Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Костакова Тетяна Олександрівна. Шпаргалка з історії економічних вчень, 2008 - перейти до змісту підручника

68. Сучасний монетаризм (М. Фрідмен)


На економічну кон'юнктуру впливають не тільки готівкові гроші (агрегат М1), а й вклади, депозити в комерційних банках (агрегат М2). Монетаристи це називають монетарним бізнесом, який вони визначають як сукупність готівкових грошей і різних банківських резервів. Точного, упорядкованого визначення поняття монетарного базису в літературі не дається. Фрідман в якості монетарного базису використовує агрегат М2. Саме цей економіко-статистичний показник включається в моделі, які служать підставою для розрахунку нормативів грошової політики.
Монетарний базис впливає на економічне життя не відразу, а з певним розривом у часі (лагом). При цьому темпи зростання монетарного бізнесу повинні бути скоординовані з темпами зростання товарної маси. Інакше має місце виникнення диспропорцій в економіці, зокрема інфляція або дефіцит товарів.

«Грошове правило» Фрідмана
Фрідман виходить з того, що грошова політика повинна бути спрямована на досягнення відповідності між попитом на гроші і їх пропозицією. Необхідною умовою досягнення такої відповідності є пропорційність відсотка приросту грошей в обігу і приросту цін і національного доходу, або ВНП. Це і є сутність «грошового правила» Фрідмана. Зростання грошової маси повинен бути таким, щоб забезпечити стійкість цін; він повинен також відповідати темпам зростання ВНП.
Відповідно до поглядів монетаристів гроші є головною сферою, що визначає рух і розвиток виробництва та економіки в цілому. Попит на гроші має постійну тенденцію до зростання (це визначається, зокрема, схильністю і прагненням населення до заощаджень), і, щоб забезпечити відповідність між грошовим попитом і пропозицією грошей, необхідно застосувати курс на поступове, стійке збільшення грошей в обігу.
Державне регулювання має обмежуватися контролем над грошовим обігом, причому емісія грошей в даному випадку виступає ключовим важелем цього регулювання.
Монетаристи вважали суттєвим негативним моментом кейнсіанства розрослися масштаби державного сектора економіки, обмеження умов для середовища вільної конкуренції. Наочним виявом пріоритету монетаристської думки в 70-80-і рр.. XX в. можна вважати планомірну за відповідними програмами децентралізацію, денаціоналізацію багатьох галузей господарства, що знаходилися раніше у державному секторі економіки. Завдяки цьому істотно оздоровилась економіка Великобританії, Франції, Японії, Чилі, Іспанії та інших країн, мінімізували сферу державного економічного контролю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 68. Сучасний монетаризм (М. Фрідмен) "
 1. 3. Стан економічної теорії на межі третього тисячоліття
  сучасні теорії монетаризму і неолібералізму. Монетаризм - теорія стабілізації економіки, в якій чільну роль грають грошові фактори. Монетаристи зводять управління економікою насамперед до контролю держави над грошовою масою, емісією грошей, кількістю грошей, що перебувають в обігу і в запасах, досягненню збалансованості державного бюджету і встановленню високого
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  сучасні концепції інфляції Подолання інфляції залишається одним з головних завдань антикризової стратегії. Важливо відзначити, що основним способом боротьби з інфляцією має бути боротьба з її основоположними причинами, в той час як придушення інфляції за допомогою повного контролю над цінами і доходами без усунення її причин негативно позначається на розвитку ринкових відносин. Розглянемо
 3. Тема 7. ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЙ В ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУЦІ
  сучасна економічна діяльність неможлива без прогнозування, передбачення основних шляхів розвитку (основоположник - Роберт Лукас (США)). 5. Теорія неокласичного синтезу прагне об'єднати основні ідеї неокласичної школи і кейнсіансько-ства на шляхах аналізу загальної економічної рівноваги, економічного зростання та оподаткування (представники: Джон Хікс (Великобританія), Пол
 4. Традиції економічного лібералізму
  сучасного неолібералізму мають неабиякий вплив на економічну політику. Теоретичні постулати неолібералів були використані при формуванні економічних курсів, названих «рейганомікою» і «тетчеризму». У них робився наголос на обмеження державної участі в економічному житті, створення максимально сприятливих умов для розвитку конкуренції - найважливішого регулюючого
 5. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  сучасності, а ринок став одним з численних економічних інститутів, таких, як корпорація, держава та ін . Ринок сприяє збагаченню тільки великих монополізованих підприємств, які нав'язують свої товари та послуги споживачу. Корпорація, в якій відбувається відділення власності від управління і здійснюється планомірний розвиток в єдності зі стихією дрібного та середнього
 6. Рекомендована література
  Фрідмен М. Кількісна теорія грошей. М., 1995. БлаугМ. Економічна думка в ретроспективі. М.: Справа Лтд, 1994 Гол. 16, § 15-17, 19. Селден Р. Монетаризм / / Сучасна економічна думка. М: Прогрес, 1981. Гол. 13. Усоскин В.М. Кількісна теорія грошей: історико-еволюційний аспект / / Економічна історія: проблеми, дослідження, дискусії. М.: Наука, 1994. С.
 7. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  сучасній західній економічній науці. M.: 1990.C.28. 2 Див: Вибрані праці М. Фрідмена. - Питання економіки. 1989, № 12.С.142. Відповідно протипоказанням були оголошені: надто активна грошова політика держави (зайву пропозицію грошей), а також крайні дії Федеральної резервної системи (випуск в обіг надто великої кількості грошей або занадто малого). Теорія
