Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Попит, пропозиція, ціна

Основними елементами ринкового механізму є ціна, попит і пропозиція. Попит виражає далеко не всю гаму потреб населення, а лише ту її частину, яка забезпечена його купівельною спроможністю, тобто грошовим еквівалентом. Тому попит відображає реальний обсяг і структуру суспільних потреб. Пропозиція представляє собою,
власне кажучи, ринкові фонди (запаси), тобто сукупність товарів, що надходять для остаточної реалізації. Співвідношення між попитом і пропозицією в кінцевому рахунку встановлює ціну. Ціни в свою чергу несуть інформацію про стан ринку як для споживачів, так і для виробників. Вони зумовлюють поведінку кожного господарського суб'єкта на ринку.
У ціні підсумовуються і балансуються незліченні індивідуальні економічні рішення.
Між основними елементами ринкового механізму встановлюються досить складні причинно-наслідкові і функціональні зв'язки, що складаються під впливом безлічі соціально-економічних, політичних, психологічних, організаційно-технічних, організаційно-управлінських та інших факторів. Якщо давати ринковому механізму узагальнюючу характеристику, то він являє собою механізм формування цін і розподілу ресурсів або механізм встановлення економічних відносин (між продавцями і покупцями товарів і послуг) на основі цін, кількості благ та їх структури.

У розвиненому товарному виробництві обмін здійснюється за допомогою грошей. Гроші служать необхідною умовою взаємодії різних видів трудової діяльності та їх включенням в систему суспільного розподілу праці. Саме за допомогою грошей, акту купівлі-продажу відбувається визнання суспільством корисності того чи іншого блага. Реалізація товарів відбувається за формою Т - Д - Т (де Т - товар, Г - гроші) при оплаті готівкою або за формою Т - О - Т - Д (де значення символів Т і Д зберігається, а О - зобов'язання платежу) при продажу товарів в кредит.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Попит, пропозиція, ціна "
 1. Терміни і поняття
  попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту Закон падаючого попиту Еластичність попиту (еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне
 2. Терміни і поняття
  попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту Закон падаючого попиту Еластичність попиту (еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію)
 3. Глава 6. Попит, пропозиція, ціна
  попит, пропозиція і ціна. Як вже зазначалося, ринок є механізм взаємодії покупців і продавців, в ході якого вони, співвідносячи попит і пропозиція товару, визначають його
 4. .. а не на споживачів Попит Кількість (а) Еластичне пропозицію, нееластичний попит Ціна Ціна,
  попит Ціна Ціна, яку платять покупці Ціна без податків Ціна, яку отримують продавці Про (б) нееластичним пропозицію, еластичний попит Ціна Ціна, яку платять покупці Ціна без податків Ціна, яку отримують продавці Про Рис. 6.9 РОЗПОДІЛ податкового тягаря на графіку (а) крива пропозиції Елас-тична, а крива попиту нееластична. В цьому випадку ціна,
 5. Ринковий механізм попиту та пропозиції
  попиту та пропозиції? Що станеться, якщо попит на який-небудь товар зміниться в результаті впливу нецінових чинників? Припустимо, що попит на якийсь товар А підвищився, так як цей товар став більш модним. Підвищення попиту на графіку (рис. 6.6) відіб'ється як зсув кривої попиту вправо (з положення D у положення D1). В результаті встановиться нова рівноважна ціна Р1, яка вище ціни
 6. Терміни і поняття
  попиту Пропозиція Закон пропозиції Рівноважна (ринкова) ціна Ціни «статі» і
 7. 1.3.3. Попит і пропозиція в механізмі ринку
  попиту. Вираз закону попиту: а) алгебраїчне: Qd=F (P), де Qd - обсяг попиту на товар, F (P) - ціна товару. P б) табличне (див. таб. 1.2): Таблиця 1.2. - Шкала попиту Ціна (P) Обсяг попиту Qd 500 400 300 200 5 7 9 12 Ціна (P) Обсяг попиту Qd
 8. Основні терміни і поняття
  попит, закон попиту, нецінові фактори попиту, цінова, перехресна еластичність, еластичність по доходу, пропозиція, закон пропозиції, еластичність пропозиції, ринкова рівновага, ціна ринкової рівноваги, рента (надлишок) споживача , порушення рівноваги, «нормальна» ринкова
 9. Попит та пропозиція 1: як працює ринок б.
