Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

2.1. Ринок споживчих товарів: економічна сутність, структура, елементи, взаємозв'язку і взаємозалежності

Формування ринкових відносин передбачає створення адекватного механізму господарювання, використання якого забезпечить розвиток ринку споживчих товарів.
Ринок споживчих товарів - це сукупність соціально-економічних відносин, що виявляються в процесі купівлі-продажу товарів народного споживання і послуг, задоволення наявних і формуються потреб потенційних споживачів. Споживчий ринок підрозділяється по територіальній і товарному ознаками (рис.2.1).


Рис. 2.1. Структура ринку споживчих товарів


Ринок споживчих товарів (товарів народного споживання) є важливою складовою частиною економічного ринку, у відтворювальному процесі є сполучною ланкою між виробництвом і кінцевим споживанням і тим самим пов'язаний з усіма іншими видами ринків (рис . 2.2).
Сила взаємозв'язку ціни, попиту та пропозиції вимірюється за допомогою коефіцієнта еластичності.
Еластичність - це міра реакції результату на зміну фактора. Еластичність попиту від зміни ціни показує, наскільки зміниться в процентному відношенні величина попиту на товар при зміні його ціни на 1%.
Основними елементами, вихідною передумовою формування ринку споживчих товарів, як і будь-якого іншого, є потреби, попит, пропозиція, ціни.
Розрізняють пряму, перехресну еластичність і еластичність попиту по доходу. Пряма еластичність показує чисте вплив ціни на попит без урахування цін на інші товари-замінники.


Рис.2.2. Взаємозв'язки споживчого ринку


Коефіцієнт прямої еластичності (Ке) вимірюється за формулою
=
або
Ке=
або
Ке=
де Q-обсяг попиту
P - ціна.
При рівному процентному зміні величини попиту і ціни коефіцієнт цінової еластичності дорівнює 1,0 і називається одиничною еластичністю. При Ке <1 попит вважається нееластичним (мило, зубна паста, сірники); при Ке> 1 попит еластичний, тобто із зміною ціни на 1% попит зростає у великих розмірах (табл. 2.1).
За допомогою перехресної еластичності (Кпел) вимірюється сила коливання попиту на взаємозамінні і взаємодоповнюючі товари під впливом цін
Кпел=
або
Кпел=
або

Таблиця 2.Ступінь реакції споживачів на зміну ціни залежно від характеру попиту (пряма еластичність)

Характер попиту Поведінка покупців у разі
зниження ціни зростання ціни
Еластичний Ке> 1 Значно збільшують обсяг покупок (попит зростає більш високими темпами, чим знижується ціна) Значно знижують обсяг покупок (попит знижується більш високими темпами, ніж зростає ціна)
Нееластичний Ке Темп зростання попиту менше темпу зниження ціни Темп зниження попиту менше темпу зростання ціни
Одинична еластичність Ке=1 Попит зростає тими ж темпами, якими падає ціна Попит знижується такими ж темпами, якими зростає ціна

На величину цінової еластичності попиту таким чином надають вплив: обсяг попиту і ступінь його зміни, рівень зміни цін, наявність товарів-замінників, часовий чинник (у довгостроковому періоді еластичність попиту проявляється більш чітко), значення товару для споживача (на товари першої необхідності попит не еластичний), ступінь насичення потреби в товарі (при насиченні товаром попит переключається на інший товар).
Коефіцієнт еластичності пропозиції показує вплив ціни на обсяг пропозиції товарів

Коефіцієнт еластичності


або

або

Взаємодії пропозиції та ціни в середньостроковому періоді буває еластичним (виробник у відповідь на зміну ціни використовує для нарощування або скорочення обсягів виробництва на наявних площах невикористані резерви), довгостроковим (у виробника з'являються можливості розширити або скоротити потужності, провести диверсифікацію асортименту) і нееластичним - в короткостроковому періоді (оскільки за короткий період, як правило, не вдається змінити обсяги і асортимент виробництва).
Еластичність пропозиції товарів і послуг визначається особливостями виробничого циклу, здатністю виготовленого товару до тривалого зберігання, тривалістю періоду, відведеного для прийняття та реалізації господарського рішення.
Коефіцієнт еластичності попиту від доходу (Kел.д) характеризує силу залежності попиту від зміни доходів і вимірюється за формулою:

