Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Циклічність розвитку

. Економічний розвиток капіталістичних країн з початку XIX в. придбало циклічний характер, що виявляється в періодичних кризах надвиробництва. Циклічність виробничого процесу вперше проявилася в Британії з 1825 р. З 1857 кризи стали вражати ряд країн, а в деяких випадку всі розвинені країни.
В цілому в групі нинішніх розвинених країн найбільші падіння темпів зростання відбувалися в 1930 -1932 рр.., В 1945 - 1946 рр..
, Коли скорочення ВВП склало від 5,7% в 1930 р. до 11% - в 1946 р. Циклічна синхронність зазвичай яскраво виявлялася під час «системних шоків», таких, як війни і краху механізму міжнародних обмінів.
Слід зазначити, що циклічний характер виробництва виражає собою перевиробництво капіталу, що викликається гонитвою за прибутком, і відповідно зайве розширення виробництва. Кризові скорочення виробництва супроводжуються масовими оновленнями основного капіталу.
Вони складають основу циклу і періодичності економічних коливань, свідчать про підвищення рівня продуктивних сил, пристосуванні капіталу до нових умов відтворення. Таким чином, кризи являють собою насильницьке вирішення протиріч відтворення (між виробництвом і споживанням, виробництвом і обігом).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Циклічність розвитку "
 1. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  циклічність розвитку Вира-жается лише в хвилеподібне русі та періодичному 159 розширенні виробництва, періодичному стискуванні його, але в плав-ної формі, не супроводжуючись економічними кризами. Бур-жуазную економісти порівнюють економічні цикли з мете-орологіческімі і т. д., стверджуючи, що самі по собі ці колос-сальні руху в економіці не небезпечні і легко
 2. Причини середніх циклічних коливань
  розвитку ринкової економіки пояснюється насамперед дією внутрішніх факторів, властивих самій системі. Механізм «невидимої руки» ринку на основі економічних законів (законів попиту та пропозиції, конкуренції, капіталістичного накопичення) стихійно регулює макроекономічну рівновагу. У той же час прагнення економічних агентів до максимізації прибутку, розширенню масштабів
 3. Запитання для самоперевірки
  циклічність розвитку ринкової економіки? 10. Чим відрізняються довгохвильові цикли економічного розвитку від промислових економічних
 4. 8.3. Спроби реформування командно-адміністративної системи в 50-60-і рр..
  Циклічності розвитку при плануванні; 7) надлишкова мілітаризація економіки. Особливе значення для згортання реформи мала зовнішньополітичних-чна обстановка, а саме умови "холодної війни". РЕВ дійство-вал в рамках "автаркического регіоналізму" і залишався осторонь від розгортаються світогосподарських процесів. У ньому безроздільно панувала воля вищого партійно-політи-чеського
 5. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  циклічності в розвитку економіки. Для суспільства характерно в цілому поступальний економічний розвиток. Економічне зростання забезпечується за рахунок приросту робочої сили, основного капіталу і освоєння досягнень НТП. Однак детальний статистичний аналіз, що проводиться багатьма дослідниками, показує, що на тлі загального тренду спостерігаються досить істотні, періодично повторювані
 6. 2.4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ. ТИПИ І ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  циклічність розвитку надають не-посереднє вплив на економічне зростання країни, забезпе-ня якого є найважливішою метою економічної політики держа-ви. Економічне зростання - це збільшення обсягу товарів і послуг, вироблених за певний період часу (звичайно за рік). Збільшення сукупного виробництва розраховується у відсотках по відношенню до попереднього періоду.
 7. Питання для самоперевірки
  циклічності розвитку економіки ви знаєте? 7. Якими явищами характеризуються основні фази економічного цик-ла? 8. Які основні джерела економічного зростання? 9. Який вплив ефекту акселератора на економічне зростання? 10. Які види виробничих пропорцій ви знаєте? 11. Назвіть основні риси трансформації галузевої структури економіки в розвинених
 8. 2. Ринок праці, заробітна плата й неабиякою
  циклічністю розвитку ринкової економіки, коли економічне зростання змінюється економічним спадом. У цьому випадку сукупний попит на товари зменшується, зайнятість скорочується, а безробіття зростає. Прийнято вважати фрикційне і структурне безробіття зовсім неминучими. Отже, повна зайнятість досягається тоді, коли рівень безробіття дорівнює сумі фрикційного і структурної
 9. 1. Причини циклічного розвитку економіки. Економічний цикл і його фази
  циклічності розвитку ринкової економіки. Економічна циклічність відноситься до числа важливих макроекономічних проблем. Вона надає пряме і непряме вплив на всіх суб'єктів ринкової економіки. Циклічність у розвитку ринкової економіки спостерігається на протязі близько 200 років. Ця особливість була помічена економістами в першій половині Х1Х століття. Циклічність є загальної,
 10. Циклічність розвитку
  розвинених країнах Заходу, перевиробництво товарів відбулося в усіх найважливіших галузях господарства. Якщо в ході економічних криз 50-60-х років інфляційні процеси різко вповільнювалися, то криза 1974-1975 рр.. супроводжувався прискоренням зростання цін, яке продовжилося і в наступні роки. Одночасно сповільнилося зростання номінальних доходів. Після короткочасного пожвавлення і нестійкого підйому
© 2014-2022  epi.cc.ua