Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Приховане безробіття

Поряд з формуванням позицій по відношенню до різних модифікацій відкритого безробіття представляє важливість "реагування" на різні види прихованого безробіття, що є актуальною для багатьох країн.
Найбільш поширеною сферою прихованого безробіття традиційно виступає сільське господарство. Сільські жителі, як правило, не витримуючи конкуренції з великим капіталом, фактично знаходяться в положенні незайнятих або полузанятих працівників, які мають не тільки сезонну зайнятість, а й мізерні доходи. Не сподіваючись на знаходження роботи в місті, вони не покидають сільське господарство, тому не враховуються статистикою, не визнаються офіційно безробітними.

До недавнього часу дослідники поширювали поняття прихованого безробіття також на роботу кваліфікованих фахівців на робочих місцях, що не потребують кваліфікації працівників, які працюють менше годин, ніж хотіли б і могли продуктивно трудитися, наприклад неповний робочий день з ініціативи наймача і т. д. У сучасних умовах зайнятість неповний робочий день є повсюдним явищем, тому стосовно до даної форми потрібні уточнюючі підходи.
За оцінкою дослідників, приховане безробіття мала широке поширення странение в Радянському Союзі, хоча офіційно з 30-х рр..
Вважалася відсутньої.
Використовувані в країні різні форми примусової зайнятості пояснювалися необхідністю боротьби з дармоїдством.
На багатьох підприємствах тримали зайвий штат працівників для посилки на збирання врожаю або інші "авральні" роботи. В результаті приховане безробіття фактично займала до 15% загальної чисельності.
Офіційно існування безробіття в нашій країні визнано тільки наприкінці 80-х рр.., З переорієнтацією економіки на ринкові відносини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Приховане безробіття "
 1. Терміни і поняття
  Повна зайнятість Безробіття Природний рівень безробіття (природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття Застійна безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили
 2. 11.1. Безробіття
  Схематичне зображення розподілу населення за різними категоріями показано на рис. 11.1. {Foto186} Рис. 11.1. Робоча сила, зайняті і безробітні Працездатне населення - населення працездатного віку, який встановлюється законодавчо (у Росії: для жінок - від 16 до 55 років, для чоловіків - від 16 до 60 років). Непрацездатне населення - населення непрацездатного
 3. Терміни і поняття
  Циклічність Цикл і його фази: криза, депресія, пожвавлення, підйом і вершина, стиск, дно, пожвавлення Цикли Китчина, Жугляра, Кузнеця, Кондратьєва, Форрестера, Тоффлера Стагфляція Економічні параметри: циклічні, контрциклічні, антициклічні, випереджаючі, запізнілі, що збігаються Безробіття Форми безробіття: фрикційне, структурна, циклічна, сезонна, конверсійна,
 4. 36. Види безробіття
  Розрізняють декілька видів безробіття: структурна, фрикційна, циклічна, прихована, добровільна, вимушена, тривала, застійна. Структурна безробіття - характеризує неможливість працевлаштування через відмінності в структурі попиту і пропозиції праці. Її причиною є економічні процеси функціонування ринку, коли в якісь періоди виникає попит на деякі професії
 5. 6. Скорочення безробіття
  І проте всі хочуть скоротити безработіцу.Можно Чи це зробити, і якщо можна, то як? Пи-криючись відповісти на це питання, важливо проводітьразграніченіе між безробіттям, яка связа-на зі спадами, і безробіттям, яка буде суще-ствовать навіть при повній зайнятості, під которойми увазі ситуацію існування «неко-його рівня безробіття, рівного природної
 6. Загальне уявлення про безробіття
  У різних країнах поняття «безробіття» трактується по-різному. Економічно розвинені країни під безробітним розуміють працездатної людини, що бажає працювати, але не має можливість отримати відповідну його здібностям роботу. В інших країнах зводиться нанівець можливість вільного вибору і зміни робочого місця в системі суспільного розподілу праці. Юридично вільні люди
 7. Питання для самоперевірки
  1. Як має змінитися рівноважний рівень безробіття у відповідь на екзо-генное зниження інвестицій протягом декількох років і на екзогенний зростання продуктивності? 2. У риболовецьких і туристських регіонах середні рівні безробіття в тривалому періоді вище, ніж в індустріальних регіонах. Як це можна об'єк-яснити? 3. Які види безробіття Вам відомі? Як слід розуміти повну
 8. Практичні завдання
  1. Наведіть приклади різних форм безробіття в Росії. 2. Знайдіть статистичні дані про фактичний ВВП і рівень безробіття за 2003, 2004 або 2005 Припустивши, що природний рівень безробіття в Росії становить 6%, підрахуйте розмір ВВП, недоотриманий в результаті безробіття. 3. Проаналізуйте характер кризи, що вибухнула в Росії в 1990-і рр.. 4. Визначте, на який
 9. 2.5.5. Безробіття
  - Жертви структурних змін - + Випускники навчальних закладів - + - Що чекають кращої роботи - + --- Шукаючі роботу - + --- Міняючи роботу - + --- Декласовані елементи + --- п'яничку, наркомани Безробіття? закон сучасного ринку. Спочатку безробітних представляли в якості п'яничок, які не можуть
 10. Стаття 31. Умови та термін виплати допомоги по безробіттю
  1. Допомога по безробіттю виплачується громадянам, визнаним у встановленому порядку безробітними. 2. Рішення про призначення допомоги по безробіттю приймається одночасно з рішенням про визнання громадянина безробітним у порядку, визначеному статтею 3 цього Закону. 3. Тривалість виплати допомоги у кожному періоді безробіття не може перевищувати 12 місяців в сумарному обчисленні
 11. Закон Оукена
  Найважливішим негативом безробіття вважається недовипуск продукції, втрата частини ВНП. Американський дослідник Артур Оукен (1929-1979) підрахував, що кожен відсоток, що перевищує природний рівень безробіття, зменшує річний обсяг ВНП на 2,5%. Представлена залежність отримала назву Закону Оукена, що виражає математичну залежність між рівнем безробіття і відставанням у рості ВНП.