Встановлено, що якщо Кел.д> 1 (характерно для предмета розкоші, товарів тривалого користування, культурно-побутового призначення), то це означає, що із зростанням грошових доходів витрати на придбання таких товарів зростають, і структура покупок змінюється. А якщо Кел д <1, то мова йде про товари першої необхідності.
Для сталого розвитку країни (регіону) необхідно такий стан ринку споживчих товарів, яке характеризується позитивною динамікою його розвитку і збалансованістю між попитом і пропозицією за обсягом і структурою. Забезпечення збалансованості - складний процес, що вимагає злагоджених дій усіх основних суб'єктів ринку - держави, організацій, домашніх господарств (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Схема функціонування ринку споживчих товарівРозробка державою заходів та їх реалізація на практиці дозволили досягти певних успіхів у розвитку ринку споживчих товарів Республіки Білорусь. Вдалося уникнути дефіциту, збалансувати за загальним обсягом попит і пропозиція, забезпечити зростання роздрібного товарообігу і поліпшити його асортиментну структуру.
У широкому розумінні слова суб'єктами ринку ТНП є виробники сільськогосподарської продукції, селянські (фермерські) господарства, особисті підсобні господарства, промисловість, переробники сировини і матеріалів, сфера заготовок, оптова торгівля, оптові продовольчі та речові ринки, посередники (комерційні структури), які ввозять товари з інших регіонів, роздрібна торгівля, установи, організації соціальної сфери, населення.
Торгівля - особлива форма обміну, існуюча при товарно-грошових відносинах, що характеризує собою економічні взаємини між виробником, продавцем і покупцем, в результаті яких відбувається відчуження продукту і відшкодування його іншим товаром (гроші) на еквівалентній основі .
Найважливішим показником, за допомогою якого вивчається стан ринку споживчих товарів, є товарообіг, який складається з наступних складових:
1. Продаж товарів підприємствами-товаровиробниками (виробниками) торговим організаціям та індивідуальним підприємцям за цінами виробників, тобто без торгової надбавки, субсидій.
2. Продаж товарів підприємствами-виробниками кінцевим споживачам за цінами виробників, співпадаючими в цьому сегменті ринку з ринковими цінами покупців.
3. Продаж товарів підприємствами-виробниками у фірмовій торгівлі для реалізації кінцевому споживачеві за цінами з урахуванням торговельної надбавки або без неї. У більшості випадків виручка від продажу товарів фірмовими магазинами надходить на рахунок підприємств-виробників або здається безпосередньо в касу заводу (фабрики).
4. Продаж товарів організаціями або індивідуальними підприємцями оптової та роздрібної торгівлі один одному в тому числі: оптовою торгівлею - оптової торгівлі, оптовою торгівлею - роздрібній торгівлі, оптовою торгівлею - громадському харчуванню, роздрібною торгівлею - роздрібній торгівлі, роздрібною торгівлею - громадському харчуванню.
5. Продаж товарів організаціями (підприємствами) торгівлі та громадського харчування кінцевим споживачам не для подальшого перепродажу, а для споживання, в тому числі для поточного споживання, інвестицій і утворення запасів, для подальшого перепродажу через комісійні магазини або за допомогою індивідуальних комівояжерів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1. Ринок споживчих товарів: економічна сутність, структура, елементи, взаємозв'язку і взаємозалежності "
 1. Глава 5. Сутність, структура, механізм ринку і проблеми його розвитку
  Мета теми - розкрити економічну сутність ринку, його найбільш важливі складові елементи, з'ясувати функції тих інститутів, установ, за допомогою яких здійснюються операції з приводу купівлі-продажу різних
 2. 3. МІЖНАРОДНА спеціалізації та кооперування виробництва: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, спрямованість розвитку
  МРТ, міжнародна спеціалізація і кооперування (кооперація) виробництва (МСКП) - нерозривні і зумовлюють один одного суспільні явища, що мають складний і суперечливий характер. МРТ - ширша економічна категорія в порівнянні з міжнародним кооперуванням, що є головною формою прояву МРТ. У свою чергу, міжнародне кооперування грунтується на спеціалізації
 3. 7. Лозаннський ШКОЛА. КОНЦЕПЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РІВНОВАГИ
  Л. Вальрас: модель загальної економічної рівноваги. Умови рівноваги. Взаємозв'язок ринків. Ринок факторів виробництва (продуктивних послуг) і ринок споживчих продуктів. Критерій ефективності виробництва за В. Парето (оптимум Парето). Розподіл населення за величиною одержуваного
 4. Глава 4. РИНОК досконалої конкуренції. МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ на товарних ринках
  Сутність, базові основи ринку досконалої конкуренції 4.1. Взаємодія ціни, попиту та пропозиції. Теорія споживчої поведінки 4.3. Обмеженість механізму і межі ринку досконалої конкурен-ції Конкурентне ціноутворення забезпечує розподіл обмеженої кількості товарів між тими, хто відчуває в них потребу, підкріплену грошовими голосами. Допомагаючи вирішити
