Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Рівень і тривалість безробіття

Стан безробіття характеризується двома показниками, які доповнюють один одного. Такими показниками є рівень безробіття і тривалість безробіття. Рівень безробіття визначається відношенням офіційно зареєстрованих повністю безробітних до чисельності самодіяльного населення, до якого відносяться люди, що живуть в основному на доходи від своєї праці. Однак сам по собі показник рівня безробіття не дозволяє отримати достовірне уявлення про стан ринку праці з точки зору зайнятості.
Це викликано тим, що даний коефіцієнт, відображаючи частку безробітних у самодіяльному населенні, не враховує фактор часу, тобто тривалість перебування людей без роботи. Тому більш високий показник рівня безробіття може виявитися для економіки переважно в порівнянні з менш низьким показником, якщо в першому випадку терміни тривалості безробіття виявляться значно коротші стосовно тривалості безробіття у другому випадку.
Незначні терміни тривалості безробіття свідчать про мобільність робочої сили, інтенсивних міграційних потоках трудових ресурсів, наявності добротної інформаційної системи, розвинутої інфраструктури ринку праці, що забезпечує швидку адаптацію вільних трудових ресурсів до мінливої економічної ситуації під впливом як ринкових механізмів, так і структурних зрушень у народному господарстві.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Рівень і тривалість безробіття "
 1. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  тривалості.
 2. Стаття 31. Умови та термін виплати допомоги по безробіттю
  безробіттю виплачується громадянам, визнаним у встановленому порядку безробітними. 2. Рішення про призначення допомоги по безробіттю приймається одночасно з рішенням про визнання громадянина безробітним у порядку, визначеному статтею 3 цього Закону. 3. Тривалість виплати допомоги у кожному періоді безробіття не може перевищувати 12 місяців в сумарному обчисленні протягом 18
 3. Терміни і поняття
  рівень безробіття (природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття Застійна безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили Кваліфікація Ринок праці Сегментація ринку
 4. 4. Тривалість безробіття
  тривалість. Про Тривалість безробіття естьвремя, протягом якого людина остаетсябезработним. Щоб оцінити значення цього поняття, рассмотрімдве крайні ситуації, можливі при 5%-му уровнебезработіци. Варіант А полягає в тому, що в тече-гом року кожен працівник 5% часу, ті. на про-тяжении приблизно 2,5 тижні на рік, є без-робітним. Повною протилежністю служить
 5. Знову природна норма
  рівень безробіття, а також моло-діжі, серед яких безробіття поширена вгораздо більшою мірою, зросла. Ці факториувелічівают природну норму, але вони не пояс-няют всього зростання середньої норми безробіття в1960-1980 рр.. Ми просто-напросто не располагаемісчерпивающім поясненням зростання середньої нор-ми. Те значення, яке макроекономіка прідаетпроблеме безробіття, оспорюється
 6. Практичні завдання
  рівень безробіття в Росії становить 6%, підрахуйте розмір ВВП, недоотриманий в результаті безробіття. 3. Проаналізуйте характер кризи, що вибухнула в Росії в 1990-і рр.. 4. Визначте, на якій стадії циклу перебуває економіка розвинених країн в даний
 7. Як вимірюється рівень безробіття? У США виміром рівня безробіття займається Бюро статистики праці (БСТ) -
  рівень безробіття? У США виміром рівня безробіття займається Бюро статистики праці (БСТ) - один з підрозділів Міністерства праці. Кожен місяць БСТ публіка-кує відомості про рівень безробіття та інших параметрах ринку праці, таких як зайнятість в різних галузях, середня тривалість робочого тижня і середній час, необхідний для працевлаштування безробітного. Вихідна ін-
 8. Потенційний ВВП. Закон Оукена.
  Рівень безробіття, тобто рівень безробіття при повній занятности. А повна цікавинками досягається тоді, коли рівень безробіття дорівнює сумі фрикційного і структурного безробіття, а циклічне безробіття відсутнє. Відомий дослідник у галузі макроекономіки, американський економіст А.Оукен математично виразив відношення між рівнем безробіття і відставанням обсягу ВВП. Це
 9. Структура і форми безробіття
  рівень безробіття протягом року розраховується за формулою: {foto83}, (4.1) де LUE-рівень (норма) безробіття,%; UE-середньомісячна чисельність безробітних; LFc - чисельність цивільної робочої сили. Існують різні концепції феномена безробіття, проте в цілому в економічній науці панує точка зору, відповідно до якого безробіття в своїй основі відбиває
 10. Питання для самоперевірки
  рівень безробіття у відповідь на екзо -генное зниження інвестицій протягом декількох років і на екзогенний зростання продуктивності? 2. У риболовецьких і туристських регіонах середні рівні безробіття в тривалому періоді вище, ніж в індустріальних регіонах. Як це можна об'єк-яснити? 3. Які види безробіття Вам відомі? Як слід розуміти повну заня-тости? 4. Яка тенденція руху
© 2014-2022  epi.cc.ua