облік витрат виробництва
  таким чином, він погоджує свої зусилля з максимально можливим рівнем задоволення споживачів. Неприбутковість проекту внаслідок того, що витрати вище, ніж виручка, є результатом того, що для даних факторів виробництва є більш корисне застосування. Існують інші продукти, при покупці яких споживачі готові враховувати ціни цих факторів виробництва. Але споживачі
 3. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  таким чином, поєднувати емісію інструментів, що не мають покриття, з емісією грошових сертифікатів. Було б серйозною помилкою вважати, що завдання резервів полягає в тому, щоб забезпечити кошти для викупу тих банкнот, власники яких втратили довіру до банку. Довіра, якою користуються банк та заступники грошей, неподільне. Воно або є у всіх клієнтів, або повністю зникає. Якщо
 4. Сукупний попит
  таким чином, зменшується в ще більшому ступені, 3) ефектом імпортних закупівель (ефектом чистого експорту), або ефектом Манделла - Флемінга: якщо рівень цін підвищується, то товари даної країни стають відносно дорожчими для іноземців і тому скорочується експорт. Імпортні ж товари стають відносно дешевшими для громадян даної країни, тому збільшується
 5. § 18. Сутність і структура ринку
  таким чином, виявляється його важлива функція. При цьому не слід обмежувати ринок лише сферою товарного обміну, оскільки ринок передбачає і грошовий обіг, у тому числі обіг цінних паперів. У сучасній політичній економії, відповідно до предмета даної науки, при визначенні сутності ринку на перший план висувається характеристика відповідної йому системи економічних
 6. 8.4. Бюджетно-податкового (фіскальної) ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ. ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО мультиплікаторів і мультиплікаторів ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ
  чином, за аналогією з кредитно-грошовою політикою, на-Лігво-бюджетну політику також можна поділити на два типи: дискреционную (гнучку) і недискреційну (автоматичну). Дискреційна податково-бюджетна політика - це сознатель-ве маніпулювання оподаткуванням та державними расхо-дами з боку законодавчої влади з метою впливу на уро-вень економічної активності.
 7. 1. Сутність, завдання та види підприємництва. Фірма та її функції
  такими поняттями, як «підприємництво» та «фірма». При розгляді підприємництва необхідно розділяти економічну діяльність і підприємництво у власному розумінні цього слова. Перше виникло з появою людини. Збиральництво, полювання, землеробство представляли собою форми економічної діяльності, характерні для різних епох історії людства.
 8. 2. Кредит: зміст і значення. Принципи і форми кредитування. Кредитна система ринкової економіки
  чином, саме завдяки кредиту господарюючі суб'єкти можуть забезпечити безперервність, розширення і розвиток господарської діяльності, населення може збільшити ступінь свого добробуту, а держава виконувати покладені на нього завдання. Кредит - це економічна категорія, яка виражає відносини між суб'єктами, з тимчасово вільними коштами
 9. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  таким чином, щоб максимально задовольнити найбільш нагальні бажання споживачів. Але в даний момент зниження процентних ставок спотворює розрахунки підприємця. Хоча кількість капітальних благ в його розпорядженні не збільшилася, в розрахунках використовуються цифри, які використовувалися б тільки в тому випадку, якщо таке збільшення мало б місце. Тому результат розрахунків оманливий.
 10. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  таким методом, забезпечили б чисте збільшення маси готівкового капіталу без одночасного проїдання капіталу в набагато більшому масштабі. Адвокати кредитної експансії далі підкреслили б, що деякі помилкові інвестиції, зроблені під час буму, пізніше стають прибутковими. Ці інвестиції, сказали б вони, були зроблені надто рано, тобто стан запасу капітальних благ та оцінки
© 2014-2021  epi.cc.ua