Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

21. Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльностіСистема оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності (ЕНВД) встановлюється Податковим кодексом, вводиться в дію нормативно-правовими актами представницьких органів муніципальних районів, міських округів, законами міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга. ЕНВД застосовується поряд із загальною системою оподаткування та іншими режимами оподаткування, передбаченими законодавством РФ.
Система оподаткування у вигляді ЕНВД може застосовуватися за рішеннями представницьких органів муніципальних районів, міських округів, законодавчих (представницьких) органів державної влади міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга щодо наступних видів підприємницької діяльності:
1) надання побутових послуг, їх груп, підгруп, видів і (або) окремих побутових послуг, які класифікуються згідно з Загальноросійським класифікатором послуг населенню;
2) надання ветеринарних послуг ;
3) надання послуг з ремонту, технічного обслуговування та миття автотранспортних засобів;
4) надання послуг зі зберігання автотранспортних засобів на платних стоянках;
5) надання автотранспортних послуг з перевезення пасажирів і вантажів, здійснюються організаціями та індивідуальними підприємцями, що мають на праві власності або іншому праві (користування, володіння та (або) розпорядження) не більше 20 транспортних засобів, призначених для надання таких послуг;
6) роздрібної торгівлі, здійснюваної через магазини і павільйони з площею торгового залу не більше 150 кв. м по кожному об'єкту організації торгівлі; для цілей цієї глави роздрібна торгівля, здійснювана через магазини і павільйони з площею торгового залу більше 150 кв. м по кожному об'єкту організації торгівлі, визнається видом підприємницької діяльності, щодо якої єдиний податок не застосовується;
7) роздрібної торгівлі, здійснюваної через кіоски, намети, лотки і інші об'єкти стаціонарної торгової мережі, що не має торгових залів, а також об'єкти нестаціонарної торгової мережі;
8) надання послуг громадського харчування, що здійснюються через об'єкти організації громадського харчування з площею залу обслуговування відвідувачів не більше 150 кв. м по кожному об'єкту організації громадського харчування (за винятком надання послуг громадського харчування установами освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення). Надання послуг громадського харчування, що здійснюються через об'єкти організації громадського харчування з площею залу обслуговування відвідувачів більше 150 кв. м по кожному об'єкту організації громадського харчування, визнається видом підприємницької діяльності, щодо якої єдиний податок не застосовується;
9) надання послуг громадського харчування, що здійснюються через об'єкти організації громадського харчування, що не мають залу обслуговування відвідувачів;
10) розповсюдження і (або) розміщення зовнішньої реклами;
11) розповсюдження і (або) розміщення реклами на автобусах будь-яких типів, трамваях, тролейбусах, легкових і вантажних автомобілях, причепах, напівпричепах і причепи-розпуски, річкових судах;
12) надання послуг з тимчасового розміщення та проживання організаціями і підприємцями, які використовують в кожному об'єкті надання даних послуг загальну площу приміщень для тимчасового проживання не більше 500 кв. м;
13) надання послуг з передачі у тимчасове володіння та (або) у користування торгових місць, розташованих в об'єктах стаціонарної торговельної мережі, що не мають торгових залів, об'єктів нестаціонарної торгової мережі (прилавків, наметів, ларьків, контейнерів, боксів та інших об'єктів), а також об'єктів організації громадського харчування, що не мають залу обслуговування відвідувачів;
14) надання послуг з передачі у тимчасове володіння та (або) у користування земельних ділянок для організації торгових місць у стаціонарній торговельній мережі, а також для розміщення об'єктів нестаціонарної торгової мережі (прилавків, наметів, ларьків, контейнерів, боксів та інших об'єктів) та об'єктів організації громадського харчування, що не мають залів обслуговування відвідувачів (з 1 січня 2008 року).
ЕНВД не застосовується щодо видів підприємницької діяльності у разі здійснення їх в рамках договору простого товариства (договору про спільну діяльність) або договору довірчого управління майном, а також у разі здійснення їх платниками податків, віднесеними до категорії найбільших відповідно до НК.
ЕНВД не застосовується щодо видів підприємницької діяльності, якщо вони здійснюються організаціями та індивідуальними підприємцями, які перейшли на сплату єдиного сільськогосподарського податку (ЕСХН). Платники ЕСХН: організації та індивідуальні підприємці реалізують через свої об'єкти організації торгівлі і (або) громадського харчування вироблену ними сільськогосподарську продукцію, включаючи продукцію первинної переробки, вироблену ними із сільськогосподарської сировини власного виробництва.
Нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних районів, міських округів, законами міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга визначаються:
1) види підприємницької діяльності, щодо яких запроваджується ЕНВД; при введенні ЕНВД щодо підприємницької діяльності з надання побутових послуг може бути визначений перелік їх груп, підгруп, видів і (або) окремих побутових послуг, що підлягають переведенню на сплату єдиного податку;
2) значення коефіцієнта К2, що враховують особливості ведення підприємницької діяльності.
Сплата організаціями ЕНВД передбачає їх звільнення від обов'язку щодо сплати:
податку на прибуток організацій (стосовно прибутку, отриманої від підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком);
- податку на майно організацій (щодо майна, використовуваного для ведення підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком);
- єдиного соціального податку (щодо виплат, вироблених фізичним особам у зв'язку з веденням підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком).
Сплата індивідуальними підприємцями єдиного податку передбачає їх звільнення від обов'язку щодо сплати
- податку на доходи фізичних осіб (щодо доходів, отриманих від підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком) ;
- податку на майно фізичних осіб (щодо майна, використовуваного для здійснення підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком);
- єдиного соціального податку (щодо доходів, отриманих від підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком, і виплат, вироблених фізичним особам у зв'язку з веденням підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком).
Платниками податків ЕНВД, не визнаються платниками податків ПДВ (щодо операцій, визнаних об'єктами оподаткування відповідно до глави 21 НК, здійснюваних у рамках підприємницької діяльності, оподатковуваної ЕНВД), за винятком ПДВ, що підлягає сплаті при ввезенні товарів на митну територію РФ.
Організації та індивідуальні підприємці, які є платниками податків ЕНВД, сплачують страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування відповідно до законодавства РФ.
Платники податків зобов'язані дотримуватися порядку ведення розрахункових та касових операцій у готівковій та безготівковій формі, встановлений відповідно до законодавства РФ.
При здійсненні кількох видів підприємницької діяльності, що підлягають оподаткуванню ЕНВД, облік показників, необхідних для обчислення податку, ведеться окремо по кожному виду діяльності.
Платники податків, які здійснюють поряд з підприємницькою діяльністю, що підлягає обкладенню ЕНВД, інші види підприємницької діяльності, зобов'язані вести окремий облік майна, зобов'язань і господарських операцій щодо підприємницької діяльності, що підлягає обкладенню ЕНВД, і іншої підприємницької діяльності.
Облік майна, зобов'язань і господарських операцій щодо видів підприємницької діяльності, що підлягають оподаткуванню ЕНВД, здійснюється платниками податків у загальновстановленому порядку.
Організації та індивідуальні підприємці при переході із загального режиму оподаткування на сплату ЕНВД виконують наступне правило: суми ПДВ, обчислені і сплачені платником податків ПДВ із сум оплати (часткової оплати), отриманої до переходу на сплату ЕНВД в рахунок майбутніх поставок товарів, виконання робіт, надання послуг або передачі майнових прав, що здійснюються в період після переходу на сплату ЕНВД, підлягають відрахуванню в останньому податковому періоді, що передує місяцю переходу платника податків ПДВ на сплату єдиного податку, за наявності документів, що свідчать про повернення сум податку покупцем у зв'язку з переходом платника податку на сплату ЕНВД.
Організації та індивідуальні підприємці, які сплачують єдиний податок, при переході на загальний режим оподаткування виконують наступне правило: суми ПДВ, пред'явлені платникові податків, який перейшов на сплату ЕНВД, по придбаних їм товарах (робіт, послуг, майнових прав), які не були використані в діяльності, що підлягає оподаткуванню єдиним податком, підлягають відрахуванню при переході на загальний режим оподаткування у порядку, передбаченому главою 21 НК для платників податків ПДВ.
