Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Специфіка циклічності розвитку в кінці XX в.

Остання третина XX в. ознаменувалася появою нових специфічних моментів у розвитку економічних циклів:
- синхронізація фаз економічних циклів у світовому масштабі, що призвело до відродження світових криз з середини 70-х рр.. і на початку 80-х і 90-х рр..
- Відродження класичних циклів по їх тривалості;
- переплетення в тій чи іншій формі і мірі циклічних криз із структурними та частковими кризами;
- виникнення стагфляційних явищ, що стало принципово новим феноменом для фаз кризи і депресії.
Основну причину даного явища, очевидно, слід бачити у встановленні все більшого панування недосконалих ринкових структур в національних економіках, що і дозволяє маніпулювати цінами в бік їх підвищення при одночасному згортання виробництва, а отже, і пропозиції;
- наростання ознак поглиблення світової фінансової кризи, що ставить на порядок денний
проблему перегляду принципів та механізмів функціонування фінансового капіталу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Специфіка циклічності розвитку наприкінці XX ст. "
 1. 1. Циклічність як форма розвитку національної економіки. Теорія циклів
  циклічність як проблема не може не цікавити сучасної людини. Циклічність - це форма розвитку національної економіки і світового господарства як єдиного цілого, це рух від однієї макроекономічної рівноваги в масштабі економіки в цілому до іншого. Тому циклічність можна розглядати як один із способів саморегулювання ринкової економіки. Так як характерна риса
 2. Поняття циклічності
  циклічністю розуміється періодичність повторюваних порушень рівноваги в економічній системі, що ведуть до згортання господарської діяльності, спаду, кризи. Циклічність - це загальна норма руху ринкової економіки, що відображає її нерівномірність, зміну еволюційних і революційних форм економічного прогресу, коливання ділової активності та ринкової кон'юнктури, чергування
 3. Тема 13 Економічне зростання і циклічність економічного розвитку
  циклічності і види циклів. «Довгі хвилі» Н.Д. Кондратьєва. Антициклическая діяльність держави та політика економічного
 4. Циклічність
  циклічність. Циклічність означає повторення в тих чи інших формах і способах мінливості економічних станів або стадій розвитку. Циклічність перехідної економіки є похідною від циклічності зміни суспільно-економічних станів або ступенів розвитку. Якщо ми говоримо про перехідний стан або перехідному періоді, то з цього випливає, що є такі стани і періоди в
 5. Глава 13. Економічна нестабільність національної економіки: циклічність, безробіття, інфляція
  циклічність, безробіття і
 6. Глава 13. Економічна нестабільність національної економіки: циклічність, безробіття, інфляція
  циклічність, безробіття і
 7. Лекція 16 Тема: циклічність розвитку ЕКОНОМІКИ ТА макроекономічною нестабільністю: КРИЗИ
  циклічності; - зміст і загальні риси економічного циклу; - особливості економічної кризи в Росії наприкінці ХХ
 8. Контрольні питання і завдання
  циклічність економічного розвитку? З яких фаз складається класичний економічний цикл? Опишіть кожну фазу циклу. Яка фаза є визначальною в економічному циклі? Який механізм переходу від однієї фази циклу до іншої? 7. Як можна пояснити причини циклічного розвитку? Які пояснення причин циклічності здаються Вам найбільш переконливими? Який зв'язок інвестицій з циклічністю? 8.
 9. Запитання для самоперевірки
  специфіка державного регулювання економічного ростa в сучасних умовах? 7. Що лежить в основі розвитку галузевої структури економіки? 8. Чому пропорція між накопиченням і споживанням є основною характеристикою відтворювальної структури економіки? 9. Чим пояснюється циклічність розвитку ринкової економіки? 10. Чим відрізняються довгохвильові цикли економічного
 10. 4. Циклічні коливання економічного зростання. Теорії економічних циклів
  циклічність, повторюваність у функціонуванні національного господарства, коли періоди підйому економіки змінюються періодами спаду і застою. Циклічність можна визначити як рух національної економіки від однієї макроекономічної рівноваги до іншого. Економічний цикл включає ряд послідовно змінюють один одного фаз економічної активності, що виражають нерівномірність розвитку
 11. Г.П. Журавльова. Економіка, 2006
  специфіка і сутність перехідної економіки як особливої економічної системи, а також особливості її реформування. Для студентів вузів, що навчаються з неекономічних
 12. Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001
  специфіка і сутність перехідної економіки як особливої економічної системи, а також особливості її реформування. Для студентів вузів, що навчаються з неекономічних
 13. Глава ТЕОРІЇ ЦИКЛІЧНОСТІ
  циклічністю.
 14. Циклічність розвитку
  розвиток капіталістичних країн з початку XIX в. придбало циклічний характер, що виявляється в періодичних кризах надвиробництва. Циклічність виробничого процесу вперше проявилася в Британії з 1825 р. З 1857 кризи стали вражати ряд країн, а в деяких випадку всі розвинені країни. В цілому в групі нинішніх розвинених країн найбільші падіння темпів зростання відбувалися в 1930
 15. ПРАКТИКУМ ПО ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 16
  циклічності розвитку економіки. Причини циклів. Типи економічних циклів. Характеристика фаз циклу. Особливості економічної кризи в Росії наприкінці 80-х - початку 90-х рр.. ХХ в. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад згодні ви з твердженням, що найбільш характерна риса циклічності - це рух не по колу, а по спіралі, тому циклічність - форма
 16. Терміни і поняття
  циклічності, безробіття, інфляції Інфляційна хвиля Інфляційна спіраль Адаптивні інфляційні очікування Кейнсіанська антиінфляційна політика Монетаристская антиінфляційна політика
 17. Теми рефератів
  розвитку Росії наприкінці Х1Х-ХХ вв. Господарський підйом в Німеччині наприкінці Х1Х
 18. Причини циклічності
  циклічними фазами в економіці вільного
 19. Причини циклічності
  циклічними фазами в економіці вільного
© 2014-2022  epi.cc.ua