Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА

система установ і організацій (банків, бірж, ярмарків, страхових компаній, консультаційних та інформаційно-маркетингових фірм і т.д.), обеспечіваюшіх вільне рух товарів і послуг на ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА"
 1. 6.3. Інфраструктура ринку
  Сучасний ринок неможливий без розвиненої інфраструктури, тобто допоміжних галузей і організацій. Інфраструктура ринку - це сукупність установ, державних і комерційних фірм, що забезпечують успішне функціонування ринкових відносин. Прийнято розрізняти інфраструктуру трьох ринків: товарного, фінансового і ринку праці. Інфраструктура товарного ринку представлена товарними
 2. Контрольні питання
  1. Дайте визначення соціальної інфраструктури. 2. Назвіть джерела фінансових ресурсів, що спрямовуються на утримання і розвиток соціальної інфраструктури. 3. Розкажіть про роль суспільних фондів споживання у фінансуванні соціальної інфраструктури. 4. Як здійснюється механізм реалізації основних прав
 3. 3. Інфраструктура ринку
  Розвиток ринку та ускладнення товарно-грошових відносин об'єктивно викликали формування та вдосконалення його інфраструктури. Інфраструктура ринку - це система спеціалізованих організацій, покликаних сприяти функціонуванню окремих ринків. В Зокрема, на ринках товарів і послуг функціонує система оптової та роздрібної торгівлі, товарні біржі. Підприємства торгівлі виступають в
 4. ГЛАВА 37. ІНФРАСТРУКТУРА І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  Перед вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з
 5. 4. Інфраструктура економіки: види і значення для національної економіки
  Існує неоднозначне визначення інфраструктури. По-перше, під нею розуміється сукупність системи обслуговування, основне завдання якої полягає в забезпеченні роботи виробництва та наданні різних послуг населенню. По-друге, під інфраструктурою розуміється сукупність одиниць, діяльність яких спрямована на забезпечення нормального функціонування національної економіки.
 6. ІНФРАСТРУКТУРА
  (від лат infra - під, структура) сукупність галузей, підприємств і організацій, які входять у ці галузі, видів їх діяльності, покликаних забезпечувати, створювати умови для нормального функціонування виробництва і обігу товарів, а також життєдіяльності людей. Розрізняють виробничу та соціальну інфраструктуру. В інфраструктуру включають дороги, зв'язок, транспорт, складське
 7. Інфраструктурні галузі
  Інфраструктурні галузі - допоміжні галузі загального призначення. Виробнича інфраструктура - транспорт, зв'язок, мережі енергопостачання та т.п. Соціальна інфраструктура - підприємства охорони здоров'я, освіти, культури, побутового
 8. 37.3. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ НАД РОЗВИТКОМ ІНФРАСТРУКТУРИ
  Питання: за чиї кошти повинна створюватися і розвиватися інфраструктура в ринковій економіці: державні чи приватні? Відповідь: у ринковій економіці створення інфраструктурних об'єктів найчастіше є прерогативою держави. По суті це? традиційна форма державної участі в ринковій економіці в усіх країнах. Це означає, що джерелом фінансування створення і подальшого
 9. Фондова біржа
  Іншим найважливішим елементом ринкової інфраструктури є фондові біржі - організації, де відбуваються акти купівлі-продажу цінних паперів: акцій і облігацій і встановлюються їхні курси, тобто ринкові ціни . Фондова біржа в свою чергу володіє власною інфраструктурою, що складається з мережі брокерських компаній, які від імені та за дорученням клієнтів виконують біржові операції. Фондові біржі
 10. Глава 6. Ринкова рівновага і механізм його досягнення
  Закон попиту? спадної прибутковості. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види З'ясування сутності товарно-грошових відносин, ринку, його структури та інфраструктури дає можливість розкрити механізм ринкової рівноваги, зокрема, взаємодія попиту та пропозиції. В історії світової економічної думки вже понад два століття різні напрями, течії та школи намагаються
