Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Особливості обчислення податкової бази при переході на ССО з інших режимів оподаткування і при переході зі спрощеної системи оподаткування на інші режими оподаткуванняОрганізації, які до переходу на спрощену систему оподаткування при обчисленні податку на прибуток організацій використовували метод нарахувань, при переході на спрощену систему оподаткування виконують такі правила:
1) на дату переходу на спрощену систему оподаткування в податкову базу включаються суми коштів, отримані до переходу на спрощену систему оподаткування в оплату за договорами, виконання яких платник податків здійснює після переходу на спрощену систему оподаткування;
2) не включаються до податкової бази грошові кошти, отримані після переходу на спрощену систему оподаткування, якщо за правилами податкового обліку за методом нарахувань зазначені суми були включені до доходів при обчисленні податкової бази по податку на прибуток організацій;
3) витрати, здійснені організацією після переходу на спрощену систему оподаткування, визнаються витратами, віднімається з податкової бази, на дату їх здійснення, якщо оплата таких витрат була здійснена до переходу на спрощену систему оподаткування, або на дату оплати, якщо оплата була здійснена після переходу організації на спрощену систему оподаткування;
4) не віднімаються з податкової бази грошові кошти, сплачені після переходу на спрощену систему оподаткування в оплату витрат організації, якщо до переходу на спрощену систему оподаткування такі витрати були враховані при обчисленні податкової бази по податку на прибуток організацій відповідно до главою 25 НК.
Організації, які застосовували спрощену систему оподаткування, при переході на обчислення податкової бази по податку на прибуток організацій з використанням методу нарахувань виконують такі правила:
1) визнається у складі доходів погашення заборгованості (оплата) платнику податку за поставлені в період застосування спрощеної системи оподаткування товари (виконані роботи, надані послуги), передані майнові права;
2) визнається у складі витрат погашення заборгованості (оплата) платником податку за отримані в період застосування спрощеної системи оподаткування товари (виконані роботи, надані послуги), майнові права.

Доходи і витрати визнаються на дату переходу на обчислення податкової бази по податку на прибуток організацій з використанням методу нарахувань.
При переході організації на спрощену систему оподаткування в податковому обліку на дату такого переходу відображається залишкова вартість придбаних (споруджених, виготовлених) основних засобів і придбаних (створених самою організацією) нематеріальних активів, які сплачені до переходу на спрощену систему оподаткування, у вигляді різниці ціни придбання (спорудження, виготовлення, створення самою організацією) і суми нарахованої амортизації відповідно до вимог глави 25 НК.
При переході на спрощену систему оподаткування організації, яка застосовує систему оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників (єдиний сільськогосподарський податок), у податковому обліку на дату зазначеного переходу відображається залишкова вартість придбаних (споруджених, виготовлених) основних засобів і придбаних (створених самою організацією) нематеріальних активів, що визначається виходячи з їх залишкової вартості на момент переходу на сплату єдиного сільськогосподарського податку, зменшеної на суму витрат.
При переході на ССО організації, яка застосовує систему оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності, у податковому обліку на дату зазначеного переходу відображається залишкова вартість придбаних (споруджених, виготовлених) основних засобів і придбаних (створених самою організацією) нематеріальних активів, які сплачені до переходу на спрощену систему оподаткування, у вигляді різниці ціни придбання (спорудження, виготовлення, створення самою організацією) основних засобів і нематеріальних активів і суми амортизації, нарахованої в порядку, встановленому законодавством РФ про бухгалтерський облік , за період застосування системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності.

Якщо організація переходить з УСН на інші режими оподаткування (за винятком системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності) і має основні засоби та нематеріальні активи, витрати на придбання (спорудження, виготовлення , створення самою організацією) яких не повністю перенесені на витрати за період застосування спрощеної системи оподаткування, в податковому обліку на дату такого переходу залишкова вартість основних засобів і нематеріальних активів визначається шляхом зменшення залишкової вартості цих основних засобів і нематеріальних активів, визначеної на момент переходу на спрощену систему оподаткування, на суму зроблених за період застосування спрощеної системи оподаткування витрат.
