Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

2. Структура ринку

Приступаючи до аналізу структури ринку, слід зауважити, що принципи ціноутворення мають універсальний характер, бо на кожному ринку діють закони попиту та пропозиції, під впливом яких складається ціна. У свою чергу ціна впливає на попит і пропозицію. Однак ціна на різних ринках набуває найрізноманітніші модифіковані форми.
Якщо на будь-яких товарних ринках діє ціна, то на ринку праці вона набуває форму заробітної плати, на ринку капіталів і грошовому ринку - форму відсотка, на ринку землі - форму ренти.
Ринок в цілому характеризується досить складною структурою. Опис його структури залежить від обраних критеріїв класифікації.
Найбільш важливим критерієм є економічне призначення об'єктів ринкових відносин. У відповідності з даним критерієм у національному ринку можна виділити три основні види ринків: споживчих товарів і послуг, факторів виробництва і фінансовий.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Структура ринку "
 1. 18.5. Інституційна структура внутрішніх ринків
  структурою, а й інституціональної, організаційної структурою, характером взаємин контрагентів. Інституційна структура ринків, тобто сукупність господарюючих суб'єктів, має галузевий, розмірний і соціальний аспекти. Найбільше значення має розмірна структура, яка формується в результаті концентрації та спеціалізації виробництва. Вона характеризується певним
 2. 2. Сегментація ринку праці. Структура робочої сили
  ринку праці, де функціонують принаймні два не конкурують один з одним ринку робочої сили, або два сегменти єдиного ринку робочої сили. Найбільш спрощена формула цієї сегментації - наявність двох незалежних один від одного ринків робочої сили, заснованих на професійно-кваліфікаційному поділі
 3. Запитання для самоперевірки
  структур ви знаєте? Які критерії можна запропонувати для оцінки різних структур ринку? 4. Що з переліченого нижче є ознакою тільки абсолютно! конкуренції: а) фірма не має ринкову владу, б) фірма максимізує прибуток; в) фірма отримує прибуток у довгостроковому періоді? 5. Монополістична конкуренція характеризується тим, що: а) фірми не можуть вільно
 4. Запитання для самоперевірки
  структур ви знаєте? Які критерії можна запропонувати для оцінки різних структур ринку? 4. Що з переліченого нижче є ознакою тільки абсолютно! конкуренції: а) фірма не має ринкову владу, б) фірма максимізує прибуток; в) фірма отримує прибуток у довгостроковому періоді? 5. Монополістична конкуренція характеризується тим, що: а) фірми не можуть вільно
 5. Глава 5. Сутність, структура, механізм ринку і проблеми його розвитку
  ринку, його найбільш важливі складові елементи, з'ясувати функції тих інститутів, установ, за допомогою яких здійснюються операції з приводу купівлі-продажу різних
 6. Запитання до теми
  структурою споживчого попиту і економічним зростанням? 3. Охарактеризуйте в історичному плані зміни в структурі споживчого попиту. 4. Визначте обсяг і структуру виробничого попиту в розвинених країнах. Які фактори на них впливають? 5. Яка роль проміжної продукції у розвитку внутрішніх ринків? 6. Розкрийте основні зміни в
 7. № 72. Причини монополізації ринку
  структури ринку товарів. 4. перехід від вивезення товарів до вивезення
 8. Лекція 6 Тема: РИНКОВІ ВІДНОСИНИ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА
  структура та інфраструктура ринку: біржа, банк, торгівля, комерція та інші
 9. 51. Загальнонаціональні ринки: поняття, види, принципи організації
  структури. Загальнонаціональний ринок - це економічна структура, яка забезпечує ефективну взаємодію споживачів і виробників. Визначальний вплив на характер функціонування ринку надає загальна кількість споживачів і виробників - взаємодія попиту та пропозиції. Воно виражається в ключовому понятті ринку - «конкуренція». Це специфічний вид взаємодії
 10. Запитання для самоперевірки
  структура робочої сили? 7. Що в економічній статистиці розуміється під безробіттям? 8. Яка норма безробіття, якщо чисельність робочої сили 80 млн. чоловік, а число безробітних 4 млн. людина? 9. Які основні напрямки державного регулювання ринку праці? 10. Чим займається біржа праці? 11. Що охоплює кадрова робота в фірмах? 12. Що включає поняття
 11. Контрольні питання
  структура? 11. Що таке цінний папір і які види цінних паперів ви знаєте? 12. Які основні властивості російського ринку цінних
 12. Інституціоналістів на ринку праці
  структурі робочої сили і відповідних рівнів заробітної плати. Тут простежується відхід від макроекономічного аналізу і спроба пояснити характер ринку особливостями динаміки окремих галузей, професійних демографічних
 13. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  структура ринку? 2. Які найбільш важливі умови існування та функції ринку? 3. Які основні види сучасних ринків? 4. Який механізм функціонування фондової біржі? 5. Охарактеризуйте основні види товарообігу на товарній біржі і механізм її функціонування. 6. Назвіть основні функції біржі
 14. ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації
  структура, механізм функціонування та особливості становлення в РФ. 2. Специфіка закону попиту в перехідній економіці. 3. Формування пропозиції та рівноважної ціни в перехідній еко-номіці. Програмна анотація. Ринок: структура, механізм функціонування та особливості ста-новлення в Росії. Критерії класифікації сегментів ринку. Переважно-ства і негативні сторони ринкової економіки.
 15. Контрольні питання
  структури? Якими показниками її можна виміряти? 2. Чим різняться структури промисловості і господарства? 3. Як змінилася структура російської промисловості за роки реформ? 4. Які напрямки структурної перебудови
 16. 3. Інституційні чинники, що визначають структуру економічної теорії
  структура ринку економістів в Північній Америці. На цьому ринку (продавці своїх послуг - економісти та їх покупці - університети) склалася ситуація практично вільної конкуренції. Мобільність фахівців в Америці дуже велика, длительн перші контракти є скоріше винятком, ніж
 17. Терміни і поняття
  структура Структурні кризи Галузева структура Відтворювальна
 18. 54 РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, УЧАСНИКИ
  структур, всередині і поза яких реалізуються функціональні процеси і циркулюють інформаційні потоки. Включає в себе: 1) нормативну базу ринку; 2) інструменти ринку (це всі види цінних паперів); 3) способи організації торгівлі цінними паперами; 4) учасників ринку. До основних макроекономічних функцій ринку цінних паперів відносять: 1) регулювання інвестиційних потоків, що
© 2014-2022  epi.cc.ua