 11. 4 ІНФРАСТРУКТУРА БІЗНЕСУ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА
  Важливою умовою для розвитку підприємництва в країні є наявність і розвиненість інфраструктури, що забезпечує обраний вид бізнесу. Сучасний бізнес не може замикатися сам на собі, йому необхідно відповідне забезпечення, кооперація з іншими виробництвами і організаціями, іншими словами, повинна бути розвинена інфраструктура підприємництва. Інфраструктура являє собою
 12. 3 . Інфраструктура економіки: види і значення для національної економіки
  Слово «інфраструктура» утворено від сполучення латинських термінів «infra» - «під, нижче» і «structura» - «розташування», структура. Існує неоднозначне визначення інфраструктури. По-перше, під нею розуміється сукупність системи обслуговування, основне завдання якої полягає в забезпеченні роботи виробництва та наданні різних послуг населенню. По-друге, під інфраструктурою
 13. Лекція 6 Тема: РИНКОВІ ВІДНОСИНИ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА
  У даній лекції досліджується економічний зміст ринкової економіки: розглядаються умови виникнення, роль та функції ринку; вивчаються роль і місце в економіці домашніх господарств, фірм і держави; досліджуються структура та інфраструктура ринку : біржа, банк, торгівля, комерція та інші
 14. 37.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  Інфраструктура пов'язує воєдино всі галузі економіки, сприяючи її стабілізації, збалансованого розвитку. Недоліки в роботі підприємств та об'єктів інфраструктури позначаються зазвичай на всій економіці. Наприклад, слабо розвинена дорожня мережа в країні або на певній території, недоліки в роботі транспорту викликають розрив ланцюга виробництво? споживання. Або при перебій у постачанні
 15. 3. Сучасна кредитно-банківська система
  Пропозиція грошей на грошовому ринку визначає кредитно-банківська система, яка є невід'ємною частиною ринкової економіки і одним з найважливіших елементів ринкової інфраструктури. Кредитно-банківська система - це сукупність грошово- кредитних відносин, їх форм і методів, здійснюваних кредит-но-банківськими інститутами, які створюють, акумулюють і надають економічним
 16. 4.3. Структура та інфраструктура ринку
  Ринок як розвинена система відносин товарного обміну представляє собою систему окремих взаємопов'язаних ринків, а значить, має власну структуру та інфраструктуру. Структура ринку - це внутрішня будова, розташування, порядок окремих елементів ринку, їх питома вага в загальному обсязі ринку. Класифікація структури ринку показана в таблиці 9. Таблиця 9. Класифікація структури ринку.
 17. Самарська область
  Податок введений в 37 муніципальних утвореннях Самарської області. Податок введений у всіх муніципальних утвореннях області. Ставки податку: 1) 0 , 1% від кадастрової вартості землі - щодо земельних ділянок, наданих для особистого підсобного господарства, садівництва, городництва чи тваринництва; 2) 0,3% від кадастрової вартості землі - щодо земельних ділянок, віднесених
 18. Брянська область
  Земельний податок на території Брянської області введено в 40 муніципальних утвореннях. За земельним ділянкам, віднесених до земель сільськогосподарського призначення чи до земель у складі зон сільськогосподарського використання в поселеннях і використовуваним для сільськогосподарського виробництва, за земельним ділянкам, зайнятих житловим фондом та об'єктами інженерної інфраструктури
 19. Податкова ставка
  Податкові ставки встановлюються нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень (законами міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга) і не можуть перевищувати: 1) 0,3% у відношенні земельних ділянок: - віднесених до земель сільськогосподарського призначення чи до земель у складі зон сільськогосподарського використання в поселеннях і використовуються для
 20. КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ НЕПРЯМІ
  вкладення в зв'язані з основним об'єкти, у виробничу та соціальну інфраструктуру основних об'єктів
© 2014-2022  epi.cc.ua