Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

СЕГМЕНТАЦИЯ РИНКУ

(від лат. Segmentum - відрізок) поділ ринку на окремі частини (сегменти) за ознакою виду продаваного товару, територіального розташування, типу найбільш представлених на даній частині ринку покупців, за соціальними ознаками.
Виділяють сегментування ринку за географічним типу, коли в основу закладені географічні фактори; сегментування за демографічним принципом, в основі якого лежать демографічні ознаки; сегментування ринку за поведінковим принципом, виходячи з поведінкових особливостей покупців.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СЕГМЕНТАЦИЯ РИНКУ "
 1. 2. Сегментація ринку праці. Структура робочої сили
  Більшість дослідників приходять до висновку про подвійність сучасного ринку праці, де функціонують принаймні два не конкурують один з одним ринку робочої сили, або два сегменти єдиного ринку робочої сили. Найбільш спрощена формула цієї сегментації - наявність двох незалежних один від одного ринків робочої сили, заснованих на професійно-кваліфікаційному поділі
 2. Питання 38 Сегментація ринку
  Відповідь Сегментація ринку - поділ ринку на окремі групи, частини (сегменти) за будь-якою ознакою (вид товару, тип валюти, країна, регіон, однорідні групи споживачів, групи індивідуальних споживачів, виділених за соціальними ознаками, платоспроможності, мотивами, культурі, релігійних традицій і т.д.). Виділяють попередню сегментацію, реалізовану на етапі вибору ринку, і
 3. Питання 55Сегментація ринку.
  ВІДПОВІДЬ СЕГМЕНТАЦИЯ РИНКУ - поділ ринку на окремі групи, частини (сегменти) за будь-якою ознакою (вид товару, тип валюти, країна, регіон, однорідні групи споживачів, групи індивідуальних споживачів, виділених за соціальним ознаками, платоспроможності, мотивами, культурі, релігійних традицій і т. д.). Сегментація ринку виступає ключовим поняттям концепції маркетингу,
 4. МАРКЕТИНГ
  (від англ. Market - ринок, збут) обширна по своєму спектру діяльність у сфері ринку товарів, послуг, цінних паперів, здійснювана з метою стимулювання збуту товарів, розвитку і прискорення обміну, в ім'я кращого задоволення потреб та отримання прибутку. Маркетинг покликаний пристосувати виробництво до вимог ринку. Маркетинг включає розробку товару (визначення виду і встановлення
 5. Запитання для самоперевірки
  1. У чому полягає механізм функціонування ринку праці? 2. Які основні концепції ринку праці в західній економічній науці? 3. В якому напрямку еволюціонує сучасний ринок праці? 4. Що таке сегментація ринку праці? 5. Що показує крива Філліпса? 6. Яка сучасна галузева та професійно-кваліфікаційна структура робочої сили? 7. Що в економічній
 6. Терміни і поняття
  Повна зайнятість Безробіття Природний рівень безробіття (природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття Застійна безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили
 7. 27. Сегменти ринку праці
  Сегментація ринку праці - це поділ працівників і робочих місць на стійкі замкнуті сектори, зони, які обмежують мобільність робочої сили своїми кордонами . Сегментами ринку праці є первинний і вторинний ринки праці. Первинний ринок праці - це ринок, для якого характерні стабільний рівень зайнятості і високий рівень заробітної плати, можливість професійного
 8. 11.3.1.2. картелю, РЕГУЛЮЮЧІ РОЗМЕЖУВАННЯ РИНКУ
  картелю, регулюючими розмежування ринку, Д. І. Піх-но називав страйку, мають на меті розподіл ринкових часток між "стакнувшіміся", тобто те, що в сучасній англомовній літературі відомо як market -scharing cartels. Якщо два картелізованою підприємства ідентичні за рівнем і структурі витрат, ринкові частки можуть бути розподілені між ними порівну (q1=q2=0,5 Q) при
 9. Тема 21. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІЯ
  1. Види монополії. Монополія - сама крайня, найжорсткіша форма недосконалої конкуренції, що передбачає контроль ринкової ціни з боку однієї фірми. Такий контроль може виникнути внаслідок як об'єктивних, так і штучних причин. Так, наявність єдиного родовища корисних копалин або іншого економічного ресурсу призводить до виникнення сировинної монополії.