Індивідуальні підприємці при переході з інших режимів оподаткування на ССО і з спрощеної системи оподаткування на інші режими оподаткування застосовують правила, передбачені НК.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості обчислення податкової бази при переході на ССО з інших режимів оподаткування і при переході зі спрощеної системи оподаткування на інші режими оподаткування "
 1. 6.3. Єдиний сільськогосподарський податок
  особливостей сільськогосподарського виробництва, стимулювання товаровиробників до раціонального використання сільгоспугідь. Можливість застосування єдиного сільськогосподарського податку була обмежена сільськогосподарськими товаровиробниками, зайнятими рослинництвом. Закон не дозволяв перевести на сплату ЕСХН інших сільськогосподарських товаровиробників, зайнятих виробництвом
 2. 72. ПОДАТКОВА БАЗА
  обчисленого в загальному порядку податку менше суми обчисленого мінімального податку. Платник податків має право в наступні податкові періоди включити суму різниці між сумою сплаченого мінімального податку і сумою податку, обчисленої в загальному порядку, до витрат при обчисленні податкової бази, в тому числі збільшити суму збитків, які можуть бути перенесені на майбутнє. Платник податків,
 3. Порядок визначення та визнання доходів і витрат
  особливостей. - Матеріальні витрати, в тому числі витрати на придбання сировини і матеріалів (включаючи витрати на придбання насіння, розсади, саджанців та іншого посадкового матеріалу, добрив, кормів, медикаментів, біопрепаратів і засобів захисту рослин), а також витрати на оплату праці враховуються у складі витрат у момент погашення заборгованості шляхом списання грошових коштів з
 4. 21. Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності
  особливості ведення підприємницької діяльності. Сплата організаціями ЕНВД передбачає їх звільнення від обов'язку щодо сплати: податку на прибуток організацій (стосовно прибутку, отриманої від підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком); - податку на майно організацій (щодо майна, використовуваного для ведення підприємницької діяльності,
 5. § 5.2. Податкова система Росії: загальна характеристика та структура
  обчислення і справляння, позначив обов'язки і відповідальність податкових органів та платників податків. Однак у процесі становлення нової податкової системи законодавцем не було сформульовано ні одного податково-правового принципу, не було чітко вироблений на-Лігво-термінологічний інструментарій і т. д., що надалі негативно позначилося на становленні всієї фінансової системи Росії, а також
 6. Глосарій
  особливості - «громадська» (в реалії державна) власність на всі види виробничих ресурсів, монополізація і бюрократизація економіки в специфічних формах, централізоване планування як основа господарського механізму Ажіо - надбавка до ціни облігації, що утворюється внаслідок її погашення не за номінальною , а за більш високим курсом Акцизи - податки, що включаються в ціну
 7. ГЛАВА 17. Особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва
  особливості функціонування малих підприємств, обумовлені закономірностями і тенденціями соціально- економічного розвитку і ринкового господарювання. Серед них - можливість гнучкого реагування на зміни кон'юнктури ринку, швидкий перехід на нові види товарів і послуг, ефективність використання сировини і трудових ресурсів, відходів виробництва і т.д. Малі підприємства покликані
 8. Питання 2. Податковий кодекс - правова основа податкової системи Російської Федерації
  особливою і включає норми, що регулюють конкретні види податків. Як вже говорилося, їх одинадцять: податок на додану вартість, акцизи, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний податок; податок на прибуток, податок на видобуток корисних копалин, податок з продажів, єдиний податок на сільськогосподарських товаровиробників, спрощена система оподаткування для суб'єктів малого
 9. Питання 1.Роль податку на прибуток у податковій системі РФ. Платники податку на прибуток
  особливостями виробничого процесу, зокрема: - на придбання сировини і матеріалів, використовуваних у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг); - на придбання матеріалів, використовуваних для пакування та іншої підготовки вироблених та реалізованих товарів (включаючи передпродажну підготовку) на інші виробничі та господарські потреби (проведення випробувань, контролю,
 10. Питання 3 Порядок визначення митних платежів
  особливостей , передбачених положеннями глави 26.4 НК РФ, діючими на дату вступу конкретної угоди про розподіл продукції в силу. Об'єктами оподаткування можуть бути операції з реалізації товарів (робіт, послуг), майно, прибуток, дохід, вартість реалізованих товарів (виконаних робіт, наданих послуг) або інший об'єкт, що має вартісну, кількісну чи фізичну
© 2014-2022  epi.cc.ua