Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Природна безробіття

У кожній економічній системі є певна кількість людей, які не бажають працювати при сталій ставці зарплати, що знаходяться у стані вибору найкращого місця роботи або підготовки до працевлаштування. Вони утворюють природну безробіття, яка є неминучим наслідком вільного вибору місця і часу роботи.
У західній практиці "природна безробіття" визначається як сума структурної та фрикційного безробіття. Вони виключаються зі складу безробітних при визначенні рівня повної зайнятості.
1 "Базове" єдність є підставою для об'єднання рядом дослідників структурної та технологічної безробіття в одну групу.
Рівень природного безробіття не є раз назавжди даними і не-змінитися. З динамікою суспільного прогресу цей рівень змінюється, об-наружівая тенденцію до зростання. Зокрема, якщо в 60-і рр.. XX в. в США він зі-складало приблизно 4%, до кінця століття досяг рівня 5-6%.
У кожен даний момент часу працездатне населення виявляється розділеним на три групи:
а) працюючі (зайняті);
б) працюючі, але шукають роботу (безробітні);
в) непрацюючі і не шукають роботу.
Люди постійно переходять з однієї групи в іншу. Частина людей змінює місце роботи, практично не перериваючи своєї трудової діяльності. Інші не можуть реалізувати це миттєво, тому змушені переривати роботу. Частина людей не бажає більше трудитися, переходить до групи непрацюючих, що не шукають роботу і т, д.
У той же час у частини добровільно непрацюючих може з'явитися бажання влаштуватися на роботу. При цьому комусь буде потрібно час для пошуку підходящої роботи, комусь потрібна перекваліфікація і т. д.
Таким чином, перехід від стану зайнятості до стану безробіття і навпаки вельми многопланов і динамічний.
Залежно від причин виникнення і рівня взаємодії можливе об'єднання різних типів безробіття в дві великі групи.
1. Форми безробіття, що визначаються факторами, що складаються на рівні мікроекономіки, якими можуть управляти безпосередньо суб'єкти, - це насамперед особистісні чинники і фактори "взаємодії" між працівниками та роботодавцями (фрикційна, структурна, сезонна, безробіття надлишкової пропозиції). На їх рівні діють закони ринку, які балансують рівень зайнятості відповідно до законів попиту та пропозиції, не виключають можливості переливу праці, як і капіталу, під впливом змінилася кон'юнктури, попиту та пропозиції на специфічному товарному ринку.

На підставі зазначеної динаміки представники класичної школи робили висновок про збалансованість попиту і пропозиції на ринку праці в умовах ринку досконалої конкуренції, вважали, що немає необхідності регулювання зайнятості, яка, як і інші структури, повинна балансуватися законами попиту та пропозиції.
2. Форми безробіття, що визначаються макроекономічними факторами, пов'язаними з циклічним розвитком макроекономіки, факторами "дефіциту попиту".
Виходячи з особливостей макроекономічного взаємодії, що припускають можливість порушення рівноваги, в тому числі на ринку праці, представники кейнсіанства на противагу класикам концентрували увагу на необхідності державного регулювання зайнятості.
Цілком зрозуміло, що представлені два роду факторів, що обумовлюють безробіття, повинні виступити основою протистояння їй. Скорочення безробіття на відповідних рівнях вимагає насамперед адекватних рівнів рішень.
Дослідження показали, що вирішальний вплив на формування мікро-економічного рівня зайнятості надають позиції роботодавців, які можуть використовувати гнучкі форми регулювання зайнятості та безробіття, засновані на використанні різних форм часткового безробіття. Представляє інтерес досвід французьких підприємців, орієнтований на наступну сукупність інституційних та господарських факторів, що спонукають вдаватися до часткового безробіття:
- вплив органів влади і управління;
- зміна напрямів економічної діяльності;
- зміна техніко-організаційної структури;
- слідування традиційно склалися на підприємстві формам зайнято-сті;
- включення в місцевий ринок праці;
- рівень кваліфікаційної мобільності.
У разі необхідності підприємства мають можливість регулювання завантаження та найму працівників. При цьому використовуються три форми гнучкості:
а) гнучкість робочого часу;
б) гнучкість зайнятості;
в) гнучкість винагороди за рахунок його індивідуалізації.
Всі вони взаємопов'язані і зумовлені гнучкістю застосовуваних форм організації праці, гнучкістю виробничих структур, виробничих програм і т. д.
В умовах розвивається науково-технічного прогресу використання різних форм часткової зайнятості виявилося дуже важливим, відповідальним тенденціям сучасного розвитку фактором.