  Попиту та пропозиції, по-Скажіть, що відбувається на ринках сигар і жувального тютюну при збільшенні подат-гов на сигарети. в. Якби політики справді хотіли змен-шити загальна пропозиція тютюну, якими дей-ствиями вони могли б підкріпити введення податку на сигарети? 7. Ми маємо наступні дані про попит і перед-ложении на ринку піци: Ціна, в $ Обсяг попиту Обсяг
 10. 1.3.4. Еластичність попиту та пропозиції
  попиту та пропозиції показує ступінь реакції обсягу попиту та пропозиції на зміну впливають на них факторів (ціна, дохід). Цінова еластичність попиту - ступінь зміни попиту у відповідь на 1% зміни ціни. Визначення коефіцієнта цінової еластичності попиту:, де Ed - коефіцієнт цінової еластичності,? Qd (%) - процентна зміна обсягу попиту,
 11. Механізм конкуренції
  попит і пропозицію. Зростання цін веде до зниження попиту, але одночасно стимулює товаровиробників до збільшення випуску продукції. У той же час зміна попиту та пропозиції впливає на зниження або підвищення цін. При збалансованому попиті і пропозиції, тобто при їх рівності, встановлюється рівноважна ціна. Механізм функціонування конкуренції представлений на рис. 5.1.
 12. 3. Питання на кмітливість
  попит на землю та її
 13. Ринкові сили попиту та пропозиції 99 На рис.
  Попиту та пропозиції 99 На рис. 4.6 представлені криві пропозиції, побудовані за даними табл. 4.5. Як і у випадку кривої попиту, для того щоб отримати криву ринкового запропонованого-вання, ми підсумовуємо криві індивідуальної пропозиції по горизонталі. Тобто, щоб знайти загальний обсяг пропозиції при кожній можливій ціні, ми підсумовуємо індивідуальні пропозиції по горизонтальній осі
 14. Проблемні питання
  попиту? 2. Чому крива пропозиції має напрямок знизу вгору? 3. Яку роль відіграє ціна для продавця? Який зв'язок між ціною і величиною пропозиції? 4. Складіть таблицю нецінових факторів, що впливають на зміну пропозиції. 5. Чи сприяло встановлення вільних цін в Росії збільшення пропозиції? 6. Як спад виробництва впливає на пропозицію? 7. Як ви розумієте відмінність
 15. Висновки Цінова еластичність попиту визначає вимірюв-ня обсягу попиту при зміні ціни това-ра.
  Попиту визначає вимірюв-ня обсягу попиту при зміні ціни това-ра. Еластичність попиту за ціною збільшується при русі від товарів першої необхідності (нееластичний попит) до предметів розкоші в разі існування близьких товарів-субст-Тутов; в разі вузького визначення ринку або якщо покупці мають великий запас часу для того, щоб відреагувати на зміну ціни.
 16. Глава Попит, пропозиція, ринкова рівновага
  попиту та пропозиції виражається в особливому взаємодії між мінливими на ринках цінами і кількістю благ, що купуються споживачами та випускаються фірмами. Особливості взаємної залежності таких змінних, як ціна і кількість купівлі-продажу благ за цією ціною, дозволяють розглядати попит як функції покупця, а пропозиція - в якості функції виробництва, випуску і постачання на
 17. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 1516171819 Кількість (=3 + 4) стаканчиків морозива
  попиту та пропозиції. При ціні рівноваги обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту. У нашому випадку рівновага досягається при ціні $ 2: пропонується 7 стакан-чиков морозива і пред'являється попит на 7 стаканчиків морозива. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Кількість стаканчиків морозива Незадоволений попит - ситуація, коли обсяг
© 2014-2022  epi.cc.ua