 12. 5. Моделі зайнятості
  Особливе місце займає проблема безробіття. Безробіття характеризує такий стан в економіці, коли частина здатних і охочих трудитися за наймом людей не можуть знайти роботу за своєю спеціальністю або працевлаштуватися взагалі. Пояснення безробіття базується на кількох моделях, кожна з яких вимагає свого механізму регулювання ринку
 13. Державна політика боротьби з безробіттям
  Оскільки безробіття являє собою серйозну макроекономічну проблему, держава вживає заходів для боротьби з нею. Для різних типів безробіття, обумовлених різними причинами, використовуються різні заходи. Спільними для всіх типів безробіття заходами є виплата допомоги з безробіття, створення служб зайнятості (бюро з працевлаштування). Специфічними заходами для боротьби з
 14. Глава 13. Зайнятість і безробіття
  13.1. Сутність і показники безробіття 13.2. Основні форми безробіття 13.3. Політика зайнятості Широко поширена помилка, що робочі місця є рідкісними благами. Насправді вони такими не є. До тих пір поки наші потреби в вироблених благах залишаються незадоволеними, завжди можна знайти корисні заняття для людей. Пол Хейне Проблема зайнятості - одна з
 15. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  Безробіття - це вимушена незайнятість, що виникає внаслідок постійного порушення рівноваги між попитом і пропозицією праці як на інтегрованому ринку праці, так і в різних його сегментах. Термін «безробіття» вперше з'явився в Британській енциклопедії в 1911 р., потім вжитий в 1915 р. у звіті Мінпраці США. В даний час безробіття присутній у всіх країнах світу в
 16. Безробіття. Її сутність і види
  . Безробіття являє собою соціально - економічне явище перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї. Залежно від причин виникнення виділяють наступні види безробіття: - Фрикційна безробіття пов'язане зі зміною місця роботи людини, короткочасну перерву в роботі, викликаний пошуком роботи або оформленням документів, переїздом. - Структурна
 17. Рівень і тривалість безробіття
  Стан безробіття характеризується двома показниками, які доповнюють один одного. Такими показниками є рівень безробіття і тривалість безробіття. Рівень безробіття визначається відношенням офіційно зареєстрованих повністю безробітних до чисельності самодіяльного населення, до якого відносяться люди, що живуть в основному на доходи від своєї праці. Однак сам по собі
 18. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ
  За період 1965 - 1995 рр.. населення Східної Сибіру збільшилася з 7,2 до 9,2 млн. чол. (На 27,7%), що на початок 1996 р. склало 6% від загальноросійської чисельності населення. Щільність населення - понад 2 чол. / Кв. км. Велика частина населення і трудових ресурсів зосереджена в Красноярському краї (40 і 40,7%). На території району розташований 71 місто, більшість з них - на трасі Транссибірської
 19. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  . Характеристика цілей макроекономічного розвитку та їх співвідношення. Національний обсяг виробництва. Валовий національний продукт. Розрахунок валового національного продукту за витратами і за доходами. Номінальний і реальний ВНП. Дефлятор - ВНП. Система національних рахунків. Валовий національний продукт і суспільний добробут. Безробіття: поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний
 20. Потенційний ВВП. Закон Оукена.
  Прийнято розрізняти фактично вироблений ВВП і потенційний ВВП. Потенційний ВВП - це ВВП, який міг би бути зроблений при повній занятности. Справа в тому, що коли економіка не в змозі створити достатню кількість робочих місць для всіх, хто хоче і може працювати, то потенційне виробництво товарів і послуг втрачається безповоротно. Економісти визначають цю втрачену продукцію як
© 2014-2022  epi.cc.ua