Агрегованих формою часткової зайнятості з'явилася погодинна оплата праці, яка в сучасних умовах явно домінує порівняно з усіма іншими формами.

Активні позиції індивідуума хоча і менш значущі, разом з тим також впливають на рівень і тривалість безробіття.
Як правило, своє ставлення до роботи працівник висловлює через пошук роботи.
Актуальність проблеми зумовила поширення теорії "пошуку роботи".
Теорія "пошуку роботи" ілюструє процес пошуку за допомогою наступній моделі: вихідною передумовою є ситуація наявності в країні тільки фрикційного безробіття, при цьому існує досить велика кількість незаповнених вакансій, відповідають професії та кваліфікації працівника. Єдине, що відрізняє ці вакансії, - рівень пропонованої заробітної плати.
Передбачається, що ринок праці характеризується недосконалою інформацією, тому необхідний процес пошуку.
Кожна людина починає пошук з того рівня заробітної плати, на який він готовий погодитися. Цей рівень називається резервної заробітною платою. Якщо працівник отримує
пропозицію з більш високим рівнем зарплати, він відразу погоджується працювати, меншим - продовжує пошук.
Виходячи з цього, чим вище рівень резервної заробітної плати, тим вище безробіття, і навпаки - зниження резервної заробітної плати знижує рівень безробіття.
Чим довше людина шукає роботу, тим більше витрати на її пошук, в ре-док працівник повинен знизити планку резервної зарплати. В умовах, коли держава виплачує допомогу з безробіття, витрати пошуку скорочуються, людина може довше шукати роботу, резервна зарплата його підвищується, а тривалість безробіття збільшується. Держава отримує протилежний ефект, працівник стає незацікавленим у прискореному знаходженні роботи.
Наявність заощаджень, кількість вступників пропозицій, інфляційні очікування також збільшують планку резервної зарплати, а значить - подовжують пошук.
Таким чином, численні фактори - суб'єктивне ставлення до роботи, наявність або відсутність заощаджень, інфляційні очікування і т. д. - впливають на "вибирає" сторону, що виражає згоду або незгоду працювати на запропонованих фірмою умовах , а значить, і що робить вплив на рівень безробіття, який тим вище, чим довше її середня тривалість.
У певних випадках - необхідності у фахівцях, роботі на шкідливих і небезпечних для здоров'я виробництвах і т. д. - фірма сама може скорегувати умови.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Природне безробіття "
 1. Терміни і поняття
  природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття Застійна безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили Кваліфікація Ринок праці Сегментація ринку праці Державне
 2. 6. Скорочення безробіття
  природною
 3. Закон Оукена
  природний рівень безробіття, зменшує річний обсяг ВНП на 2,5%. Представлена залежність отримала назву Закону Оукена, що виражає математичну залежність між рівнем безробіття і відставанням у рості ВНП. Наприклад, при природному рівні безробіття 6% і фактичному 9% недовипуск ВНП складе 7,5%. Безробіття сьогодні - центральна проблема країн з ринковою економікою,
 4. Практичні завдання
  природний рівень безробіття в Росії становить 6%, підрахуйте розмір ВВП, недоотриманий в результаті безробіття. 3. Проаналізуйте характер кризи, що вибухнула в Росії в 1990-і рр.. 4. Визначте, на якій стадії циклу перебуває економіка розвинених країн в даний
 5. Потенційний ВВП. Закон Оукена.
  Природний рівень безробіття, тобто рівень безробіття при повній занятности. А повна цікавинками досягається тоді, коли рівень безробіття дорівнює сумі фрикційного і структурного безробіття, а циклічне безробіття відсутнє. Відомий дослідник у галузі макроекономіки, американський економіст А.Оукен математично виразив відношення між рівнем безробіття і відставанням
 6. Знову природна норма
  природна норма безробіттю-тіци складає значну величину, і з 60-хроків вона виросла. Її величина частково отражаетпріроду безробіття серед молоді, відмінність вподходах до праці людей різного віку (більше мо-лодие люди охочіше приймаються за кратковремен-ную роботу) і в деякій мірі - факт сущест-вования посібників з безробіття, які вліяютна її тривалість. Природна
 7. Питання для самоперевірки
  природного рівня безробіття? Чим визва-на така тенденція? 5. Якими способами можна боротися з безробіттям? 6. Чи можливо повна відсутність безробіття? 7. Як, на Вашу думку, впливає діяльність профспілок на величину без безробіттю? 8. Чи може безробіття принести користь суспільству? 9. Як Ви вважаєте, що небезпечніше для стабільності держави: безробіття або інфляція? 10.
