Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

ВАРТІСТЬ

1) ціна товару; 2) витрати коштів на придбання товару, на виконання робіт і послуг, на отримання благ, 3) у трудовій теорії вартості - матеріалізований в товарі праця (мінова вартість).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВАРТІСТЬ "
 1. Додана вартість
  Додана вартість - вартість, яку додали до вартості сировини, енергії, послуг. Являє собою різницю між вартістю продукції виробленої за певний період підприємством і вартістю спожитих матеріальних засобів виробництва (сировини, енергії тощо) і послуг інших
 2. Проста форма вартості
  Первісною формою вартості була проста, або випадкова, тобто форма вартості, яку можна представити рівнянням: x товару А=y товару Б. У цій формулі товар А, який виражає свою вартість через відношення до іншого товару Б, знаходиться у відносній формі вартості. Товар Б, що виражає собою вартість іншого товару А, знаходиться в еквівалентній формі вартості. Однак обидва товари легко
 3. 3. Норма додаткової вартості
  Ступінь експлуатації виражається самими різними за формою відносинами, але залишається незмінною по своїй суті:. У кінцевому рахунку, виходячи зі структури вартості товару, ступінь експлуатації може бути записана в загальному вигляді як: де m? - Норма додаткової вартості; m - додаткова вартість; V - змінний капітал. Для наочності звернемося до умовного прикладу. Припустимо, що в
 4. Номінальна вартість
  Номінальна вартість - номінальна вартість, установлювана для цінних паперів при їх емісії. У деяких країнах допускається емісія акцій без номінальної вартості. Випуск таких акцій робить їх більш привабливими для біржових
 5. Надлишкова додаткова вартість
  Різновидом відносної додаткової вартості є надлишкова додаткова вартість. Вона виникає в результаті застосування нової техніки, технології, більш досконалих методів виробництва на окремих підприємствах, коли індивідуальна продуктивність праці на них перевищує її суспільний рівень. Індивідуальна вартість одиниці товару стає нижче її суспільного рівня, тоді
 6. Розгорнута форма вартості
  Наступною історичною формою вартості є повна, або розгорнута. Вона може бути представлена наступною формулою: {foto21} З цієї формули видно, що товар А, що знаходиться у відносній формі вартості, виражає свою вартість за допомогою цілого ряду товарів-еквівалентів. Ясно, що в порівнянні з простою формою вартості (x товару А=y товару Б) відносна форма її жорстко
 7. Вартість капіталізована
  Вартість капіталізована - 1) оцінка вартості активу на основі принесеного доходу і процентної ставки за схожими активами (наприклад, капіталізована вартість активу з доходом в 100 доларів на рік при процентній ставці 5% дорівнює 2000 доларів), 2) нова вартість об'єкта, фірми з урахуванням капіталізації можливої
 8. Глава 7. Додаткова вартість і ціна виробництва
  Теорія додаткової вартості, розроблена К. Марксом, розкривала відносини жорстокої експлуатації робочого класу буржуазією. Вона розкрила антагонізм двох класів - поневоленого і поневолювача. Теорія додаткової вартості базувалася на трудовій вартості класичної політичної економії У. Петті, А. Сміта і Д.
 9. Балансова вартість
  Балансова вартість - вартість майна з оцінки активів, зазначених в бухгалтерському
 10. Продуктивний капітал
  Іншою формою капіталу є продуктивний капітал, функція якого полягає в організації, управлінні та раціональне з'єднанні придбаних факторів виробництва з метою отримання більшої вартості, т. е. вартості, що містить додаткову вартість, або прибуток. Проте в процесі господарської діяльності не створюється сама по собі ні вартість, ні прибуток. Їх створення і отримання
 11. Вартість як уречевлена в товарі праця
  Перший і самий елементарний рівень вартості виражає те визначення, яке свідчить, що вартість - це матеріалізована у товарі праця. Це вартість як б не існуюча, або існуюча всього лише в потенції. Справа в тому, що можна витратити, упредметнити в продукті свою працю, але продукт цей не буде проданий, тобто не стане товаром, а отже, і матеріалізовану працю в цьому продукті
 12. ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ
  Приступаючи до аналізу проблеми вартості, не можна не зупинитися, хоча б корот-ко, на існуючих теоріях. Кожна теорія вартості по-своєму вирішує сформулювати ванні вище завдання - розкриває сутність вартості, виявляє її джерело і механізм
 13. Вимірювання ефективності виробництва і споживання благ
  При розрахунку ефективності виробництва благ порівнюються витрати одного або всіх факторів з отриманої вигодою (благом). Вже звідси ясно, що показників ефективності виробництв може бути багато. Так, вимірюють продуктивність праці (ділячи вартість всієї виробленої продукції на чисельність працівників або на вартість витрат праці), матеріаломісткість (ділячи вартість витрачених природних
 14. Робочий день і його складові частини
  Розглянемо процес створення додаткової вартості. Купивши робочу силу, підприємець організує процес виробництва. Припустимо, робочий день дорівнює 7 ч. Однак робітник протягом 5 год своєї праці створює вартість, рівну вартості своєї робочої сили, тобто за цей час він створює вартість, еквівалентну його заробітної плати. Продовжуючи працювати ще 2 год, він створює додаткову вартість до
 15. Залишкова вартість
  Залишкова вартість - різниця між первісною вартістю основних засобів і сумою зносу , сума, яку організація розраховує отримати від продажу активів (основного капіталу) наприкінці корисного терміну їх
 16. Дамно
  1) різниця між номінальною вартістю грошей та їх вартістю, обчисленої за поточним курсом (курсовою вартістю), 2) витрати банківських установ, пов'язані з инкассированием зданих на комісію векселів, тобто з отриманням готівки по цих
 17. Відносна додаткова вартість
  Іншим способом отримання більшої додаткової вартості є збільшення додаткового робочого часу в рамках існуючого робочого дня. Додаткова вартість, отримана внаслідок цього, називається відносної додаткової вартістю. Неодмінною умовою такого зрушення в необхідному і додатковому робочому часу в рамках встановленого робочого дня стає підвищення рівня
 18. «первісного БАРТЕР»
  Вже можна підвести перші проміжний підсумок. З трьох завдань, які має вирішити будь-яка теорія вартості? дати визначення вартості, виявити механізм її формування та вказати джерела доходів, вирішена перша. Заявлений розуміння сутності вартості, відбите в її визначенні, переді-пределяет логіку вирішення інших завдань. Тепер необхідно продовжити цю логіку далі і, спираючись на
© 2014-2022  epi.cc.ua