Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

СУЧАСНА ВАРТІСТЬ

сума, яка повинна бути інвестована для отримання платежу, доходу в певний момент в майбутньому, тобто сучасна вартість майбутнього платежу, доходу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СУЧАСНА ВАРТІСТЬ "
 1. Цінність (вартість)
  Цінність - це грошова оцінка споживачем корисності блага. Зазвичай вона визначається споживачем так: до ціни кращого з доступних йому альтернативних товарів (ціна такого товару називається ціною байдужості) споживач додає (віднімає) свою грошову оцінку позитивних і негативних відмінностей даного товару від базового (тобто береться за базу). Цінність має синонім - вартість. Обидва
 2. Додана вартість
  Додана вартість - вартість, яку додали до вартості сировини, енергії, послуг. Являє собою різницю між вартістю продукції виробленої за певний період підприємством і вартістю спожитих матеріальних засобів виробництва (сировини, енергії тощо) і послуг інших
 3. Кінцевий суспільний продукт
  Валовий суспільний продукт за вирахуванням проміжного продукту (ПП) утворює кінцевий суспільний продукт (КОП), який призначений для задоволення потреб населення, відновлення спожитих засобів виробництва і накопичення: КОП=ВОП - ПП. З метою усунення повторного рахунку сучасна статистика використовує такий показник, як додана вартість, або вартість, яка
 4. Проста форма вартості
  Первісною формою вартості була проста, або випадкова, т . е. форма вартості, яку можна представити рівнянням: x товару А=y товару Б. У цій формулі товар А, який виражає свою вартість через відношення до іншого товару Б, знаходиться у відносній формі вартості. Товар Б, що виражає собою вартість іншого товару А, знаходиться в еквівалентній формі вартості. Однак обидва товари легко
 5. Навіщо треба вивчати проблему вартості
  Будь політекономічна система, явно чи неявно, базується на тій чи іншій теорії вартості. Відносно марксизму цей висновок очевидний. Але ж і сучасна західна економічна теорія (економікс) не уникла загальної долі - в її основі ле-жать навіть не одна, а відразу дві теорії вартості (докладніше про це в наступному розділі). Економічну науку можна представити у вигляді будівлі, перший поверх
 6. 3. Норма додаткової вартості
  Ступінь експлуатації виражається самими різними за формою відносинами, але залишається незмінною по своїй суті:. У кінцевому рахунку, виходячи зі структури вартості товару, ступінь експлуатації може бути записана в загальному вигляді як: де m? - Норма додаткової вартості; m - додаткова вартість; V - змінний капітал. Для наочності звернемося до умовного прикладу. Припустимо, що в
 7. Тема 13. Зарубіжний досвід оподаткування доданої вартості
  Введення 1. Сутність і сучасне значення оподаткування доданої вартості в зарубіжних країнах. 2. Оподаткування доданої вартості в країнах-учасницях ЄС. 3. Особливості оподаткування доданої вартості в Китаї. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно розкрити
 8. Номінальна вартість
  Номінальна вартість - номінальна вартість, установлювана для цінних паперів при їх емісії. У деяких країнах допускається емісія акцій без номінальної вартості. Випуск таких акцій робить їх більш привабливими для біржових
 9. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. Які основні точки зору щодо купівлі-продажу товару, що є джерелом вартості, в тому числі додаткової вартості? 2. Які відмінності між техніко-економічним і соціально-економічним з'єднанням особистих і речових факторів виробництва? 3. Які основні фактори визначають тенденції до зниження вартості робочої сили та її підвищенню? 4. Що таке заробітна плата і
 10. Надлишкова додаткова вартість
  Різновидом відносної додаткової вартості є надлишкова додаткова вартість. Вона виникає в результаті застосування нової техніки, технології, більш досконалих методів виробництва на окремих підприємствах, коли індивідуальна продуктивність праці на них перевищує її суспільний рівень. Індивідуальна вартість одиниці товару стає нижче її суспільного рівня, тоді
 11. Розгорнута форма вартості
  Наступною історичною формою вартості є повна, або розгорнута. Вона може бути представлена наступною формулою: {foto21} З цієї формули видно, що товар А, що знаходиться у відносній формі вартості, виражає свою вартість за допомогою цілого ряду товарів-еквівалентів. Ясно, що в порівнянні з простою формою вартості (x товару А=y товару Б) відносна форма її жорстко
 12. Вартість капіталізована
  Вартість капіталізована - 1) оцінка вартості активу на основі принесеного доходу і процентної ставки за схожими активами (наприклад, капіталізована вартість активу з доходом в 100 доларів на рік при процентній ставці 5% дорівнює 2000 доларів), 2) нова вартість об'єкта, фірми з урахуванням капіталізації можливої
 13. Гроші як міра вартості
  Вирішальне місце в забезпеченні товарного обігу займає така функція грошей, як міра вартості. Якщо роль засобу обігу і засобу платежу гроші грають з достатньою очевидністю, то про інший їх функції - міри вартості (або, простіше кажучи, єдиного вимірника цінності товарів для продавців і покупців) цього сказати не можна. Тим часом саме властивість бути мірою вартості і дозволяє
 14. Глава 7. Додаткова вартість і ціна виробництва
  Теорія додаткової вартості, розроблена К. Марксом, розкривала відносини жорстокої експлуатації робочого класу буржуазією. Вона розкрила антагонізм двох класів - поневоленого і поневолювача. Теорія додаткової вартості базувалася на трудовій вартості класичної політичної економії У. Петті, А. Сміта і Д.
 15. Балансова вартість
  Балансова вартість - вартість майна з оцінки активів, зазначених в бухгалтерському
 16. Продуктивний капітал
  Іншою формою капіталу є продуктивний капітал, функція якого полягає в організації, управлінні та раціональне з'єднанні придбаних факторів виробництва з метою отримання більшої вартості, т. е. вартості, що містить додаткову вартість, або прибуток. Проте в процесі господарської діяльності не створюється сама по собі ні вартість, ні прибуток. Їх створення і отримання
 17. Вартість як уречевлена в товарі праця
  Перший і самий елементарний рівень вартості виражає те визначення, яке свідчить, що вартість - це матеріалізована у товарі праця. Це вартість як б не існуюча, або існуюча всього лише в потенції. Справа в тому, що можна витратити, упредметнити в продукті свою працю, але продукт цей не буде проданий, тобто не стане товаром, а отже, і матеріалізовану працю в цьому продукті
© 2014-2022  epi.cc.ua