 8. 33. Закон Оукена
  природний рівень безробіття, то країна недоотримує частину валового національного продукту. Обчислення потенційних втрат продукції та послуг в результаті зростання безробіття здійснюється на основі закону, сформульованого американським економістом А. Оукен. (Y - у) / у=bx (U - U *), де Y-фактичний обсяг виробництва (валового внутрішнього продукту); Y * - потенційний валовий
 9. 5.3.2. Взаємозв'язок безробіття та інфляції
  природного рівня безробіття та зростання цін при цьому рівні безробіття; UN * сг природний рівень безробіття; PN - темп зростання цін при цьому рівні Рис. 5.4. Змінена крива Філліпса: Lp - середньорічний темп приросту цін,%; Lue - рівень безробіття,%; W - річний приріст заробітної плати,% Ця залежність була описана англійським економістом А. Філ-Ліпсі (1914-1975),
 10. БЕЗРОБІТТЯ. ЇЇ ПРИРОДНИЙ РІВЕНЬ І Закон Оукена
  природному рівні безробіття. Залежність між фактичною і природним рівнями безробіття, фактичним і потенційному ВВП в математичній формі висловив Артур Оукен, який сформулював закон Оукена: Позаекономічні втрати від безробіття не піддаються кількісному вимірюванню. Це втрата кваліфікації, самоповаги, фізична і моральна деградація особистості, розпад сімейних
 11. Глава 13. Зайнятість і безробіття
  природна безробіття; - діалектика зайнятості на Заході; - політика зайнятості в сучасній
 12. 11.1. Безробіття
  природну і вимушену безробіття: Фактична безробіття=Природне безробіття + Вимушена (циклічна) безробіття==(Фрикційне безробіття + Структурна безробіття) + Вимушене безробіття. Економічними витратами безробіття є відставання (відхилення) фактичного обсягу ВВП від потенційного. Закон Оукена пов'язує коливання рівня безробіття з коливаннями
 13. 32.4. ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ. ПРИРОДНИЙ РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ
  природним рівнем безробіття, наприклад, 5? 6% безробітних. Реальний обсяг ВНП, який пов'язаний з природним рівнем безробіття, називається виробничим потенціалом економіки. Економісти вважають, що природний рівень безробіття являє собою в якійсь мірі позитивне явище. Це пояснюється тим, що якщо економіка країни постійно пристосовується до мінливих
 14. 26.1 наведено дані про безробіття і частці робочої сили серед різних груп американців. Її аналіз дозволяє
  природним рівнем безробіття, а відхилення від нього називаються циклічної безработ-цей. На графіку природний рівень безробіття зображений прямою лінією на рів-ні 6%, що приблизно відображає його значення в американській економіці в
 15. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х років. Закон Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації». Визначення інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки. Крива Філіпса. Інфляція в
 16. Тому деякі економісти стверджують, що страхування з безробіття збільшує можливості економіки в
    природного рівня безробіття в США та інших країнах'' На жаль, на це питання немає простої відповіді. Безробіття - складна соціально-економічна проблема, яка не має про-стих рішень. Оскільки існують кілька причин її виникнення, для мінімізації їх впливу використовуються різні види державної по-літики. Коли Конгрес США обговорює закони про мінімальну
 17. 5.3 Безробіття. Взаємозв'язок безробіття та інфляції
    природний рівень на 1%, то відставання обсягу ВВП становить 2,5% порівняно з потенційно можливим при повній зайнятості. Даний закон використовується при підрахунку потенційних втрат, викликаних циклічним безробіттям. Соціальні наслідки безробіття виражаються в посиленні соціальної та політичної нестабільності, зростанні злочинності, збільшення смертності, зниженні якості та рівня
 18. Уявімо собі економіку з природним рівнем безробіття, низькою інфляцією і
    природним рівнем безробіття, низькою інфляцією і низькою очікуваною інфляцією (рис. 33.5, точка А). Припустимо, що політики стремят-ся досягти компромісу між інфляцією і безробіттям, використовуючи грошово-кредитну або фінансово-бюджетну політику збільшення сукупного попиту. У короткостроковому періоді інфляційні очікування - константа і економіка Довгострокова крива Філліпса
 19. Проблема вибору між інфляцією та безробіттям за останні 40 років породила чимало сум'яття
    природного рівня безробіття? СПРОБА ЗРОЗУМІТИ, ЯК НИЗЬКО МОЖЕ «пасти» БЕЗРОБІТТЯ Річард Стівенсон Вашингтон. Дані про те, що рівень безробіття досяг найнижчого за останні сім років рівня, залучили додаткову увагу до все більш і більш домінуючому над політи-тичними дебатами та фінансової ін-
© 2014-2022  epi.cc.ua