 10. 6. ФАКТОРИ, ЯКІ НАДАЮТЬ ВПЛИВ НА ЦІНУ
  На ціни впливають основні чинники: внутрішні; - зовнішні. До внутрішніх відносяться: витрати виробництва; учасники каналів руху товарів; зростання виробництва; характеристики товару; транспортні витрати; надбавки та знижки на користь посередника і т. д. До зовнішніх відносяться: споживачі; державне регулювання; конкуренти; ціни конкурентів; величина попиту; ввідні мита й інші збори;
 11. 7. ПОНЯТТЯ ПОПИТУ, ВЗАЄМОДІЯ ЦІНИ І ПОПИТУ
  Попит - це платоспроможна потреба покупців у даному товарі при даній ціні. Величина попиту - максимальна кількість одиниць послуг і благ, яке споживач готовий купити за фіксованою ціною в одиницю часу. Між ціною і попитом є тісний взаємозв'язок. Ціна, призначена продавцем, відбивається на рівні попиту на товар. Цей взаємозв'язок пояснюється двома економічними
 12. 5 . Характеристика ринку нерухомості
  Під ринком нерухомості мається на увазі сукупність відносин, які створюються навколо операцій з об'єктами нерухомості. Ринок нерухомості - це певна сфера вкладення коштів у систему економічних відносин, які виникають при операціях з нерухомістю, і в об'єкти нерухомості. Під сегментацією нерухомого майна розуміють поділ нерухомості на певні
 13. 7. Цінова дискримінація
  Досі при аналізі ринкової поведінки монополіста ми виходили з припущення, що всі одиниці продукції, що продаються протягом певного періоду, реалізуються за однією і тією ж ціною. Однак досить часто можна зіткнутися з дискримінацією в галузі цін - встановленням різних рівнів цін. Реалізація цінової дискримінації вимагає виконання як мінімум двох умов. По-перше,
 14. 3. Основні суб'єкти та об'єкти ринкової економіки. Структура та інфраструктура ринку
  В економічній системі будь-якої країни ринкова діяльність і ринкові відносини не охоплюють всіх господарюючих суб'єктів. Частина господарської діяльності ведеться на засадах натурального господарства, а частина суб'єктів отримують економічні блага на безоплатній основі. Однак ринкові відносини сьогодні займають домінуючі позиції в системі економічних відносин в більшості країн світу. В
 15. ЛІКВІДНІСТЬ РИНКУ
  здатність ринку амортизувати зміни в попиті і пропозиції так, щоб вони не викликали значних коливань цін на ринку. Забезпечується зміною обсягу ринку, залученням нових
 16. ЕМКОСТЬ РИНКУ
  потенційно можливий обсяг продажів певного товару на ринку протягом заданого періоду, що залежить від попиту на товар, рівня цін, загальної кон'юнктури ринку, доходів населення, ділової активності. Місткість ринку змінюється в
 17. 3. Функції ринку
  Опції ринку визначаються стоять перед ним завданнями. Ринковий механізм покликаний знайти відповіді на три ключові питання: що, як і для кого виробляти? Для цього ринок виконує ряд функцій (рис. 5.1). Рис. 5.1. Функції
 18. СТРУКТУРА РИНКУ
  основні характерні риси ринку, до числа яких входять: кількість і розміри представлених на ринку фірм; ступінь, в якій товари різних фірм схожі між собою; легкість входу і з конкретного ринку; доступність ринкової
 19. делатель РИНКУ
  висококваліфікований працівник фондової біржі, менеджер ринку цінних паперів, що відслідковує хід процесів на фондовому ринку, що оцінює тенденції, очікувану прибутковість, надійність цінних паперів, інформує учасників ринку про ціни, курсі,
© 2014-2022  epi.cc.ua