 5. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. У чому полягає сутність економічного прогресу? 2. Які існують типи економічного прогресу і в чому відмінність між ними? . 3. Назвіть основні критерії економічного прогресу. 4. Чому економічні протиріччя є рушійними силами економічного прогресу? 5. Чим відрізняється НТП від НТР? 6. У чому полягає сутність НТР? 7.
 6. ТЕМА 7. Ринок капіталу та інвестиційні рішення в перехідній економіці
  План: Введення 1.Спрос на капітал. 2.Предложеніе капіталу і тимчасове перевагу. 3.Развитие інвестиційних процесів у перехідній економіці. 4.Соціально-економічна структура нагромадження у перехідній економіці. Програмна анотація. Методологія аналізу накопичення інвестування в умовах транс-формації господарської системи. Попит, пропозиція капіталу і інве-стіціонного
 7. 70. ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ СТРУКТУРИ І РИНКОВОЇ ВЛАДИ
  Ринок являє собою систему окремих взаємопов'язаних ринків і має власну структуру. Структура ринку - це внутрішня будова, розташування, порядок окремих елементів ринку, їх питома вага в загальному обсязі ринку. Класифікація структури ринку: 1) за економічним призначенням об'єктів ринкових відносин: - ринок товарів і послуг; - ринок засобів виробництва; - ринок праці; -
 8. 1. Національний ринок
  В рамках макроекономічного аналізу вивчається національний ринок як органічна єдність його складових. Його не можна представляти як просту суму доданків ринків окремих товарів, окремих галузей чи регіонів країни. Це якісно нове утворення, яке виражається в перевазі над сумою складових його елементів. Національний ринок - це вся система соціально-економічних
 9. Ринок предметів споживання
  Ринок споживчих товарів і послуг являє собою сферу обігу, за допомогою якої реалізуються товари народного споживання та послуги. Ця сфера забезпечує задоволення потреб різних соціальних груп, кожної сім'ї, кожної людини. Даний ринок найбільш схильний до коливань попиту і пропозиції, грошового обігу, інфляції. Тут найбільшою мірою знаходять своє
 10. Сутність економічної структури
  Народне господарство являє собою складну систему, що складається з багатьох макроекономічних елементів, найтіснішим чином пов'язаних один з одним. Співвідношення між цими елементами і є економічна структура. Економічна структура має величезне значення для збалансованості народного господарства, його ефективного і стійкого зростання. Так, успіх в економічному зростанні більшості країн
 11. 2. Структура національної економіки
  Структура національної економіки - це сукупність історично сформованих стійких, здатних до відтворення функціональних взаємозв'язків між різними одиницями національної економіки. Виділяють такі види структури національної економіки: 1) домашнє господарство, подразумевающие розгляд структури національної економіки як взаємозв'язку між домашніми господарствами. Виділення
 12. Фондова біржа
  Іншим найважливішим елементом ринкової інфраструктури є фондові біржі - організації, де відбуваються акти купівлі-продажу цінних паперів: акцій і облігацій і встановлюються їхні курси, т . е. ринкові ціни. Фондова біржа у свою чергу володіє власною інфраструктурою, що складається з мережі брокерських компаній, які від імені та за дорученням клієнтів виконують біржові операції. Фондові біржі
 13. Загальні положення.
    Споживчий попит виступає провідним фактором економічного зростання країн світової периферії. Його роль неоднакова в різних групах країн: більш значна в невеликих за населенням і в найменш розвинених країнах. Тут позначається обмеженість потенціалу внутрішнього ринку виробничих товарів. У цих країнах навіть галузі, що виробляють товари першої необхідності, нерідко орієнтовані
 14. 1. Структура національної економіки: поняття, суть і види
    Сутність національної економіки полягає вте, що вона являє собою сформовану систему національного і суспільного відтворення держави, у якій між собою взаємопов'язані галузі, види та форми суспільної праці, що склалися в результаті тривалого історичного еволюційного розвитку конкретної країни. Вплив на особливості національної економіки надають історичні,
 15. Глава 17. Державне регулювання економіки
    Сутність і методи державного регулювання економіки. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією. Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція Мета теми - розкрити сутність національного ринку і його структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки
 16. Запитання і завдання для самоконтролю
    1. У чому полягає сутність закону народонаселення і як він пов'язаний з законом накопичення? 2. Що таке демографічна політика держави? 3. Яке співвідношення між видами і формами зайнятості? 4. У чому сутність теорії народонаселення Т. Мальтуса і які її основні недоліки? 5. Які обгрунтовані Марксом закони зумовлюють зростання армії безробітних? 6. Які основні форми
 17. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
    Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки. Причини виникнення регульованої ринкової системи та основні функції держави. Сутність і структура господарського механізму Виникнувши кілька століть тому, ринкова економіка в своєму розвитку пройшла кілька етапів. Мета теми - на основі історичного аналізу з'ясувати сутність сучасної ринкової
© 2014-2022  epi.cc.ua