Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Попит на капітал

Попит на капітал пов'язаний вирішальною мірою з інвестиційним процесом, тобто зростанням або скороченням капітальних вкладень у виробничі потужності та обладнання, житлове будівництво, хоча короткострокові потреби в грошовому капіталі також впливають на його попит. Однак якщо брати ординарне положення без різких коливань господарської кон'юнктури, то цілком припустимо абстрагуватися від короткострокових факторів і пов'язати попит на капітал з фінансуванням інвестиційного процесу.
Специфіка інвестиційного процесу полягає в тому, що витрати доводиться нести в сьогоденні, а доходи з'являються тільки в майбутньому з завершенням введення виробничих потужностей в експлуатацію і випуском продукції. У зв'язку з цим стає актуальною проблема зіставлення здійснюваних витрат з отриманням прибутку в майбутньому.
Дозвіл даної задачі стає можливим, якщо за основу оцінки очікуваної ефективності приймається процентна ставка. Вона є відправним пунктом оцінки ефективності передбачуваних
інвестицій незалежно від того, вдаємося ми до позиці (у разі відсутності або недостатності власних фінансових ресурсів) або обмежуємося використанням власних коштів, якщо їх у нас достатньо для реалізації планованого інвестиційного проекту.
У першому випадку ясно, що нам до певного терміну необхідно буде виплатити не тільки суму кредиту, але і відсоток по ньому.
Тому чим вище рівень процентної ставки, тим більшою має бути норма між майбутнього прибутку.
У другому випадку, незважаючи на те, що відсутні кредитні відносини, ситуація загалом-то ідентична. Це пов'язано з тим, що власник фінансових ресурсів, маючи намір вкласти гроші в той чи інший інвестиційний проект, починає оцінювати і робити вибір між їх інвестуванням і можливістю використання іншим способом з метою отримати більш високі доходи, та до того ж з меншим ризиком для себе. Мова може йти про надання кредитів нужденним суб'єктам під певний відсоток або про покупку облігацій. Чим вище рівень процентної ставки, тим менш привабливими представляються власні проекти, тим нижче схильність до інвестицій.
Орієнтуючись на процентні ставки, підприємці стикаються з номінальними і реальними ставками. Номінальна процентна ставка являє собою встановлену на поточний момент плату у відсотках за користування позикою. Реальна процентна ставка дорівнює номінальній процентній ставці за мінусом інфляційної складової:
r? P=r? Н + H? Та
де r? P - реальна процентна ставка; r? н - номінальна процентна ставка; H? та - норма, або темп інфляції.
Тому сам по собі рівень поточної процентної ставки ні про що не говорить, тому що для його об'єктивної оцінки необхідно знати темп інфляції. Якщо, наприклад, процентна ставка дорівнює 15% річних і рівень інфляції протягом року становить 10%, то ясно, що отримувати позику під такий високий відсоток вельми вигідно, тому що реальна процентна ставка виявляється всього лише 5% (15-10).

При прийнятті інвестиційних проектів за основу береться, звичайно ж, реальна процентна ставка, яка виступає в якості регулятора попиту на інвестиції. Графічна залежність інвестиційного попиту від рівня процентної ставки представлена на рис. 16.3. З нього видно, що зростання реальних процентних ставок скорочує попит на інвестиції. Підвищення реальної процентної ставки з 5 до 9% привело до зменшення попиту на інвестиції з 55 до 35 млрд руб.

