Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

32.4. ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ. ПРИРОДНИЙ РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ

У ринковій економіці «повна зайнятість» визначається як зайнятість, складова менше 100% робочої сили. Що значить менше 100%? Це означає, що припустимо певний рівень безробіття. У ринковій економіці він вважається нормальним, або виправданим. Допустимий рівень безробіття називається природним рівнем безробіття, наприклад, 5? 6% безробітних. Реальний обсяг ВНП, який пов'язаний з природним рівнем безробіття, називається виробничим потенціалом економіки.
Економісти вважають, що природний рівень безробіття являє собою в якійсь мірі позитивне явище. Це пояснюється тим, що якщо економіка країни постійно пристосовується до мінливих умов, то якась безробіття неминуча: адже люди іноді йдуть на інші підприємства, а сезонні або разові роботи закінчуються. Природний рівень безробіття в ідеалі вважається допустимим, оскільки він не підриває можливості розширеного відтворення, включаючи виробництво товарів народного споживання і послуг в рамках, достатніх для підтримки гарантованої реалізації прав громадян на доходи, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист на рівні прожиткового мінімуму, достатнього для фізичного збереження людини як біологічного виду.

У кожен даний період в різних країнах рівні безробіття істотно відрізняються один від одного. Ці відмінності пояснюються тим, що в різних країнах існують різні природні рівні безробіття, а також тим, що ці країни можуть виявитися в різних фазах економічного циклу.
З безробіттям пов'язаний ряд серйозних проблем економічної політики. Якщо уряд прагне якомога більше скоротити її рівень, то загострюється проблема інфляції, погіршується стан платіжного балансу, падає конкуренція і сповільнюються темпи економічного зростання. Все це поступово зводить нанівець і самі зусилля по боротьбі з безробіттям. Тому при проведенні подібного (політичного) рішення уряд повинен особливо ретельно зважити всі «за» і «проти». Досвід індустріально розвинених країн показує, що всі уряди, незалежно від їх партійної приналежності, при спробі знизити рівень безробіття нижче 5% відчували великі проблеми.

У Росії поточна безробіття перевищує природну норму і стає вимушеної безробіттям. В умовах вимушеного безробіття по-іншому діє механізм державного регулювання зайнятості на ринку праці.
Надмірна безробіття тягне за собою великі економічні й соціальні витрати.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 32.4. ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ. ПРИРОДНИЙ РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ "
 1. Терміни і поняття
  зайнятість Безробіття Природний рівень безробіття (природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття Застійна безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили
 2. Основні терміни і поняття
  повна зайнятість, закон Оукена, інфляція, помірна, галопуюча інфляція, гіперінфляція, індекс цін, темп інфляції, відкрита і пригнічена інфляція, інфляція попиту і інфляція пропозиції, крива
 3. Потенційний ВВП. Закон Оукена.
  Повна цікавинками досягається тоді, коли рівень безробіття дорівнює сумі фрикційного і структурного безробіття, а циклічне безробіття відсутнє. Відомий дослідник у галузі макроекономіки, американський економіст А.Оукен математично виразив відношення між рівнем безробіття і відставанням обсягу ВВП. Це відношення, відоме як закон Оукена, показує, що якщо фактичний
 4. 5.3 Безробіття. Взаємозв'язок безробіття та інфляції
  зайнята у виробництві товарів і послуг. У реальному економічному житті безробіття - це невідповідність пропозиції праці (обсягу робочої сили) попиту на працю (готівковим робочим місцям) за кількістю або структурі. Економічні наслідки безробіття можна оцінити за допомогою вже згадуваного раніше закону Оукена, що виражає відношення між рівнем безробіття і відставанням обсягу ВВП: якщо
 5. 6. Скорочення безробіття
  зайнятості, під которойми увазі ситуацію існування «неко-його рівня безробіття, рівного природної
 6. 11.1. Безробіття
  зайняті і безробітні Працездатне населення - населення працездатного віку, який встановлюється законодавчо (у Росії: для жінок - від 16 до 55 років, для чоловіків - від 16 до 60 років). Непрацездатне населення - населення непрацездатного віку (діти та пенсіонери), а також інваліди та особи, які тривалий час перебувають в інституційних установах (в'язницях, виправних
 7. Структура і форми безробіття
  повна зайнятість зовсім не означає 100%-ної зайнятості робочої сили і відсутність безробіття. Вона припускає наявність структурної та фрикційного безробіття, але відсутність циклічного безробіття. Під структурним безробіттям розуміється безробіття, викликана невідповідністю структур попиту та пропозиції Робочої сили по кваліфікації, демографічним, географічним і іншим критеріям. Фрикційна
 8. Питання для самоперевірки
  зайнятості?
 9. Знову природна норма
  зайнято, ніж на проблемі зменшення чис-ла безробітних. У вікні 32-2 розглядається
 10. Рівень безробіття розраховується як процентне відношення числа безработ-них до загальної
  зайнятих, так і безра- Ботного. Рівень безробіття - відношення числа безробітних до загальної кількості робочої сили, виражене в про-центах. Частка робочої сили у загальній чисельно-сті дорослого населення - відношення робочої сили до чисельності дорослого населення, виражене в про-центах. Доросле населення (198, 6 млн) Робоча сила (132300000) Рис. 26.1
 11. Практичні завдання
  природний рівень безробіття в Росії становить 6%, підрахуйте розмір ВВП, недоотриманий в результаті безробіття. 3. Проаналізуйте характер кризи, що вибухнула в Росії в 1990-і рр.. 4. Визначте, на якій стадії циклу перебуває економіка розвинених країн в даний
 12. 3. Концепції зайнятості населення
  повна і неповна. Зовсім недавно під повною зайнятістю розуміли практично «поголовну» зайнятість, до 90-92% працездатного населення. У ринкових умовах на рівні суспільства повна зайнятість визнає наявність природного безробіття, на рівні фірми означає роботу в регламентованих формах, тобто нормальної тривалості робочого дня, тижня, року. Неповна зайнятість найчастіше носить
 13. Як вимірюється рівень безробіття? У США виміром рівня безробіття займається Бюро статистики праці (БСТ) -
  зайнятість у різних галузях, середня тривалість робочого тижня і середній час, необхідний для працевлаштування безробітного. Вихідна ін-формація розрахунку цих показників - результати регулярного опитування приблизно 60 тисяч домогосподарств. БСТ відносить кожного дорослого старше 16 років до однієї з трьох груп : - Зайнятий (що має роботу) - Безробітний - Чи не відноситься до робочої сили
 14. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  зайнятість населення в Російській Федерації ». Визначення інфляції. Вимірювання інфляції . Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки. Крива Філіпса. Інфляція в Росії 90-х
 15. 34. Види зайнятості
  повна зайнятість. Таке визначення ефективної зайнятості націлене на всебічний розвиток людини і цілком прийнятно, але воно досить широке і його неможливо виміряти за допомогою одного показника. Соціально-корисна зайнятість визначається числом працездатних людей - зайнятих в суспільному виробництві, на військовій службі, в органах МВС або навчаються на очному відділенні у навчальних закладах,
© 2014-2022  epi.cc.ua