Основні поняття:
- поставлений дохід - потенційно можливий дохід платника податку єдиного податку, що розраховується з урахуванням сукупності умов, які безпосередньо впливають на отримання зазначеного доходу, і який використовується для розрахунку величини ЕНВД за встановленою ставкою;
- базова прибутковість (БД) - умовна місячна прибутковість у вартісному виразі на ту або іншу одиницю фізичного показника, що характеризує певний вид підприємницької діяльності в різних порівнянних умовах, яка використовується для розрахунку величини поставленийдоходу;
- коригуючі коефіцієнти базової прибутковості - коефіцієнти, що показують ступінь впливу того чи іншого умови на результат підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком, а саме:
- K1 - встановлюється на календарний рік коефіцієнт-дефлятор, що враховує зміну споживчих цін на товари (роботи, послуги) в РФ в попередньому періоді.
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі РФ від 3 листопада 2006 року N 359 "Про встановлення коефіцієнта-дефлятора K1 на 2007 рік" встановлено коефіцієнт-дефлятор, необхідний для розрахунку податкової бази за єдиним податком на поставлений дохід , рівний 1,096. Роз'яснення наведено у листі Мінфіну РФ від 29 травня 2007 року N 03-11-02/151 "Про порядок застосування значення коефіцієнта-дефлятора К1".
- К2 - коригуючий коефіцієнт базової прибутковості, що враховує сукупність особливостей ведення підприємницької діяльності, у тому числі асортимент товарів (робіт, послуг), сезонність, режим роботи, фактичний період часу здійснення діяльності, величину доходів, особливості місця ведення підприємницької діяльності, площа інформаційного поля електронних табло, площа інформаційного поля зовнішньої реклами з будь-яким способом нанесення зображення, площа інформаційного поля зовнішньої реклами з автоматичною зміною зображення, кількість автобусів будь-яких типів, трамваїв, тролейбусів, легкових і вантажних автомобілів, причепів, напівпричепів та причепів-розпусків, річкових суден, що використовуються для розповсюдження та розміщення реклами;
- побутові послуги - платні послуги, що надаються фізичним особам (за винятком послуг ломбардів та послуг з ремонту, технічного обслуговування та миття автотранспортних засобів) , передбачені Загальноросійським класифікатором послуг населенню;
- ветеринарні послуги - послуги, оплачувані фізичними особами та організаціями за переліком послуг, передбаченому нормативними правовими актами РФ, а також Загальноросійським класифікатором послуг населенню;
- послуги з ремонту, технічного обслуговування та миття автотранспортних засобів - платні послуги, що надаються фізичним особам і організаціям за переліком послуг, передбаченому Загальноросійським класифікатором послуг населенню. До даних послуг не належать послуги із заправки автотранспортних засобів, послуги з гарантійного ремонту та обслуговування, а також послуги зі зберігання автотранспортних засобів на платних автостоянках;
- транспортні засоби - автотранспортні засоби, призначені для перевезення дорогах пасажирів і вантажів (автобуси будь-яких типів, легкові та вантажні автомобілі). До транспортних засобів не відносяться причепи, напівпричепи і причепи-розпуски;
- платні стоянки - площі (у тому числі відкриті і криті майданчики), що використовуються в якості місць для надання платних послуг із зберігання транспортних засобів;
- роздрібна торгівля - підприємницька діяльність, пов'язана з торгівлею товарами (в тому числі за готівковий розрахунок, а також з використанням платіжних карт) на основі договорів роздрібної купівлі-продажу. До даного виду підприємницької діяльності не відноситься реалізація підакцизних товарів, продуктів харчування і напоїв, у тому числі алкогольних, як в упаковці і розфасовці виробника, так і без такої упаковки і розфасовки, в барах, ресторанах, кафе та інших об'єктах організації громадського харчування, газу в балонах, вантажних і спеціальних автомобілів, причепів, напівпричепів, причепів-розпусків, автобусів будь-яких типів, товарів за зразками і каталогами поза стаціонарної торговельної мережі (у тому числі у вигляді поштових відправлень (посилкової торгівля), а також через телемагазини та комп'ютерні мережі) , передача лікарських препаратів за пільговими (безкоштовним) рецептами, а також продукції власного виробництва;