 8. 3. Основні етапи становлення й розвитку економічної науки
  сучасної економічної теорії є інституціоналізм (від лат. institutum - установа). Він виник як реакція на нездатність ринку вирішувати соціальні проблеми в США в початку ХХ століття. До інститутів ринкової економіки відносяться держава, корпорації, профспілки, стійкий образ мислення і юридичні норми. На думку інституціоналістів характер економічного розвитку визначає не ринок
 9. 1.3. Основні теоретичні концепції макроекономічного світу
  сучасного кейнсіанства обгрунтовують необхідність його очищення і оновлення. З одного боку, вони вважають за необхідне відновлення чистоти кейнсіанської теорії. З іншого - прагнуть доповнити теорію Дж.М. Кейнса необхідними в наші дні елементами, оновити її, надати їй сучасне звучання і зробити знову
 10. ЛІТЕРАТУРА
  Фрідмен М. Кількісна теорія грошей. М., 1995. Блауг М. Економічна думка в ретроспективі М-ДелоЛтд 1994 Гол. 16 § 15-17, 19. Селден Р. Монетаризм / / Сучасна економічна думка М - Прогрес, 1981. Гол. 13. Усоскин В.М. Кількісна теорія грошей: історико-еволюційний аспект / / Економічна історія: проблеми, дослідження дискусії. М .: Наука, 1994. С.
 11. 2. Основні етапи розвитку економічної науки
  сучасних економічних теоріях. Величезний внесок у розвиток неокласичного напряму вніс А. Маршалл. У своїй роботі «Принципи політичної економії» (1890 р.) він розробив теорію ринку: проаналізував механізм ринкового ціноутворення, взаємодія попиту та пропозиції, вплив різних факторів на попит і пропозицію, рівень ринкових цін. У 1936 р. англійський економіст Дж. Кейнс
 12. Неоклассика
  сучасні теорії монетаризму і неолібералізму. Монетаризм - теорія стабілізації економіки, в якій чільну роль грають грошові фактори. Монетаристи зводять управління економікою насамперед до контролю держави над грошовою масою, емісією грошей, кількістю грошей, що перебувають в обігу і в запасах, досягненню збалансованості державного бюджету і встановленню високого
 13. Антиінфляційна політика держави і найважливіші сучасні концепції інфляції
  монетаризму економічної концепції, що відповідає в першу чергу реаліям країн з перехідною економікою. Такий концепцією став структуралізм, найбільшими центрами розвитку якого стали США (Л. Тейлор), Ізраїль та латиноамериканські країни. Необхідно відзначити, що в 1997р. до негативної оцінки монетаристських концепцій макроекономічного регулювання для розвиваються і перехідних країн
 14. ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В РОСІЇ
  сучасних економічних системах в результаті цілеспрямованого розумового напруження підвищується інноваційний потенціал всього суспільства, виступаючи основою зростання добробуту кожного громадянина. У сучасну епоху науково-технічного прогресу відбувається трансформація місця і ролі окремих якостей людини як фактора виробництва. Сучасний стан розвитку техніки і технологій, а
 15. 67. У чому полягає «грошове правило» М. Фрідмена?
  сучасність): Курс лекцій. - М.: БЕК, 1996. - Гол. 10. Бункина М.К. Монетаризм. - М.: АТ «ДІС», 1994. Долан Е.Д. Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика. - СПб.: СПб. Оркестр, 1994. - Гол. 14-17. Фрідмен М. Кількісна теорія грошей. - М.: Ельф прес, 1996. Усоскин В.М. «Грошовий світ» Мілтона Фрндмена. - М.: Думка, 1989. - Гол. 2,
 16. 68. У чому полягають монетаристські рецепти регулювання інфляції?
  Сучасної економічної думки. - М.: Прогресс, 1968. - Гол. VII. Солодков В. М. Економічна теорія Мілтона Фрідмена / / США: економіка, політика, ідеологія. 1992. № 6. Фрідмен М. Кількісна теорія грошей. - М.: Ельф прес, 1996. Усоскин В. М. «Грошовий світ» Мнлтона Фрідмена. - М.: Думка, 1989. - Гл.4. Солодков В.М. Економічна теорія Мілтона Фрідмена / / США: економіка, політика,
 17. Додаток 1 Напрями та школи економічної думки
  сучасної західної, перш за все, англо-американської економічної науці. Неокласики займаються багатоаспектним аналізом регульованої ринкової економіки, використовуючи в якості одного з головних інструментів економічні моделі. У першу чергу їх цікавлять проблеми ціноутворення, взаємодії попиту і пропозиції на різних ринках. Свій початок подібний підхід бере від робіт Альфреда
 18. Монетаристи
  сучасного монетаризму. Прихильник видозміненого варіанту кількісної теорії грошей. Полемізуючи з положеннями кейнсіанської теорії, обгрунтовував тезу про пріоритетне значення одного фактора - де-ніжною маси. Працював у Чиказькому університеті. Був обраний президентом Американської економічної асоціації (1967 р.). Останні роки - старший дослідник Гуверівського інституту при Стенфордському
 19. Інфляція та її показники
  сучасної економіки, вважається стимулом для збільшення випуску і носить назву природного рівня інфляції; б) галопуючу інфляцію . Вона також вимірюється у відсотках на рік, але її темп виражається двозначними числами і вважається серйозною економічною проблемою для розвинених країн, в) високу інфляцію. Вона вимірюється у відсотках на місяць, може скласти 200-300 і більше відсотків на рік
 20. 2. Значення економіки як науки та її найважливіші школи
  сучасних умовах повинні вміти розібратися в широкому колі економічних питань, оцінити консервативні і позитивні тенденції суспільного розвитку, щоб самостійно визначити свою позицію в перетвореннях, бути готовими до практичної діяльності та мати певне світобачення. Це завдання покликані вирішити ряд курсів суспільних наук, у тому числі і курс економічної
© 2014-2022  epi.cc.ua