Рис. 16.3. Попит на капітал


Зворотній функціональна залежність, представлена попитом на інвестиції в якості незалежної змінної, а процентною ставкою як залежною змінною, виражена кривої інвестиційного попиту І. Зміщення кривої інвестиційного попиту вгору і вправо означає, що підприємці очікують сприятливої економічної кон'юнктури і високо оцінюють можливості отримання прибутку в майбутньому від здійснюваних інвестицій. І навпаки, зміщення кривої інвестиційного попиту вниз і вліво (І) свідчить про похмурі оцінках віддачі від інвестицій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Попит на капітал "
 1. 5. Рівновага на ринку послуг капіталу
  попитом на ринку послуг капітала.Вопроси, пов'язані з пропозицією, були проана-лизировать нами в п. 4, тепер настала черга рас-дивитися попит. Попит на послуги капіталу Як у гол. 15, в довгостроковій перспектівеконкурентной фірмі будуть вимагатися капітальні послуги доти, поки гранична доходностьуслуг капіталу буде дорівнює їх ціною, тобто рентнойоценке. Гранична прибутковість
 2. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 3. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 4. Довгострокове рівновагу
  попит на послуги грузовихавтомобілей в харчовій промисловості. Ринокуслуг капіталу знаходиться в точці довгострокового рівноваги E. Крива попиту DK задає попит на услугікапітала для різних значень рентної оцінки, а обсяги довгострокового пропозиції показаникрівой S ". Рентна оцінка в точці рівноваги-R0. Даною рентної оцінці буде соответствоватьоб'ем капітальних послуг K0. Обсяг послуг K0
 5. Терміни і поняття
  капіталу Оборот капіталу Час обороту Швидкість обороту Амортизація Амортизаційний фонд Фізичний і моральний знос капіталу Норма амортизації Фондовіддача Матеріаломісткість Фондомісткість Коефіцієнт оборотності Мобільність капіталу Ліквідність капіталу Ринок капіталу Грошовий ринок Ринок позикових капіталів Іпотечний ринок Фінансовий ринок Попит на ринку
 6. Основні терміни і поняття
  капіталу, міграція капіталу, офіційний, приватний капітал, підприємницька форма вивезення капіталу, прямі інвестиції, компанії асоційовані, дочірні, філії, портфельні інвестиції, вивіз капіталу в позичкової формі, інвестиційний клімат, вільні економічні зони, втеча
 7. ТЕМА 7. Ринок капіталу та інвестиційні рішення в перехідній економіці
  капітал. 2.Предложеніе капіталу і тимчасове перевагу. 3.Развитие інвестиційних процесів у перехідній економіці. 4.Соціально-економічна структура нагромадження у перехідній економіці. Програмна анотація. Методологія аналізу накопичення інвестування в умовах транс-формації господарської системи. Попит, пропозиція капіталу і інве-стіціонного політика підприємств в перехідній
 8. Тема 28. РИНОК КАПІТАЛУ
  попит на капітал формують підприємці. Ринкова пропозиція фактора «капітал» здійснюють домогосподарства. Величина капіталу, пропонованого домогосподарствами на ринку, залежить від процентної ставки, що виплачується за користування позиковими ресурсом: чим вона вища, тим активніше надходить капітал на ринок. Однак тут є межа для будь-якого з домогосподарств, так як у людей виникає
 9. Глава 24. Фінансовий ринок
  попиту та пропозиції на капітал. На практиці він представляє собою сукупність кредитних організацій (фінансово-кредитних інститутів), направляють потік грошових коштів від власників до позичальників і назад. Головна функція цього ринку полягає у трансформації недіючих грошових коштів у позичковий
 10. Теорія втечі капіталу
  капіталу »трактується по-різному. А це позначається на результатах оцінки масштабів цього явища. Так, Д. Каддінгтон зводить втеча капіталу до нелегального ввезення та вивезення короткострокового капіталу. Однак більшість дослідників слідом за Ч.П. Кіндлебергер вважають, що втеча капіталу - це такий рух капіталу з країни, яке суперечить її національним інтересам і відбувається через
 11. Тема 29. ВІДСОТКОВА СТАВКА ТА ІНВЕСТИЦІЇ
  попиту і пропозиції: процентна ставка зростає, якщо збільшується попит на капітал, і, навпаки, знижується при зростанні його пропозиції (рис. 29.1). Отже, відсоткова ставка - це рівноважна ціна на ринку капіталу. У господарській практиці процентні ставки різняться за термінами надання, умовами позик, ступенем забезпечення і т. д. {foto71} Рис. 29.1. Рівновага на ринку
 12. Глава 17. Капітал
  капіталу виявили представники всіх найбільших шкіл і напрямів економічної науки. Це видно навіть з назви багатьох праць. Згадаємо, зокрема, «Капітал» К. Маркса, «Капітал і прибуток» Е. Бем-Баверка, «Природу капіталу і прибутку» І. Фішера «Вартість і капітал» Дж.
 13. До факторів виробництва фірми ми відносимо працю, землю і капітал.
  попиту та пропозиції на ринку праці, для ринків землі і капіталу. Заробітна плата, зрештою, - ціна ренти праці. Отже, більша частина того, що ми дізналися про визначення величини заробітної плати, справедливо і для ціни ренти землі і капіталу. На рис. 18.7 ціна ренти землі на графіку (а) і ціна ренти капіталу на графіку (б) визначаються попитом і пропозицією. Більше того, попит
 14. Проблемні питання
  попит? Величина попиту? Сформулюйте закон попиту. Що означає крива попиту? Чому крива попиту носить характер низхідній лінії? 2. Які потрібні аргументи, які підтверджують, що між Р і Q існує зворотний зв'язок? 3. Які найважливіші нецінові детермінанти ринкового попиту? Покажіть графічно зміни в попиті і зміни величини попиту. 4. Як поняття попиту пов'язане з поняттям
 15. 3. Розрахункові задачі
  капіталу дорівнює 120 тис. марок на рік, оборотний капітал становить 480 тис. марок , у тому числі заробітна плата - 100 тис. Прибуток становить 100 тис. марок. Які будуть величини собівартості продукції і вартості річної продукції? 3.2. Основний капітал фірми становить 80 тис. ієн, час його відтворення - 10 років. Оборотний капітал дорівнює 20 тис . ієн, в рік він обертається 5 разів.
 16. 32.1. ПОНЯТТЯ Про БЕЗРОБІТТЯ І ПРИЧИНИ ЇЇ ВИНИКНЕННЯ
  попит на робочу силу залежить від величини капіталу, що витрачається на наймання робочої сили. Відносне скорочення капіталу спричиняє відносне скорочення попиту на робочу силу. Припустимо, що капітал становив 10 млн. дол і складався з 5 млн. дол постійного капіталу? капіталу на придбання матеріальних ресурсів (с) і 5 млн. дол змінного капіталу (v). Потім настає термін
 17. 1.Спрос на капітал
  попиту на капітал від попиту на продукцію, яка виробляється з його допомогою. Чистий продуктивність капіталу визначає дохід на капітал і природну норму відсотка: 180:120 х100%=150%. У силу цієї вироб-тивність капітал і користується попитом. Суб'єкти попиту на капітал - підприємці, фірми. Первинні суб'єкти пропозиції капіталу-домашні господарства. Попит на капітал - це
© 2014-2022  epi.cc.ua