  - Стаціонарна торговельна мережа - торгова мережа, розташована у призначених для ведення торгівлі будинках, будівлях, спорудах, під'єднаних до інженерних комунікацій;
  - Стаціонарна торгова мережа, що має торгові зали, - торгова мережа, розташована у призначених для ведення торгівлі будинках і будівлях, що мають оснащені спеціальним обладнанням відокремлені приміщення, призначені для ведення роздрібної торгівлі та обслуговування покупців. До даної категорії торгових об'єктів відносяться магазини і павільйони;
  - Стаціонарна торгова мережа, яка не має торгових залів, - торгова мережа, розташована у призначених для ведення торгівлі будинках, будівлях і спорудах, що не мають відокремлених та спеціально оснащених для цих цілей приміщень, а також в будинках, будівлях і спорудах, що використовуються для укладання договорів роздрібної купівлі-продажу, а також для проведення торгів. До даної категорії торгових об'єктів відносяться криті ринки (ярмарки), торгові комплекси, кіоски, торгові автомати та інші аналогічні об'єкти;
  - Нестаціонарна торговельна мережа - торгова мережа, що функціонує на принципах развозной і розносній торгівлі, а також об'єкти організації торгівлі, що не відносяться до стаціонарної торговельної мережі;
  - Розвозять торгівля - роздрібна торгівля, здійснювана поза стаціонарної роздрібної мережі з використанням спеціалізованих або спеціально обладнаних для торгівлі транспортних засобів, а також мобільного устаткування, яке застосовується тільки з транспортним засобом. До даного виду торгівлі належить торгівля з використанням автомобіля, автокрамниці, автомагазину, Тонара, автопричіпа, пересувного торгового автомата;
  - Розносна торгівля - роздрібна торгівля, здійснювана поза стаціонарної роздрібної мережі шляхом безпосереднього контакту продавця з покупцем в організаціях, на транспорті, вдома або на вулиці. До даного виду торгівлі належить торгівля з рук, лотка, з кошиків і ручних візків;
  - Послуги громадського харчування - послуги з виготовлення кулінарної продукції та (або) кондитерських виробів, створенню умов для споживання та (або) реалізації готової кулінарної продукції, кондитерських виробів і (або) покупних товарів, а також з проведення дозвілля;
  - Об'єкт організації громадського харчування, що має зал обслуговування відвідувачів, - будівля (його частина) або будова, призначене для надання послуг громадського харчування, що має спеціально обладнане приміщення (відкритий майданчик) для споживання готової кулінарної продукції, кондитерських виробів і (або) покупних товарів, а також для проведення дозвілля.

  До послуг громадського харчування не належать послуги з виробництва та реалізації підакцизних товарів.
  До даної категорії об'єктів організації громадського харчування відносяться ресторани, бари, кафе, їдальні, закусочні;
  - Об'єкт організації громадського харчування, що не має залу обслуговування відвідувачів, - об'єкт організації громадського харчування, що не має спеціально обладнаного приміщення (відкритого майданчика) для споживання готової кулінарної продукції, кондитерських виробів і (або) покупних товарів. До даної категорії об'єктів організації громадського харчування відносяться кіоски, намети, магазини (відділи, секції), кулінарії та інші аналогічні точки громадського харчування;
  - Площа торгового залу - частина магазину, павільйону (відкритої площадки), зайнята устаткуванням, призначеним для викладки, демонстрації товарів, проведення грошових розрахунків і обслуговування покупців, площа контрольно-касових вузлів і касових кабін, площа робочих місць обслуговуючого персоналу, а також площа проходів для покупців. До площі торгового залу відноситься також орендована частина площі торгового залу. Площа підсобних, адміністративно-побутових приміщень, а також приміщень для прийому, зберігання товарів і підготовки їх до продажу, в яких не проводиться обслуговування покупців, не відноситься до площі торгового залу. Площа торгового залу визначається на підставі інвентаризаційних і правовстановлюючих документів;
  - Площа залу обслуговування відвідувачів - площа спеціально обладнаних приміщень (відкритих майданчиків) об'єкта організації громадського харчування, призначених для споживання готової кулінарної продукції, кондитерських виробів і (або) покупних товарів, а також для проведення дозвілля визначається на підставі інвентаризаційних і правовстановлюючих документів.
  - Відкритий майданчик - спеціально обладнане для торгівлі або громадського харчування місце, розташоване на земельній ділянці;
  - Магазин - спеціально обладнане будівлю (його частина), призначене для продажу товарів і надання послуг покупцям і забезпечене торговими, підсобними, адміністративно-побутовими приміщеннями, а також приміщеннями для прийому, зберігання товарів і підготовки їх до продажу;
  - Павільйон - будова, що має торговий зал і розраховане на одне або декілька робочих місць;
  - Кіоск - будова, яке не має торгового залу і розраховано на одне робоче місце продавця;
  - Намет - збірно-розбірна конструкція, оснащена прилавком, яка не має торгового залу;
  - Торгове місце - місце, яке використовується для вчинення угод купівлі-продажу. До торговельних місцях належать будівлі, будівлі, споруди (їх частина) і (або) земля, використовувані для здійснення угод роздрібної купівлі-продажу, а також об'єкти організації роздрібної торгівлі та громадського харчування, що не мають торгових залів і залів обслуговування відвідувачів (намети, ларьки, кіоски, бокси, контейнери та інші об'єкти, в тому числі розташовані в будинках, будівлях і спорудах), прилавки, столи, лотки (у тому числі розташовані на земельних ділянках), земельні ділянки, які використовуються для розміщення об'єктів організації роздрібної торгівлі (громадського харчування), що не мають торгових залів (залів обслуговування відвідувачів), прилавків, столів лотків та інших об'єктів;
  - Стаціонарне торгове місце - місце, яке використовується для здійснення операцій купівлі-продажу в об'єктах стаціонарної торговельної мережі. До стаціонарних торговим місцях відносяться також земельні ділянки, передані в оренду організаціям та індивідуальним підприємцям для організації стаціонарної торговельної мережі;
  - Площу інформаційного поля зовнішньої реклами з будь-яким способом нанесення зображення, за винятком зовнішньої реклами з автоматичною зміною зображення, - площа нанесеного зображення;
  - Площа інформаційного поля зовнішньої реклами з автоматичною зміною зображення - площа експонує поверхні;
  - Площу інформаційного поля електронних табло зовнішньої реклами - площа світловипромінюючих поверхні;
  - Поширення і (або) розміщення зовнішньої реклами - діяльність організацій або індивідуальних підприємців з доведення до споживачів рекламної інформації шляхом надання та (або) використання засобів зовнішньої реклами (щитів, стендів, плакатів, електронних табло та інших стаціонарних технічних засобів), призначеної для невизначеного кола осіб і розрахованої на візуальне сприйняття;
  - Поширення і (або) розміщення реклами на автобусах будь-яких типів, трамваях, тролейбусах, легкових і вантажних автомобілях, причепах, напівпричепах і причепи-розпуски, річкових суднах - діяльність організацій або індивідуальних підприємців з доведення до споживачів рекламної інформації, призначеної для невизначеного кола осіб і розрахованої на візуальне сприйняття, шляхом розміщення реклами на дахах, бічних поверхнях кузовів зазначених об'єктів, а також установки на них рекламних щитів, табличок, електронних табло та інших засобів реклами;
  - Кількість працівників - середньооблікова (середня) за кожний календарний місяць податкового періоду чисельність працюючих з урахуванням усіх працівників, у тому числі працюючих за сумісництвом, договорами підряду та іншими договорами цивільно-правового характеру.
  - Приміщення для тимчасового розміщення та проживання - приміщення, що використовується для тимчасового розміщення та проживання фізичних осіб (квартира, кімната в квартирі, приватний будинок, котедж (їх частини), готельний номер, кімната в гуртожитку та інші приміщення). Загальна площа приміщень для тимчасового розміщення та проживання визначається на підставі інвентаризаційних і правовстановлюючих документів на об'єкти надання послуг з тимчасового розміщення та проживання (договорів купівлі-продажу, оренди (суборенди), технічних паспортів, планів, схем, експлікаций та інших документів). При визначенні загальної площі приміщень для тимчасового розміщення та проживання об'єктів готельного типу (готелів, кемпінгів, гуртожитків та інших об'єктів) не враховується площа приміщень загального користування проживаючих (холів, коридорів, вестибюлів на поверхах, міжповерхових сходів, загальних санвузлів, саун і душових кімнат, приміщень ресторанів, барів, їдалень та інших приміщень), а також площа адміністративно-господарських приміщень;
  - Об'єкти надання послуг з тимчасового розміщення та проживання - будинки, будівлі, споруди (їх частини), які мають приміщення для тимчасового розміщення та проживання (житлові будинки, котеджі, приватні будинки, споруди на присадибних ділянках, будівлі і споруди (комплекси конструктивно відособлених (об'єднаних) будівель і будов, розташованих на одній земельній ділянці), використовувані під готелі, кемпінги, гуртожитки та інші об'єкти);
  - Площа стоянки - загальна площа земельної ділянки, на якій розміщена платна стоянка, що визначається на підставі правовстановлюючих та інвентаризаційних документів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "21. Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності "
 1. Питання 2. Податковий кодекс - правова основа податкової системи Російської Федерації
    системи в період переходу до ринкової економіки. Частина перша НК РФ, прийнята Федеральним законом від 31 липня 1998 р. N 147-ФЗ у редакції Федеральних законів від 9 липня 1999 р. N 154-ФЗ і 155-ФЗ, діє з 1999 р. формулює основні принципи сучасної системи оподаткування в Російській Федерації, дає визначення, що стосуються таких понять, як "податки і збори за рівнями бюджетів",
 2. Глава 6. Спеціальні податкові режими
    системи Росії є наявність спеціальних податкових режимів, що представляють собою особливий порядок обчислення і сплати податків, що відрізняється від звичайного режиму оподаткування організацій і індивідуальних підприємців. Податковим кодексом передбачено 4 таких податкових режиму. Два з них націлені на створення більш сприятливих економічних і фінансових умов функціонування
 3. 6.1. Єдиний податок на поставлений дохід для окремих видів діяльності
    систему пенсійного страхування. Ці внески сплачуються платником податку за своїх працівників, і потім на їх суму зменшується підлягає сплаті до бюджету єдиний податок. У тому випадку, якщо платник податків здійснює одночасно з підприємницькою діяльністю, що підлягає оподаткуванню єдиним податком, інші види підприємницької діяльності, то він зобов'язаний обчислювати і сплачувати податки і
 4. 6.2. Спрощена система оподаткування
    системі оподаткування на відміну від єдиного податку на поставлений дохід є для організацій і індивідуальних підприємців справою добровільною. Повернення платника податків до загального режиму оподаткування також є добровільним. У разі переходу на цю систему організації замість податку на прибуток організацій, податку на майно організацій і єдиного соціального податку сплачують
 5. 68. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ
    система оподаткування. Застосування спрощеної системи оподаткування організаціями передбачає звільнення організацій від сплати податку на прибуток організацій, податку на майно організацій і єдиного соціального податку. Підприємці звільняються від сплати податку на доходи фізичних осіб, податку на майно фізичних осіб, єдиного соціального податку. Платники податків не сплачують
 6. 75. Єдиний податок на поставлений дохід (ЕНВД) ДЛЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ
    системою оподаткування і іншими режимами оподаткування. Система оподаткування у вигляді єдиного податку може застосовуватися за рішеннями представницьких органів муніципальних районів, міських округів, міст федерального значення щодо наступних видів підприємницької діяльності: надання побутових послуг; надання ветеринарних послуг; надання послуг з ремонту, технічного
 7. Частина 3. Податки і збори як джерела формування податкових доходів суб'єктів РФ і муніципальних утворень
    системи відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу (БК) РФ. Податкові доходи суб'єктів РФ від регіональних податків. До бюджетів суб'єктів РФ підлягають зарахуванню податкові доходи від регіональних податків: податку на майно організацій - за нормативом 100%; податку на гральний бізнес - за нормативом 100%; транспортного податку - за нормативом 100%. Податкові доходи суб'єктів РФ від
 8. Податкова база
    систему оподаткування, в обліку на дату такого переходу відображається залишкова вартість придбаних основних засобів і нематеріальних активів. При переході на сплату ЕСХН організації, яка застосовує систему оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності, в обліку на дату такого переходу відображається залишкова вартість придбаних основних засобів та
 9. Особливості обчислення податкової бази при переході на ССО з інших режимів оподаткування і при переході зі спрощеної системи оподаткування на інші режими оподаткування
    систему оподаткування при обчисленні податку на прибуток організацій використовували метод нарахувань, при переході на спрощену систему оподаткування виконують такі правила: 1) на дату переходу на спрощену систему оподаткування до податкової бази включаються суми коштів, отримані до переходу на спрощену систему оподаткування в оплату за договорами , виконання яких
 10. Місто Санкт-Петербург
    системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності ". Система ЕНВД застосовується щодо всіх видів підприємницької діяльності, зазначених у пункті 2 статті 346.26 НК РФ, крім: - надання послуг громадського харчування, що здійснюються через об'єкти організації громадського харчування з площею залу обслуговування відвідувачів не більше 150 кв. м по
© 2014-2022  epi.cc.ua